Previous Page  5 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 9 Next Page
Page Background

Page 5

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

aici să luăm în considerare ambii profeți și mesag-

eri ca fiind Musulmani, pentru că ce este un ‚Mu-

sulman’? Nu vă gândiți la terminologia arabă, nu

vă gândiți la cum ne adresăm lor – nu vă gândiți la

Mecca sau Arabia Saudită sau Egipt. Nu! Gândiți-

vă ce înseamnă cuvântul ‚Musulman’. ‚Cel care

se supune Dumnezeului Atotputernic și ascultă de

legile Lui’, în acest caz fie natural fie într-o manieră

dialectică – tot ce se supune legilor Dumnezeului

Atotputernic este Musulman!

Deci, atunci când un copil iese din pântecele ma-

mei sale atunci când Dumnezeu poruncește – ce

este? Este un Musulman. Când soarele se depla-

sează în jurul orbitei sale – ce este? E un Musul-

man! Când Luna orbitează în jurul Soarelui – ce

este? Este un Musulman! Legea gravitației – ce

este? Este o lege Musulmană! Orice se supune

Dumnezeului Atotputernic este un Musulman!

Așadar, atunci când voit ascultăm de Dumneze-

ul Atotputernic, suntem Musulmani! Iisus Hristos

a fost Musulman. Mama lui binecuvântată a fost

Musulmană. Avraam era Musulman. Moise era

Musulman. Toți profeții erau Musulmani! Dar au

venit în fața oamenilor lor și au vorbit limbi diferite.

Profetul Mohamed (pace fie asupra Sa) a vorbit

limba arabă. Și deci, în limba arabă, cel care se su-

pune este Musulman. Fiecare profet și mesager al

Dumnezeului Atotputernic a transmis același mesaj

fundamental – ‚Adorați-L pe Dumnezeul Atotput-

ernic și fiți sinceri cu El.’ Dacă analizăm mesajul

fiecăruia dintre profeții cunoscuți, vom ajunge cu

ușurință la această concluzie.

Acolo unde există un conflict, este rezultatul

declarațiilor false, minciunilor, exagerărilor, inter-

pretărilor personalizate ale unor scriitori pretinși, is-

torici, oameni de știință și indivizi. De exemplu, voi

sublinia ceva ce probabil că știați deja. Ca Creștin,

m-a interesat înainte să devin Musulman și… nu

am înțeles foarte bine. Cum se face că în tot Vechi-

ul Testament Dumnezeu este menționat ca fiind

Unicul – Stăpânul și Domnul și Regele Universului.

Și că în prima poruncă dată lui Moise, nu a permis

nimănui să venereze orice imagini gravate; Sau

să ne închinăm la tot ce e în ceruri, sau în pământ

sau în mare – El n-ar permite niciodată asta. Toți

profeții au spus că există un singur Dumnezeu. În

Vechiul Testament acest lucru este repetat iar și

iar. Și apoi, din senin primim patru mărturii – patru

Evanghelii numite Matei, Marcu, Luca și Ioan. Matei

și mai cum? Marcu și mai cum? Luca și mai cum?

Ioan și mai cum? Patru Evanghelii diferite care au

fost scrise la patruzeci și opt de ani distanță. Și

niciunul din acești oameni, care nu au colaborat

unul cu altul, niciunul, nu și-a dat numele de fam-

ilie. Dacă v-as da un cec pentru salariul de luna

asta și aș scrie doar prenumele meu pe el și v-aș

spune să vă duceți cu el la bancă – ați accepta acel

cec? Nu, nu ați face-o… Dacă un polițist v-ar opri

și v-ar cere să vă legitimați și ați avea doar prenu-

mele scris pe acele acte, le-ar accepta? Puteți să

obțineți un pașaport doar cu prenumele vostru?

Mama și tatăl vostru v-a dat un singur nume? Unde

în istoria omenirii este un singur nume acceptat ca

documentație, unde? Niciunde! Cu excepția Noului

Testament.

Și cum puteți să vă bazați credința pe patru Evang-

helii care sunt scrise de patru oameni care se pare

că nu-și știau numele de familie? Apoi, după acele

patru Evanghelii, există încă cincisprezece cărți

scrise de un bărbat care era un apostat și care a

ucis Creștini, a torturat Creștini și apoi a spus că el

a văzut într-o viziune pe Iisus. Și a fost numit Apos-

tol al lui Iisus. Dacă v-aș spune că Hitler, după ce

a ucis toți Evreii, a decis că vrea să fie salvat. Și că

L-a întâlnit pe Hristos sau Moise pe drum și a de-

venit Evreu. Și că a scris cincisprezece cărți și le-a

adăugat în Tora – ar fi acest lucru acceptabil pentru

Evrei? Nu, nu ați accepta așa ceva. Deci cum pot

cinci cărți scrise de bărbați fără nume de familie,

și cincisprezece alte cărți scrise de alt bărbat – și

aceasta este prima dată când Dumnezeu este nu-

mit bărbat, și prima dată când Dumnezeu este nu-

mit treime, și prima dată când Lui Dumnezeu i s-a

dat un fiu – cum este acest lucru acceptabil pentru

Creștini? Cum? Gândiți-vă la asta! Nu vom dezbate

acest punct. Vă dau ceva la care să vă gândiți.

Venirea Profetului Mohamed (pace fie asupra Sa)

nu a adus altă religie sau o mod de viață așa cum

unii oameni susțin amenințător. Din contră, profetul

(pace fie asupra Sa) a confirmat viața și mesa-

jul tuturor profeților și mesagerilor anteriori. Atât

prin purtarea lui cât și prin revelații divine pe care

le-a primit de la Atotputernic. Scriptura sfântă pe

care Mohamed (pace fie asupra Sa) a adus-o se

numește Coran. Înseamnă ‚ceea ce este recitat’.

Pentru că Mohamed (pace fie asupra Sa) nu a scris

Coranul. Nu a fost autorul Coranului. Nimeni nu a

venit și l-a ajutat să scrie Coranul. Și nimeni nu a

colaborat cu el la acest lucru. Îngerul Gabriel i-a

recitat lui cuvintele! Și Dumnezeul Atotputernic a

făcut ca inima lui să fie un receptacul pentru aces-

tea. Inima profetulului Mohamed (pace fie asupra

Sa) a fost un receptacul de revelație și avem acest

Coran care a fost păstrat de ani buni fără să sufere

nici o modificare. Știți voi altă carte în lume care a

fost păstrată așa cum a fost descoperită fără nicio

modificare? Nici o carte… Doar Coranul.

Nu mă credeți pe cuvânt! Mergeți la bibliotecă și

citiți ce spune Enciclopedia Britannica sau Enciclo-

pedia Lumii, sau Enciclopedia Americana sau orice

altă enciclopedie universală a lumii care nu a fost

scrisă de Musulmani. Citiți ce scrie despre Islam,

Coran și Mohamed (pace fie asupra sa). Citiți ceea

ce non-Musulmanii spun despre Coran, Islam și

Mohamed (pace fie asupra sa). Apoi veți accepta

că ceea ce spun este universal documentat și clar!