Previous Page  4 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 9 Next Page
Page Background

Page 4

Sana “Islam” on johdettu sanasta “Salama” - se

tarkoittaa olla rauhasssa. Siksi Muslimi on henkilö,

joka antautuu, alistuu ja tottelee Kaikkivaltiaan Jum-

alan lakeja.

Ja saa tämän alistumisen kautta rauhan ja

tyyneyden. Voimme välittömästi nähdä, että tällaisel-

la määritelmällä arabiankielinen sana “Islam” kuvaa

kaikkien Kaikkivoivan Jumalan hyvintunnettujen ja

arvostettujen profeettojen ja lähettiläiden tapoja

ja käyttäytymistä… Heihin kuuluu Aadam, Nooa,

Aabraham, Mooses, Daavid, Solomon, Iisak, Ismael,

Jaakob, Johannes Kastaja, Suleiman, Jeesus Marian

poika, ja Muhammed (asettakoon Allah rauhan heidän

muistolleen.) Kaikki nämä miehet, nämä profeetat ja

lähettilään, ovat tulleet samasta Kaikkivaltiaasta Jum-

alasta, samasta viestistä, samassa siirtymässä, ja he

kaikki sanovat yhden asian – tottele Jumalaa! Palvo

kaikkivaltiasta Jumalaa ja täytä elämän tarkoitus, ja tee

hyviä tekoja, ja sinut palkitaan seuraavalla elämällä. Se

on kaikki mitä he sanoivat! Älä tee enempää! Se on

kaikki mitä he sanoivat, huolimatta kielestä ja ajasta, ja

mistä he tulivat – Se on kaikki, mitä he sanoivat.

Jos luet pyhiä kirjoituksia tarkasti, ilman omaa

tulkintaa tai jonkun muun lisäyksiä tai muutoksia –

huomaat, että tämä on noiden kaikkien profeettojen,

jotka ovat toisensa vahvistaneet, yksinkertainen viesti.

Kukaan noista profeetoista ei ikinä sanonut “Minä olen

Jumala – palvo minua.” Et löydä sellaista yhdestäkään

pyhästä kirjasta joita sinulla on – et raamatusta, Too-

rasta, Uudesta testamentista, Psalmeista – et löydä

sellaista mistään kirjasta. Et löydä sellaista yhdenkään

profeetan puheesta. Mene tänään kotiin ja selaile

kaikkia raamattusi sivuja, ja takaan sinulle – et löydä

sitä kertaakaan. Mistään! Eli mistä tämä on peräisin?

Se on jotain, mitä sinun täytyy tutkia.

Voimme helposti nähdä tuon määritelmän

arabiankielinen sana kuvaa kaikkia profeettoja. He

kaikki tulivat ja alistivat itsensä Jumalalle; antautuivat

Jumalalle; kutsuivat ihmisiä Jumalan tykö; ja pyysivät

ja vaativat ihmisiä tekemään oikeudenmukaisia tekoja.

Mooseksen Kymmenen Käskyä – mitä se on? Aabra-

hamin puhe – mitä se on? Daavidin psalmit – mitä ne

ovat? Saarnauskirja – mitä siinä sanotaan? Evankeliumi

Jeesus Kristuksesta – mitä hän sanoi? Mitä Johannes

Kastaja sanoi? Mitä Iisak ja Ismael sanoivat? Mitä Mu-

hammed sanoi? Ei mitään muuta!

“Eikä heille annettu muuta käskyä kuin palvella

Jumalaa, olla kuuliaisia yksin Hänelle, vilpittöminä

suorittaa rukoukset ja uhrata säädetyt almut, sillä

tämä on oikea usko ”

[Koraani 98:5]

Näin Allah sanoi. Ja heille ei määrätty muuta

kuin palvoa Allahia, olla vilpitön Häntä kohtaan. Ja

tämä on käsky, tämä oli alkuperäinen viesti.

Ja samoin on myös sopivaa pitää sekä pro-

feettoja ja sanansaattajia Muslimeina, koska mikä

on “Muslimi”? Älä ajattele arabialaista termistöä, älä

ajattele kuinka puhuttelemme heitä – Älä ajatttele

Mekkaa, tai Saudi-Arabiaa tai Egyptiä. Ei! Ajattele mitä

sana “Muslimi” tarkoittaa. “Hän joka antaa itsensä

Kaikkivaltiaalle Jumalalle, ja tottelee Kaikkivaltiaan

Jumalan lakeja,” niin luonnollisesti kuin sanottuna –

kaikki mikä antautuu Kaikkivaltiaan Jumalan laille, on

Muslimi!

Eli, kun lapsi tulee äitinsä kohdusta ulos Jum-

alan määräämällä hetkellä – Mikä se on? Se on Mus-

limi. Kun Aurinko kiertää kiertoratansa ympäri – mikä

se on? Se on Muslimi! Kun Kuu kiertää Auringon

ympäri – mikä se on? Se on Muslimi! Painovoiman laki

– mikä se on? Se on Muslimilaki! Kaikki joka alistuu

Kaikkivaltiaalle Jumalalle on Muslimi! Siksi, kun ha-

luamme totella Kaikkivaltiasta Jumalaa, me olemme