Previous Page  3 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 8 Next Page
Page Background

Page 3

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

Dette er hva Gud den Allmektige sa. Så menin-

gen med dette livet er å gjenkjenne Skaperen og å

uttrykke takknemlighet til Skaperen. Å tilbe skaperen,

å gi oss selv til Skaperen og å adlyde lovene som han

har bestemt for oss. I et nøtteskall betyr det tilbedelse.

Dette er meningen med dette livet. Og hva enn vi gjør

mens vi tilber- å spise, drikke, kle oss, jobbe, trivsel-

en mellom liv og død- alt dette er forgjengelig. Vi ble

skapt for tilbedelse – det er meningen med livet. Jeg

tror at til og med en mann av vitenskap og analyse

ville være enig i det. Muligens har de et annet mening

for bare dem, men det er noe de må bestemme mel-

lom seg selv og den allmektige Gud.

Nå går vi videre til del to av emnet. Hva vet du om

Islam? Ikke hva du har hørt om Islam. Ikke hva du har

sett av muslimers handling, fordi det er en forskjell

mellom Islam og muslimer. På samme måte som det

er en forskjell mellom en mann og en far. En mann

som har barn – han er en far, men det å være en far

medfører ansvarlighet. Hvis en mann ikke gjennom-

fører sitt ansvar, er han ikke nødvendigvis en god far.

Hvis en muslim ikke følger disse regler og ordre, er

han ikke en god muslim. Så du kan ikke sammenligne

Islam med muslimer.

Vi hører ordene ‘Islam’ og ‘muslimer’ ganske ofte. Og

vi leser om islam og muslimer i aviser og skolebøker.

Vi hører og ser mye som er unøyaktig, misvisende og

bevisst feilinformert og feilrepresentert og som faktisk

er planlagt av muslimer selv. Fremdeles er en femtedel

av verdens 5 milliarder mennesker, muslim! En av fem

er muslim! Det er en statistikk som du kan bekrefte i

enhver ensyklopedi, almanakk eller andre kilder om

du vil. Hvordan kan det ha seg at hvis en femtedel av

verdens innbyggere er muslimer, at vi ikke vet noen

ting om Islam? Sannheten om islam, hvis Jeg fortalte

deg at en femtedel av verdens innbyggere er kines-

er, som er et faktum – Det er en milliard kinesere i

verden, en av fem er kineser! Da vet vi de geografiske,

sosiale, økonomiske, politiske, filosofiske og historiske

fakta om Kina og Kinesere. Hvordan kan det ha seg

at vi ikke vet om Islam?

Hva er det som bringer sammen så mange forskjel-

lige nasjoner og denne universale sammensetningen

til et felleskap? Hva gjør en bror og søster i Yemen

min bror og søster, selv om jeg er fra USA? Og gjør

denne bror fra Eritrea min bror eller søster, og gjør en

annen bror fra Indonesia min bror, og fra Afrika min

bror, og enda en fra Thailand min bror, og fra Italia,

Hellas, Polen, Østerrike, Columbia, Bolivia, Costa

Rica, Kina, fra Spania, fra Russland og så videre. Hva

gjør dem mine brødre og søstre?! Vi med forskjellige

kulturelle og psykologiske bakgrunner! Hva er det

med Islam som automatisk omfavner oss og førere

oss sammen som et brorskap? Hva er de nøyaktige

karakteristikker av denne misforståtte levemåten som

følges av en stor del av menneskeheten?

Jeg skal prøve å gi dere noen fakta. Men i tillegg

til dette, som jeg har nevnt til dere tidligere, er det

nødvendig at dere åpner sinnene og hjertene deres

– fordi, hvis jeg snudde et glass opp ned og tømte

vann på det, ville jeg aldri få et glass med vann. Det

er nødt til å være snudd riktig. Fakta alene fører ikke

til økt forståelse, men en kombinasjon av toleranse,

ambisjon og evnen til å sette pris på og akseptere

sannheten når du hører den.

Ordet ‘Islam’ betyr underkastelse, undergivenhet og

lydighet. Underkastelse, undergivenhet og lydighet

til den Allmektige Guds lover. Du kan si ‘Allah.’ Du

kan si ‘Skaperen.’ Du kan si ‘Den Ubestridte Gud,’

Den Ubestridte Kraft,’ Den Allmektige,’ alle disse er

navnene Hans.

Muslimer bruker det Arabiske navnet for Gud, Allah,

fordi på Arabisk finnes det ikke noe annet uttrykk.

Ordet Allah kan ikke brukes om noe som er skapt.