1 / 15 Next Page
Information
Show Menu
1 / 15 Next Page
Page Background

Page 1

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

D

e

zin

van

het

leven

mensen vraagt: “Wat is de zin van je leven?” – wat

zo’n fundamentele en belangrijke vraag is – zullen ze

je in veel gevallen jammer genoeg niet antwoorden

wat het is dat ze hebben afgeleid door waarneming

en analytisch redeneren. In de meeste gevallen zu-

llen ze gewoon herhalen wat iemand anders heeft

gezegd… Of ze zullen je zeggen wat in het algemeen

door anderen wordt verondersteld: wat mijn vader zei

over de zin van het leven, wat de predikant van mijn

kerk zei dat de zin van het leven is, wat mijn leraar op

school zei, wat mijn vriend zei.

Wanneer ik eender wie vraag naar de zin

van eten – “Waarom eten we?” – zullen de meeste

mensen op de een of andere manier antwoorden:

“Om ons te voeden!” Want voedsel houdt ons in

leven… Als ik zou vragen waarom ze gaan werken,

zullen ze zeggen dat het nodig is om in hun leven-

sonderhoud te voorzien en om te voldoen aan de

noden van hun gezin. Zou ik iemand vragen waarom

ze slapen, waarom ze zich wassen, waarom ze zich

kleden enzovoort, dan zullen ze antwoorden: “Dat is

nu eenmaal een noodzaak die alle mensen gemeen-

schappelijk hebben.” We kunnen deze manier van

vragen stellen volhouden met honderd andere vragen

en telkens weer dezelfde of gelijkaardige antwoorden

krijgen, ongeacht van wie, ongeacht de taal, ongeacht

waar ter wereld we die vraag stellen. Simpel! Waarom

krijgen we dan voor de vraag naar het doel en de zin

van dit leven zoveel verschillende antwoorden? Dat

komt doordat de mensen in de war zijn. Ze weten

het eigenlijk niet echt. Ze dolen in de duisternis, maar

liever dan toe te geven: “Ik weet het niet” geven ze

zomaar een voorgeprogrammeerd antwoord.

Laten we hier even bij stilstaan. Is ons enige

doel in deze wereld dat we gewoon maar eten, sla-

pen, ons kleden, werken, een paar materiële zaken

verwerven en plezier hebben? Is dat de reden waar-

voor we leven? Waarom werden we geboren? Wat is

het voorwerp van ons bestaan en wat is de wijsheid

die schuilt in de schepping van de mens en van het

enorme universum? Denk na over deze vraag!

Sommige mensen voeren aan dat er geen

bewijs is voor een goddelijke oorsprong, dat er geen

bewijs is dat God bestaat, dat er geen bewijs is dat

dit universum tot stand kwam door de tussenkomst

van een god. Er zijn mensen die dit geloven – en ze

zeggen dat deze wereld dan misschien wel per toeval

tot stand is gekomen: een grote knal en ineens was

er deze fantastische wereld, met zoveel zaken die

zo goed op elkaar zijn afgestemd. Ze beweren dat

het leven geen bepaalde zin heeft en dat je op geen

enkele manier met logica of wetenschap kan bewijzen

dat er een God is, of een doel, of enige goddelijke

reden voor deze wereld.

Hier wil ik graag enkele verzen uit de Quran

aanhalen die dit onderwerp aansnijden:

Ik voel me vereerd dat ik hier de kans krijg

jullie toe te spreken. En laat het duidelijk wezen:

dit is geen lezing. Ik denk niet dat ik daar klaar voor

ben. Het is eerder zo iets als… goede raad voor me-

zelf. Want ik zie mezelf nog zitten in de stoelen hier

voor mij. Pas enkele dagen geleden, of enkele jaren

geleden. Nog niet zo lang geleden zat ik daar waar

jullie nu zitten – maakt niet uit van welke nation-

aliteit: een mens die geen idee had over de Islam. En

in die tijd was ik iemand die niet bepaald wist… wat

de zin van dit leven is!

Met dit in gedachten wil ik jullie dan ook vra-

gen om wat ik zeg gewoon te zien als informatie, als

goede raad, niet als een lezing. De informatie die ik

met jullie wil delen kan nogal uitgebreid overkomen.

Denken we echter aan wat het menselijke brein

aankan en aan hoeveel informatie het kan opslaan

en ontcijferen, dan zullen die enkele pagina’s van-

daag het zeker niet overbelasten.

Het is mijn taak om het te hebben over het

onderwerp van vandaag: “Wat is de zin van ons

leven?” En ook om de vraag te stellen: “Wat weten

jullie over de Islam?” En dan bedoel ik wat jullie echt

weten over de Islam, niet wat jullie over de Islam

hebben gehoord, niet wat jullie Moslims hebben

zien doen, maar: Wat weten jullie over de Islam?

Ik vind het een hele eer dat ik deze kans krijg

en wil dan ook graag beginnen met te zeggen dat

jullie allen dezelfde verantwoordelijkheid dragen, en

die verantwoordelijkheid is om te lezen of te luis-

teren met een open hart en een open geest.

In een wereld vol vooroordelen, waarin onze

cultuur voor een groot deel bepaalt wie we zijn, is

het heel moeilijk om mensen te vinden die in staat

zijn de tijd te nemen om na te denken: op een ob-

jectieve manier na te denken over het leven, prober-

en de waarheid over deze wereld en de eigenlijke

zin van ons bestaan te achterhalen. Wanneer je de