Previous Page  4 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 9 Next Page
Page Background

Page 4

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

Cuvântul ‚Islam’ înseamnă predare, supunere

și ascultare. Predarea, supunerea și ascultarea

legii Dumnezeului Atotputernic. Puteți să-L numiți

‚Allah’. Puteți să-L numiți ‚Creator’. Puteți să-L

numiți ‚Dumnezeu Suprem’, ‚Forță Supremă’,

‚Atotînțelept’, toate acestea sunt numele Lui.

Musulmanii folosesc cuvântul arab pentru

Dumnezeu, Allah, pentru că în arabă nu există

altă exprimare. Cuvântul Allah nu poate fi aplicat

niciunui lucru creat. Alte cuvinte pe care oamenii

le folosesc pentru Atotputernic se pot aplica lucru-

rilor create. De exemplu, ‚atotputernicul dolar’. ‚Îmi

iubesc soția, este cea mai tare!” Sau, ”Este cea mai

bună.” Nu, nu, nu, nu.. Dar cuvântul ‚Allah’ poate

fi folosit doar pentru Cel care a creat toate aceste

lucruri pe care le-am menționat mai devreme. Așa

că de acum încolo, voi folosi cuvântul ‚Allah’, și veți

ști despre cine vorbesc.

Cuvântul ‚Islam’ este derivat din cuvântul ‚Sala-

ma’ – care înseamnă pace. Așadar, un Musulman

este o persoană care se predă, se supune și as-

cultă de legea Dumnezeului Atotputernic. Și prin

această supunere obține pace și serenitate pentru

ei înșiși. Putem vedea imediat, că prin definiție,

cuvântul arab ‚Islam’ descrie aceași manieră și

același comportament a tuturor profeților și mesag-

erilor cunoscuți și respectați ai Dumnezeului Atot-

puternic… Toți incluzând pe Adam, Noe, Avraam,

Moise, David, Solomon, Isaac, Ismael, Iacob, Ioan

Botezătorul, Suleiman, Iisus fiul Mariei și Mohamed

(fie ca pacea lui Allah să fie asupra tuturor). Toți

acești oameni, acești profeți și mesageri, au fost

creați de același Dumnezeu Atotputernic, cu același

mesaj, cu același lanț de transmitere, și au spus un

singur lucru – ascultați de Dumnezeu! Venerați-l pe

Dumnezeu Atotputernic și îndepliniți scopul vieții și

faceți fapte bune, și veți fi recompensați cu încă o

viață. Asta e tot ce au spus! Nu faceți mai mult din

asta! Asta e tot ce au spus, indiferent de limbă sau

perioadă – asta e tot ce au spus.

Dacă citiți scripturile cu atenție, fără propria voastră

interpretare sau adăugările sau minciunile altcuiva

– veți observa că acesta a fost mesajul simplu a

tuturor profeților care s-au confirmat unul pe al-

tul. Niciunul din acei profeți nu a spus, ”Eu sunt

Dumnezeu – venerați-mă.” Nu veți găsi acest lucru

în niciuna din cărțile sfinte pe care le aveți – nici

în Biblie, nici în Tora, nici în Noul Testament, nici

în Psalmii lui David – nu o veți găsi în nici o carte.

Nu o veți găsi în nici un discurs al niciunui profet.

Duceți-vă acasă diseara și răsfoiți toate paginile

Bibliei și vă garantez – nu o veți găsi nici măcar o

dată. Oriunde! Deci de unde a venit? Asta e ceva

ce trebuie să aflați singuri.

Putem ușor să ne dăm seama că prin definiție,

cuvântul arab descrie ceea ce toți profeții au fă-

cut. Toți au venit și s-au supus lui Dumnezeu;

S-au predat lui Dumnezeu; Au chemat oamenii la

Dumnezeu; Și au întrebat oamenii și au insistat ca

aceștia să facă acte de dreptate. Cele Zece Porun-

ci ale lui Moise – ce au fost acelea? Discursul lui

Avraam – ce a fost acela? Psalmii lui David – ce au

fost aceia? Proverbele lui Solomon – ce a spus?

Evanghelia lui Iisus Hristos – ce a spus el? Ce a

spus Ioan Botezătorul? Ce a spus Isaac sau Isma-

el? Ce a spus Mohamed? Nimic mai mult de atât!

”Și nu li s-a poruncit decât atât: Să-L adore pe

Allah, prin devotament sincer, să fie sinceri

(în credință); să se roage regulat; și să prac-

tice binefacerea; și aceasta este credința cea

dreaptă.” [Coran 98:5]

Asta a spus Allah. Și nu li s-a poruncit decât

să-l adore pe Allah, să fie sinceri cu El. Și aceasta

era calea cea dreaptă, acesta a fost mesajul orig-

inal. În aceeași măsură, ar fi de asemenea potrivit