1 / 9 Next Page
Information
Show Menu
1 / 9 Next Page
Page Background

Page 1

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

E

lämän

tarkoitus

kertovat vain, mitä joku muu on sanonut… Tai he

kertovat sen, mitä muutkin yleisesti olettavat. Se mitä

isäni sanoi elämän tarkoituksen olevan, mitä kirkkoni

pappi sanoi sen olevan, mitä kouluni opettaja sanoi

sen olevan, mitä ystäväni sanovat sen olevan.

Jos kysyisin mikä on syömisen tarkoitus, “Miksi

me syömme?”, useimmat ihmiset vastaisivat yhdellä

tai kahdella sanalla, “Tarvitsemme ravintoa!” Koska

ravinto pitää yllä elämää… Jos kysyisin joltain, mik-

si he työskentelevät? He vastaisivat, että sen olevan

pakollista, että voi pitää yllä omaa elämää, ja tarjota

perheelle sen mitä he tarvitsevat. Jos kysyisin joltain

miksi he nukkuvat, miksi he peseytyvät, pukeutuvat

jne., he vastaisivat: “Niin ihmisten täytyy tehdä.”

Voisimme jatkaa samaa linjaa sadoin eri kysymyksin,

ja saada saman tai samanlaisen vastauksen keneltä

tahansa, eri kielillä, missäpäin maailmaa tahansa,

yksinkertaista! “Miksi kun kysymme kysymyksen ‘Mikä

on elämän tarkoitus?’, saamme niin erilaisia vastauk-

sia?” Siksi, koska ihmiset on hämmentyneitä, he eivät

tiedä oikeasti. He haparoivat pimeydessä. Ja sen sijaan

että he sanoisivat “En tiedä,” he antavat mieluummin

vastauksen, joka heidät on ohjelmoitu antamaan.

Mietitäänpä tätä. Onko tarkoituksemme maa-

ilmassa yksinkertaisesti syödä, nukkua, pukeutua,

työskennellä, hankkia materiaa ja nauttia? Onko

tarkoituksemme tämä? Miksi me olemme syntyneet?

Mikä on olemassaolomme syy, ja mikä viisaus piilee

ihmisen syntymisessä ja tässä suuressa universumissa?

Mieti tätä kysymystä!

Jotkut ihmiset väittävät, että ei ole todisteita

jumalallisesta alkuperästä, ei ole todisteita Jumalasta,

ei ole todisteita että tämä universumi olisi syntynyt

mistään jumalallisesta tarkoituksesta. On ihmisiä, jotka

uskovat näin – ja he sanovat, että ehkä tämä maailma

syntyi sattumalta. Suuri räjähdys, ja niin tämä koko

suuri maailma kaikkine asioineen syntyi. Ja he väit-

tävät, että elämällä ei ole tiettyä tarkoitusta, ja että

logiikalla tai tieteellä ei voi todistaa, että olemassa on

Jumala tai jokin tarkoitus, tai että on jokin jumalallinen

syy tämän maailman takana.

Tässä kohtaa haluaisin mainita Koraanista pari

jaetta, jotka liittyvät tähän aiheeseen.

“Taivaan ja maan luomisessa ja yön ja päivän vai-

htelussa on merkkejä ymmärtäville, jotka muistavat

Allahia seistessään, istuessaan ja maatessaan ja ajat-

televat taivaan ja maan luomista. Herramme, et Sinä

ole luonut tätä turhaan. Ylistys Sinulle; varjele meitä

tulen rangaistukselta!”

[Koraani 3: 190-191]

Olen todella otettu saadessani puhutella

sinua. Ja haluan sanoa, että tämä ei ole saarna… En

ole mielestäni valmis saarnaamaan. Mutta tämä on

tavallaan.. neuvo itselleni. Koska näen itseni istu-

massa näillä tuoleilla, jotka ovat edessäni. Vain pari

päivää sitten, pari vuotta sitten, vain hetki sitten – Is-

tuin juuri siinä missä sinä olet nyt, huolimatta kansal-

lisuudesta – se ei merkitse mitään. Ihminen, joka ei

tiennyt Islamista. Ja juuri tuohon tiettyyn aikaan, olin

joku joka ei ymmärtänyt kunnolla… elämän tarkoitu-

sta!

Eli tällä esipuheella pyytäisin sinua miet-

timään mitä sinulle sanon, neuvona – ei saarnana.

Tieto jonka haluan jakaa kanssasi, se saattaa vaikut-

taa hieman pitkältä. Kun mietit ihmisaivojen kapasi-

teettiä ja tiedon määrää jonka se voi säilöä ja tulkita

– nämä muutamat tietosivut, olen varma etteivät ne

ole sinulle suureksi taakaksi.

On velvollisuuteni kertoa tämänpäiväisen

keskustelumme aiheet – mikä on elämämme tarkoi-

tus? Ja myös kysyä kysymys - “Mitä tiedät Islamista?”

Tarkoitan – Mitä sinä oikeasti tiedät Islamista? Ei sitä

mitä olet kuullut siitä; eikä joidenkin muslimien teke-

miä tekoja, vaan – mitä sinä tiedät Islamista?

Olen otettu tästä tilaisuudesta, ja haluaisin

aloittaa sanomalla että kaikilla teillä on yhtä suuri vel-

vollisuus… ja tuo velvollisuus on lukea tai kuunnella

– avoimin sydämin ja avoimin mielin.

Maailmassa joka on täynnä ennakkoluuloja

ja kulttuuriehdollistamista, on todella vaikea löytää

ihmisiä, joilla on hetki aikaa miettiä. Miettiä elämää

objektiivisesti, yrittää löytää totuutta tästä maailmas-

ta ja elämän oikeaa merkitystä. Valitettavasti kun

kysymme useimmilta ihmisiltä tämän kysymyksen

- “Mikä on elämämme tarkoitus?”, joka on melko

perustavanlaatuinen ja tärkeä kysymys, he eivät kerro

mitä he ovat päätelleet tarkastelemalla tai analyyt-

tisellä järkeilyllä. Useimmiten he yksinkertaisesti