Previous Page  14 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 15 Next Page
Page Background

Page 14

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

heeft de schepping een schepper nodig.. Geschapen

wezens moeten om in het leven te worden geroepen

een schepper hebben..God kan geen schepper nodig

hebben omdat God de Schepper is. Zodoende is er

in de bewoordingen een duidelijke tegenspraak. De

bewering dat God Zijn schepping werd suggereert

dat Hij een schepper nodig zou hebben, hetgeen een

belachelijk idee is. Het spreekt het fundamentele

denkbeeld tegen dat God niet geschapen is, en geen

schepper nodig heeft maar zelf de Schepper is.

Wetend dat ik hier geen antwoord op had antwoordde

ik hem: „Laat me over het antwoord nadenken.”

Die nacht dacht ik lang en diep na over wat

mijn zoon had gezegd. Het idee van Jezus als de zoon

van God was niet meer logisch in mijn ogen. Ik kon

ook het feit niet meer accepteren dat Jezus en God

één en dezelfde zouden zijn. Voordat ik die nacht ging

slapen zei mijn zoon tegen me om God te smeken

voordat ik zou gaan slapen om Hem alleen te vragen

mij op de juiste weg te leiden. Ik beloofde mijn zoon

dat ik God oprecht voor het antwoord zou smeken.

Ik ging naar mijn kamer en las in het boek dat mijn

zoon me had gegeven. Vervolgens sloeg ik de Heilige

Qor’an open en begon te lezen. Het was alsof er iets

uit mijn hart was opgestegen. Ik voelde me anders. Ik

zag de waarheid in de islam. Waar had ik al die jaren

tegen gevochten?

Die nacht bad ik tot God alleen—niet tot Jezus,

niet tot Maria, niet tot de engelen of de heiligen of

de heilige geest. Alleen maar tot God en ik huilde en

vroeg om leiding. Ik bad dat als de islam de juiste

keus was om dan mijn hart en ziel te veranderen. Ik

ging slapen en toen ik de volgende ochtend wakker

werd deelde ik mijn zoon mee dat ik klaar was om

me tot de islam te bekeren. Hij was stomverbaasd.

We begonnen allebei te huilen. Mijn dochter en

kleindochter werden geroepen en keken toe toen ik

toegaf:

“Er is geen God behalve Allah en Mohamed

(vzzmh) is Zijn Boodschapper en Laatste Profeet.“

Ik voelde me een andere vrouw. Ik was gelukkig,

alsof iemand een sluier van duisternis van mijn hart

had opgeheven. Iedereen die me kende kon het niet

geloven dat ik me had bekeerd. Soms kon ik het zelf

niet eens geloven! Maar de islam voelde zo goed, zo

vredig, zo sereen!

Nadat mijn zoon terug ging naar de

Verenigde Staten, leerde ik hoe ik Soera el-Fetiha

in het Arabisch moest opzeggen en daarna hoe

ik het gebed moest verrichten. Ik ging door met

hetzelfde leven als eerder, met het verschil dat

ik nu moslima was. Ik hield er altijd al van om

familiebijeenkomsten bij te wonen met mijn dochter,

en ook sociale evenementen. Ik ging mee naar

trouwerijen in de familie en van vrienden, henna

feestjes, feestelijkheden bij de geboorte (aqiqah)

en het bijeenkomen als er iemand was overleden.

Ongeveer 6 maanden nadat ik me tot de islam had

bekeerd, waren we bij een bijeenkomst na een

sterfgeval. Het was een overlijden dat mijn hart erg

raakte, en versterkte het gevoel wat een prachtige

religie de islam is. Een jongetje was na een ziekte

overleden. Terwijl mijn dochter zich klaarmaakte om

te vertrekken om de familie te condoleren, vroeg ik

haar of ze de familie goed kende. Ze antwoordde

ontkennend. “Waarom ga je dan?” vroeg ik. “Omdat

de familie in rouw is, en het mijn plicht in de islam is

om te gaan door alle steun te geven die ik kan.” Ik

besloot me om te kleden en met haar mee te gaan. Ik

ging samen met mijn dochter om de familie van het

jongetje te condoleren en was overweldigd door het

grote aantal mensen die er waren. Ik was verbaasd

en ontroerd dat er zoveel mensen waren gekomen om

de familie te steunen. Alles waar ik aan kon denken

toen ik de verdrietige familie zag, was hoe mooi de

islamitische religie is, waardoor zoveel mensen het als

hun verantwoordelijkheid zagen om steun te geven.

En tijdens dat gebeuren waarbij moslims zo’n grote

blijk van sympathie gaven, voelde ik ook weer het

moment waarop de schoonheid van de islam werd

bewezen.

Ik ben nu drie jaar moslim, Alhamdoelillah.

Sindsdien heb ik twee keer de Umrah verricht met

mijn zoon en dochter. Mijn zoon, dochter en ik

bezochten de Ka’ba en de Heilige Moskee van de

Profeet in Medina. Ik heb net mijn 70e verjaardag

gevierd Alhamdoelillah. Soms denk ik terug aan al

die moeilijke tijden en verdriet die ik mijn zoon aan

moet hebben gedaan. Ik vraag me ook af dat als mijn

dochter wat meer druk zou hebben gebruikt, dan was

ik misschien eerder moslim geworden. Maar mijn zoon

herinnerde me eraan dat Allah de beste planner is. En

het is alleen Hij (SWT) die iemand Hideya (Leiding)

kan geven. Lees het vers uit de Qor’an:

“Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt geen

leiding geven. Maar Allah leidt wie Hij wil, en

Hij kent degenen die leiding volgen het best.”

(Qor‘an 28:56).

Ik dank Allah elke dag dat Hij mij deze eer gaf,

en mij zegende door me op het pad van de islam te

leiden en me een moslim te laten zijn.

Ameen

http://www.islamicbulletin.org/audio/dutch/carla_dutch.mp3

Als je graag Moslim wil worden of meer wil leren over

de Islam, zend ons dan een email:

info@islamicbul-

letin.org

of kom eens langs

www.islamicbulletin.org http://www.islamicbulletin.org/purpose/dutch/flipping/index.html http://www.islamicbulletin.org/purpose/dutch/purpose.html http://www.islamicbulletin.org/services/foreign.htm#a5 http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_dutch.html http://www.islamicbulletin.org/services/hajj.htm#dutch