Previous Page  5 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 10 Next Page
Page Background

Page 5

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

означава”мюсюлманин”? Не мислете за арабската

терминологията, не мисля за това, как ние се

обръщаме към тях-не мислете за Мека, или

Саудитска Арабия, или Египет. Не! Помислете за

това, какво означава думата “мюсюлманин”. “Който

сам се предава на Всемогъщия Бог, и се подчинява

на законите на Всемогъщия Бог,” в този смисъл дали

по естествен или диалектически начин - всеки,

който се предава на закона на Всемогъщия Бог е

мюсюлманин!

Така че, когато едно дете излиза от утробата

на своята майка в момента, когато Бог е наредил

- какво е то? То е мюсюлманин. Когато слънцето

обикаля в орбитата си - какво е? Мюсюлманин!

Когато Луната обикаля Слънцето ? Това е

мюсюлманин! Законът за гравитацията - какво е

това? Това е мюсюлмански закон! Всичко, което се

подчинява на Всемогъщия Бог е мюсюлманин! Ето

защо, когато ние съзнателно се подчиняваме на

Всемогъщия Бог ние сме мюсюлмани! Исус Христос

е мюсюлманин. Благословената Негова майка е

мюсюлманка. Авраам е мюсюлманин. Мойсей е

мюсюлманин. Всички пророци са мюсюлмани!

Но те отидоха при своите хора и те говориха на

различни езици. Пророка Мохамед (мир на праха

му) говори на арабски език. И така, в арабския език

онзи, който твърди, че се подчинява и се предава

на Бога, е мюсюлманин. Всеки пророк и вестител

на Всемогъщия Бог представя едно послание

“Покланяйте се на Всемогъщия Бог и му бъдете

предани.” Абсолютно същото и основно послание--

Като разглеждаме посланието на всеки един от най-

известните пророци, ние лесно може да се убедим в

този факт.

Когато е налице конфликт, той е резултат от

неверни твърдения, измислици, и преувеличения,

персонализирани тълкувания и твърдения на

писатели, историци, учени и частни лица. Например,

нека да отбележа нещо, което може би вече знаете.

Като християнин съм го открил преди да стана

мюсюлманин и ... и не го разбирам. Как така целия

Стар завет се позовава на единния Бог и Господ и

Цар на Вселената. И че в първата заповед дадена на

Моисей, Той не позволява на никого да се поклоня

на други идоли; или да се моли на нещо в Небесата,

или на Земята, или в морето долу . Той непозволява

това. Всички пророци казваха, че има само един Бог.

Навсякъде в Стария Завет това се повтаря отново

и отново. И тогава, изведнъж получаваме четири

свидетелства - четири Евангелия на Матей, Марко,

Лука и Йоан.Кой е Матей? Кой е Марко ? Кой е Лука

? Кой е Йоан? Четири различни евангелия, които

са написани в продължение на четиридесет и осем

години едно от друго. И никой от тези мъже, които

не си сътрудничат помежду си, нито един от тях няма

фамилно име. Ако ви дадем чек за заплащането ви

този месец и аз напиша само първото си име и ви

кажа да го осребрите в банката - ще приемат ли този

чек? Не ... Ако полицаят ви спре и попита за вашата

лична карта или паспорт и имате само собственото

име, ще бъде ли приемливо за него? Можете ли да

получите паспорт само с вашето име? Нима майка

ви и баща ви не са ви дали фамилно име? Къде в

историята на човечеството само едно име се приема

като документ, къде? Никъде! Освен в Новия Завет.

И как може да основавате вярата си върху

четири Евангелия, които са написани от четирима

мъже, които изглежда не знаят последните си

имена? След това, след тези четири Евангелия, има

повече от петнадесет книги, написани от човек,

който е отстъпник, който убива християни, измъчва

християни, а след това казва, че във видение видял

Исус. И той е презнат като апостол на Исус. Ако ви

кажа, че Хитлер, след като е убил всичките юдеи,

след това реши, че иска да бъде спасен. И той се

срещна с Христос или Мойсей по пътя си и той става

евреин. И написва петнадесет книги и ги добавя

към Тора - това би ли било приемливо за евреите?

Не, те няма да приемат това. Така че как може

четири книги, написани от мъже без фамилно име,

и петнадесет други книги, написани от друг мъж -

и това е първият път, когато Бог е наречен човек,

първи път, котато Бог е наречен троица, и за първи

път на Бог беше даден син-- как това е приемливо

за християните? Как? Помислете за това! Аз няма да

споря. Аз просто ще ви дам нещо за размисъл.

Появата на пророка Мохамед (мир на

праха му) не донесе нова религия или начин на

живот, както някои хора твърдят. Напротив, пророк

Мохамед (мир на праха му) потвърди живота

и посланието на всички предишни пророци и

пратеници чрез личното си поведение и чрез

божествените откровения, които е получил от

Всемогъщия. Свещеното писание, представено ни от

Мохамед (мир на праха му) се нарича Коран . Това

означава “това, което се чете.” Тъй като Мохамед

(мир на праха му) не е писал Корана. Той не е автора

на Корана. Никой не е дошъл и му е помогнал да

напише Корана. И никой не си е сътрудничил с него

по този въпрос. Архангел Гавриил му е изрецитирал

думите! И Всемогъщия Бог е направил сърцето му

вместилище на това. Пророкът Мохамед (мир на

праха му) е станал приемник на откровението и ние

имаме този Коран, който е запазен в продължение

на години, без никаква промяна. Има ли друга книга

в света, която до днес е запазена без никаква

промяна? Не ... Само Корана.

Не приемайте думите ми безрезервно!

Отидете в библиотеката и прочетете какво пише

в Енциклопедия Британика, или Световната

енциклопедия, или енциклопедия Американа, или

всяка друга универсална енциклопедия на света,

която не е написана от мюсюлмани. Прочетете

какво пише за Исляма, Корана и Мохамед (мир на

праха му). Прочетете какво немюсюлманите казват

за Корана, Исляма и Мохамед (мир на праха му).