Previous Page  8 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 15 Next Page
Page Background

Page 8

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

Hoe wist hij dat de zon, de maan en de plan-

eten allemaal “zwemmen” in een baan die voor hen

werd bepaald? Hoe wist hij dat? Enzovoort, en-

zovoort, enzovoort… Hoe wist hij al die dingen? Dit

werd allemaal pas vijfentwintig of dertig jaar geleden

ontdekt. Technologie en wetenschap, de gesofisti-

ceerde details die jij en ik kennen werden nog maar

pas ontdekt. Hoe kon Muhammad (vrede en zegen-

ingen over hem) – die meer dan 1400 geleden leefde

– die geen school heeft gelopen, die is opgegroeid in

de woestijn, die niet kon lezen of schrijven – hoe kon

hij zoiets weten? Hoe kon hij zoiets voorbrengen? En

hoe kon eender wie die in zijn tijd leefde, of ervoor

of erna, iets produceren dat we nog maar pas ontdekt

hebben? Dat is onmogelijk!! Hoe kan iemand die

nooit het Arabische Schiereiland heeft verlaten, ie-

mand die nooit op een schip heeft gevaren, die meer

dan 1400 jaar geleden leefde beschrijvingen geven

die zo duidelijk en verbazingwekkend zijn van zaken

die pas in deze helft van de twintigste eeuw werden

ontdekt?

Laat me je bovendien, alsof dat allemaal niet

volstaat, vertellen dat de Quran honderdvierteen

hoofdstukken telt, meer dan zesduizend verzen. En

er waren tijdens het leven van Profeet Muhammad

(vrede en zegeningen over hem) honderden mensen

die dit boek in zijn geheel uit het hoofd hebben ge-

leerd. Hoe kon dat? Was hij een of ander genie? Heeft

iemand het Evangelie – eender welk van de vier – uit

het hoofd geleerd? Heeft iemand de Torah, de Psal-

men, het Oude Testament en het Nieuwe Testament

uit het hoofd geleerd? Niemand, zelfs niet de Paus.

Maar er zijn vandaag de dag miljoenen Mos-

lims die heel dit Boek uit het hoofd kennen. Dat is de

ambitie van elke Moslim. Niet van enkele – maar van

allemaal! Hoeveel Christenen heb je in je leven ont-

moet die de hele Bijbel uit het hoofd kenden? Geen

enkele. Je hebt niet één Christen ontmoet die de hele

Bijbel uit het hoofd heeft geleerd omdat je nooit een

Christen hebt ontmoet die zelfs maar weet wat de

hele Bijbel is. Waarom is dat? Omdat de Christenen

zelf meer dan zevenhonderd verschillende strekkingen

hebben en er ongeveer negentig verschillende versies

van de Bijbel bestaan – met verschillende boeken en

verschillende versies, met een verschil in aantal verzen

en in het aantal hoofdstukken. En ze zijn het er onder-

ling over oneens. Dus hoe kunnen ze dan iets uit het

hoofd leren waarover ze het niet eens zijn?

Dat zijn gewoon enkele feiten over de Quran.

De Quran werd bijna vijftien eeuwen lang wereldwijd

bewaard zonder de minste wijziging. Dat zeg ik niet

als een veroordeling. Ik ben iemand die zelf Christen

is geweest, iemand die deze dingen zelf heeft ontdekt

door op onderzoek uit te gaan, iemand die nu deze

informatie met jullie deelt. Ik keer enkele stenen om

zodat je eronder kan kijken. En dan is het aan jou!

Vraag je gewoon eens af: wat als dit allemaal

waar zou zijn? Zou je het er dan mee eens zijn dat dit

een erg diepzinnig boek is? En op zijn minst uniek?

Zou je eerlijk genoeg zijn om dat toe te geven? Natu-

urlijk wel, als je eerlijk zou zijn. En dat ben je. Diep in

je zelf heb jij die conclusie al getrokken. Veel andere

niet-Moslims hebben diezelfde conclusie getrokken.

Mensen zoals Benjamin Franklin, Thomas Jefferson,

Napoleon Bonaparte en Winston Churchill, om er

slechts enkele te noemen. Er zijn er nog veel meer en

ik zou kunnen doorgaan en doorgaan en doorgaan…

Ze kwamen allemaal tot dezelfde vaststelling. Of ze

al dan niet publiek de Islam hebben aangenomen, ze

kwamen tot die conclusie: dat er geen enkele literatu-

ur in de hele wereld zo diep gaat als de Quran als een

bron van wijsheid, genezing en leiding.

Laten we, nu we het eens zijn over het prob-

leem rond de authenticiteit van de Quran, kijken naar

een ander onderwerp: de basisthema’s van de Quran.

De verheven eenheid en enigheid van de Almach-

tige God, inclusief Zijn namen, Zijn kenmerken, de

relatie tussen de Almachtige God en Zijn Schepping

en de manier waarom de mens in die relatie hoort te

staan. De continuïteit van de profeten en boodschap-

pers, hun levens, hun boodschappen, het geheel van

hun missie. De nadruk op het volgen van het laatste

en universele voorbeeld van Muhammad (vrede en

zegeningen over hem), het Zegel van de Profeten en

Boodschappers. Mensen herinneren aan het feit dat

het leven zo kort is en hen uitnodigen tot de eeuwige

van het leven in het Hiernamaals. Het Hiernamaals,

wat betekent na dit hier. Hierna zal je deze plaats

verlaten en ergens anders heengaan. Ik bedoel niet

vanavond, maar na je dood, wanneer je deze Aarde

verlaat en ergens heengaat. Of je het graag wil of niet,

of je het kent of niet, je gaat er naartoe en je draagt

verantwoordelijkheid want het is je gezegd, ook al

heb jij het verworpen. Het doel van je leven is nameli-

jk niet dat je hier zit, dat je hier nadien niets mee

aanvangt en dat het geen invloed op je heeft. Elke

oorzaak heeft zijn gevolg! En jij kwam in dit leven ter-

echt door een oorzaak en met een bedoeling, en dat

moet zijn gevolgen hebben! Het moet een of ander

effect hebben. Je gaat niet gewoon maar naar school

om daar te zitten! Je gat niet naar het werk om niet

te worden betaald! Je bouwt geen huis om er nadien