Previous Page  7 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 9 Next Page
Page Background

Page 7

Kuinka profeetta Muhammed (rh) tiesi, että

alkio syntyy hyytymästä, joka roikkuu ja pitää kiinni

äidin kohdun seinämästä? Oliko hänellä teleskooppi?

Oliko hänellä kystoskooppi? Oliko hänellä jonkinlain-

en röntgennäkö? Kuinka hän sai tämän tiedon, joka on

saatu selville 47 vuotta sitten?

Samaten, kuinka hän tiesi, että merien välissä

on muuri suolaisen ja makean veden erottelemiseksi?

“Juuri Hän pitää erillään kahdenlaiset vedet. Toin-

en on makea, janoisia virkistävä vesi, toinen taas

suolainen ja katkera, ja kummankin välille Hän on

asettanut aitauksen ja ylitsepääsemättömän esteen.”

[Koraani 25:53]

Kuinka hän tiesi tämän?

“Ja juuri Hän on luonut yön ja päivän sekä aurin-

gon ja kuun; kaikki kulkevat määrättyä rataansa.”

[Koraani 21:33]

Kuinka hän tiesi, että aurinko ja kuu sekä

planeetat kiertävät kiertorataansa joka niille on

määrätty? Kuinka hän tiesi tämän? Ja niin edelleen ja

edelleen – kuinka hän tiesi nämä asiat? Nämä asiat on

saatu selville juuri 25 tai 30 vuotta sitten. Teknologia

ja tiede, sivistys, jonka minä ja sinä hyvin tiedämme,

on juuri löydetty. Kuinka Muhammed (RH), joka eli

yli 1500 vuotta sitten – kouluttamaton paimen joka

kasvatettiin aavikolla, tietämättä kuinka lukea tai

kirjoittaa – kuinka hän tiesi jotain tällaista? Kuinka hän

pystyi tuottamaan jotain tällaista? Ja kuinka kukaan

muu joka eli hänen kanssaan, ennen tai jälkeen, pystyi

tuottamaan jotain joka on saatu selville vasta lähiaikoi-

na. Se on mahdotonta! Kuinka mies joka ei koskaan

lähtenyt Arabian niemimaalta, mies joka ei ikinä pur-

jehtinut laivalla, joka eli yli 1500 vuotta sitten – pystyi

tekemään niin selviä ja hämmästyttäviä kuvauksia,

jotka me olemme vasta lähiaikoina löytäneet 1900-lu-

vun tällä puoliskolla?

Lisäksi, jos tämä ei riitä, antakaa minun kertoa,

että Koraanissa on sata ja neljätoista kappaletta, yli

kuusi tuhatta jaetta. Ja profeetta Muhammedin (RAU-

HA HÄNELLE) aikana oli satoja ihmisiä, jotka osasivat

tämän kirjan kokonaan ulkoa. Kuinka se tapahtui?

Oliko hän jonkinlainen nero? Osasiko kukaan evan-

keliumia – mitään niistä? Osasiko kukaan Tooraa,

Psalmeja, Vanhaa Testamenttia ja Uutta Testamenttia?

Kukaan ei osannut. Ei edes Paavi.

Mutta nykyään on miljoonia Muslimeita, jotka

osaavat ulkoa tämän koko kirjan. Tämä on jokaisen

Muslimin tavoite. Ei joidenkin – vaan kaikkien! Kuinka

monta Kristittyä olet elämässäsi tavannut, jotka osaavat

Raamatun ulkoa? Et

yhtäkään.Et

ole ikinä tavannut

yhtäkään Kristittyä joka osaa koko Raamatun, koska et

ole ikinä tavannut Kristittyä joka edes tietää mikä koko

Raamattu oli. Miksi näin? Koska Kristityillä itsellään

on yli seitsemän tuhatta eri uskontokuntaa, ja noin

39 erilaista versiota Raamatusta – erilaisilla kirjoilla ja

erilaisilla versioilla. Eri määrä jakeita ja eri määrä kap-

paleita. Ja he eivät ole samaa mieltä niistä. Joten miten

he voisivat edes muistaa sitä mistä he eivät ole samaa

mieltä.

Nämä ovat vain joitain faktoja Koraanista.

Koraani on säilytetty ennallaan ilman pienintäkään

muutosta viitentoista vuosisataan. Enkä puhu tuomit-

sevaan sävyyn. Olen henkilö joka oli Kristitty. Henkilö

joka löysi nämä asiat omalla tutkimuksellaan. Henkilö

joka jakaa tämän tiedon nyt kanssasi. Kääntäen kiviä

joita voit katsoa. Ja se on sinusta kiinni!

Mietippä jos kaikki tämä olisi totta. Oletko

samaa mieltä, että tämä kirja on melko perusteellinen?

Ja uniikki, lievästi sanottuna? Oletko tarpeeksi rehell-

inen sanoaksesi sen? Tottakai, jos olet rehellinen. Ja

sinä olet. Itsesi kanssa, sinun täytyy tulla tähän lop-

putulokseen. Monet muut ei-Muslimit tulivat samaan

lopputulokseen. Henkilöt kuten Benjamin Franklin,

Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte ja Winston

Churchill, muutama nimetäksemme. Monet muut