Previous Page  6 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 15 Next Page
Page Background

Page 6

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

(vrede en zegeningen over hem)heeft het leven en de

boodschap van alle eerdere profeten en boodschap-

pers bevestigd, zowel door zijn eigen gedrag als door

goddelijke openbaringen die hij van de Almachtige

ontving. De heilige schrift die Muhammad (vrede en

zegeningen over hem) heeft gebracht is de Quran. Dat

woord betekent “dat wat wordt voorgedragen”. Dat is

omdat Muhammad (vrede en zegeningen over hem)

de Quran niet heeft geschreven. Hij is niet de auteur

van de Quran. Niemand is hem komen helpen om de

Quran te schrijven en niemand heeft er met hem aan

meegewerkt. De Engel Gabriël droeg hem de woor-

den voor! En de Almachtige God maakte er zijn hart

ontvankelijk voor. Het hart van de Profeet Muham-

mad (vrede en zegeningen over hem) was een vat dat

de Openbaring ontving en we hebben nu deze Quran

die al die jaren ongewijzigd werd bewaard. Bestaat er

een ander boek in de wereld waarvan jij weet dat het

exact zo werd bewaard zoals het werd geopenbaard,

zonder enige wijzigingen? Geen enkel boek. Enkel de

Quran

Je hoeft me niet op mijn woord te geloven! Ga

naar de bibliotheek en lees “Encyclopedia Britanni-

ca”, of de “World Encyclopedia”, of de ”Americana’s

Encyclopedia”, of om het even welke universele

encyclopedie over de wereld die niet door Moslims

werd geschreven. Lees wat ze zeggen over de Islam,

de Quran en Muhammad (vrede en zegeningen over

hem). Dan zal je inzien dat wat ik zeg universeel werd

gedocumenteerd en duidelijk is! Dat Muhammad

(vrede en zegeningen over hem) de persoon met de

meeste diepgang is in de geschiedenis van de men-

sheid. Lees wat ze zeggen. Dat de Quran de meest

ongelooflijke, de meest diepzinnige literatuur is in de

analen van de geschiedenis! Lees wat ze zeggen. Dat

de Islamitische levenswijze gecategoriseerd is, en zo

precies en dynamisch! Ze werd nooit gewijzigd.

De heilige Schrift die Muhammad (vrede en

zegeningen over hem) heeft ontvangen heet “De

Quran” en alle andere profeten en boodschappers

hebben zelf ook een Schrift ontvangen. In de Quran

worden deze profeten, hun boeken, hun verhalen en

de kern van hun zending heel gedetailleerd vermeld.

Heeft Muhammad (vrede en zegeningen over hem)

hen ontmoet, met hen gegeten, samengewerkt met

hen om hun biografie te schrijven? Neen, natuurlijk

niet. In de Quran wordt Muhammad (vrede en zege-

ningen over hem) de boodschapper van de Almach-

tige God genoemd, en het zegel van de voorgaande

profeten – en dat is waartoe zijn rol als mens zich

beperkt.

“Muhammad is niet de vader van een van jullie

mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah

en het Zegel van de Profeten. En Allah is Alwetend

over alle zaken.” (De Edele Quran 33:40)

De Moslims aanbidden Muhammad niet.

We zijn geen “Muhammedanen”. We hebben niet

het recht zijn naam te veranderen en te zeggen dat

we “Muhammedanen” zijn. Neen. De mensen die

Mozes volgden waren geen “Mozanen”. Het volk dat

Jacob volgde was geen volk van “Jacobieten” en wie

Abraham volgde was geen “Abrahamiaan” of “David-

iaan”… Neen, neen, neen! Dus, waarom noemen

mensen zich dan “Christenen?” Christus zelf noemde

zich niet “Christen” – dus waarom noemen mensen

zichzelf dan “Christenen”?

Jezus Christus (vrede zij met hem) heeft gezegd

dat wat hij ontving van de Almachtige God het woord

van God was, en wat hij hoorde is wat hij zei! Dat is

wat hij deed. Waarom noemen mensen zichzelf dan

“Christenen”? We moeten zijn zoals Christus! En hoe

was die Christus dan? Hij was een dienaar van de

Almachtige God. Dus moeten wij dienaars zijn van de

Almachtige God. Meer niet!

Dat is omdat het laatste Boek en de laatste

goddelijke Openbaring – de Quran – heel duidelijk en

heel precies verklaart:

“Op deze dag heb ik uw godsdienst voor u vervol-

maakt en heb ik mijn gunst aan jullie vervolledigd.

Kies de Islam als een volledige levenswijze.” (De

Edele Quran 5:3)

Dus het is door de Quran dat het woord “Islam” ons

is gegeven, want als een gebouw af is, noem je het

“een huis”. Wanneer een auto op de assemblage-

band in de fabriek staat, dan is hij nog geen “auto”,

maar zit hij in het productieproces! Wanneer hij af

is en goedgekeurd, en wanneer hij een testrit heeft

doorstaan, dan is het een “auto”. Eens de Islam was

vervolmaakt als een openbaring, als een boek, als een

voorbeeld doorheen de Profeet Muhammad (vrede en

zegeningen over hem), toen werd het “de Islam”. Het

werd een complete levenswijze.

Met andere woorden, het is het woord dat

nieuw was, maar niet de praktijk… niet de profeet…

niet het gebod van God… Geen nieuwe God… Geen

nieuwe Openbaring… Het enige nieuwe was de

naam: Islam. En zoals ik al eerder zei: wie waren al

die profeten? Ze waren allemaal Moslims. Een ander

onderscheid dat we voor ogen moeten houden is dat

Muhammad (vrede en zegeningen over hem) – in

tegenstelling tot zijn voorgangers – niet enkel en al-

leen kwam voor de Arabieren of voor zijn eigen volk.

Neen. Daarom is de Islam niet de godsdienst van de

Arabieren. Al was de Profeet Muhammad de zoon

van Abdullah, afkomstig van Mekka, een stad op het

Arabische Schiereiland, en een geboren Arabier, toch

bracht hij de Islam niet enkel voor de Arabieren. Hij

bracht de Islam voor alle mensen.

Al werd de Quran geopenbaard in de Ara-

bische taal, toch wijst hij elke neiging of bewering van