Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

Page 7

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

bare nylig har blitt oppdaget. Det er umulig! Hvordan

kunne en mann som aldri forlot den Arabiske Peninsu-

la, en mann som aldri seilte et skip, som levde for over

1500 år siden- gjøre slike tankevekkende beskrivelser,

som senest ble oppdaget i denne halvdelen av det 20.

århundre?

Også, hvis det ikke er nok, la meg nevne at Koranen

har hundre og fjorten kapitler, over seks tusen vers.

Og det var hundrevis av folk på Profeten Muhammeds

(SAW) tid som memoriserte hele boken. Hvordan

skjedde dette? Var han et slags geni? Var det noen som

memoriserte Evangeliet – non av dem? Var det noen

som memoriserte Toraen, det Gamle Testamentet, det

Nye Testamentet? Ingen har gjort det. Ikke en gang

Paven.

Men det finnes millioner av muslimer i dag som har

memorisert hele boken. Dette er hver muslims ambis-

jon. Hvor mange kristne har du noensinne møtt som

har memorisert Bibelen? Ingen. Du har aldri met noen

Kristen som har memorisert hele Bibelen, fordi du har

aldri noensinne møtt en Kristen som visste hva som sto

i hele Bibelen- med flere bøker og flere versjoner. Et

forskjellig antall vers og forskjellige kapitler. Og de er

ikke enige om det. Så hvordan kunne de memorisere

noe de ikke en gang er enige om.

Dette er bare noen fakta om koranen. Koranen har

blitt universelt preservert uten den minste forandring,

i løpet av femten århundrer. Og jeg snakker ikke på en

nedlatende måte. Jeg er en person som var Kristen. En

person som oppdaget disse tingene ved selv å un-

dersøke. En person som nå deler denne informasjonen

med deg, snur noen steiner som du kan lete under.

Og det er opp til deg!

Bare tenk at hvis alt dette var sant. Ville du være

enig i at denne boken er ganske dyp? Og ikke minst,

unik? Ville du vært ærlig nok til å si det? Selvfølgelig

ville du, hvis du var ærlig. Og du er. Inni deg selv er

du nødt til å trekke den konklusjonen. Mange andre

ikke-muslimer trakk samme konklusjon. Mennesker

som Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon

Bonaparte og Winston Churchill, for å nevne et par.

Mange andre, og jeg kunne fortsette og fortsette. De

trakk samme konklusjon. Enten de aksepterte Islam

åpent, eller ikke. De trakk samme konklusjon – at det

ikke er noen annen form for litteratur i verden, som er

like dyp som Koranen, en kilde av visdom, helbredelse

og retning.

Nå som vi har adressert autentisiteten ved Koranen, la

oss ta for oss et annet emne: hovedtemaene i Ko-

ranen. Den Allmektige Guds overlegne enhet, som

inkluderer Hans navn, hans attributter, forholdet

mellom Gud Den Allmektige og Hans skapelse, og

hvordan mennesker skal opprettholde det forholdet.

Kontinuiteten mellom profeter og budbringere, deres

liv, deres bud, og deres overordnede oppdrag. Det at

det insisteres på det følgende, det siste, og det uni-

verselle eksempel, Muhammed (SAW), profetene og

budbringernes segl. Dette minner mennesker på hvor

kort dette livet er, og kaller dem til en evighet i det

kommende livet. Det kommende livet, som betyr etter

dette.. Etter dette, forlater du dette stedet og drar til

et annet; Jeg mener ikke i kveld. Men etter at du dør

og du forlater denne jorden, drar du til et sted, enten

du aksepterer det, eller ikke vet om det; Du drar der,

og du er ansvarlig, fordi du har blitt fortalt- selv om

du har forkastet det. Fordi meningen med dette livet

er ikke å sitte her, og etter dette gjøre ingenting og ha

ingen effekt. Hver årsak har en effekt! Og du kom inn

i dette livet for en grunn og med en mening, og det

må ha en effekt! Det må ha en effekt! Du gåre ikke

bare til skolen for å bli der! Du går ikke på jobb uten

å bli betalt! Du bygger ikke et hus uten å flytte inn!

Du får ikke en dress laget uten å ta den på! Du vokser

ikke opp som et barn uten å bli voksen! Du jobber

ikke uten å forvente å få noe tilbake! Du kan ikke leve

uten å forvente å dø! Du kan ikke dø uten å forvente

en grav! Og du kan ikke forvente at graven er enden.

Fordi det ville bety at Gud har skapt deg av en tåpelig

grunn. Og du har ikke gått på skole, jobbet, eller gjort

noe annet, eller valgt en kone, eller valgt dine barns

navn, for en tåpelig årsak. Hvordan kunne du tilegne

Gud noe mindre enn deg selv?

I et forsøk på å fange og overbevise fornuftens fantasi,

Koranen bruker stor lengde og vakkerhet for å beskrive

hav og fjell, trær og planter, fugler og insekter, ville og

tamme dyr, fjell, daler, himmelens utstrekking, him-

melobjektene og universet, fiskene og det akvatiske

liv, menneskelig anatomi og biologi, menneskelig sivil-

isasjon og historie, beskrivelsen av paradis og helvete,

utviklingen av det menneskelige embryo, profetene og

budbringernes oppdrag, og livets mening på jorden.

Og hvordan kunne en gjetergutt, født i ørkenen, som

ikke kunne lese når han vokste opp- hvordan kunne

han beskrive ting som han aldri opplevde?

Det mest unike aspektet ved Koranen, derimot, er

at det bekrefter alle de tidligere åpenbarte skriftene.

Og, etter å ha vurdert religionen Islam, burde du

bestemme deg for å bli muslim du trenger ikke å

bestemme deg for å endre deg eller din religion! Du

endrer ikke din religion…du forstår, hvis du går ned i

vekt, hadde du ikke kastet bort en dyr dress- selvføl-

gelig ikke! Du ville gått til skredderen og sagt «Kan

du legge inn denne dressen litt for meg, er du grei.

Gjør noen endringer fordi jeg liker denne dressen».

På samme måte, med din tro, din ære, din dyd, du

kjærlighet for Jesus Kristus, ditt bånd til Gud, din tilbe-

delse, din sannhet og din dedikasjon til den Allmek-

tige Gud- du endrer ikke det og kaster det bort! Du

holder fast ved det! Men, du gjør endringer der du vet

at sannheten har blitt åpenbart til deg! Det er alt!

Islam er enkelt: Å være vitne til at det ikke er noen

som fortjener å bli tilbedt bortsett fra den Allmektige

Gud. Hvis jeg spurte noen av dere om å bekrefte at

deres far er deres far- hvor mange av dere ville sagt,