Previous Page  6 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 9 Next Page
Page Background

Page 6

“Muhammed ei ole kenenkään miehenne isä, vaan

Hän on Jumalan lähettiläinen ja profeettojen sinetti:

ja Allah on kaikkitietävä.”

[Koraani 33:40]

Muslimit eivät palvo Muhammedia, emme ole

‘Muhammisteja.’ Meillä ei ole oikeutta muuttaa nimeä

‘Muhammed’ ja sanoa olevamme ‘Muhammisteja.’ Ei,

ihmiset, jotka seurasivat Moosesta, eivät olleet ‘Moos-

esteja.’ Ihmiset, jotka seurasivat Jaakobia, eivät olleet

‘Jaakobisteja.’ Tai ihmiset, jotka seurasivat Aabra-

hamia, eivät olleet ‘Aabrahamisteja.’ Tai ‘Daavidseja.’

Ei, ei, ei. Joten miksi ihmiset kutsuvat itseään ‘Kris-

tityiksi?’ Kristus ei kutsunut itseään ‘Kristityksi,’ joten

miksi ihmiset kutsuvat itseään ‘Kristityiksi’?

Jeesus Kristus (RH) sanoi, että mitä tahansa

hän vastaanotti Kaikkivaltiaalta Jumalalta, oli Jumalan

sana, ja mitä hän kuuli oli mitä hän sanoi! Sen hän

teki! Joten miksi ihmiset kutsuvat itseään ‘Kristityiksi?’

Meidän pitää olla Kristuksen tapaisia! Ja millainen Kris-

tus oli? Hän oli Kaikkivaltiaan Jumalan palvelija; joten

meidän pitäisi olla Kaikkivaltiaan Jumalan palvelijoita,

siinä kaikki!

Kuten viimeinen kirjoitus ja pyhä ilmestys,

Koraani tekee kaikesta hyvin selkeää ja ytimekäs totea-

mus,

‘‘Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi

teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalt-

tisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani anta-

nut Islamin teidän uskonnoksenne.”

[Koraani 5:3].

Joten Koraanista sana ‘Islam’ tulee. Koska silloin

kuin rakennus on valmis, sanot sitä ‘taloksi’. Kun auto

on kokoamislinjalla, se ei ole ‘auto’ – se on kokoam-

isprosessissa! Kun se on valmistunut, se on sertifioitu,

se on testiajettu – nyt se on ‘auto’. Kun Islam valmistui

ilmestyksenä, kirjana, profeetta Muhammedin (RAU-

HA HÄNELLE) esimerkkinä, siitä tuli ‘Islam’. Siitä tuli

täysin uusi elämäntapa.

Joten, sana on se joka on uusi… Mutta ei

harjoittaminen… ei profeetta.. ei Jumalan järjestys…

ei uusi Jumala.. ei uusi ilmestys… vain nimi, Islam.

Ja kuten sanoin aikaisemmin, ketkä olivat kaikki ne

profeetat? He olivat kaikki Muslimeja. Toinen mie-

lessä pidettävä ero on, että Muhammed (RH), toisin

kuin edeltäjänsä – hän ei tullut arabeille tai omille

ihmisilleen yksinomaan. Ei.. Joten, Islam ei ole arabien

uskonto. Vaikka profeetta Muhammed, Abdullahin

poika, syntyi Mekassa, kaupungissa Arabian niemi-

maalla, ja oli arabilainen syntyessään, hän ei tuonut

Islamia vain arabeille. Hän toi Islamin kaikille.

Vaikka Koraani julkaistiin arabian kielellä,

se kumoaa kaikki taipumukset tai väitteet, että Mu-

hammedin viesti olisi rajoitettu tai tarkoitettu vain

arabeille. Pyhässä Koraanissa Allah sanoo,

“Ja olemme lähettäneet sinut, oi Muhammed, vain

armona maailman kansoille”

[Koraani 21:107]

Profeetta Muhammed (rauha hänelle) sanoi:

Koko ihmiskunta on lähtöisin Aatamista ja Eevasta,

arabi ei ole ei-arabia ylempänä, tai ei-arabi ei ole

arabia ylempänä; myöskään valkoinen ei ole mustaa

ylempänä eikä musta ole valkoista ylempänä, paitsi

hurkaudella ja hyvillä teoilla.

Siispä Muhammed (RH) on lopullisuus ja

häntä edeltävien suurien profeettojen ja lähettiläiden

kruunu. Useimmat ihmiset – he eivät yksinkertaisesti

tiedä tätä.

Ja koska viittaan Koraaniin tukeakseni es-

itelmääni, kerron taustatietoja Koraanista itsestään. En-

sinnäkin, Koraani väittää, että se on pyhän ilmestyksen

tuote. Että se lähetettiin alas Muhammedille Kaikkival-

tiaalta Jumalalta inspiraatioksi.

Allah sanoo,

“Ei hän myöskään puhu omasta tahdo-

staan.”

“Tämä on totisesti Jumalan ilmoitus, joka on hänelle

ilmaistu”

[Koraani 53:3-4]

Muhammed ei puhu itsensä takia, omista ideoistaan,

omasta tavoitteestaan, tai omista tunteistaan. Mutta,

tämä on ilmestys, joka on ilmestynyt hänelle! Tämä

on Allahin toteamus. Joten, jos haluan vakuuttaa sinut

Koraanin aitoudesta, minun pitää todistaa se – en-

simmäiseksi, Muhammedin oli mahdotonta valmistaa

tällainen kirja. Toiseksi, minun täytyy todistaa, että

kenenkään ihmisen oli yhtä mahdotonta luoda sitä.

Miettikäämme tätä.

Koraani toteaa,

“Sitten sijoitimme elon siemenen

varmaan suojaan”

[Koraani 23:13]

“Luonut ihmisen hyytyneestä verestä.”

[96:2]