Previous Page  5 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 9 Next Page
Page Background

Page 5

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Hebrew

”.ואין הוא דובר מתוך משוגת לבו “

”אין זו אלא התגלות שנגלתה

( 53 :3-4 ,

.)קוראן

מוחמד לא מדבר את הדברים, הרעיונות, השאיפות והרגשות

של עצמו. זאת, ההתגלות האלוהית שהתגלתה בפניו! אלה הן ההצהרות

של אללה. על כן, אם אני מנסה לשכנע אתכם באותנטיות של הקוראן,

אני חייב להוכיח שני דברים. ראשית, שמוחמד לא יכל להפיק ספר כזה

בכוחות עצמו. שנית, אני חייב להוכיח ששום תבונה אנושית אחרת לא

.יכלה ליצור אותו. בואו נחשוב על דברים אלה

”הקוראן מצהיר, “ אחד עשינוהו זרע אשר הושם במקום מבטחים

( 23:13

.)קוראן

”ברא את האדם מטיפת דם מעובה “

( 96:2,

.)קוראן

כיצד

הנביא מוחמד ( עליו השלום) ידע שהעובר נוצר כקריש דם הנקלט ברחם

של אמו? האם היה לו טלסקופ? האם היה לו ציסטוסקופ? האם הייתה

לו סוג של ראיית רנטגן? כיצד הוא ידע עובדות שהתגלו רק לפני ארבעים

?ושבע שנים

באותו האופן, כיצד הוא ידע שבתוך האוקיינוסים יש מחסום המפריד בין

?המלח למים המתוקים

הוא אשר שילח את שני הימים זה לקראת זה- האחד מתוק ומרווה, “

והאחר מלוח ומר- ושם מצר ביניהם ומחסום סגור ומסוגר”. ( קוראן,

25:53).

?איך הוא ידע זאת

הוא אשר ברא את הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח, כל אחד “

”משייט בגלגל הרקיע

( 21:33 ,

.)קוראן

כיצד הוא ידע שהשמש, הירח והכוכבים כולם חגים במסלול

שנקבע להם מראש? כיצד הוא ידע זאת? וכך הלאה, והלאה והלאה...

מאיפה הוא ידע את כל הדברים האלה? כולם התגלו רק לפני עשרים

וחמש או שלושים שנים. טכנולוגיה ומדע, התחכום שאליו התרגלנו

1500-

התגלה רק עכשיו. כיצד מוחמד ( עליו השלום), שחי לפני יותר מ

שנים, רועה צאן חסר חינוך שגדל במדבר, לא יודע קרוא וכתוב, יכל

לדעת משהו כזה? כיצד יכל להפיק משהו כזה? וכיצד מישהו אחר שחי

עמו, לפניו, או אחריו יכל לכתוב על דברים שהתגלו רק לאחרונה. זה

בלתי אפשרי!! כיצד אדם שאף פעם לא עזב את חצי האי ערב, שלא

שנה, לכתוב תיאורים כה ברורים

1500-

הפליג בספינה, שחי לפני יותר מ

?של מה שהתגלה רק במחצית הזאת של המאה העשרים

בנוסף, אם זה לא מספיק, תרשו לי להזכיר שהקוראן מורכב ממאה

וארבעה עשר פרקים, יותר מששת אלפים פסוקים. והיו מאות אנשים

בזמנו של הנביא מוחמד (עליו השלום) ששיננו בעל פה את הספר

כולו. איך זה קרה? האם הם היו גאונים? האם מישהו למד בעל פה את

הבשורות- לפחות אחת מהם? האם מישהו למד בעל פה את התורה, את

ספר תהילים, את הברית הישנה, את הברית החדשה? אף אחד לא עשה

.זאת. אפילו לא האפיפיור

אבל ישנם כיום מיליוני מוסלמים שלומדים בעל פה את כל ספר הקוראן.

זאת השאיפה של כל מוסלמי. לא של כמה, אלא של כל אחד! כמה

נוצרים אתם מכירים, שיודעים בעל פה את כל התנ”ך? אף אחד. אף פעם

לא פגשתם נוצרי שיודע בעל פה את כל התנ”ך, כי אין נוצרי שאפילו

מכיר את כל התנ”ך. ולמה זה? מפני שלנוצרים עצמם ישנם יותר משבע

גרסאות שונות של התנ”ך- עם

39

מאות כתות שונות, וישנם בערך

ספרים ונוסחים שונים. מספר שונה של פרקים ושל פסוקים. הם לא

יכולים להסכים על נוסח אחיד של התנ”ך. אז כיצד הם יכולים לשנן את

.מה שהם לא מסכימים לגביו

אלה רק כמה עובדות בנוגע לקוראן. הקוראן השתמר ללא כל שינוי מכל

סוג שהוא במשך חמש עשרה מאות. ואני לא מדבר בצורה מגנה. הייתי

נוצרי בעצמי. הגעתי למסקנות האלה לאחר חקירה עצמית. אני מתחלק

במידע הזה עמכם. הופך כמה אבנים בשבילכם כדי שתתבוננו מתחתיהם.

!זה תלוי בכם

רק תחשבו אם כל זה היה נכון. האם הייתם מסכימים שספר כזה הוא די

מבוסס? ולכל הפחות, ייחודי? האם תהיו הוגנים מספיק להודות בכך?

אם אתם ישרים עם עצמכם, אז כמובן שתודו. ואתם אכן כאלה. בתוך

עצמכם, אתם חייבים להגיע למסקנה הזאת. הרבה לא מוסלמים אחרים

הגיעו לאותה המסקנה. אנשים כמו בנג’מין פרנקלין, תומס ג’פרסון,

נפוליאון בונפרטה, וינסטון צ’רצ’יל, הם רק כמה מהם. אני יכול להמשיך

ולמנות עוד רבים ורבים אחרים. בין אם הם קיבלו את האסלאם בצורה

פתוחה, בין אם לא. הם הגיעו לאותה המסקנה- שאין ספרות אחרת