Previous Page  3 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 10 Next Page
Page Background

Page 3

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

за поддържането на всичко това. Затова Бог

е единственият, който заслужава похвала и

благодарност.

Ако бях дал на всеки един от вас сто долара,

без причина, просто за да дойдете тук, щяхте поне

да кажете: “Благодаря .” А какво да кажем за очите

ви, бъбреците, мозъка ви, живота ви, дъха ви, децата

ви? Какво ще кажете за това? Кой ви даде това? Дали

Той не е достоен за похвала и благодарност? Дали

Той не е достоен за вашето поклонение и вашето

признание? На кратко, мои братя и сестри, това е

смисъла и целта на нашия живот.

Аллах казва в Корана:

“Аз не съм създал джиновете, духовете,

нито човешките същества, за никакви други

цели, освен за да Ми служат.” (Коран 51: 56)

Това казва всемогъщия Бог. Така че нашата

цел в този живот е да признаем Твореца и да бъдем

благодарни на Твореца. Да се поклоним на Твореца.

Да се предадем на Твореца, и да се подчиняваме

на законите, които той е определил за нас. С две

думи, това означава поклонение. Това е нашата

цел в този живот. И каквото и да правим по време

на поклонението между живота и смъртта-- ядене,

пиене, връзки, работа, забавление -- всичко това е

само следствие. Ние сме създадени за поклонение

- това е целта на нашия живот. Аз вярвам, че дори

и някой, който е учен или аналитик ще се съгласи

с тази цел. Те може да имат някаква друга цел,

скрита в себе си, но това е нещо, което е между тях и

Всемогъщия Бог.

Сега към втората половина на нашата тема.

Какво знаете за Исляма? Не това, което сте чули за

Исляма. Не това, което сте видели в действията на

мюсюлманите, защото има разлика между Исляма

и мюсюлманите. Точно както има разлика между

мъж и баща. Един човек, който има деца - той е

баща, но да бъдеш баща е отговорност. Ако един

мъж не отговаря на тези отговорности, той не

е непременно добър баща. Ислямът е правило

и заповед. Ако един мюсюлманин не отговаря

на тези правила и заповеди, той не е добър

мюсюлманин. Така че не може да се съди за

Исляма по мюсюлманите.

Чуваме термините “Ислям” и “мюсюлмани”

доста често. И четем за Исляма и мюсюлманите

в периодичните издания, учебниците на

колежи и университети. Ние чуваме и виждаме

много неточна, подвеждаща и целенасочена

дезинформация чрез медиите. И аз трябва да

призная, че някои от тази дезинформации или

невярно представяне са отговорност на самите

мюсюлмани. И все пак един от всеки пет души

в този свят на около пет милиарда души е

мюсюлманин! Един от всеки пет души в този свят

е мюсюлманин! Това е статистика, която можете

да проверите в енциклопедията, или алманаха,

или в други източници, които ви харесват да

погледнете. Как става така, че ако един от всеки

пет души в този свят е мюсюлманин, то ние не

знаем нещо за Исляма? Фактите около Исляма.

Ако ви кажа, че един от всеки пет души в този

свят е китаец, което е факт - има един милиард

китайци в света, един от всеки пет души е китаец!

Ние знаем географски, социални, икономически,

политически, философски, исторически факти за

Китай и китайците! Как така не знаем за Исляма?

Какво е това, каето свързва толкова много

различни нации и тази универсална конфигурация

в общо братство? Какво прави един човек от

Йемен мой брат или сестра, след като аз съм

от Америка. И прави човек от Еритрея мой брат

или сестра. И прави друг човек от Индонезия

мой брат. И от Африка брат. И още един брат от

Тайланд. И от Италия, Гърция, Полша, Австрия,

Колумбия, Боливия, Коста Рика, Китай, от Испания,

от Русия, и така нататък ... Кое ги прави мои брат

или сестра !? Ние сме с различен културен и

психологически произход! Какво е това в Исляма,

което автоматично ни прегръща и ни присъединява

като братство? Какви са точните характеристики на

този неразбран начин на живот, който е последван

от голяма част от човечеството?

Аз ще се опитам да ви предоставя някои

факти. Но в допълнение към това, както вече

споменах е необходимо да бъдете с отворено

и открито сърце - защото, ако аз обърна чашата

обратно и се опитам да наливам вода в нея, аз

никога няма да получа чаша вода. Тя трябва да

бъде с правилната страна нагоре. Фактите сами не

водят до разбиране, а по-скоро комбинацията от

толерантност, амбиция, както и способността да

ценим и да приемаме истината, когато я чуем.

Думата “Ислям” означава предаване,