Previous Page  6 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 10 Next Page
Page Background

Page 6

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

След това ще приемете, че това, което искам да

кажа е универсално документирано и изчистено!

Че Мохамед (мир на праха му) е най-мъдрата

личност в историята на човечеството. Прочетете

какво казват. Че Коранът е най-невероятното, най-

дълбокото литературно произвединие в аналите на

историята! Прочетете какво казват. Че ислямският

начин на живот е категоризиран и така прецизен и

динамичен ! ... Той никога не се е променял.

Свещеното писание , получено от Мохамед

(мир на праха му) се нарича “Коран”. И всеки от

пророците и пратениците също е получил писанието.

В Корана тези пророци, техните писания, техните

истории, както и тяхната мисия се споменават с

дълбоки подробности. Нима Мохамед (мир на праха

му) се е срещал с тях, говорил с тях, се е хранил с

тях и си е сътрудничил с тях, за да напише техните

биографии? Не, разбира се, той не го е направил.

В Корана, Мохамед (мир на праха му) е посочен

като пратеникът на Всемогъщия Бог и печатът на

предходните пророци-- което е границата на ролята

му като човешко същество.

“Мухаммад не е баща на никого от вашите

мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от

пророците. Аллах знае всяко нещо.” [Коран 33:40]

Мюсюлманите не се покланят на Мохамед,

ние не сме “Mохамедани.” Ние нямаме право да

променяме името “Мохамед” и да казваме, че сме

“Mохамедани.” Не, хората, които са последователи

на Моисей, те не са “Moисяни.” Хората, които

следват Яков не са “Яяковитяни.” Или хората,

които следват Авраам не са “Aвраамиани.” Или

“последователите на Давид.” ... Не, не, не. И така,

как хората наричат себе си “Християни?” Христос не

се нарече “Християнин,” така че как хората наричат

себе си “Християни?

Исус Христос (мир на праха му) каза, че

всичко, което е получил от Всемогъщия Бог е

Словото на Бога, и това, което е чул какво споделя

той! Това е, което той е направил! И така, как могат

хората да наричат себе си “християни?” Трябва да

бъдем подобни на Христос! И това, което е искал

Христос? Той е служил на Всемогъщия Бог; затова

трябва да служим на Всемогъщия Бог, това е всичко!

Като последно писание и божествено

откровение, Корана прави много ясно и кратко

изявление , ‘’ Днес изградих за вас вашата религия и

изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма

за ваша религия.’’. [Коран 5: 3]. Така чрез Корана се

появява думата “Ислям”. Защото, когато сградата

е завършена, ще я наречете “ Къща”. Когато колата

е на поточната линия, тя не е “лек автомобил” - тя

е в процес на сглобяване! Когато тя е завършена,

сертифицирана, тествана - тогава е “автомобил.”

Когато Ислямът е завършен като откровение, като

книга, чрез пророка Мохамед (мир на праха му ), то

тогава става “Ислям”. Той се превръща в съвършен

начин на живот.

Така че това е думата, която беше нова ... но

не и на практика ... не и пророка ... не и заповедта от

Бога ... не и самия Бог ... не и откровението ... Ново

е само името Ислям.И както казах по-рано, кои са

били всичките пророци? Те бяха всички мюсюлмани.

Друго, което трябва да имате предвид е, че

Мохамед (мир на праха му ), за разлика от своите

предшественици не дойде само при арабите или

при собствения си народ. Не ... Ето защо, Ислямът

не е религия само на арабите. Въпреки че пророка

Мохамед, син на Абдула, е роден в Мека, град в

Арабския полуостров и е арабин по рождение, той

не донесе Исляма само арабите. Той донесе Исляма

на всички хора.

Въпреки че Коранът е изписан на арабски

език, той разсейва всякакви твърдения, че

посланието на Мохамед се ограничава или е

предназначено само за арабите. В Свещения Коран

Аллах казва,

“И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като

милост за световете.” [Коран 21: 107]

Пророкът Мохамед (мир на праха му) каза:

Цялото човечество произхожда от Адам

и Ева, арабинът не превъзхожда един неарабин,

нито неарабина има някакво превъзходство над

арабина; също бялото не превъзхожда черното,

нито черното има превъзходство над бялото,

освен по благочестие и добро действие.

Като такива, Мохамед (мир на праха му) е

завършека и короната на най-големите пророци и

пратеници преди него. Повечето човешки същества

просто не знаят тази информация.

И тъй като аз се позовавам на Корана в

подкрепа на моята презентация, ще дам малко

основна информация за самия Коран. На първо

място, Корана твърди, че е продукт на божествено

откровение. Това означава, че е изпратен от

Всемогъщия Бог на Мохамед като откровение.

Аллах казва:

“и не говори той от себе си.”