Previous Page  4 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 10 Next Page
Page Background

Page 4

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

представяне, и послушание. Предаване,

представяне, и послушание към закона на

Всемогъщия Бог. Може да се каже “Аллах.” Може

да се каже, “Творец.” Може да се каже “Върховният

Бог”, “Върховната сила”, “Всемогъщият,” всички те са

Неговите имена.

Мюсюлманите използват арабската дума

за Бог, Аллах, защото на арабски няма друг израз.

Думата Аллах не може да се прилага за никое друго

създание. Другите думи, които хората използват

за Бога също се прилагат към сътворени неща.

Например, “могъщия долар.” “О, аз обичам жена

ми, тя е върховна!” Или: “Той е велик.” Не, не, не

и не ... Думата “Аллах” може да се прилага само

по отношение на Този, който е създал всичко това,

описано по-горе. Така че от тази гледна точка, аз

ще използвам думата “Аллах”, а вие знаете за кого

говоря.

Думата “Ислям” произлиза от корена

“Салама” - това означава да бъдете в мир.

Следователно, мюсюлманинът е човек, който се

предава, представя и се подчинява на закона на

Всемогъщия Бог. И през тази теза получава мир

и спокойствие за себе си. Ние можем веднага да

видим, че от такова определение, арабската дума

“Ислям” описва по същия начин и поведението

на всички добре познати и уважавани пророци

и пратеници на Всемогъщия Бог ... Всички тях,

включително Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Давид,

Соломон, Исаак, Исмаил, Яков, Йоан Кръстител,

Сюлейман, Иисус, синът на Мария и Мохамед (да

ги благослови Аллах всички тях.) Всички тези хора,

тези пророци и пратеници, идват от един и същ

Всемогъщ Бог , с едно и също послание, с една и

съща идея, и те казаха едно – покорете се на Бога!

Поклонете се на Всемогъщия Бог , изпълнявайте

целта на живота и правете добри дела и ще бъдете

възнаградени в другия живот. Това е тяхното

послание! Няма какво повече да се каже от това!

Това е всичко, което те казаха, независимо от това на

какъв език и по кое време - това е посланието им.

Ако четете писанията внимателно, без

ваше собствено тълкуване или на някой друг - ще

откриете, че това е най-простото послание на всички

онези пророци, което се препотвърждава един от

друг. Нито един от тези пророци не казва: “Аз съм

Бог – поклонете ми се.” Няма да намерите това

във всяка една от свещените книги, които имате -

Библията, Тора, Новия Завет, не в псалмите на Давид

- вие няма да го намерите в никоя книга. Вие не

можете да го намерите в изказването на пророцците.

Върнете се вкъщи тази вечер и прелистете всички

страници на Библията и аз ви гарантирам - няма да

го намерите веднъж. Където и да е! Така че от къде

дойде това? Това е нещо, което ще трябва да се

разследва.

Може лесно да се види от това определение,

че арабската дума описва какво направиха всички

пророци. Всички те дойдоха и се подчиниха на Бога;

сами се предадоха на волята на Бога; призоваха

хората към Бога; призоваваха народа и настояваха

хората да правят праведни дела. Десетте Божи

заповеди на Мойсей – за какво беше това? Речта на

Авраам – за какво беше това? Псалмите на Давид

– за какво беше това? Притчите на Соломон - какво

каза той? Евангелието на Исус Христос - какво каза

той? Какво Йоан Кръстител каза? Какво Исаак и

Исмаил казаха? Какво каза Мохамед? Нищо повече

от това!

“И бе им повелено да се прекланят

единствено пред Аллах, предани Нему в

религията, правоверни, и да отслужват

молитвата, и да дават милостинята закат.

Това е правдивата религия.”. [Коран 98: 5]

Това каза Аллах. На тях им бе казано да се

поклонят на Аллах, да Му бъдат предани. Именно

това е оригиналното послание.

По същия начин дали би било подходящо

да разглеждаме пророците и пратениците

като мюсюлмани, тъй като това е, което