Previous Page  5 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 9 Next Page
Page Background

Page 5

Muslimeita! Jeesus Kristus oli Muslimi. Hänen siunattu

äitinsä oli Muslimi. Aabraham oli Muslimi. Mooses oli

Muslimi. Kaikki profeetat olivat Muslimeita! Mutta he

tulivat kansansa pariin, ja puhuivat eri kielillä. Profeet-

ta Muhammed (RAUHA HÄNELLE) puhui arabiaa. Ja

siksi, arabian kielessä se, joka alistuu ja antautuu on

Muslimi. Jokainen Kaikkivaltiaan Jumalan profeetta ja

sanansaattaja vei samaa ja perustavanlaatuista viestiä

- “Palvo Kaikkivaltiasta Jumalaa ja ole vilpitön Häntä

kohtaan.” Kun tutkimme kaikkien hyvintunnettujen

profeettojen viestejä, päädymme helposti tähän fakta-

an.

Konflikti on tulos vääristä julistuksista, valheista

ja liioitteluista, väitettyjen kirjoittajien, historioitsi-

oiden, tutkijoiden ja yksilöiden personoiduista tulkin-

noista. Esimerkiksi, annahan kun osoitan sinulle jotain,

jonka olet saattanut jo huomata. Kristittynä huomasin

sen ennen kuin tulin Muslimiksi ja… en ymmärtänyt

sitä. Miksi Vanhassa Testamentissa kauttaaltaan viitata-

an aina yhteen Jumalaan – Universumin Isäntään ja

Luojaan ja Kuninkaaseen. Ja ensimmäisessä käskyssä

joka Moosekselle annettiin, Hän ei antanut kenenkään

palvoa jumalankuvia; tai kumartaa ketään Taivaassa,

tai Maassa, tai meressä – Hän ei ikinä sallinut sitä.

Kaikki profeetat sanoivat, että on vain yksi Jumala.

Tätä toistellaan läpi Vanhan Testamentin uudestaan ja

uudestaan. Ja sitten, ihan yhtäkkiä, saamme neljä to-

distusta – neljä evankeliumia, joilla on nimet Matteus,

Markus, Luukas ja Johannes. Matteus kuka? Markus

kuka? Luukas kuka? Johannes kuka?

Neljä eri evankeliumia, jotka ovat kirjoitettu

48 vuoden välein toisistaan. Ja kukaan näistä mie-

histä, jotka eivät tehneet yhteistyötä toistensa kanssa,

kukaan heistä ei kirjoittanut sukunimeään. Jos antai-

sin sinulle tämän kuun palkaksi shekin ja kirjoittaisin

siihen etunimeni ja käskisin viedä sen pankkiin –

hyväksyisitkö sellaisen shekin? Ei, et hyväksyisi… Jos

poliisi pysäyttäisi sinut ja pyytäisi henkilöllisyystodistu-

sta tai passia ja sinulla olisi vain etunimesi, kelpaisisiko

se hänelle? Saisitko passia etunimelläsi? Antoivatko äi-

tisi ja isäsi sinulle vain yhden nimen? Missä maailman

historiassa hyväksytään yksi nimi todisteeksi, missä? Ei

missään! Paitsi Uudessa Testamentissa.

Ja kuinka voit perustaa uskosi neljään evanke-

liumiin, jotka on kirjoittanut neljä miestä, jotka eivät

näemmä tienneet omia sukunimiään? Sitten, noiden

neljän evankeliumin jälkeen on viisitoista kirjaa lisää,

jotka on kirjoittanut mies joka oli luopio ja joka tappoi

Kristityt, kidutti Kristittyjä ja sitten sanoi, että hän näki

Jeesuksen näyssä. Ja hänestä tuli Jeesuksen apostoli.

Mitä jos kertoisin että Hitler, sen jälkeen kun hän oli

tappanut kaikki juutalaiset, päätti itse haluavansa tulla

pelastetuksi. Ja että hän tapasi Kristuksen tai Moosek-

sen polullaan ja hänestä tuli juutalainen. Ja hän kirjoit-

ti viisitoista kirjaa ja lisäni ne Tooraan – olisiko tämä

juutalaisten mielestä hyväksyttävää? Ei, et hyväksyisi

sitä. Joten kuinka neljä kirjaa, sukunimettömien mi-

esten kirjoittamana, ja viisitoista muuta kirjaa muun

miehen kirjoittamana – ja tämä on ensimmäinen

kerta kun Jumala puhuu miehelle, ja ensimmäinen

kerta kun Jumala sanotaan kolmesti, ja ensimmäinen

kerta kun Jumalalle annetaan poika – kuinka Kristityt

hyväksyvät tämän? Kuinka? Mieti sitä! Emme väitä

muuta. Annan vain sinulle jotain ajateltavaa.

Profeetta Muhammedin (RAUHA HÄNELLE)

tulo ei tuonut uutta uskontoa tai elämäntapaa kuten

jotkut henkilöt uhkaavasti väittävät. Vastakohtaisesti,

profeetta (RAUHA HÄNELLE) vahvisti kaikkien aikai-

sempien profeettojen ja lähettiläiden elämän ja vies-

tin. Sekä henkilökohtaisella opastuksellaan ja pyhillä

ilmestyksillään, jotka hän sai Kaikkivaltiaalta. Pyhä

kirjoitus jonka Muhammed (RAUHA HÄNELLE) toi, on

nimeltään Koraani. Se tarkoittaa “se mikä on lausuttu”.

Koska Muhammed (RAUHA HÄNELLE) ei kirjoittanut

Koraania. Hän ei ollut Koraanin kirjoittaja. Kukaan ei

tullut ja auttanut häntä kirjoittamaan Koraania. Eikä

kukaan tehnyt yhteistyötä hänen kanssaan. Enkeli

Gabriel lausui sanat hänelle! Ja Kaikkivaltias Jumala

teki hänen sydämestään vastaanottavan sille. Profeetta

Muhammedin (RAUHA HÄNELLE) sydän oli vasta-

anottava ilmestyksille ja meillä on tämä Koraani joka

on säilytetty ennallaan vuosia ilman muutosta. Onko

maailmassa mitään muuta kirjaa jonka tiedät säilyneen

sellaisena kuin se oli, ilman muutoksia? Ei kirjaa…

Vain Koraani.

Älä usko vain sanaani! Mene kirjastoon ja lue

Encyclopedia Britannicaa, tai World Encyclopediaa,

tai Encyclopedia Americanaa, tai mitä tahansa muu-

ta maailman tietosanakirjaa joka ei ollut Muslimien

kirjoittama. Lue mitä se sanoo Islamista, Koraanista ja

Muhammedista (RAUHA HÄNELLE). Lue mitä ei-Mus-

limit sanovat Koraanista, Islamista ja Muhammedista

(RAUHA HÄNELLE). Sitten hyväksyt, että se mitä sa-

non, on yleismaailmallisesti dokumentoitua ja selvää!

Että Muhammed (RAUHA HÄNELLE) on syvällisin

yksilö ihmisyyden historiassa. Lue mitä he sanovat.

Että Koraani on ihmeellisin ja syvällisin kirjallisuuden

kappale kronikkojen historiassa! Lue mitä he sanovat.

Että Islaminen tapa elää on luokiteltua ja niin täsmäl-

listä ja dynaamista! …Se ei ole koskaan muuttunut.

Pyhä kirjoitus, jonka Muhammed (RAUHA

HÄNELLE) vastaanotti, on nimeltään ‘Koraani’. Ja

myös jokainen profeetta ja lähettiläinen vastaanotti

kirjoituksen. Koraanissa nämä profeetat, heidän kir-

joituksensa, heidän tarinansa ja heidän tehtävänsä

periaatteet on mainittu perusteellisilla yksityiskohdil-

la. Tapasiko Muhammed (RAUHA HÄNELLE) heitä,

puhuiko tai söikö hän heidän kanssaan ja tekikö

hän heidän kanssaan yhteistyötä kirjoittaakseen

heidän elämänkertansa? Ei, ei tietenkään. Koraanis-

sa Muhammed (RAUHA HÄNELLE) rinnastetaan

Kaikkivaltiaan Jumalan lähettilääksi ja aikaisempien

profeettojen sinetiksi – joka on raja hänen roolilleen

ihmisolentona.