Previous Page  2 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 10 Next Page
Page Background

Page 2

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

В горните стихове, Аллах е споменал

много ясно за нас, привличайки вниманието ни

към създаването на собственото си същество.

Различните пози на човешкото тяло, различните

нагласи на хората. Той насочва вниманието

ни към небесата. Редуването на нощта и деня.

Простора, звездите, съзвездията ... И тогава Той

ни казва, че Той не е създал всичко това с някаква

глупава цел! Защото, когато видите замисъла, вие

знаете, че той е много мощен и много точен. И

нещо толкова мощно и прецизно, което е отвъд

нашите собствени изчисления и въображение – то

не може да бъде глупаво. То не може да се появи

случайно.

Представете си, че имате 10 топчета,

номерни от 1 до 10. И всички те са с различни

цветове. Можете да ги сложите в чанта и да ги

размесите . И тогава, затваряйки очите си, ви

поставяте ръката си в чантата и аз ви казвам:

“Извадете топка номер едно. След това извадете

топка номер две. След това извадете топка

номер три, всички по ред. “ Каква е вероятността

да изтеглите тези топки в правилния ред? Един

на 26 милиона! Така че каква е вероятността

Небето и Земята да са се появили от Големия

взрив в точния ред, по който те се намират?

Какви са шансовете?

Скъпи ми, уважавани гости-ние трябва

да се запитаме още един въпрос ... Когато

видите един мост, сграда или автомобил - вие

автоматично го свързвате с компанията, която го

конструира. Когато видите един самолет, ракета,

сателит, или голям кораб - вие мислите за това

какво невероятно превозно средство е то. Когато

видите ядрена централа, орбитална космическа

станция, международно летище, оборудвано с

всичко, или други структури, които съществуват,

вие вероятно сте впечатлени от инженерната

мисъл, която ги е създала.

И все пак, това са само неща, които са

произведени от човешки същества. Какво ще

кажете за човешкото тяло със своята прецизна

и сложна система за контрол? Помислете за

това! Помислете за мозъка, как функционира,

как анализира, съхранява информация, извлича

информация, разграничава и категоризира

информация в милионна от секундата! Мозъкът

прави всичко това постоянно. Помислете за мозъка.

Това е мозъка, който прави автомобила, ракетата,

кораба, лодките, и тн. Помислете за мозъка, който

е направил това. Помислете за сърцето, как то

помпи непрекъснато в продължение на шейсет или

седемдесет години – събира и разпределя кръвта

в цялото тяло, и поддържа постоянна точност през

целия ни живот. Помислете за това! Помислете за

бъбреците - каква функция имат? Инструментът за

пречистване на тялото, който изпълнява стотици

химични анализи едновременно и контролира

нивата на токсичност в кръвта. Той прави това

автоматично. Помислете за вашите очи - човешката

камера, която настройва фокуса, интерпретира,

оценява и придава цвят автоматично, този

механизъм, способен на автоматични настройки

в зависимост от светлината и разстоянието.

Помислете за това - кой е създал всичко това? Кой

го управлява? Кой го е планирал? И чий замисъл е?

Самите човешки същества ? Не разбира се, че не.

Какво ще кажете за Вселената? Помисли

за това. Земята е една планета в нашата слънчева

система. И нашата слънчева система е една от

системите в Млечния път. И Млечния път е едно

от съзвездията в тази галактика. И има милиони

галактики като Млечния път. Помислете за това. И

всички те са подредени. Те всички са точни. Те не

се сблъскват; те не са в конфликт по между си. Те

се движат в орбита, която е създадена за тях. Нима

хората са направили всичко това? Нима хората

поддържат гази точност? Не, разбира се, че не.

Помислете за океаните, рибите, насекомите,

птиците, растенията и бактериите, химичните

елементи, които не са били открити и не могат да

бъдат открити дори и с най-сложните инструменти.

И всички те се подчиняват на определени

закони. Цялата тази синхронизация, баланс,

хармония, вариация, проектиране, поддържане,

експлоатация, и безкрайна подреденост са

се случили по случайност? И също така те

функционират постоянно и идеално също по

случайност? И те се възпроизвеждат ида се

поддържат също така по случайност? Не, разбира

се, че не.

Да се мисли така би било нелогично и

глупаво. Най-малкото трябва да признаем, че

появата на Вселената е напълно извън сферата

на човешките възможности. Ние всички ще се

съгласим с това. Съществото, което е достойно

за похвала и благодарност е всемогъщата сила

- Бог. Бог е създал всичко това и е отговорен