Previous Page  3 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 15 Next Page
Page Background

Page 3

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

chemische elementen die we nog niet hebben ont-

dekt en die we zelfs niet kunnen ontdekken met de

meest gesofisticeerde instrumenten. En toch volgt ied-

er van hen een bepaalde wet en orde. Al die synchro-

nisatie, dat evenwicht, die harmonie, die variatien, dat

ontwerp, dat onderhoud, die werking en oneindige

opsomming… Gebeurt dat allemaal per toeval, op

“goed kome het uit”? En dat die dingen allemaal eeu-

wig en perfect functioneren, is dat ook toevallig? En

blijven ze zich voortplanten en hun soort handhaven

door puur toeval? Neen, natuurlijk niet.

Dat te denken zo onlogisch en dwaas zijn. Op

zijn minst wijst alles erop dat, hoe het ook is ontstaan,

het allemaal buiten het bereik valt van waar een mens

toe in staat is. Daarover zijn we het allemaal wel eens.

Het wezen dat hiervoor onze lof en dank verdient is

de almachtige kracht – God. God heeft dit allemaal

geschapen en Hij staat in voor het handhaven ervan.

Daarom is God de enige die lof en dank verdient.

Als ik ieder van jullie honderd dollar zou

geven, zomaar, zonder reden, gewoon omdat je hier

bent, dan zou je toch tenminste “Dankjewel” zeggen.

Maar hoe zit het met je ogen? Je nieren? Je brein? Je

leven? Je adem? Je kinderen? Hoe zit het daarmee?

Wie heeft je dat gegeven? Is Hij het dan niet waard

dat Hem prijst en dankt? Is Hij dan niet je verering en

erkentelijkheid waard? Mijn broers en zussen, dat is in

een notendopje de zin en de bedoeling van dit leven.

In de Quran zegt Allah:

“Ik heb de Djinns end e mens slechts geschapen om

Mij te dienen.” (De Edele Quran 51:56)

Dit is wat de Almachtige God heeft gezegd.

Ons leven heeft dus tot doel dat we de Schepper

herkennen en Hem dankbaar zijn, dat we de Schep-

per aanbidden, dat we ons overgeven aan de Schep-

per en gehoorzamen aan de wetten die Hij voor

ons heeft vastgelegd. In een notendop: aanbidding.

Dat is de zin van ons leven. En wat we tijdens die

verering doen – eten, drinken, ons kleden, werken,

genieten van de dingen tussen leven en dood – dat

is daar allemaal slechts een gevolg van. We werden

geschapen voor aanbidding. Dat is de zin van ons

leven. Ik geloof dat zelfs iemand die wetenschappeli-

jk of analytisch denkt kan instemmen met dit doel.

Misschien hebben ze nog wel andere onderliggende

doelstellingen voor zichzelf, maar dat is dan iets tus-

sen hen en de Almachtige God.

Dan kijken we nu naar het tweede deel van

ons onderwerp. Wat weet je over de Islam? Niet

wat je hebt gehoord over de Islam. Niet wat je hebt

gezien in de daden van Moslims. Er is namelijk een

verschil tussen de Islam en Moslims. Net zoals er een

verschil is tussen een man en een vader. Een man

die kinderen heeft, dat is een vader. Maar vader

zijn is een verantwoordelijkheid. Een man die deze

verantwoordelijkheden niet correct invult, is niet

bepaald een goede vader. De Islam is een leefregel

en een bevel. Wanneer een Moslim die regels en

bevelen niet naleeft, is hij geen goede Moslim. Dus

je mag de Islam niet vergelijken met de Moslims.

We horen die termen “Islam” en “Moslims”

vaak. En we lezen over de Islam en de Moslims in

tijdschriften en handboeken van scholen en uni-

versiteiten. We horen en zien veel onnauwkeurige,

misleidende en opzettelijk foutieve informatie, over-

al in de media. Ik moet toegeven dat een deel van

die verkeerde informatie en verkeerde voorstellingen

ook nog eens werden bestendigd door de Moslims

zelf. Toch is één of vijf van de zowat vijf miljard

mensen op deze wereld Moslim! Een mens op vijf

is Moslim! Dit is een statistiek die je kan nakijken in

de encyclopedieën, in de kalender, of in welke bron

dan ook die je wil raadplegen. Met één mens op

vijf die Moslim is, hoe is het dan mogelijk dat we zo

weinig weten over de Islam? Feiten over de Islam?

Als ik je zou zeggen dat één mens op vijf op Aarde

Chinees is… Dat is trouwens zo. Er zijn een miljard

Chinezen op aarde, een mens op vijf is een Chinees!

Over China en de Chinezen kennen we wel de

geografische, sociale, economische, politieke, filo-

sofische en historische feiten. Waarom dan niet over

de Islam?

Wat is het dat zoveel verschillende volkeren

en deze universele configuratie samen voegt tot een

gezamenlijke broederschap? Wat maakt een broeder

of zuster in Jemen tot mijn broeder of zuster, terwijl

ik van Amerika kom? En wat maakt deze broeder

van Eritrea tot mijn broeder of zuster, en een ande-

re broeder van Indonesia tot mijn broeder? En uit

Afrika een broeder, en nog een ander uit Thailand

is mijn broeder. En uit Italië, Griekenland, Polen,

Oostenrijk, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China,

Spanje, Rusland enzovoort. Wat maakt hen tot mijn

broers en zussen? Wij, met onze verschillende cul-

turele en psychologische achtergronden! Wat is het