Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

Page 6

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

til Araberne eller sitt eget folk. Nei, derfor er ikke Is-

lam Arabernes religion. Selv om Profeten Muhammed

(SAW), sønn av Abdullah, ble født i Mekka, en by på

den Arabiske halvøy, og var Araber fra fødselen, bragte

han ikke Islam kun til Araberne. Han bragte Islam til

alle mennesker.

Selv om Koranen ble åpenbart på Arabisk, forkaster

det enhver antakelse om at Muhammeds (SAW) bud-

skap var begrenset eller kun ment for Araberne. I den

hellige Koranen sier Allah

«Vi har sendt deg som en nådesbevisning til all

verden.» [Koranen 21:107].

Slik er Muhammed (SAW) den siste, kronen

over de store profeter før ham. De fleste mennesker-

vet simpelthen ikke dette.

Og siden jeg refererer til Koranen for å støtte min

presentasjon, skal jeg gi litt bakgrunnsinformasjon om

selve Koranen. Først og fremst hevder Koranen at den

er produktet av guddommelig åpenbaring. Det er,

at den ble sendt ned fra den Allmektige Gud til Mu-

hammed (SAW) for inspirasjon.

Allah sier

«Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet

annet enn en åpenbaring som er åpenbart!» [Ko-

ranen 53:3-4]

Muhammed (SAW) taler ikke for seg selv, sine

ideer, sine ambisjoner, eller sine egne følelser. Men,

det er en åpenbaring som er åpenbart til ham! Det er

Allahs påstand. Derfor, hvis jeg skal overbevise deg om

Koranens autentisitet, må jeg bevise – en, at det var

umulig for Muhammed (SAW) å skape slik en bok. To,

jeg må bevise at det var like umulig for et menneske å

skape den. La oss tenke over dette.

Koranen hevder at,

«Og vi skapte mennesket fra den hengende klump

som grep fast i livmorens vegger» [Koranen 23:13]

«skaper mennesket av en liten seig klump.» [96:2]

Hvordan kunne Profeten Muhammed (SAW) vite at

embryoet startet som en hengende klump, gripende

fast i morens livmor? Hadde han et teleskop? Et cys-

toskop? Hadde han røntgensyn? Hvordan mottok

han denne kunnskapen, når det kun ble oppdaget for

førtisyv år siden?

På samme måte, hvordan viste han at havene har en

barriere mellom seg, for å skille melom salt- og fersk-

vann?

«Han er det, som lar de to hav med vann strømme,

det ene drikkbart og søtt, det andre salt og udrikke-

lig, og mellom dem har han satt en grense som står.»

[25:53]

Hvordan visste han dette?

«Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne

som begge svømmer i sin bane.» [Koranen 21:33]

Hvordan visste han at solen og månen, og

alle planetene svømmer i en bane bestemt for dem?

Hvordan visste han dette? Og så videre, og videre og

videre – Hvordan visste han disse tingene? Dette er

ting som kun er blitt oppdaget tjuefem eller tretti år

siden. Teknologi og vitenskap, sofistiseringen av alt du

og jeg vet, er nylig blitt oppdaget. Hvordan viste Mu-

hammed (fvmh) som levde for mer enn 1500 år siden

– en uopplyst gjeter som ble bragt opp i ørkenen,

uten å vite hvordan man leser eller skriver – Hvordan

kunne han vite dette? Hvordan kunne han produsere

noe slikt? Og hvordan kunne noen som helst som

levde med ham, før eller etter, produsere noe som