Previous Page  5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

Page 5

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

hvem? Lukas hvem? Johannes hvem? Fire forskjellige

evangelier som ble skrevet førti-åtte år fra hverandre.

Og ingen v disse menn, som ikke samarbeidet med

hverandre, ingen av dem, skrev etternavnet sitt. Hvis

jeg ga deg en sjekk for din lønn denne måneden og

skrev fornavnet mitt på den, og ba deg om å ta den

til banken – ville du akseptert den? Nei, det ville du

ikke…Hvis politiet stoppet deg og ba deg om iden-

tifikasjon eller pass og du bare hadde fornavn, ville

det vært akseptabelt for ham? Kunne du skaffet et

pass med bare fornavn? Ga moren og faren din deg

bare ett navn? Hvor, i menneskets historie, er ett navn

akseptert som dokumentasjon, hvor? Ikke noe sted!

Bortsett fra i det Nye Testamente.

Og hvordan kan du basere troen din på fire Evan-

gelier som er skrevet av fire men som tilsynelatende

ikke kan fornavnene sine? Så, etter disse fire Evange-

liene, er det femten bøker til skrevet av en man som

var en apostat som drepte Kristne, torturerte Kristne,

og deretter sa at Han, i et syn, så Jesus. Deretter ble

han utnevnt en Jesu apostel. Hvis jeg fortalte deg at

Hitler, etter at han drepte alle Jødene, bestemte seg

for at han ønsket å bli reddet. Og han mætte Jesus

eller Moses på veien og ble Jøde. Etter at han skrev

femten bøker og la dem til Toraen – ville dette vært

akseptabelt for Jødene? Nei, du ville ikke akseptert

det. Så hvordan kan fire bøker skrevet av menn uten

etternavn, og femten andre bøker skrevet av en annen

mann – og dette er den første gangen at Gud kalles

menneske, og den første gangen Gud kalles tre, og

første gangen Gud er gitt en sønn – hvordan er dette

akseptabelt for Kristne? Hvordan? Tenk på det! Vi skal

ikke argumentere her, bare gi dere noe å tenke på.

Profeten Muhammeds (SAW) advent bragte ikke en ny

religion eller en levemåte, slik noen feilaktig hevder.

Det var heller motsatt, Profeten (SAW) bekreftet det

livet og de beskjeder som var gitt av alle tidligere pro-

feter og budbringere. Både gjennom sin personlige op-

pførsel og gjennom guddommelige åpenbaringer som

han mottok fra den Allmektige. Den hellige skript som

Muhammed (SAW) brakte er kalt Koranen. Det betyr

‘Det som er resitert.’ Fordi Muhammed (SAW) skrev

ikke koranen. Han forfattet ikke Koranen. Ingen kom

til ham og hjalp ham skrive Koranen. Og ingen samar-

beidet med ham om dette. Engelen Gabriel resiterte

ordene til ham! Og den Allmektige Gud gjorde hans

hjerte mottakelig. Profeten Muhammeds (SAW) hjerte,

var mottakelig for åpenbaring og vi har denne Koranen

som er blitt preservert i årevis uten forandring. Finnes

det noen annen bok i verden som har blitt preservert

slik den ble åpenbart uten forandring. Ingen bok…

Bare Koranen.

Ikke stol på meg! Dra til biblioteket og les Encyclope-

dia Britannica, eller Verdensensyklopedien, eller den

Amerikanske Ensyklopedi, eller en hvilken som helst

annen ensyklopedi ikke skrevet av muslimer. Les hva

den sier om Islam, Koranen, og Muhammed (SAW).

Da vil du akseptere at det jeg sier er universelt do-

kumentert og tydelig! At Muhammed (SAW) er det

dypeste individet i menneskets historie. Les hva de

sier. At Koranen er den mest utrolige, den dypeste

litteraturen i historien. Les hva de sier. At den Islamske

levemåte er kategorisert så presist og dynamisk! …

Det har aldri endret seg.

Den hellige skrift som Muhammed (SAW) mottok, er

kalt ‘Koranen’. Og hver av profetene og budbringerne

mottok også skriften. I Koranen er grunnlaget for disse

profetene, disse skriftene, deres fortellinger beskrevet

med stor detalj. Møtte Muhammed (SAW) dem,

snakket, spiste eller samarbeidet med dem for å skrive

deres biografier? Nei, selvfølgelig ikke. I Koranen, blir

Muhammed (SAW) referert til som den Allmektige

Guds budbringer og de tidligere profeters segl- som er

grensen for hans rolle som menneske.

«Muhammad er ikke far for noen av dere, men

Guds sendebud og profetenes segl. Gud kjenner til

alle ting.» [Koranen 33:40]

Muslimer tilber ikke Muhammed (SAW), vi er

ikke ‘Muhammedanere’. Vi har ingen rett til å endre

navnet ‘Muhammed’ og si at vi er ‘Muhammedanere’.

Nei, folket som fulgte Moses, var ikke ‘Moseanere’.

Folket som fulgte Jakob var ikke’ Jakobitter’. Folket

som fulgte Abraham var ikke ‘Abrahamianere’. Eller

‘Davidianere’…Nei, nei, nei. Så hvorfor kaller folk seg

‘Kristne’? Kristus kalte seg ikke ‘Kristen’, Så hvorfor

kaller folk seg ‘kristne’?

Jesus Kristus (fvmh) sa at det han mottok fra den All-

mektige Gud var Guds ord, og at han Hørte det han

sa! Det er hva han gjorde! Så hvorfor kaller folk seg

‘Kristne’? Vi må være som Jesus! Og hva var Jesus? Ha

var en tjener av den Allmektige Gud; så vi burde være

tjenere til den Allmektige Gud, det er alt!

Som den siste skriften og guddommelige åpenbaring,

gjør Koranen det veldig klart og tydelig

«I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet

Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion

for dere.» [Koranen 5.3].

Så gjennom Koranen kom ordet ‘Islam’. For-

di når bygningen er fullført, kaller du det ‘et hus’.

Når bilen settes sammen kalles den ikke en bil – den

holder på å bli satt sammen! Når den er ferdig, har

blitt sertifisert, har blitt prøvekjørt – da er den en ‘bil’.

Når Islam ble ferdiggjort som en åpenbaring, som en

bok, som et eksempel gjennom Profeten Muhammed

(SAW), da ble ‘Islam’ til. Det ble en levemåte.

Så det er ordet som var nytt… Men ikke handlin-

gen…ikke Profeten…ikke Guds befaling…Ikke en ny

Gud…Ikke n ny åpenbaring…bare navnet, Islam. Og

som jeg sa tidligere, hvem var alle profetene? De var

alle Muslimer. En annen distinksjon er at Muhammed

(SAW), i motsetning til sin forgjengere – kom ikke kun