Previous Page  8 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 9 Next Page
Page Background

Page 8

ja voisin jatkaa, jatkaa ja jatkaa. He tulivat samaan

lopputulokseen. Hyväksyivätpä he Islamin avoimesti,

tai eivät. He tulivat tähän lopputulokseen – että ei ole

muuta kirjallisuutta maailmassa joka olisi yhtä pe-

rusteellinen kuin Koraani, viisauden, parannuksen ja

suunnan lähde.

Nyt kun olemme sopineet ongelman Kora-

anin aitoudesta, kääntäkäämme katseemme toiseen

aiheeseen: Koraanin perusteemoihin. Kaikkivaltiaan

Jumalan korkeimpaan ykseyteen, joka sisältää Hänen

nimensä, Hänen määritteensä, suhteen Jumalan Kaik-

kivaltiaan ja Hänen luomansa välillä, ja kuinka ihmis-

ten pitäisi ylläpitää tätä suhdetta. Profeettojen ja lähet-

tiläiden jatkuvuus, heidän elämänsä, heidän viestinsä

ja heidän kokonaistehtävänsä. Vaatimus joka seuraa

viimeistä ja yleismaallista esimerkkiä Muhammedista

(rh), profeettojen ja lähettiläiden sinettiä. Ihmisten

muistuttaminen elämän lyhyydestä ja heidän kutsum-

inen tuonpuoleisen elämän ikuisuuteen. Elämä tuon-

puoleisessa, tarkoittaen jälkeen tämän. Tuonpuoleises-

sa, jätät tämän paikan ja menet jonnekkin; en tarkoita

tänään. Mutta sen jälkeen kun kuolet ja lähdet tältä

maapallolta, menet jonnekkin, hyväksyitpä sen, tai

et tiedä siitä mitään; menet sinne ja olet vastuussa,

koska sinulle on kerrottu – vaikka olisit torjunut sen.

Koska tämän elämän tarkoitus ei ole istua täällä, ja sen

jälkeen tehdä mitään ilman vaikutusta. Jokaisella syyllä

on vaikutus! Ja tulit tähän elämään syystä ja tarkoituk-

sella, ja sillä on pakko olla vaikutus! Sen täytyy taata

jonkinlainen vaikutus! Et mene kouluun vain ollaksesi

siellä! Et mene töihin ilman että siitä maksettaisiin!

Et rakenna taloa ja ole muuttamatta sinne! Et valm-

istuta pukua ja ole pitämättä sitä! Et kasva lapsena ja

ole tulematta aikuiseksi! Et työskentele odottamatta

palkkiota! Et voi elää odottamatta että kuolet! Et kuole

ilman odotusta haudasta! Ja et voi odottaa, että hauta

on loppusi. Koska se tarkoittaa, että Jumala on luo-

nut sinut typerästä syystä. Ja et olisi mennyt kouluun,

työskennellyt, tai tehnyt mitään, tai valinnut vaimoa,

valinnut lapsiesi nimiä typerästä syystä. Kuinka voit

määrittää Jumalalle jotain vähempää kuin itsellesi?

Yrityksessä vangita ja vakuuttaa mielikuvitus

ja järkeilyn kyky, Koraani käy läpi suuren pituuden ja

kauneuden paljastaakseen meret ja joet, puut ja kas-

vit, linnut ja hyönteiset, villit ja kesyt eläimet, vuoret,

laaksot, taivaan laajennuksen, taivaankappaleet ja

universumin, kalat ja vedenalaisen elämän, ihmisen

anatomian ja biologian, ihmisen sivistyksen ja histo-

rian, paratiisin ja helvetin kuvauksen, ihmisen alkion

evoluution, kaikkien profeettojen ja lähettiläiden te-

htävät, ja maanpäällisen elämän tarkoituksen. Ja kuin-

ka voi paimenpoika, syntynyt aavikolla, joka kasvoi

lukutaidottomana eikä osannut lukea – kuinka hän

pystyi paljastamaan asioita, joita hän ei ikinä kokenut?

Koraanin ainutlaatuisin näkökulma on kuiten-

kin se, että se vahvistaa kaikki aikaisemmin ilmes-

tyneet kirjoitukset. Ja Islamin uskonnon tutkimisen

jälkeen, sinun pitäisi päättää tulla Muslimiksi, sinun

ei tarvitse epäillä itseäsi uskontosi vaihtamisesta! Et

vaihda uskontoasi… Katsos, jos pudotat painoa, sinun

ei tarvitse heittää sitä 500 euron pukuasi pois – et

tietenkään heittäisi! Sinä veisit sen räätälille ja sanoisit,

‘Kuule, ota tätä vähän sisälle päin, kiitos. Tee tähän

vähän muutoksia, koska rakastan tätä pukua.’ Siispä,

uskosi, kunniasi, siveytesi, rakkautesi Jeesukseen Kris-

tukseen, siteesi Jumalaan, palvontasi, totuudenmu-

kaisuutesi ja omistautumisesi Kaikkivaltiaalle Jumalalle

– et muuta sitä ja heitä sitä pois! Pidät kiinni siitä!

Mutta, teet muutoksia siihen totuuteen joka on paljas-

tettu sinulle! Siinä kaikki!

Islam on yksinkertainen: tunnustaa ettei ole

muita palvottavia kuin Kaikkivaltias Jumala. Jos pyydän

jotain teistä tunnustamaan, että isäsi on isäsi – kuinka

moni teistä sanoisi, ‘Kyllä, isäni on isäni; poikani on

poikani; vaimoni on vaimoni; olen kuka olen.’ Joten

miksi epäröit tunnustaa, että Kaikkivaltias on Ainoa

ja Kaikkivaltias Jumala on Ainoa, ja että Kaikkivaltias

Jumala on Herrasi ja luojasi? Miksi olet ylimielinen

tekemään tämän? Vai, oletko hämmentynyt? Se on

kysymys, jota sinun pitää kysyä itseltäsi.

Jos sinulla olisi tilaisuus selvittää asiat oman-

tuntosi kanssa ja selvittää asiat Jumalan kanssa, teki-

sitkö niin? Jos sinulla olisi tilaisuus pyytää Jumalaa

hyväksymään parhaat tekosi, tekisitkö niin? Jos sinulla

olisi tilaisuus tehdä näin ennen kuin kuolet, ja jos

luulisit kuolevasi tänä iltana, epäröisitkö tunnustaa,

että on vain yksi Jumala? Jos luulisit, että kuolet tänä

iltana ja edessäsi on paratiisi ja takanasi helvetin tulet,

epäröisitkö tunnustaa, että Muhammed on viimeinen

Jumalan lähettiläs ja kaikkien profeettojen edustaja?

Et epäröisi tunnustaa, että olet yksi heistä, jotka ha-

luaisivat tulla nimetyksi Jumalan kirjaan heinä, jotka

nyörtyivät!

Mutta, ajattelet eläväsi jonkun aikaa. Ja tieten-

kin, et ole valmis rukoilemaan joka päivä! Se johtuu

siitä, että ajattelet eläväsi jonkun aikaa. Mutta kuinka

paljon on ‘jonkun aikaa?’ Kuinka kauan on siitä, että

sinulla oli koko pää täynnä hiuksia? Kuinka kauan

on siitä, että kaikki hiuksesi olivat mustia? Sinulla on

särkyjä ja kipuja polvissasi ja kyynärpäissäsi ja muis-

sa paikoissa! Kuinka kauan on siitä, että olit lapsi,

juoksemassa ja leikkimässä ilman huolta? Kuinka

kauan siitä on? Se oli eilen! Kyllä. Ja tulet kuolemaan

huomenna. Joten kuinka kauan haluat odottaa?

Islam on todistamassa, että Kaikkivaltias Jumala

on Jumala, ainoa Jumala, Ainoa ilman kumppaneita.

Islam on tunnustus Enkeleiden olemassaolosta, jot-

ka lähetettiin paljastamaan ilmestyksiä profeetoille.

Viemään viestin profeetoille. Kontrolloimaan tuulia,

vuoria, meriä, ja ottamaan elämän niiltä, jotka Jumala

on määrännyt kuolemaan. Islam on tunnustus, että

kaikki Kaikkivaltiaan Jumalan profeetat ja lähettiläät

olivat oikeamielisiä miehiä. Ja heidät kaikki lähetettii

Kaikkivaltiaan Jumalan toimesta tunnustamaan fakta,

että tulee olemaan viimeinen tuomiopäivä kaikille

olennoille. Islam on tunnustus, että kaikki hyvä ja

paha on jaettu osiin Kaikkivaltiaan Jumalan toimesta.

Lopuksi, Islam on tunnustus, että kuoleman jälkeen

tulee ehdottomasti olemaan ylösnousemus.