Cot lecr lo n vin t" l'islam

s,"ri,-,\ IllÎlIl' l'I 1\ ll1inll If';l l:! :1II" 1

~ c 1 l.':ild 'il i'JlI
N " L'ag,· d':l1'I'I'''I" II"I -a pru-r
N :; lIi"I I j'I,ir" li' pru-n
NI ],," d ll 'l l' ri " n ' ~

S.'r i.' j ....." ... L,' hui.d"1'i~l;lI t l ,"" pliqll " 'III>': .i'·IIlI'·S 1.,' 1<lllla.lali"'I,ti'l'll' aux j<'IIlI"S

.1al'l'n'I\!l, ;1fain'I,'sahlill i." Il>

L'all" slall" 11 ,i,' r"j
Il''/(1<'s,'1 n',[,· ''l'inue-.h1jt-'lJll<'
IA'S l'il,'," dll l"'[,·rillaj.!'·
l jlli,t" du [",h'rin

Yacoub Roty

Le ramadan

expliqué aux jeunes

E<lit i"n.. \IHi!'o" 11 d'Enuour

L" l'I'upll'''I I'. sut' lui la g r"lI'p e-t la l'aix, a dit " L,' 11I.,is .Ii' l':U1I:l<1.1I1 t'st I" 1I1.,is .11' m.rouumuu.un e.» 1

I~ l p"11l11l1111a\ltl" dl! l 'I'Ilplti,tl' l'st largl'Illl'llt n"part,il' d:msIt, 1I111lldl'l'IIlil'!'.il li'll'lllllt (pH' l'PIISl 'lllhh'dpspays .u-a! .. 's Il'1'11 n'I'I'I'St'lItl ' qu'un dixir-nu-. Hir-n .Ii""; ).(1'lIS igl\lll'< 'II t.l'iU' t"" Il \] il,-. qur-l'I lldIIII!"Sil', aVP (' 1:If) miIIiIl (IS .11' III1ISIIII1I:1IIS, l'S1. :1\ljllllr.n llli I" piliS grand pays isl:lllIiq\l l' dll tuondo, qin-1'IlId,' l'IIITlpll' Iznrnfutons d" III1ISI1111l<1IIS, (''l 'SI-;'I-d\l"I' l'lllSquo II' I'akisran. 1'1 qlll' ;111 Illillilllls d" ('llin lli.s «un 1111 1slllrll:UIS,

\1:<lgl"I; 1,IIII1I'S I,'s l'nltllli'n's Il'lTillll'i:til's, ethuiquc-x. 11l1).(lIisl iqw's 1111 IHililiqlll's qui S!'11\1I '1I1 111111'1',,11,1' t-t. divisl'I' I:t c-uuuuunuutr-musuhmuu-11IIIWIi:i1,', 1"'l1,"1'i SI' l'P( 1'1111\'1' Pl'(,vi ril'IilÎI'11('1111 '111 uuifi,;1' P:11' II'jl'I'llll' ('1111111111nauuur-{illlll"is.Ii' r.uu.nkut. 1'11111'fli1'<,l"I'ss('lllil'('1'1.1.1' 1111itl'dilllSlil i1ivl']'sitl;, 1liliISaVllilS rhuixi d'ill\lsln'r ('1' livn-sur li, l':lIll;Hi:llI :1\'1'1' dl's il l1:1).(I'S r-voqunnt. div('l'sl'S "llIlln',(,s .lil III.n\d.. islall\iq lll', lIil'lI ,;vi dl'lTlIl\I'lll" il IH' WIIIS il piiS l t(; JlllssihJ('dl'k-sevoque-rtoun-s.

I~ l tr:nh wtillil dU llolll , 1II1/11 l'S! l ürn, Tout all l(lilg rh('1'1 !"I)(IS'" Il.'\IS .liS'Hll' (I.,rl(' lJi" /I. (:l'I)('JI(!:IllI, (I:ms lI's (' I I~lt i"IIS tln ' .,s du ('.'rall uu dl's paru],'s du l'l'uplti-h',

IlI'11S g ill'i llOllS il' nom ,\lIf1h r-u a ral,, ' afin d'aüin-r l'attoutiou sur lit IlaUIH' SiH' J"('1' . 111 Nom divin.

Ii'S lllU\.'" aralil's sont uuuscrus 1.' l'111s sunpl.-nu-u! Ililssil,Ii' afiu 11'1'1l fal'ilil\'l" la h'l'l lI])' aux e-nfants. ' :1'11, qllî OIn! l'Il; assiHlill"'S 1',11' la latl,L(lll' fraru:;aisl' sU1L1 {'nits s"lilll l'lorlhograplw lIsiV'p. 1';'('llIl'h' : ('orall. souratr-, Iwgi n'. r.uuadau. La :-'Ipt"qw', Kaaba.

].ps e!lilTn'h l'II r(l l ll.~. ·, iIlSl"n;s da ilS II' t.', tl-. l"('II\ llÎI'llI all\ IIO\l'S .'\l'lie' ltin 's Sitlll'I'h l'Il l ~ lS dl' paW', l,l's dlilTI'('s r-nbh-u. qui SlIiV1'1I1 l('s r-it.uious. 1'1'1I\'flil '1l1 ;1 la lahll ' IIps r('kn'IH"; 'S pl.u-('l' ;'1 la l'ill 1111 11\1"1' ,

1 -Le j('illlt' : Ilualrii'l\l(' pflie-r d(' l'i...11l 1Jl

L.., l'rnl'hi'!l', l'ur lui la grtH'l' pl la paix, flUUS il l'ilseiglll"qm'lïi'.hlllll'st iJasl" Sil!"('lIlq pilil'l's:

e l.';ltll'stalio ll dl' l'IIi ('11,,11;'111;1), 1.'I·st-;',-din· n-t-on. uaitn-1'1 affirmer jusqu'au l\l>nlil'l' illst,Hlt dl' vil' l'II t'l' It\OIH!E' qur-Pil 'u ('st Il ' seul diou l'! 1(\11' r>ll\lIli:IIIIl\lad l'si SOIlI'll\'OY".

e La 111'Î!"n' (salù1 ), r-iuq f,1Îs l'~ j l' jl 'III'. e I:i lllp••t purifhun-ur ("~lkà1). une -fuis )1;11' all,;l P;I1'ti1' d'uno-rtatn I1lV'I',HI dl' ri d u'ssl', e LI',iP11lll'(silI1), r-huqur-~lI l tl1 "I', .tunuu h' IlIliis dt, r.uu.uf.ur. e 1.E' pdl'rillagl' (ha,Li ) a La \ll'l'q lll', 11I1t' fuis daus 1:1 vil'. di's qur-!l's nul.\l 'Ils dl' r,l('I'OIUplil' sont rt-uu!s. ('ps c-inq pilit-rs mnintb-uu.-ut Il''11'1' islam, (''l 's l -~'t

llirl' w.l n' sl 'llIUissic.ll llu;rtl.1I111· a ltir-u. tout l 'l llnHW un l"dili l '{' 1·...1 mainh-nu par i'.l'S foudalious. Si quelqu'un n-tuuit h-s murs Ill' fl'Illlalil'Il 111' s;l ruai-am, ('l'II<"I'i s'l'ffOllldn'rail sur fui. 11 l'II irait dl' Illi'lIl!' pour l'islam dl ' r-olni qui l'l'si'.l't'ail d'l'Il l'r<lliqlll'r fl'i'. basl's obligal"in's,

7

2 -Pourquoi finit-on jtIIH'r '?

1)jl'll lll,IIS a l,n ll l1llll' dl' u-ùm-r ,'II )IIII1S,lisa1lt l!;IllS Il' 1'uruu : .. (1 vous qu i tTu,H',,"!1,1',11'1'1111' VIlIiS l'st ]l1"I'SI"l"il r-unmu-il a l'I l' Iln'Sl'ril :1('('11\ Ilili VIIiIS «nt Ilf"('I'('lil 's '. l'l 'lll -l 'In ' sl'n'Z-\"lIls rrahu ifs r-t Ili l ' Il' .,,~ ('" \'l 'rsl'l l'sI m-e-ru j -l h'SSI)IIS.

1,',,,, '1'" ",,,, ""'1"'" 1" , -,·~l -a -.lin •·u x ' l'u l'I,U. ,U' Il' " '1 '1111 1'1';,11< 111"111 'II<-"n' h"", 1"li~" II' 'IIW L'j.,u a ""'1. "Ill' lï~I;' I II , muaunm-nt h' IIH1;!Isl1l< ('1l, ,hri~l j:misnll'

"

L" l'ruplll'll', sur lui la gr:w" r-t la paix. 1\<l1IS ,1 dil : «A I1<111 l'si 1'111' ,'1 il Il',11'('' '1'11' qlll' ( 1' qui l'si pur.»." lrir-u II(lllSaIIiIiS ('n"I'" l,arl"ail"IlIl'nlpllrs.N"lIs ck-von-, I!IlIW n'stl'!" purs 1111 Il' n-dr-vr-uir si 11l11ls \ollloliS qu'Il llOUS ;IITq ,II' :IlIlIl'('S d" lui. 1'11 \1 1' IIIlUS pl't"IIll'l l n ' rkn-vt-uir ('II son l':ll'aolis, llil 'll 111I1IS:1 on lo lltll; dl' jr-ùru-r afin 01<' 11(l11S purifie-r. L" l'rophd p llI 11lSa dit : ~ 1.1' jl'lLIU' ,-st, li, lI1l'.\" 11 ,I I' purific-ariou dlll'l lrlls." 1

Il l'sI l'n s (' ij~Il1 ' qll,' la l"ill"illl' dunuu n 'II/(//II/I/ sigllilïp !Jr"lill'l: 1'1 1111(' If' Illois dl' jl'(llll' s'al'Pplll' rallwdall parrrqu'Il hrùle d f,lil dlsparailn-Il's l'l;d l';.... dps servin-ur s lk 1Iii -u. Lorsque-IIOIiS j "ùllons, lUlU'" P" llsons 1 ~ 'a l lC"1)1I 1' il 1hl'Il. ~;11 jeuuant, nous r-lu-nhons il ololpllil' sun 1';H"l!lJll 1"'lIr 1l11IIl's Il'S fautes qll<' IHIIIS :l\lIliS faill's, polir I" ul, -s ],'S lil"'soi)l"issal ln'S qUl' WIllS a\'l IIIS 1111 rruunu-un-. (,1';"1("(' il w.I I"(' jc-um-. qui l'si 1I1U' prt-uve-,1" l" 'lln:IlI("I' 1'1 d 'o!lpiSS;Il ll"l' PIlH'n; Oil'II. Il''IlS ('SI'I"I'UIiS qu'il nous, t't 'I':1 ,'('happpl';1 lr-ufc-r r-t nous ouvrira If'S 1~II'II 's 01 11 p:u':ldis, 1,1' l'I'ophloll' IlOUS a dit : -tr-lui q u i jl'Ùlll' il' llillis d" nuua.Ian, l'Il l'C'llllaissallll'1 l'Il n'SI)l'I'1<lllt ;1\'1'1' \'igil:IlIl'" Ips n-J.!,lps d lljPlIlP. pxpil'1S"11 P;jS~( ; ·'

1E,I'" 1 l '1 ~( ;L\ ''('l'l< r ,1.. ",,1011' 1111<' p"iJH' 'III!. l'Oll Cl IlI"III..(' ..1 'l'" \"'"r " P,LII'1 IHll' "Il 1,1",, 1<'111-" lanl< '" '1\1" 1'011 " " 'IIlIIl...·~ l '. !lu 'liIl t'\ 1Il..,·"n,·('10'11" ·111", '~ LIli"''' ' 'II , '.~( l'Lin li('1 ..~I P'Ul j"I<1I " ( '..rH I ' 1"1 ,1I,.LII',IIII" III "' 1'''' d. I!I~ " 1'11< ' l'i,' n'aura I o; ,~ il «ul.u-la r"," IoI.· ''' l'LIll'''' P,lI 1..1"11 .1.. l ,.,,1"<'1

"

LI' j'n 'plli'IP l Ul US a dit, h::al('IIH'lIt qu'au ('O Il I"S du Illois d,' ramadan I('s <llI";I'S (-'lIX-llIhlH'S dl'Hlalldplll nuit d jour a l iir-u ,Ii, Il'Ill S pardonm-r, e-t qIH', l" rs'll!< ' aITi\(' la Ilo'l"llil 'n ' nuit ,i" r:t1\1:lO I:UI. lix-u lllHIS Il,ln llll llu' il tous." .\lais If' l't'ol'lti'l!' IUIl!S a dn, :Illssi qw' ('l'!lli qui a fuit Il' ramadall l'l qui Il',1 p <lS Slll,1"0 1\1\'(']' h' I,ard"ll, llil'II r("I"i";lIp dl' lui. 7 1IÜ'1l offre t'Il l'ffet. tr-Ik-nu-nt. d" lllis"ri("on l<' l" df' pardon ail ('olll"s d" PP Illois l'l' IIi ql ll ' 1It11 .wt'm" llr sin-r-ro Hf' pr-ut. on l'\.rl' pri\I;. ( 'l'lIli qui. llialgr<' ' 0111. Il',] pas rr-ussi il obh-nir r-r-s ravl 'llrs divim-x, l.'pSt vruinn-ut qu'il S'l'II l'st do"SÎIII,pl't\sSI; d qu'il l1·a JI:IS d 1l'1"(·11I; ;1 s.uisfain-liicu. Alors 1lil'Il sr-d,'sillkro'ss.' d,' ('1' mauvais se-rvin-ur pt r(;loÎ).(Ill' dl' lui,

'"

;1 I.t' I'; méritt,s d u m oil'; dt, runuulan

A la vl' illt,rlu Illois dl' rnnnubur, h' l'I'lIl'hi,It,; sur Illi la I-\f<Î t-" r-t lu p ;Ii;';,;1 d it i. ses COlllpa~ l l l l l1S : ~ O ~('IIS! ln lll< l1S 1Ila~ ll ifiq up l'l 11l"l1i ,'sI tout ]11"1 ,1'111', (Ill Illois daus 11'qlll'I il Y a utu-nuit qin l'si !IwiJ]PlIl"1' qlll' milbIllilis l, (Ill Illois durant h-qur-llr-,jl 'ùrll' l'st IIIU' oilli/-«llioll n :>'I"" par Allah, pt la vd lll' l'i.,us.,, ail t'ours dl' la 111 11 1. W II' ' ·;';I,t'lIt'lI(,t,."M ~Gt's t Il ' 1111lis dl' la palit'Iwt', r-t la n;('oIllIH'nsl ' dl' la pnt.u-ru-r-.'st Il' paradis, ("l'sI li, mo!-, du don. 1111 Illois ail ('(Jllrs d llqlwl Il's n 'SSUlIlTI'S du u 'uyalll atutuu-nu-nt. [ 1/1 Illois doru Ir' dd)1I1 l 'st nu -a-rir-or.h-, dOI1I, II' nuln-u ('si p'lrd oll l" tbmt la fin ('sl alTraJlC'liissl'llII'lll,du Feu dt' 1'(·lIf('I".»!1

,<l~ 1J; 1" 1JI ' jolll' dt, remois. Allah ; llll'alH' l l it, ~d ll 1" '11 dl' ]"PII t'Pr 1111 lilillil'r dt' gt'llS. r-t, IOl"sq\1I' vi"Jlt la vi n/-(I lll'llVii 'll U' uuit, Allah t'II affn llwhit l'1H"1J!'1' aut.uu. qu'il l'II a affranc-hi clo'puis li, lk'IIiJI dum-us. , Il'

lA' 1'1'01.1)('11' nous a dit ' 11 11' lnrsquc arrin'Ia prt-nui-nruur clu Illois dt' r.uu.ulnu, 1iir-u dit il SPS all/-(l's "Ù l{idoIlÙIl ! 1 Ouvn-!l's 1"11'(I'S du parad is aux jcùneurs d"

1 Il ·" ~ 11 d" ta IHIlI c1 \1 I l. 'si in ,..ir,h '1 11rI 1"

! Eln',lffr:lIll'hid.. k ..,l,'r"lu"1,'" 1...· Il'''''''1"'''011'01" l'n'h~ 'l l ' Il Il'1,,"'11' " n li" """ d.' lrn-u <~ ,oln° <lin j d.'li\l't' cl" Il.... 1'' '' D" ""hlr " d,alillll '1 01.. l'..,,f, 1

1l>:i,h"I"II' ,,1LUlli" h.UII,',lt'l<.!!,i,-,l,'''' 1""1,''''1I1II,ar:""

11

ln l'f lTllIllllllallll; d ',\l llw '.d 1. (1 ~lalik ~ ! 1'\'1"1111' 1" '111' l't!\ !l 's l'0rll 's dl' r l'lIli,t". ( 1 .librail' ~ DI'Sl 'I'IHls SIII" 1" 1'11', ligut,· ll's Il''II I1II1S, l'IH"!lailll'-If's 1'1 jdlP-ll's ail fond dps lIll'l"s afin IIll'ils tl!' vu-nue-ut pas r-orrruunn-l ia onurnuIlalll (' jl ' (11\; 111[ " 1il, ~1{ mhauun.nl." II I,l' l'n lplidl' ;1 ai, 'Ul l; qlll lth-u .tit ('IISllill' il son par;lf lis : ,,l'H;I~II ( ' l oi t-t ('Illill'ilis-Hli pour ruos svrvtn-urs (Illi vù-ndront l,il'III(·)\. dans mn dl'llH'lln' 1'1 ma g( III'flIStH; l'''1I1" SI' n-pœa-r d!'s l'''illl's du has lIIlflhl('." 12

1 \ \11 ,, ~I, ,,( Il'' d"" ." ",.1'[0'11\ lI"m" d,( l'n'I,lll l" ~ 'bh" ....1L ill>:, hmg" ,Il' g:(1 01(', Il,,, l" li l,'" .1,' r,,,,r, r

!<t,m,l , '1 1. ",,", M.,t,,· d" r;lIIg" (,,,1,,....1 , ', ,,' \"i '1'11 ,1 ,.,1., \0; "":l,'. ,t,· (]'II"'1".lI n' lan ",1:11i"11 01LI("u"" .",1'(,'1'1"'1"

1("'''''''1'''' 'l,wl'IU\Ul. " ,'sl I'nno-ru-r ., d""·",, ''''''1':'' ''. ' '''1 hll ,h''' ''''f 1. Io:"ul <l,' . k.... ,I,,'u ;1 J~. " 1'''' l,,,,,, 1. s "'''.1'' Il'', '-"'''1 1.· oI"<'IoI..r" (11,,1 >lgu' -..,u,m .lj.lf' d., "'... ,10'11"'''''. ""1 "" lUI 'lui ,-h" 1.-I1" ''''''''.'l'" 'H'11l " "'"l'nnlt 'I" t." "'T\II""I" <l,. [''''IL

I~

-1 -Ln duree du llluis d,' ramadan

l.l' Illois d l' 1';IIlI;ldall 1' .... 111' m-uvi.-nn-dl,.... dOIIZ" moix l k-l'muIl;l'isl.nuiq!ll"(lnl'IIIIl'dnu....r-r-1111li sill'JI''-11H' di's qUI' Il' cro issant (liil"l!) dl' la 111111\1,11, · 11l1 H' mdiqunut. h( h~11111 11 11 mnix a (~ II; VII ,1\('1' re-niludr-1111, d., llllltl' 1lIallii'l'!" di'S que Il' Illois ]l1'1··(,,"d" ll1, l"l'sl à-dirr-110 mois df' d lil;lhiLll, a ('o lllpll' :lII jllll1's, I.t'S ruoi.... isl;1I11iqw's ....0 111 l'Il l'Ild Iiasl's sur h-cyc-h-luunm-. l'tulL! , d" l ',' ra il , a il nuntnunu ~~j jours d .m tunxunum :l!l jours.

Lv m" is d,· raruadau SI' le-rtniru-1i1l'SqIU' Il' cruissant ri" la nouvr -lk -huit' du mois sutvunt. ("·l·.... I-I·I-dil,' Il lois 1\1 ' -hawouàt. ;1 ,;1 1; \11 ,1\'1'(' ""l'lilll,j(' par llt·S 11;IIII,iIlS diglll's d l ' ro i ou, d,' touu -m.mu-re-, dl's ql]!, li' 1111lis dl' r.uuadun a "" 11 11 '1" :111j " IIl"S_

1.';III1H;I' lunain-('olllp" rl " ('111 1'1' :V,-1 1'1 :Vi;) .l0ll l's. suil ln a Il .j'IlI I"S d,' IllOlllS quv ]';1111 ["1' sonun-. 1';11,' SI ' (k p];II'(' d"llt' 1Llllla111 dl;H]lh' ,11 11 \1 ;1' pa l' r;I I'IH,rl ai l 1';dl '11d ri,-r ,Il'('1<11'111a 1.

LI ' schéma ci-I!I'SSllS n'I,n:'sl'lli p jp (".\'1'11' nn-nsuc! dl' la 1111 n', ,'\11 111;11111 du 11I1Iis, la huI(' appa raît il l'llill'st, a pri:'s li' couctu-r du sok-il, e-r a d'abord la fOl1\1P d'un IlIilW('c-roissant (A),l'lIis, j'HII' apn"s .IIJIII",('P ("l'OiSS,llll, gnlssi( c-r la 11111(' un-lut son nrcmtor quartier (H). ( Ill l'st ;i1IJrs ;111 quart. d ll mois, l'ui-, 1',111' grossi], l'IWllI"I' dl' juur 1'11 ,jIJU I" d IIi'vi" 1I1 1,lt-ill1-' (t'). Al't' 11\1111\1'1111)11l'sl,;l la lill 'itil" du Illois. Ensuit\' l'Iii, diminue 1'1 arrive-il sun dNllil·1' quart ior ( Il). Elk-d iIllilllll' l 'rn-ore -c-t Tl '('st hir-m (li l'lus qu'un !'îll l'l"llISS:lJlt ( l';) vixjhlr-àHcst. avant Io [(' \'('1' ,lusolnil.Ellsuill'(,111',lisp:u,lîl ("'l1ll ol,\J,l'I1I('III,)lIlis r-lhn;;rpp:IJ':lît ;1 1'( nu-sr (A ), IIIl soir 0 11 d..ux p iliS tan t 1'1 ITnnllllll'lH 'P Il!lW'UVI'au c,vd!' I I W IIS\ll·l.

tknuminnu-nt. il n ' quufûrnu-ut ln-aur-uup ,I\'I('\ II'S, k-jl'Ill ll' islalTlilllll' Ill' c-onum-uvv lliiS ,II. Ip\Pt" .tu s(ill'il, C'c-c-i l'si une' gra\ l' l'rT" 1I1' qu'il ("OIlViI' 1I1 salis (:('SSI' dl' n'('linl't'. [.1' jc-ùtu-f·0t111Ill'II I't' t'II fait hi..., ,lV:11l1 le-1('\'('1' du sl.Ii'il. Il collllllf'III'I' nbligal f.in 'lIlPlll ill'illll.(', f" t'si -ildin' jusl" ail 1161111 1du 11 'IllPS dt' Iii ]1 1'\(' 1'1' d a soubh. A ("(' nuum-nt, :I I'EsI, Il' f'il'l ""llllllt'III'" 11'l"SI,ighl'llll'ili il !'ln' l;daÎn' llilr la lueur blam-hr-dl' ['nulu -(fujr}" . Lln.rizun [l'I'si all >l's plus ' "111 il f:lil uoir ,'1 l'un ,"iJlIl11ll'lIl'(' a disllflglll'j'la t1iff("'I"\'1l("'l'tltn'll'("jt']!'1 1:1ft'l'!'I'.

1Laul,t· ",' ,1"•I~'~ " 11 ' ,,,"1"11<1',, ... ,., l,LIII" I" .\ l',,ut..
' ''11111 '' Il'-' 1" Il j,,~ 1o' Il""',1 Ir>r " 1E~ I d III'" " W IIr iol,uII1,,' "
, Illral,It, 'lUI '" .",. Ii1l' n ,gr< ~ 1\' Il'''ut P,Il''' , "'1" l ,'liTt 'n'Ill'.nl' I II '''1
1.. 'IPI ''SI d" I.' ,·,' l:Iin' ,1 1'" (r,I'" hr-,'1 l'nil.lI'i<' 1" l1I il'T<' l"~'"

E lI.....iu· ~" <II"I I"·lLl \11 III 1.,l, \. r 0111 ~,,1"1 1

i\ porttr dl' cl'! inst ant (Ill doi! ohiigilluin'IIH'Il1avoir (,('SS,' d" IlliHlg('r 1'1 dl' huirr-. :-;i l'uI' d{'J);lss;li! ("l'Ill' linuh-, h-jeum-dl' 1'(' jour Ill' sPI"<ti! l'as valahh'. l'ar 11It'su n' d l' pn-riuuiou. <tfill d l' m-l'as risquer ,Ii, SI' IT(lfIlI'Pl" ('1 dl' d'1 ~lss" r ("'11l' limiu-, il t'Si n'('ulTlIllatllh; duru-n-r dl' lll<tllg l'I' l'! dl' hoin' environ F 'l lltillllll's plllS lil!. :-;1Il" It'S l"ai"ll<lrit' l"S (ililsaki,\-a) qui sont d i....tn l l1j('s d;1I1S l"haqlw pays il. t'lI('('asio/l du l'amadall. II' 1Il0llIPIIl 011 l'on doit. (1'SSI'I" dl' nuuuë-r ..t dt, !l(Jin' l'SI apl'l'Il', imsak . !';1 roll n'Illarqlll 'I"a que-cllaqlIl, JOli!" l'ILPIIJ'l' dl' r illlS;'lk St' si1.ll<' environ l ~l 111il1ll1l 'S avant. n U'IIl"!' Il!' ln pri"'l"!' dl ' I'aulu -;lPIII'h'l' :-;(1111.1\ 1111fajr. SI'IU1\ k-s «aleudrk-rs. 1'(' d('lai d(' s,'('uril(' pr-ut vuru-r 1'111 .1"( ' 10 l'I :!{1 HIi11uresa\',1I11 l'li,'Il rI'd,' l'('111' prii 'l"!',

l';l jtllll'lU;" lll'jl'lJlll'('(!lIlllll'IIl", ',1(111('ail 111" 111('111111' l'imxak d va jusqu'au ronr-tu-r ('l!llIplH du sok-il, ("'('St,-;I" d il"!' jusqu'au Il{'liul-du !l'IllP,, rk-la prii'n ' du l1I;lglirplo. Sm les l"al"llllril'l"S du mluadall,ll'I'\lI1' dl' Ia rupture-du jl'lrlll ' pst. appd t>t, ilhtr nu t1Ia~ li r('h .