Previous Page  7 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 15 Next Page
Page Background

Page 7

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

de hand dat de boodschap van Muhammad zou zijn

beperkt tot of enkel bestemd voor de Arabieren. In de

Heilige Quran zegt Allah:

“En Wij hebben jou (O Muhammad) slechts als

genade voor de werelden gezonden.” (De Edele Qu-

ran 21:107)

De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over

hem) heeft gezegd:

De hele mensheid stamt af van Adam en Eva. Een Ara-

bier is niet meer waard dan een niet-Arabier, noch is

een niet-Arabier superieur over een Arabier. Ook is een

blank niet superieur over een zwarte, noch een zwarte

over een blanke, tenzij door zijn godsvrucht en goed

gedrag.

In die zin is Muhammad (vrede en zegeningen

over hem) de laatste en de bekroning van de grote

profeten en boodschappers voor hem. De meeste

mensen weten dit gewoon niet. En aangezien ik naar

de Quran verwijs om mijn betoog te ondersteunen,

zal ik wat achtergrondinformatie over de Quran zelf

geven. Eerst en vooral beweert de Quran dat hij het

product is van goddelijke openbaring, met andere

woorden: hij werd als inspiratie neergezonden aan

Muhammad door de Almachtige God.

Allah zegt:

“Noch spreekt hij volgens zijn eigen begeerte. Het is

slechts een Openbaring die wordt neergezonden.”

(De Edele Quran 53:3-4)

Muhammad spreekt niet voor zichzelf, voor

zijn ideeën, zijn eigen ambitie of zijn eigen emoties

en gevoelens. Dit is echter een openbaring die aan

hem wordt geopenbaard! Dat is de verklaring van Al-

lah. Wanneer ik je wil overtuigen van de authenticiteit

van de Quran moet ik dus het bewijs leveren dat het

ten eerste onmogelijk was dat Muhammad zelf een

dergelijk boek had kunnen maken en ten tweede dat

het al even onmogelijk was voor enig ander mens om

dit voort te brengen. Laten we even hierbij stilstaan.

De Quran verklaart:

“En Wij hebben de mens geschapen van een han-

gende klonter die zich vasthechtte aan de wand van

de baarmoeder.” (De Edele Quran 23:13)

“Die de mens uit geklonterd bloed schiep” (De

Edele Quran 96:2)

Hoe wist de Profeet Muhammad (vrede en

zegeningen over hem) dat het embryo in het begin

een klontertje is dat aan de wand van de baarmoeder

hangt en zich daar vasthecht? Had hij een telescoop?

Had hij een cystoscoop? Had hij misschien een bij-

zonder radiologisch gezichtsvermogen? Hoe kwam hij

aan die kennis terwijl ze pas zevenveertig jaar geleden

werd ontdekt?

Om dezelfde reden kan je je afvragen: hoe

wist hij dat de oceanen onderling een barrière vormen

om zout en zoet water van elkaar te scheiden?

“En Hij is het die de twee wateren heeft doen

stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen

hen heeft Hij een versperring geplaatst.(De Edele

Quran 25:53)

Hoe wist hij dat?

“En Hij is het die de nacht en de dag schiep, en de

zon en de maan. Ieder van hen beweegt zich langs

een (uitgestippelde) baan.” (De Edele Quran 21:33)