Previous Page  8 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 10 Next Page
Page Background

Page 8

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Bulgarian

различни версии. Различен брой стихове и различен

брой глави.

Това са само някои факти за Корана. Коранът

е запазен без най-малка промяна за петнадесет

века. И аз не осъждам никого. Аз съм човек, който

е бил християнин. Аз разбрах всички тези неща чрез

моето собствено разследване. И сега споделям тази

информация с вас. Повдигам някои скали, за да

погледнете под тях. Ако поискате!

Просто помислете, а ако всичко това е

вярно? Ще се съгласите ли, че тази книга е доста

мъдра? И уникална, най-меко казано? Ще бъдете ли

достатъчно честни, за да признаете, че е? Разбира

се, ако бяхте честни. А вие сте. На саме със себе

си, трябва да стигнете до това заключение.

Много други немюсюлмани са стигнали до същото

заключение. Хората като Бенджамин Франклин,

Томас Джеферсън, Наполеон Бонапарт и Уинстън

Чърчил, ако назовем само няколко. Много повече

са, и още, и още. Те стигнаха до същото заключение.

Дали те приеха Исляма открито, или не? Те стигнаха

до заключението, че няма друга книга в света като

Корана, който е източник на мъдрост, изцеление и

насока.

Сега, когато се разбрахме по въпроса за

автентичността на Корана, нека се обърнем към друг

предмет: основните теми на Корана. Върховното

единство на Всемогъщия Бог, който включва името

Му, Неговите качества, връзката между Всемогъщия

Бог и Неговите творения и как хората трябва

да поддържат тази връзка. Приемствеността на

пророците и пратениците Му, живота им, техните

послания, както и общата им мисия. Настойчивото

утвърждаване на окончателния и универсален

пример на Мохамед (мир на праха му), Печатът

на Пророците и Пратениците. Напомнянето на

човешките същества за краткостта на този живот

и призоваване към вечността на отвъдния живот.

Отвъден живот, това е животът, който идва след

нашия земен живот. Това, което се случва когато

оставим този свят и продължим нататък . Не искам

да кажа, че това ще стане тази вечер. Но след като

умрете и напуснете тази Земя, вие ще се отправите

на друго место, независимо дали ще го приемете

или знаете за него; Ще се отправите натам,

независимо дали приемате това или не, защото сте

били предупредени. Тъй като целта на този живот

не е да седите тук и да не правите нищо и да няма

ефект. Всяка причина има ефект! А вие сте влезли в

този живот с причина и цел и трябва да има ефект!

Трябва да има гарантиран ефект! Вие не ходите на

училище, просто за да сте там! Вие не ходите на

работа без да ви се плаща! Вие не строите къща за

да стои празна! Вие не купувате костюм за да не го

носите! Вие не растете като дете за да не станете

възрастен! Вие не можете да живеете и да не

очаквате да умрете! Вие не може да умрете без да

очаквате да бъдете положени в гроба! И не можете

да очаквате, че гробът е краят. Защото това би

означавало, че Бог ви е създал с глупава цел. Нима

сте ходили на училище, работили, направили нещо,

или избрали жена, или избрали името на децата си

с глупава цел. Как може тогава да очаквате от Бога

нещо по-малко?

В опит да се предизвика въображението

и убеди разума, Коранът красиво разказва за

океаните и реките, дърветата и растенията, птиците

и насекомите, за дивите и домашните животни,

планините, долините, небесата, небесните тела и

Вселената, рибата и водния живот, за човешката

анатомия и биология, човешката цивилизация и

историята, описва рая и ада, развитието на човешкия

ембрион, мисиите на всички пророци и пратеници и

целта на живота на Земята. И как може един овчар

, роден в пустинята, който е израснал неграмотен

и не може да чете-- как би могъл да знае неща, за

които никога не е имал понятие?

Най-уникалният аспект на Корана, обаче, е,

че той потвърждава всички предишни разкрити

писания. И след като изучите Исляма, вие

вероятно можете да вземете решение да станете

мюсюлманин без да променяте вашата религия!

Не е нужно да променяте религията си ... Виждате

ли, ако сте намалили теглото си, не бихте хвърлили

костюм за $ 500, разбира се, че не искате! Можете

да го отнесете на шивач и да кажете: “ Вземете този

костюм, моля. Направете някои промени в него,

защото аз харесвам този костюм “ По същия начин

не е нужно да сменяте вярата си, ваша чест, силната

си любов към Исус Христос, привързаността ви

към Бога, на които се кланяте, вашата истинност, и

вашата всеотдайност към Всемогъщия Бог. – Няма

да променяте това и да го изхвърляте! Запазете

всичко това! Но направете промени, когато знаете,

че истината е била разкрита пред вас! Това е всичко!

Ислямът е прост: той се състои в свидетелство

за това, че няма никой друг освен Всемогъщия Бог.

Ако аз ви помоля да свидетелствате, че вашият

баща е баща ви - колко от вас ще кажат: “Да, баща

ми е мой баща; Синът ми е моят син; Жена ми е

моятажена; Аз съм това, което съм. “ Тогава защо

се колебаете да свидетелствате, че Всемогъщият

е само Един и Всемогъщ Бог, само един, и че

Всемогъщият Бог е Господ и ваш създател? Защо сте

толкова надменни, за да направите това? Възможно

ли е над главата ви да свети ореол? Смятате ли, че

притежавате нещо, което Бог не притежава? Или

бъркате? Това е въпрос, който трябва да си зададете.

Ако имате шанса да действате по съвест

и съгласно законите на Бог, ще го направите ли?

Ако имате шанса да помолите Бог да приеме най-

доброто от делата ви, ще го направите? Ако сте

имали шанса да направите това преди да умрете,

и си мислите, че ще умрете тази нощ, бихте ли се

колебали да свидетелствате, че има само един Бог?