Previous Page  10 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 15 Next Page
Page Background

Page 10

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

De belangrijkste regel van de Islam is om vast te houd-

en aan strikt monotheïsme. Dat betekent dat je geen

enkele partner naast God aanvaardt, dat je naast God

niemand anders aanbidt. De gelovige vereert God

rechtstreeks, zonder de tussenkomst van priesters,

clerus of heiligen. Het betekent ook dat je niets zegt

over God zonder dat je daar het recht toe hebt: niet

zeggen dat hij een vader heeft, een zoon, een doch-

ter, een moeder, een oom, een tante, een raad van

vertrouwelingen… Niets zeggen over God waartoe je

niet het recht hebt. Wanneer je getuigt, veroordeel

je jezelf. Jij neemt de veroordeling die je zelf kiest.

Ofwel veroordeel je jezelf tot vrede en het Paradijs of

je veroordeelt jezelf tot verwarring, frustratie, Hel en

bestraffing. Jijzelf bepaalt je oordeel.

Stel jezelf daarom de vraag: “Leg ik het getu-

igenis af dat er slechts één God is?” Wanneer je jezelf

die vraag stelt, hoor je antwoord te zijn: “Ja, dat getuig

ik.” Stel jezelf dan de volgende vraag: “Getuig ik dat

Muhammad een boodschapper van de Almachtige

God is?” “Ja, dat getuig ik.” Wanneer je ook hiervan

getuigt, ben je een Moslim. En je hoeft niets te veran-

deren aan wie of wat je voorheen was. Al wat je moet

doen is enkele zaken aanpassen in wat je was, in je

manier van denken en handelen.

Tot slot stel ik je een eerlijke en rechtstreekse

vraag: Heb je begrepen wat ik je heb verteld? Als je

instemt met wat ik heb gezegd, en je bent klaar om

de Islam aan te nemen, dan ben je klaar om Moslim

te worden. Om Moslim te worden moet je eerst de

Shahada uitspreken, het “geloofsgetuigenis” dat eruit

bestaat je geloof in de eenheid en uniekheid van God

te verklaren en Muhammad als Gods Profeet te aan-

vaarden.

لا إله إلا الله محمد رسول الله

La ilaha illa-Allah, muhammad rasullulah

Er is geen God behalve God

en Muhammad is de boodschapper van God.

Ik getuig dat er slechts één God is

Ik getuig dat Muhammad de boodschapper van

God is.

Kijk naar de volgende video:

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_dutch.mp4

Moge Allah ons zegenen. Moge Allah ons

leiden. Ik wel graag aal alle niet-Moslim lezers van

deze publicatie zeggen: “Wees eerlijk tegenover

jezelf. Denk na over wat je hier hebt gelezen. Neem

deze informatie mee en laat ze bezinken. Praat met

een Moslim en laat hen je nog wat meer vertellen

over hoe mooi de Islam is. Zet de volgende stap!”

“Eens je klaar bent om de Islam aan te nemen

en Moslim te worden neem je een bad voor je for-

meel Moslim wordt. Aanvaard de Islam. Leer over de

Islam. Beleef de Islam in de praktijk. En geniet van de

zegeningen die Allah over je heeft uitgestort, want ge-

loof is niet iets vanzelfsprekends. Als je het niet prak-

tisch toepast, gaat het verloren, net zoals de geur van

een parfum. Moge Allah ons leiden. Moge Allah ons

helpen. En ik ben me zeer bewust van de eer die me

te beurt viel om doorheen deze publicatie met jou te

mogen spreken.

ُ

ه

ُ

ات

َ

ك

َ

ر

َ

بـ

َ

و

ِ

الله

ُ

ة

َ

م

ْ

ح

َ

ر

َ

و

ْ

م

ُ

ك

ْ

ي

َ

ل

َ

ع

ُ

م

َ

لا

َّ

الس

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

(Arabisch voor: “Vrede zij met jou en ook de ge-

nade van Allah en Zijn zegeningen.”)

Als je graag Moslim wil worden of meer wil leren over

de Islam, zend ons dan een email:

info@islamicbulletin.org

of kom eens langs

www.islamicbulletin.org http://www.islamicbulletin.org/purpose/dutch/flipping/index.html http://www.islamicbulletin.org/purpose/dutch/purpose.html http://www.islamicbulletin.org/services/foreign.htm#a5 http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_dutch.html http://www.islamicbulletin.org/services/hajj.htm#dutch

MIJN ONGELOOFLIJKE ONTDEKKING

VAN DE ISLAM

Toen iemand me onlangs vroeg hoe ik me

tot de islam had bekeerd, werd ik teruggevoerd

en was een beetje verrast. Want ik had nooit over

mijn komst naar de islam gedacht als een cruciaal

keerpunt. Wanneer begon ik vraagtekens te zetten

bij het katholicisme? Wanneer was de eerste keer

dat ik moslim wilde worden? De antwoorden op deze

vragen en op vele andere vergen veel meer nadenken

dan ik me ooit voor had kunnen stellen. Om echt

op deze vragen te beantwoorden moet ik helemaal

bij het begin beginnen, zodat je begrijpt hoe ik tot

een bepaald punt in mijn leven kwam, waardoor ik

eindelijk de waarheid van de islam accepteerde. Ik

werd moslim op de leeftijd van 67 jaar, en ik dank

God dat Hij me de zegening heeft gegeven om een