Previous Page  8 / 8
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 8
Page Background

Page 8

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

‘Ja, min far er min far; Min sønn er min sønn; Min

kone er min kone; Jeg er meg.’ Så hvorfor nøler du

med å si at den Allmektige Gud er En og den eneste

En, og din Herre og Skaper? Hvorfor er du arrogant

nok til å gjøre dette? Er du fantastisk? Har du noe som

Gud ikke har? Eller, er du forvirret? Det er spørsmålet

som du er nødt til å spørre deg selv.

Hvis du hadde muligheten til å klargjøre ting med

samvittigheten din, og fortelle Gud sannheten, ville du

gjort det? Hvis du hadde muligheten til å gjøre dette

før du døde, og du trodde at du skulle dø i kveld, ville

du ikke nøle med å bekrefte at det bare finnes en

Gud? Hvis du trodde at du skulle dø i kveld og at foran

deg var paradis og bak deg var helvetes flammer, ville

du ikke nøle med å bekrefte at Muhammed er Guds

siste sendebud og representerer alle profetene? Du

ville ikke nøle med å bekrefte at du er en av dem som

vil bli skrevet ned i Guds bok over dem som under-

kaster seg!

Men, du tror at du skal leve en stund. Og selvfølgelig,

du er ikke klar til å be hver dag! Det er fordi du tror

at du skal leve en stund. Men hvor mye er ‘en stund’?

Hvor lenge er det siden du hadde et hode fullt av hår?

Hvor lenge er det siden håret ditt var helt sort? Du har

smerter i knær og albuer, og andre steder! Hvor lenge

er det siden du var et barn som løpte og lekte, uten

å bry deg om noe? Hvor lenge var det siden? Det var

i går! Og du skal dø i morgen. Så hvor lenge vil du

vente?

Islam er å bekrefte at den Allmektige Gud er Gud, den

eneste Gud, den eneste Ene, uten partnere. Islam er

å bekrefte eksistensen til englene som ble sendt for

å åpenbare profetenes utsagn. Å bære budskapet til

profetene. Kontrollere vindene, fjellene, havene, og å

ta livet til dem so Gud har bestemt skal dø. Islam er å

anerkjenne at alle profetene og budbringerne til den

Allmektige Gud var sanne menn. Og at alle ble send av

den Allmektige Gud for å vedkjenne at all godhet og

ondskap har blitt har blitt styrt av den Allmektige Gud.

Til slutt, Islam er å anerkjenne at det vil komme et liv

etter døden.

Islam er som et stort hus. Og hvert hus må bygges på

en grunn, med støtte. Støtter og en grunn. Og du må

bygge et hus med regler. Støttene er reglene. Og når

du bygger huset så må du følge reglene.

De fundamentale reglene som er obligatoriske for en-

hver muslim er enkle, og oppsummert i kun fem enkle

regler, de såkalte Islams fem søyler: Tro, Tilbedelse,

Faste, Almisse og Pilgrimsferd.

Den viktigste regelen i Islam er å opprettholde den

strenge monoteismen. Det er, å ikke akseptere noen

partnere med Gud. Ikke å tilbe noe sammen med

Gud. Den troende tilber Gud direkte uten viderefor-

midlere som prester, klerker eller helgener. Ikke å si

noe om Gud som du ikke har rett til å si. Ikke å si,

‘Han har en far, en sønn, en datter, en mor, en onkel,

en tante, nære.’ Ikke å si noe om Gud som du ikke

har rett til å si. Når du bekrefter dette, dømmer du

deg selv. Du velger selv din dom. Enten dømmer du

deg til fred og paradis, eller til forvirring, frustrasjon

helvetesbrann og straff. Du dømmer deg selv.

Så spør deg selv, ‘bærer jeg vitne til at det bare er en

Gud?’ Når du spør deg selv det spørsmålet, burde du

svare, ‘Ja , jeg bærer vitne’. Så spør deg selv det nestes

spørsmålet. Bærer jeg vitne til at Muhammed er den

Allmektige Guds budbringer? ‘Ja, jeg bærer vitne.’ Hvis

du bærer vitne til det så er du allerede muslim. Og

du trenger ikke å endre den du er. Du må bare gjøre

endringer i hva du er, din tankegang og oppførsel.

Til slutt spør jeg dere et åpent og ærlig spørsmål: Har

dere forstått hva jeg har sagt til dere? Hvis der er enige

i det jeg har sagt og er klar til å bli en del av Islam, er

du klar til å bli muslim. For å bli muslim, må du først

deklarerer Shahadaen, ‘vitnesbyrdet’, som er å bek-

refte at du tror på Guds enhet og aksepterer at Mu-

hammed (SAW) er hans profet:

La ilaha illa-llah, muhammad rasulu-llah

Det finnes ingen gud utenom Gud, og Muhammed

er hans sendebud.

Jeg bærer vitne til at det bare er en Gud, Jeg bærer

vitne til at Muhammed er Guds sendebud

Se gjerne den følgende videoen:

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_norwegian.mp4

Måtte Allah velsigne oss. Måtte Allah guide oss. Jeg vil

gjerne si, til alle ikke-muslimske lesere av denne pub-

likasjonen: Vær veldig ærlig med deg selv. Tenk over

det du har lest. Ta med deg denne informasjonen og

absorber den. Sett deg ned sammen med en muslim

og la dem forklare deg mer om Islams skjønnhet. Ta

neste skritt!

Når du er klar til å akseptere Islam og å bli muslim,

vask deg selv før du formelt blir muslim. Aksepter

islam. Vet om Islam. Praktiser Islam. Og nyt gavene

som Allah har gitt deg, fordi tro er ikke noe du kan

ta for gitt. Hvis du ikke praktiserer den, så forsvin-

ner den som en duft. Måtte Allah Guide oss. Måtte

Allah hjelpe oss. Og jeg setter stor pris på å ha fått

muligheten til å snakke til dere gjennom denne pub-

likasjonen.

http://www.islamicbulletin.org/purpose/norwegian/flipping/index.htm http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_norwegian.html

Hvis du har lyst til å bli muslim eller trenger mer infor-

masjon om Islam, vennligst send oss en email på

info@islamicbulletin.org

eller besøk oss på

www.islamicbulletin.org