1 / 10 Next Page
Information
Show Menu
1 / 10 Next Page
Page Background

Page 1

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

Целта на живота

когато попитате повечето хора - “ Каква е целта

на нашия живот?”, основен и важен въпрос, те

няма да ви кажат това, което са установили чрез

наблюдение или аналитично мислене. В повечето

случаи те със сигурност ще ви кажат какво е

казал някой друг... Или ще ви кажат това, което

обикновено предполагат другите. Какво каза баща

ми за целта на живота , това, което свещеникът от

моята църква заяви, че е цел на живота , това, което

учителка в училище каза, това, което моят приятел

каза.

Ако попитам някого за целта на хранене,

“Защо ядете?” повечето хора ще отговорят “За да

се нахраня!” Защото храненето поддържа живота ...

Ако попитам никого защо работи? Ще каже, защото

това е необходимо, за да издържа семейството

си. Ако попитам защо някой спи, защо се мие,

защо се облича и т.н., ще отговори - “Това е обща

необходимост за всички човешки същества.” Ние

можем да следваме тази линия със сто въпроса и ще

получим същите или подобни отговори от всеки, на

който и да е език, на всяко място по света! “ Но защо

когато зададем въпроса:” Каква е целта и смисъла

на живота? “, чуваме толкова много и различни

отговори?” Това е, защото хората са объркани, те

наистина не знят. Те се препъват в тъмното. И вместо

да кажат: “Аз не знам”, те просто предлагат никакъв

отговор, който са били програмирани да отговорят.

Нека да помислим за това. Нима нашата цел

на този свят е само да се храним, спим, обличаме,

работим, да придобиваме някои материални неща

и да се забавляваме? Това ли е нашата цел? Защо се

раждаме ние? Каква е целта на нашето съществуване

и каква е мъдростта зад създаването на човека и

тази огромна вселена? Помислете по този въпрос!

Някои хора твърдят, че няма доказателства за

божествен произход, няма никакви доказателства,

че има Бог, няма доказателства, че тази вселена е в

резултат от божествена цел. Има хора, които смятат,

че може би този свят е създаден по случайност.

Случил се голям взрив и този свят, с цялото си

великолепие просто се е появил. И те твърдят, че

животът не разполага с никаква определена цел и че

не може да бъде доказано чрез логика или наука,

че има Бог, или цел, или божествена причина за

появата на този свят.

Тук бих искал да спомена няколко стиха от

Корана, за да помислим по този въпрос.

“ В сътворяването на небесата и на земята, и

в промяната на нощта и деня има знамения за

разумните,които споменават Аллах и прави,

и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват

за сътворяването на небесата и на земята:

“Господи наш, Ти не си сътворил това напразно.

Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!“

[Коран 3: 190-191].

За мене е голяма чест да имам

възможността да ви говоря тук. И искам да кажа,

че това не е лекция ... Аз не мисля, че съм готов

да изнасям лекции. Това е нещо като ... съвет към

себе си. Защото аз виждам себе си седящ на тези

столове пред мен. Само преди няколко дни, преди

няколко години, точно преди малко - седях точно

там, където сте, каквато и националност да имате -

това няма значение. Бях човешко същество, което

не е наясно с Исляма. И по това време аз бях човек,

който наистина не разбира ... целта на живота!

Така че аз ще ви моля да мислите за това,

което искам да кажа като информация и като съвет

- не като лекция. Информацията, която искам да

споделя с вас, може да ви изглежда малко по-

обемна. Като отчитаме капацитета на човешкия

мозък и количеството информация, която може

да съхранява и може да разчете - аз съм сигурен,

че няколко страници информация днес няма да ви

претовари.

Моя е отговорността за справяне с темата на

днешната дискусия - каква е целта на нашия живот?

И също така искам да ви задам въпроса - “Какво

знаете за Исляма” Искам да кажа - какво наистина

знаете за Исляма? Не това, което сте чули за

Исляма; Не това, което сте виждали като действия

на някои мюсюлмани, но - Какво знаете за Исляма?

За мен е чест да имам възможността да

говоря с вас, и бих искал да започна с това, че

всички вие имате еднаква отговорност ... И тази

отговорност е да четете или слушате - с отворено

сърце и отворено съзнание.

В един свят, изпълнен с предразсъдъци и

културна изолация е много трудно да се намерят

хора, които са в състояние да отделят малко време

и да мислят. Да се мисли за живота обективно, да

се опитаме да стигнем до истината за този свят

и истинската цел на нашия живот. За съжаление,