Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

Page 4

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

Andre ord som folk bruker for Allmektig kan også

brukes om skapte ting. For eksempel ‘den allmektige

dollar’, ‘Å jeg elsker min kone, hun er fantastisk!’ Eller,

‘Han er fantastisk.’ Nei, nei, nei, nei… Men ordet ‘Al-

lah’ kan bare brukes om Han som har skapt alt dette

som vi tidligere har beskrevet. På grunn av dette så

kommer jeg til å bruke ordet ‘Allah’ og dere vet hvem

jeg snakker om.

Ordet ‘Islam’ kommer fra roten ‘Salama’ – det betyr

å ha fred. Derfor er en muslim en person som un-

derkaster, undergir seg og adlyder Den Allmektige

Guds lover. Og gjennom denne underkastelsen op-

pnår han fred og ro for seg selv. Vi kan umiddelbart

se, at ved en slik definisjon, så beskriver det arabiske

ordet ‘Islam’ samme oppførsel for alle de kjente og

respekterte profetene til den Allmektige Gud…Alle

sammen inkludert Adam, Noa, Abraham, Moses, Da-

vid, Salomon, Isak, Ismael, Jakob, Johannes døperen,

Suleiman, Jesus sønn av Maria, og Mohammed (Fred

være med dem alle.) Alle disse menn, disse profeter

og budbringere, kom fra den samme Allmektige Gud,

med det samme budskap, med det samme overføring-

sledd, og de sa en ting – adlyd Gud! Tilbe den Allmek-

tige Gud og oppfyll meningen med livet og utfør gode

handlinger, så vil du bli belønnet med et nytt liv. Det

er alt de sa! Ikke gjør det til noe mere enn det! Det er

alt de sa, uavhengig av hvilket språk og hvilken tid de

kom fra – Det er alt de sa.

Hvis du leser skriftene nøye, uten din egen fortolkning

eller noen andres tillegg eller forfalskning – vil du se

at dette var den enkle beskjed fra alle disse profeter

som bekreftet hverandre. Ingen av disse profeter sa

noen gang, «Jeg er Gud – tilbe meg». Du vil ikke finne

det i noen hellige bøker du har, ikke i Bibelen, ikke i

Toraen, ikke i det nye testamente, ikke i Davids salm-

er – Du finner det ikke i noen bok. Du finner det ikke

i noen profets tale. Gå hjem i kveld og bla gjennom

hver side av din Bibel, og jeg garanterer deg – du

finner det ikke noe sted. Ikke noe sted! Så hvor kom

dette fra? Det er noe du selv må finne ut.

Vi kan enkelt se at ved en slik definisjon, så beskriv-

er det Arabiske ordet hva alle profeter gjorde. Alle

kom og underkastet seg Gud; underga seg Gud; Kalte

folket til Gud; Og ba folket og insisterte på at folket

skulle gjøre ordentlige handlinger. Moses’ Ti Bud- Hva

var det? Abrahams tale – Hva var det? Davids salm-

er – Hva var det? Solomons ordspråk – Hva sa han?

Jesus Kristus’ Evangelie – hva sa han? Hva sa Johannes

døperen? Hva sa Isak og Ismael? Hva sa Muhammed?

Ikke noe mer enn det!

«De ble kun pålagt å tjene Gud i religiøs opprik-

tighet overfor ham, som Gud-søkere, og å forrette

bønnen og gi det rituelle bidrag. Dette er rett reli-

gion.» [Koranen 98:5]

Dette er hva Allah sa. Og de ble ikke beordret noe

annet enn å tilbe Allah, å være oppriktige mot Ham.

Og dette var den sanne vei, dette var den egentlige

beskjed. På samme måte, vil det også være passende

her å anse både profeter og budbringere som muslim-

er, fordi en ‘muslim’ er hva? Ikke tenk på den Arabiske

terminologi, Ikke tenk på hvordan vi tiltaler dem –

ikke tenk på Mekka, Saudi Arabia eller Egypt. Nei!

Tenk på hva ordet ‘Muslim’ betyr. ‘Han som under-

kaster seg den Allmektige Gud, og adlyder den All-

mektige Guds lover,’ i dette tilfelle enten naturlig eller

dialektisk – Alle som underkaster seg den Allmektige

Guds lover er muslimer!

Så, når et barn kommer ut av morens livmor slik Gud

har bestemt- hva er det? Det er en muslim! Når solen

går i bane – hva er det? Det er en muslim! Når månen

går rundt solen – Hva er det? Det er en muslim! Tyn-

gdekraftsloven – hva er det? Det er en muslimsk lov!

Alt som underkaster seg den Allmektige Gud er en

muslim! Derfor, når vi bevisst adlyder den Allmektige

Gud er vi muslimer! Jesus Kristus var muslim. Hans

velsignede mor var muslim. Abraham var muslim. Mo-

ses var muslim. Alle profetene var muslimer! Men de

kom til folket sitt og talte forskjellige språk. Profeten

Muhammed (SAW) talte Arabisk. Og slik, på det ara-

biske språket er en som underkaster seg muslim. Hver

profet og budbringer av den Allmektige Gud brakte

den samme fundamentale beskjed- ‘Tilbe den Allme-

ktig Gud og vær ærlig med Ham’ Når vi undersøker

hver profets beskjed, kan vi enkelt se dette.

Der hvor det er konflikt, er det et resultat av falske

påstander, falske bevis, overdrivelser, personlige tolk-

ninger av falske forfattere, historikere, akademikere og

individer. For eksempel, la meg poengtere noe som

dere muligens allerede har sett. Som en Kristen, har

jeg sett det før jeg ble muslim og…Jeg forsto det ikke.

Hvorfor er det sånn at Gud alltid blir referert til som

Den Ene - Mesteren og Universets Herre og Konge i

Det Gamle Testamente. Og i det første Mosebud, til-

later Han ikke noen å tilbe graverte bilder; eller bøye

seg til noe annet i himmelen, jorden eller sjøen under

– Han ville aldri tillate det. Alle profetene sa at det er

bare En Gud. Gjennom hele det gamle testamentet

blir dette gjentatt om og om igjen. Og så, plutselig,

får vi fire vitnesbyrd – fire evangelier kalt Matteus,

Markus, Lukas og Johannes. Matteus hvem? Markus