Previous Page  7 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 10 Next Page
Page Background

Page 7

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

“Това е само откровение, което [му] се разкрива.”

[Коран 53: 3-4]

Мохамед не говори за себе си, идеите си,

собствената си амбиция, или собствените си емоции

и чувства. Не, това е откровение, което се разкрива

за него! Това е изявлението на Аллах. Ето защо, за

да ви убедя в истинността на Корана аз трябва да

докажа - първо, че е невъзможно за Мохамед да

създаде сам такава книга. Второ, трябва да докажа,

че е също толкова невъзможно за всеки друг човек

да го е създал. Нека да помислим за това.

Корана прави изявлението, “после го

оставяме -; частица сперма -; на сигурно място,.”

[Коран 23:13]

“сътвори човека от съсирек!” [96: 2]

Как пророка Мохамед (мир на праха му)

знае, че ембрионът започва като съсирек окачен и

прилепен към стената на матката на майката? Имал

ли е микроскоп? Имал ли е цистоскоп? Имал ли е

някакъв вид рентгеново зрение? Откъде получава

това знание, когато то е било открито преди

четиридесет седем години?

По същия начин, как е разбрал, чеима

бариери в океаните , за да се отделя солената от

прясната вода?

“Той е, Който разположи в съседство двете

морета, едното -; сладко, утоляващо жаждата,

а другото -; солено, горчиво. И стори между тях

граница и възбранена преграда.” [Коран 25:53]

Откъде знаете това?

“Той е, Който сътвори нощта и деня, и слънцето,

и луната. Всички по орбита плават.” [Коран

21:33]

Откъде знае, че Слънцето и Луната, и

планетите се движаг по орбита, която е била

определена за тях? Откъде знае това? И как е

знаел тези неща? Тези неща са били открити преди

двадесет пет или тридесет години. , Технологиите

и науката както вие и аз добре знаем, се развиват

не много отдавна. Как Мохамед (мир на праха

му), който е живял преди повече от 1500 години -

необразован овчар в пустинята, без да знае как да се

чете или пише-- как би могъл да знае нещо подобно?

Как би могъл да произведе нещо подобно? И как

може някой негов съвременник, живял преди

или след него, да знае нещо, което е било открито

наскоро. Това е невъзможно!! Как може един човек,

който никога не е напускал Арабския полуостров,

един човек, който никога не е плавал на кораб, който

е живял преди повече от 1500 години да направи

такива ясни и поразителни описания, които съвсем

наскоро бяха открити във втората половина на ХХ

век?

Също така, ако това не е достатъчно, нека

споменем, че Корана има сто и четиринадесет глави,

над шест хиляди стихове. И има стотици хора във

времето на пророка Мохамед (мир на праха му),

които запаметяват тази книга изцяло. Как се случва

това? Бил ли е някакъв гений? Дали някой от тях

запаметява Евангелието ? Дали някой запаметява

Тората, Псалмите, Стария Завет и Новия Завет? Никой

не е направил това. Дори Римския папа.

Но има милиони мюсюлмани днес, които са

запомнили цялата тази книга. Това е амбицията на

всеки мюсюлманин. Не на някои - на всеки! Колко

християни някога сте срещнали в живота си, които са

запаметили Библията? Никой. Никога не съм срещал

някой християнин, който запаметява цялата Библия,

както никога не съм срещал християнин, който дори

знае какво има в цялата Библия. Защо така? Защото

при християните имаме над седемстотин различни

вероизповедания, както и около тридесет и девет

различни версии на Библията - различни книги и