Previous Page  2 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 8 Next Page
Page Background

Page 2

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

I verset ovenfor nevner Allah veldig tydelig

for oss, ved først å gjøre oss oppmerksomme på vår

egen skapelse, de forskjellige kroppsholdninger og

meninger som mennesker har. Han gjør oss op-

pmerksomme på himmelen. Natten og dagens vek-

sling, grunnen, stjernene, stjernetegnene…Og så

sier Han til oss at Han ikke skapte alt dette for noen

tåpelig årsak! Fordi når du ser hvordan alt henger

sammen, vet du at det er mektig og nøyaktig. Og

noe veldig mektig og nøyaktig som ligger overskrid-

er våre kalkuleringer og våre forestillinger – Det kan

ikke være tåpelig. Det kan ikke simpelthen være

most sammen.

For eksempel, hvis du tok 10 klinkekuler og gav det

numrene en til ti. Og alle var i forskjellige farger.

Og du legger dem i en pose og rister posen. Der-

etter, lukker du øynene dine, fører hånden inn i

posen og jeg ber deg «ta ut klinkekule nummer

en. Og deretter nummer to. Og deretter nummer

tre, i rekkefølge.» Hva er sannsynligheten for at

du tar ut de klinkekulene i rekkefølge? Vet du hva

sannsynligeten er? En av tjueseks millioner! Så hva

er sannsynligheten for at himmelen og jorden ble

kastet sammen i et stort smell og organisert slik den

er? Hva er sansynligheten?

Mine kjære respekterte gjester – Vi er nødt til å

spørre oss selv et spørsmål til…Når du ser en bro,

en bygning eller en bil, så tenker du umiddelbart

på personen eller firmaet som produserte den. Når

du ser et fly, en rakett, en satellitt, eller et stort skip

– tenker du også på hvor utrolig det kjøretøyet er.

Når du ser et atomkraftverk, en romstasjon i bane,

en internasjonal flyplass som har alt, og hvis du ten-

ker på andre strukturer som eksisterer her, i dette

landet - må du bli rimelig imponert av konstruer-

ingsdynamikken som er involvert.

Likevel er dette bare ting som er produsert av

mennesker. Hva med menneskekroppen med sitt

massive og intrikate kontrollsystem? Tenk på det!

Tenk på hjernen – hvordan den tenker, fungerer,

analyserer, lagrer informasjon, tilegner seg informas-

jon, skiller og kategoriserer informasjon i løpet av et

millisekund! Hjernen gjør alt dette hele tiden. Tenk

på en hjerne en liten stund. Dette er hjernen som

bygde bilen, romskip, skip etc. Tenk på hjernen og

hvem som lagde den. Tenk på hjertet, hvordan det

pumper kontinuerlig i seksti eller sytti år – tar inn og

sender ut blod til hele kroppen, og opprettholder

den stødige presisjonen gjennom hele den person-

ens liv. Tenk på det! Tenk på nyrene - hva slags

funksjon de har? Kroppens rensere, som foretar

hundrevis av kjemiske analyser samtidig som de

kontrollerer blodets giftnivå. Det gjøres automatisk.

Tenk på øynene dine – det menneskelige kameraet

som stiller inn fokus, tolker, evaluerer og legger på

farge automatisk. Den naturlige mottakelse og inn-

stilling av lys og avstand – alt automatisk. Tenk på

det – hvem lagde det? Hvem har finstilt det? Hvem

har planlagt det? Og hvem styrer det? Mennesker

selv? Nei…selvsagt ikke.

Hva med dette universet? Tenk på det. Jorden er en

planet i vårt solsystem. Og vårt solsystem er ett av

systemene i Melkeveien. Og Melkeveien er ett av

stjernebildene i den galaksen. Og det finnes million-

er av galakser slik som Melkeveien. Tenk på det. Og

de er alle i posisjon. De er alle finstilt. De kolliderer

ikke; de er ikke i konflikt. De svømmer langs en bane

som har blitt satt for dem. Var det mennesker som

gjorde dette? Og opprettholder mennesker denne

finstillingen? Nei, selvfølgelig ikke.

Tenk på havet, fiskene, insektene, fuglene, plantene,

bakterien, de kjemiske elementene som enda ikke

har blitt oppdaget og ikke kan finnes selv med de

mest sofistikerte instrumenter. Fremdeles har hver

og en av dem en lov som de må følge. Hele denne

synkroniseringen, balansen, harmonien, variasjonen,

designet, opprettholdelsen, gjennomføringen og

uendelige nummereringen – Skjedde dette ved en

tilfeldighet? Og, fungerer disse tingene kontinuerlig

og kun tilfeldig? Og fortsetter de å reprodusere seg

selv og å opprettholde seg selv ved en tilfeldighet?

Nei, selvfølgelig ikke.

Å tro det ville være ulogisk og tåpelig. Det ville i det

minste indikere at hvem enn som står bak, ville være

totalt utenfor sfæren for menneskelig forståelse. Vi

ville alle være enige om det. Den som står bak, og

som fortjener lovprisning og takknemlighet er den

ubegrensede makt – Gud. Gud skapte alt dette og er

ansvarlig for opprettholdelsen av alt. Derfor er Gud

den eneste som fortjener lovprisning og takknem-

lighet.

Hvis jeg ga hver og en av dere hundre kroner, uten

noen grunn, bare for at dere kom hit, ville dere hvert

fall si «takk.» Men, hva med øynene deres, lungene,

hjernene, livene ånden, barna? Hva med dem?

Hvem gav deg dem? Er ikke Han verdig lovprisning

og takknemlighet? Er ikke han verdi deres tilbedelse

og annerkjennelse? Mine brødre og søstre det, i et

nøtteskall, er meningen og målet med dette livet

Allah sier i Koranen:

«Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at

de skal tjene Meg.» [Koranen 51:56]