Previous Page  7 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 9 Next Page
Page Background

Page 7

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

at omul dintr-o substanță închegată.” [96:2]

Cum știa Profetul Mohamed (pace fie asupra sa)

că embrionul a prins viață dintr-un cheag ce atârna

și era lipit de peretele uterului mamei? Avea cumva

telescop? Avea citoscop? Avea privire cu raze X?

Cum a ajuns să cunoască aceste lucruri, când a

fost descoperit doar cu patruzeci și șapte de ani de

ani în urmă?

De asemenea, cum știa că oceanele au o barieră

între ele care separă apa sărată de apa dulce?

”El este cel care a eliberat cele două mări (tipuri

de apă), una gustoasă și dulce, și alta sărată

și amară, și El a pus o barieră și le-a separat.”

[Coran 25:53]

De unde știa asta?

”El a creat Noaptea și Ziua, soarele și luna:

toate (corpurile cerești) înoată împreună, fiecare

cu cursul lor.” [Coran 21:33]

De unde știa că Soarele și Luna și planetele

se deplasează într-o orbită bine stabilită? De unde

știa asta? Și altele, și altele – de unde știa toate

aceste lucruri? Aceste lucruri au fost descoperite

acum douăzeci și cinci sau treizeci de ani. Tehno-

logia și știința, Tehnologia și știința, așa sofisticate

cum sunt ele, abia au fost descoperite. De unde

știa Mohamed (pace fie asupra sa), care a trăit

acum 1500 de ani – un cioban needucat care a

fost crescut în deșert, fără să știe să citească sau

să scrie – de unde putea să știe aceste lucruri? De

unde putea să determine aceste lucruri? Și cum

putea oricine altcineva care trăia cu el, înainte sau

după, să determine ceva care abia a fost desco-

perit recent. E imposibil! Cum a putut un om care

nu a părăsit niciodată Peninsula Arabă, un om care

nu a călătorit niciodată cu o barcă, care a trăit cu

mai bine de 1500 de ani în urmă – să descrie atât

de clar și de uluitor lucruri care au fost recent de-

scoperite în această jumătate a secolului douăzeci?

De asemenea, dacă nu este suficient, voi menționa

că Coranul are o sută paisprezece capitole, și pes-

te șase mii de versete. Și au existat sute de oameni

în vremea lui Mohamed (pace fie asupra sa) care

au memorat această carte în totalitate. Cum s-a

întâmplat acest lucru? Era cumva un fel de geniu?

A memorat cineva Evanghelia – oricare dintre ei? A

memorat cineva Tora, Psalmii, Vechiul Testament,

Noul Testament? Nimeni nu a făcut asta. Nici mă-

car Papa.

Dar există milioane de Musulmani astăzi care

au memorat această carte în întregime. Aceasta

este ambiția fiecărui Musulman. Nu a unora – ci

a tuturor! Câți Creștini ați întâlnit care au memo-

rat întreaga Biblie? Niciunul. Nu ați întâlnit nici un

Creștin care să fi memorat toată Biblia. De ce?

Pentru că Creștinii au au peste șapte sute de gru-

puri religioase diferite, și există aproximativ treizeci

și nouă de versiuni diferite ale Bibliei – cu cărți și

versiuni diferite. Un număr diferit de versete și un

număr diferit de capitole. Și ei nu sunt de acord cu

asta. Așadar, cum ar putea ei să memoreze ceva

cu care nici măcar nu sunt de acord.

Sunt doar câteva fapte despre Coran. Coranul a

fost păstrat fără să i se facă nici cea mai mică mod-

ificare de cincisprezece secole. Și nu critic pe nime-

ni. Sunt o persoană care a fost Creștin. O persoană

care a aflat toate aceste lucruri pentru că m-au inte-

resat. O persoană care împărtășește acum aceste

informații cu voi. Ridicând niște pietre pentru ca voi

să vă uitați sub ele. Și acum totul depinde de voi!

Doar gândiți-vă dacă toate aceste lucruri sunt

adevărate. Ați fi de părere că această carte este

extrem de profundă? Și cel puțin, unică? Ați fi

suficient de sinceri să spuneți asta? Bineînțeles

că ați face-o dacă ați fi sinceri. Și sunteți. În sinea

voastră, voi ați ajuns la această concluzie. Mulți