Previous Page  6 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 9 Next Page
Page Background

Page 6

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

Că Mohamed (pace fie asupra sa) este cel mai

profund individ din istoria umanității. Citiți ce spun.

Că Coranul este cea mai incredibilă, cea mai pro-

fundă bucată de literatură din analele istoriei! Citiți

ce spun. Că modul de viață Islamic este clasificat

și este atât de precis și dinamic! …Nu s-a schimbat

niciodată.

Scriptura sfântă pe care Mohamed (pace fie asupra

sa) a primit-o este numită ‚Coran’. Și fiecare din

profeți și mesageri au primit de asemenea scriptu-

ra. În Coran, acești profeți, scripturile lor, poveștile

lor, și principiul misiunii lor este menționat în detalii

profunde. S-a întâlnit Mohamed (pace fie asupra

sa) cu ei, a vorbit cu ei, a mâncat cu ei, a colaborat

cu ei ca să le scrie biografiile? Nu, bineînțeles că

nu. În Coran, Mohamed (pace fie asupra sa) este

numit mesagerul Dumnezeului Atotputernic și sem-

nul profeților anteriori – care este limita rolului său

ca ființă umană.

”Mohamed nu este tatăl niciunuia dintre

oamenii tăi, dar (el este) Mesagerul lui Allah, și

semnul Profeților: și Allah are cunoaștere de-

plină asupra tuturor lucrurilor.” [Coran 33:40]

Musulmanii nu îl venerează pe Mohamed,

nu suntem ‚Mohamadani’. Nu avem dreptul de a

schimba numele ‚Mohamed’ și să spunem că sun-

tem ‚Mohamadani’. Nu, oamenii care l-au urmat pe

Moise, nu erau ‚Moiseni’. Oamenii care l-au urmat

pe Iacob nu erau ‚Iacobeni’. Sau oamenii care l-au

urmat pe Avraam nu erau ‚Avraameni’. Sau ‚Davi-

deni’. …Nu, nu, nu. Deci cum se numesc oamenii

‚Creștini’? Hristos nu s-a numit ‚Creștin’, deci cum

se numesc oamenii ‚Creștini’?

Iisus Hristos (pace fie asupra Sa) a spus că ceea

ce a primit de la Dumnezeu Atotputernic a fost

cuvântul lui Dumnezeu, și ceea ce a auzit a fost

ceea ce a spus! Asta a făcut! Deci cum se numesc

oamenii ‚Creștini’? Ar trebui să fim ca Hristos! Și ce

a fost Hristos? A fost slujitorul Dumnezeului Atotput-

ernic; așa că noi ar trebui să fim slujitorii Dumneze-

ului Atotputernic, asta e tot!

Ca scriptură finală și revelație divină, Coranul face

o declarație foarte clară și concisă

”În ziua aceasta am desăvârșit religia voastră

și am împlinit harul Meu asupra voastră și am

încuviințat Islamul ca religie pentru voi.” [Coran

5:3].

Așadar prin Coran, a apărut cuvântul ‚Islam’.

Pentru că, atunci când construcția este finalizată, o

numești ‚casă’. Atunci când mașina este în proce-

sul de asamblare, nu este un ‚automobil’ – este în

procesul de asamblare! Atunci când a fost finalizat

procesul, a fost certificat, a fost testat – este acum

‚un automobil’. Atunci când Islamul a fost finalizat

ca revelație, ca o carte, ca un exemplu prin Profet-

ul Mohamed (pace fie asupra sa), a devenit apoi

‚Islam’. A devenit un mod complet de viață.

Deci doar cuvântul a fost nou… Dar nu și practi-

ca…nu și profetul…nu și ordinul de la Dumnezeu…

nu a fost un Dumnezeu nou…nu a fost o revelație

nouă…Doar numele, Islam. Așa cum am spus și

mai devreme, cine erau toți acești profeți? Toți erau

Musulmani. O altă diferență pe care să o țineți

minte este faptul că Mohamed (pace fie asupra

sa), spre deosebire de predecesorii săi – nu a venit

la arabi sau la proprii lui oameni în mod exclusiv.

Nu… Așadar, Islamul nu este o religie a arabilor.

Deși Profetul Mohamed, fiul lui Abdullah s-a născut

la Mecca, un oraș în Peninsula Arabă, și a fost arab

din naștere, el nu a adus Islamul doar pentru arabi.

A adus Islamul pentru toți oamenii.

Deși Coranul a fost dezvăluit în limba arabă, înde-

părtează orice înclinații sau afirmații că mesajul lui

Mohamed era limitat sau menit doar pentru arabi.

În sfântul Coran, Allah spune,

”Și n-ai fost trimis, oh Mohamed, decât pentru

toată omenirea.” [Coran 21:107]

Așadar, Mohamed (pace fie asupra sa) este final-

itatea și coroana marilor profeți și mesageri de di-

naintea lui. Majoritatea ființelor umane-pur și simplu

nu știu această informație.

Și din moment ce mă refer la Coran pentru a-mi

susține prezentarea, vă voi oferi câteva informații

despre Coran. În primul rând, Coranul susține că

este produsul unei revelații divine. Adică, a fost

trimis de la Dumnezeu Atotputernic la Mohamed

pentru inspirație.

Allah spune, ”Nici nu spune (ceva) din (propria lui)

dorință.”

”Nu este decât inspirație trimisă de sus lui.”

[Coran 53:3-4]

Mohamed nu vorbește pentru el însuși, ideile lui,

ambiția lui, sau propriile lui emoții și sentimente.

Dar, aceasta este o revelație care îi este revelată

lui! Aceasta este declarația lui Allah. Așadar, dacă

ar fi să te conving de autenticitatea Coranului,

trebuie să dovedesc – în primul rând, că e imposibil

ca Mohamed să fi creat o asemenea carte. În al

doilea rând, trebuie să dovedesc că e la fel de im-

posibil ca orice ființă umană să o fi creat. Hai să ne

gândim puțin la asta.

Coranul declară,

”Și am creat ființele umane din cheagul atașat

de peretele pântecului.” [Coran 23:13] ”Am cre-