Previous Page  2 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 9 Next Page
Page Background

Page 2

Yllä olevissa jakeissa Allah on mainittu meille

hyvin selkeästi, ensin kiinnittämällä huomiomme

meidän luomiseemme. Ihmiskehon eri asennot,

ihmisten erilaiset asenteet. Hän kääntää huomiom-

me taivaaseen. Yön ja päivän vaihteluun. Taivaas-

een, tähtiin, tähtikuvioihin… Ja Hän sanoo meille,

että Hän ei ole luonut tätä kaikkea mitään turhan-

päiväistä tarkoitusta varten! Kun näet sen suunnit-

telun, tiedät sen olevan todella voimakas ja todella

tarkka. Ja jotain todella voimakasta ja todella tark-

kaa on omien laskelmiemme ja mielikuvituksemme

takana – se ei voi olla turhanpäiväistä. Sitä ei voi

vain heittää yhteen.

Esimerkiksi, jos otat kymmenen marmori-

kuulaa, ja numeroit ne yhdestä kymmenneen. Ja

kaikki ovat erivärisiä. Laitat ne pussiin, ja ravistat

sitä. Sulje sitten silmäsi, kurota kätesi pussiin, ja

sanon sinulle: “Ota käteesi maarmorikuula numero

yksi. Ota seuraavaksi marmorikuula numero kaksi.

Ja sitten numero kolme, järjestyksessä.” Mikä on

mahdollisuus, että otat nuo marmorikuulat järj-

estyksessä? Tiedätkö, mitkä mahdollisuutesi ovat?

Kaksikymmentäkuusimiljoonaa suhteessa yhteen!

Eli mitkä ovat mahdollisuudet, että Taivas ja Maa

on nakattu yhteen isossa räjähdyksessä, ja että ne

ovat järjestäytyneet kuten ne ovat? Mitkä ovat sen

mahdollisuudet?

Rakkaat arvoisat vieraani – meidän täytyy

kysyä itseltämme vielä yksi kysymys… Kun näet

sillan, rakennuksen, tai auton – ajattelet automaat-

tisesti henkilöä tai yritystä, joka sen on rakentanut.

Kun näet lentokoneen, raketin, satelliitin, tai ison

laivan – mietit myös, kuinka uskomaton kulkuväline

se on. Kun näet ydinvoimalan, avaruusaseman

kiertoradalla, tai kansainvälisen lentokentän kaike-

lla mahdollisella varustettuna, ja mietit myös mui-

ta rakenteita joita täällä on, tässä maassa – sinun

täytyy olla vaikuttunut kaikesta insinöörintaidosta,

jota siihen on tarvittu.

Kuitenkin nämä ovat vain asioita, joita

ihmiset ovat valmistaneet. Entäpä ihmiskeho ja sen

massiivinen ja monimutkainen hallintajärjestelmä?

Ajattele sitä! Ajattele aivoja – kuinka ne ajattelevat,

kuinka ne toimivat, kuinka ne analysoivat, säilövät

informaatiota, noutavat informaatiota, hävittää ja kat-

egorioi tietoa sekunnin miljoonasosissa! Aivot tekevät

kaikkea tätä jatkuvasti. Ajattele aivoja hetki. Nämä

ovat aivot, jotka tekivät auton, avaruusaluksen, laivat

ja niin edespäin. Ajattele aivoja, jotka tekivät ne.

Ajattele sydäntä, kuinka se pumppaa jatkuvasti kuusi-

tai seitsemänkymmentä vuotta – ottaen ja vapauttaen

verta koko vartaloon, ja pitää tätä tarkasti yllä koko

henkilön elämän ajan. Ajattele sitä! Ajattele munuai-

sia – mikä on niiden tehtävä? Kehoa puhdistava

laitos, joka suorittaa satoja kemiallisia analyysejä sa-

manaikaisesti, sekä kontrolloi myrkkyjen määrää ver-

essä. Se tekee tämän automaattisesti. Ajattele silmiäsi

– ihmiskamera, joka säätelee tarkkuutta, tulkitsee,

arvioi ja näyttää värit automaattisesti. Luonnollinen

vastaanotto ja säätö valolle ja etäisyydelle – kaikki

automaattista. Ajattele sitä – kuka loi sen? Kuka hal-

litsee sitä? Kuka suunnitteli sen? Ja kuka säätelee sitä?

Ihmiset itse? Ei… ei tietenkään.

Entäpä universumi? Ajattele tätä. Maa on

yksi planeetta aurinkokunnassamme. Ja aurinkokun-

tamme on vain yksi Linnunradan aurinkokunnista.

Ja Linnunrata on vain yksi tähdistö galaksissa. Ja on

miljoonia galakseja, kuten Linnunrata. Ajattele sitä. Ja

ne ovat kaikki järjestyksessä. Ne ovat kaikki täsmäl-

lisiä. Ne eivät törmää toisiinsa; ne eivät ole ristiriidas-

sa toistensa kanssa. Ne uivat kiertoradallaan, joka on

asetettu niitä varten. Ovatko ihmiset järjestäneet sen

liikkeen? Ja pitävätkö ihmiset yllä tätä täsmällisyyttä?

Ei, ei tietenkään.

Ajattele valtameriä, kaloja, hyönteisiä, lintuja,

kasveja ja bakteereita, kemiallisia elementtejä joita ei

ole löydetty ja joita ei voi huomata edes kehittyneim-

milläkään instrumenteilla. Kuitenkin jokaisella niistä

ovat lakinsa, joita ne noudattavat. Tämä kaikki syn-

kronisaatio, tasapaino, harmonia, vaihtelu, suunnit-

telu, ylläpito, toiminta ja ääretön numerointi – onko

kaikki tämä sattumaa? Ja myös, toimivatko nämä asi-

at ikuisesti ja täydellisesti sattumalta? Ja lisääntyvätkö

ne ja pitävät itseään yllä sattumalta? Ei, tietenkään

eivät.

Tällaisen uskominen olisi epäloogista ja

hömöä. Ja jokatapauksessa se päätyisi siihen tosia-

siaan, että tällainen on täysin ihmisen kykyjen ulot-

tumattomissa. Siitä olemme kaikki samaa mieltä.

Olemassa olo on kaikkivoivan voiman ansiota ja

hyväntahtoisuutta – Jumalan. Jumala loi kaiken

tämän, ja on velvollinen pitämään kaikkea tätä yllä.

Siksi Jumala on ainut, joka ansaitsee ylistystä ja kiitol-

lisuutta.

Jos antaisin teille jokaiselle satasen, ilman

syytä, tänne tulemisesta, sanoisitte vähintään “Kii-

tos.” Mutta entä kuitenkin silmäsi, munuaisesi, aivosi,