1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Page 1

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

M

eningen med

L

ivet

annen måte at «det er næring» ettersom næring holder

oss i live…Hvis jeg spør noen hvorfor de jobber? Da

svarer de at det er nødvendig for å kunne gi seg selv

og familien det de trenger. Hvis jeg spør noen hvorfor

de sover, hvorfor de vasker seg, hvorfor de kler seg

etc. vil de svare – «Det er et behov for alle menne-

sker.» «Hvorfor er det sånn at når vi spør spørsmålet

‘hva er målet og meningen med livet?’, så får vi så

mange forskjellige svar?» Det er fordi folk flest er

forvirret, de vet egentlig ikke. De fomler i mørket. Og

heller enn å si «Jeg vet ikke», så gir de bare et svar som

de er blitt programmert til å svare.

La oss tenke over dette. Er meningen vår i dette livet,

simpelthen å spise, sove, kle oss, jobbe, skaffe oss

materielle goder og å nyte? Er det meningen? Hvorfor

blir vi født? Hva er egentlig vår eksistens og hvilken

visdom ligger bak skapelsen av mennesket og dette

vidunderlige universet? Tenk over det!

Noen argumenterer med at det ikke finnes bevis på et

guddommelig opphav, at det ikke finnes bevis for en

Gud, at det ikke finnes bevis for at ette universet ble

skapt ved guddommelig bevissthet. Det finnes menne-

sker som tror på dette – og de sier at muligens denne

verden ble skapt ved en tilfeldighet. Et stort smell, og

hele denne vidunderlige verden, med all dens samspill

simpelthen hendte. De hevder også at livet ikke har

et definert formål og at det ikke finnes noe som kan

bevise, enten logisk eller vitenskapelig at Gud eller

mening finnes, eller at noen som helst guddommelig

årsak står bak denne verden

Her har jeg lyst til å nevne noen vers fra Koranen som

adresserer dette.

«I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens

veksling, sannelig, her er kjærtegn for dem som har

hjertets forstand, som kommer Gud i hu når de er

stående, sittende eller liggende, som mediterer over

himlenes og jordens skapelse: «Herre, Du har ikke

skapt dette for intet! Priset være Deg! Bevar oss fra

Ildens straff!» [Koranen 3: 190-191]

IJeg er beæret over å få muligheten til å

adressere dere her. Og jeg ønsker å presisere at dette

ikke er noe foredrag…Jeg tror enda ikke at jeg er

klar til å holde et foredrag. Dermed er dette en form

for…råd til meg selv. Fordi jeg ser meg sittende i disse

stoler foran meg. For bare noen dager siden, noen år

siden, en liten stund siden – så satt jeg nøyaktig der

dere sitter nå, uavhengig av nasjonalitet, jeg var en

som ikke egentlig forsto…meningen med livet!

Med det, ber jeg om at dere tolker det jeg sier til dere

som ren informasjon og velmente råd – ikke et fore-

drag. Informasjonen som jeg ønsker å dele med dere

kan muligens virke ganske omfattende. Hvis du fores-

tiller deg menneskehjernen og informasjonsmengden

den kan lagre og tyde – da er jeg sikker på at noen

sider med informasjon i dag, ikke overvelder dere.

Det er mitt ansvar og adressere emnet vi skal dis-

kutere i dag – Hva er meningen med våre liv? Og

også å spørre spørsmålet – «Hva vet du om Islam?»

Jeg mener – hva vet du egentlig om Islam? Ikke det

du har hørt om Islam; ikke det du har sett som utførte

handlinger av noen muslimer, men - hva vet du om

Islam?

I en verden fylt med fordommer og kulturelle normer

er det sjeldent at man finner mennesker som tar seg

tid til bare å tenke. Å tenke objektivt på livet, å prøve

å forstå sannheten om denne verden og den orden-

tlige meningen med livet. Dessverre, når du spør

folk flest spørsmålet – «Hva er meningen med livene

våre?» som er slikt et fundamentalt og viktig spørsmål,

så forteller de deg ikke det de har funnet ut gjennom

observasjon eller analytisk resonnement. I de fleste

tilfeller gjenforteller de bare vanlige antagelser som de

har hørt fra andre. Det min far sa var meningen med

livet, det presten i kirken min sa var meningen med

livet, det læreren min sa, det vennen min sa.

Hvis jeg spør noen hva meningen med å spise er,

«Hvorfor spiser vi?» vil de fleste svare, på en eller