Previous Page  3 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 9 Next Page
Page Background

Page 3

elämäsi, hengityksesi, lapsesi? Mitä niistä? Kuka antoi

ne sinulle? Eikö Hän ole kiitoksen ja ylistyksen arvoin-

en? Eikö hän ole palvontasi ja tunnustuksesi arvoin-

en? Veljeni ja siskoni, pähkinänkuoressa se on tämän

elämän tarkoitus ja tavoite.

Allah sanoo Koraanissa:

“Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvele-

maan Itseäni.”

(Koraani 51: 56)

Näin Kaikkivoipa Jumala sanoi. Eli elämämme

tarkoitus on tunnustaa Luojaa ja olla kiitollinen Luo-

jalle. Palvoa Luojaa. Antautumaan Luojalle, ja tottele-

maan lakeja, jotka Hän on määritellyt meitä varten.

Pähkinänkuoressa, se tarkoittaa palvomista. Tämä on

elämämme tarkoitus. Ja mitä ikinä teemmekin tuon

palvomisen aikana – syöminen, juominen, pukeu-

tuminen, työskenteleminen, nautinnot elämän ja

kuoleman välillä - kaikki ne ovat vain seurauksia.

Meidät on luotu palvomaan – se on elämämme tar-

koitus. Minä uskon, että jopa joku joka on tieteellinen

tai analyyttinen, on samaa mieltä tämän tarkoituksen

kanssa. Heillä saattaa olla toinen tarkoitus elämälleen,

mutta se on jotain, joka heidän täytyy käsitellä heidän

itsensä ja Kaikkivoivan Jumalan välillä.

Seuraavaksi toiseen aiheeseemme. Mitä sinä

tiedät Islamista? Ei se mitä olet kuullut Islamista. Ei se

mitä olet nähnyt Muslimien tekevän, koska Islamin

ja Muslimien välillä on ero. Aivan kuten miehen ja

isän välillä on ero. Mies jolla on lapsia – hän on isä,

mutta isänä oleminen on velvollisuus. Jos mies ei täytä

velvollisuuksiaan, hän ei välttämättä ole hyvä isä.

Islam on sääntö ja määräys. Jos Muslimi ei täytä näitä

sääntöjä ja määräyksiä, hän ei ole hyvä Muslimi. Eli et

voi verrata Islamia Muslimeihin.

Kuulemme termit “Islam” ja “Muslimit” melko

usein. Ja me luemme Islamista ja Muslimeista aika-

kauslehdistä ja yliopistojen ja korkeakoulujen oppikir-

joista. Me kuulemme ja näemme paljon epätarkkaa,

harhaanjohtavaa ja tarkoituksellisesti väärää tietoa

median kautta. Ja minun täytyy myöntää, että osa

tästä harhaanjohtavasta ja väärin esitetystä tiedos-

ta on peräisin Muslimeilta itseltään. Kuitenkin joka

viides henkilö maailman noin viidestä miljardista

ihmisestä on Muslimi! Tämä on tilasto jonka voit

tarkistaa tietokirjasta, tai vuosikirjasta, tai jostain

muusta lähteestä jota haluat lukea. Miten voi olla,

että jos joka viides ihminen tässä maailmassa on

Muslimi, että emme tiedä jotain Islamista? Tosia-

sioita Islamista. Jos kertoisin sinulle, että joka viides

ihminen tässä maailmassa on kiinalainen, joka on

totta – maailmassa on miljardi kiinalaista, joka viides

ihminen on kiinalainen! Tiedämme maantieteellisiä,

yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia, historiallisia

asioita Kiinasta ja kiinalaisista! Miten siis emme tiedä

Islamista?

Mikä on se, joka liittää yhteen niin monta

erilaista kansakuntaa, ja tämän universaalin raken-

teen yleiseksi toverillisuudeksi? Mikä tekee veljestä

tai siskosta Jemenissä minun veljeni tai siskoni, ja

minä olen kotoisin Amerikasta. Ja mikä tekee tämän

veljen Eritreasta minun veljekseni tai siskokseni. Ja

toisen veljen Indonesiasta minun veljekseni. Ja Afri-

kasta minun veljekseni. Ja toisen Thaimaasta minun

veljekseni. Ja Italiasta, Kreikasta, Puolasta, Itävallas-

ta, Kolumbiasta, Boliviasta, Costa Ricasta, Kiinasta,

Espanjasta, Venäjältä, ja niin edespäin… Mikä tekee

heistä minun veljiä tai siskoja!? Me olemme erilai-

sista kulttuureista ja meillä on erilaiset psykologiset

taustat! Mikä Islamissa automaattisesti hyväksyy

meidät ja liittää meidät yhteen kuin veljekset? Mit-

kä ovat tämän väärinymmärretyn elämätavan tarkat

piirteet, johon liittyy suuri osa ihmisyyttä?

Yritän tarjota sinulle joitain faktoja. Mutta

lisäksi, kuten olen maininnut aikaisemmin, sinun on

ehdottomasti oltava avoin mieleltäsi ja sydämeltä-

si – koska, jos kääntäisin lasin ylösalaisin ja kaataisin

vettä, en ikinä saisi vesilasillista. Sen pitää olla oikein

päin. Faktat itsessään eivät johda ymmärtämiseen,

mutta siedettävyyden, kunnianhimoon ja kykyyn

arvostaa ja hyväksyä totuus, kun kuulet sen.

Sana “Islam” tarkoittaa antautumista, alis-

tumista ja tottelevaisuutta. Antautumista, alistumista

ja tottelevaisuutta Kaikkivaltiaan Jumalan laeille. Voit

sanoa “Allah”. Voit sanoa “Luoja”. Voit sanoa “Ylin

Jumala”, “Ylin voima”, “Kaikkietietävä”. Kaikki nämä

ovat hänen nimiään. Muslimit käyttävät Jumalan ara-

biankielistä nimeä Allah, koska arabian kielessä ei ole

muuta ilmaisua. Sanaa Allah ei voi käyttää mihinkään

luotuun asiaan. Muut sanat joita ihmiset käyttävät

Kaikkivaltiaasta, voi myös soveltaa luotuisin asioihin.

Esimerkiksi “kaikkivaltainen dollari”. “Voi, rakastan

vaimoani, hän on huippu!” Tai “Hän on mahta-

vin.” Ei, ei, ei, ei… Mutta sanaa “Allah” voi käyttää

vain tarkoittamaan Yhtä joka loi kaiken tämän, jota

olemme aikaisemmin kuvailleet. Eli tästä eteenpäin

aion käyttää sanaa “Allah”, ja tiedät kenestä puhun.