Previous Page  3 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 9 Next Page
Page Background

Page 3

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

indica faptul că oricum s-a întâmplat, e total în af-

ara sferei capacităților umane. Am putea cu toții să

cădem de acord cu asta. Ființa care merită lauda și

mulțumirea este forța atotputernică – Dumnezeu.

Dumnezeu a creat toate acestea, și este respons-

abil pentru menținerea lor. Așadar, Dumnezeu este

singurul care merită laude și mulțumiri.

Dacă v-aș da fiecăruia dintre voi o sută de dolari,

fără motiv, doar pentru că ați venit aici, ați spune

cel puțin ”Mulțumesc.” Totuși, cum rămâne cu ochii,

rinichii, creierul, viața, respirația, copiii voștri? Cum

rămâne cu toate acestea? Cine v-a dat toate aces-

tea? Nu merită El laude și mulțumiri? Nu merită El

venerarea și recunoașterea voastră? Frații și suro-

rile mele, acesta, în esență, este scopul și menirea

acestei vieți.

Allah spune în Coran:

”Eu nu i-am creat pe djini, pe spirite și nici pe

ființele umane, pentru alt scop decât pentru a

Mă venera.” (Coran 51:56)

Asta a spus Dumnezeu Atotputernic. Deci

menirea noastră în această viață este să recu-

noaștem Creatorul și să-i fim recunoscători Lui. Să

venerăm Creatorul. Să ne supunem Creatorului,

să respectăm legile pe care El Le-a stabilit pentru

noi. Pe scurt, să-L venerăm. Acesta este menirea

noastră în această viață. Și orice facem în cursul

acelei venerări – mâncatul, băutul, îmbrăcatul,

muncitul, plăcerile dintre viață și moarte – toate

acestea sunt doar consecințe. Am fost creați pentru

a venera – acesta este scopul vieții noastre. Con-

sider că și cineva care se bazează pe știință sau

analiză ar fi de acord cu această menire. Poate că

au un scop ascuns în ei înșiși, dar asta este între ei

și Dumnezeu Atotputernic.

Acum să trecem la a doua jumătate a subiectului

nostru. Ce știți despre Islam? Nu ceea ce ați auzit

despre Islam. Nu ceea ce ați văzut prin acțiunile

unor Musulmani, pentru că există o diferență între

Islam și Musulmani. La fel cum este o diferență

între un bărbat și un tată. Un bărbat care are copii

– este tată, dar ca părinte ai o responsabilitate.

Dacă un bărbat nu îndeplinește acele respons-

abilități, nu este neapărat un tată bun. Islamul

este o regulă și un ordin. Dacă un Musulman nu

îndeplinește aceste reguli și ordine, nu este un

Musulman bun. Așa că nu puteți compara Islamul

prin Musulmani.

Auzim termenii ‚Islam’ și ‚Musulmani’ foarte des.

Și citim despre Islam și Musulmani în publicații și

manualele universităților. Auzim și vedem extrem

de multe informații greșite, înșelătoare și menite

să dezinformeze peste tot în mass-media. Și

trebuie să recunosc că unele din aceste dezin-

formări și declarații false au fost perpetuate chiar

de Musulmani. Totuși unu din cinci persoane din

această lume de aproape cinci miliarde de oameni

este Musulman! Unu din cinci oameni din această

lume este Musulman! Aceasta este o statistică pe

care o puteți verifica în enciclopedie sau almanah

sau orice alte surse doriți. Cum se face că dacă

unu din cinci persoane din această lume este

Musulman, nu știm nimic despre Islam? Adevărul

despre Islam. Dacă v-aș fi spus că unu din cin-

ci oameni din această lume este chinez, lucru

adevărat de altfel – există un miliard de chinezi

în lume, unu din cinci oameni este chinez! Atunci

știm factorii geografici, sociali, economici, politici,

filosofici și istorici despre China și chinezi! Cum se

face că nu știm nimic despre Islam?

Ce face ca atât de multe națiuni diferite și această

configurație universală într-o fraternitate comună?

Ce-i face pe un frate sau o soră din Yemen fratele

sau sora mea, dacă eu sunt din America. Și îl face

pe acest frate din Eritrea fratele sau sora mea. Și

îl face pe alt frate din Indonezia fratele meu. Și din

Africa. Și altul din Thailanda. Și din Italia, Grecia,

Polonia, Austria, Colombia, Bolivia, Costa Rica,

China, Spania, Rusia și așa mai departe… Ce îi

face fratele sau sora mea?! Noi, care trăim în me-

dii culturale și psihologice atât de diferite! Ce face

Islamul să ne apropie și să ne unească automat

împreună ca într-o frăție? Care sunt caracteris-

ticile precise ale acestui mod de viață neînțeles

care este urmat de o bună parte din omenire?

O să încerc să vă ofer câteva fapte. Însă în plus

față de asta, așa cum am menționat deja, este

necesar ca voi să aveți o minte și o inimă de-

schise – pentru că, dacă aș întoarce paharul cu

susul în jos și aș turna apă pe el, nu aș umple pa-

harul. Trebuie să fie cu partea care trebuie în sus.

Faptele nu conduc la înțelegere, ci mai degrabă

o combinație între toleranță, ambiție și abilitatea

de a aprecia și a accepta adevărul atunci când îl

auziți.