Previous Page  8 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 9 Next Page
Page Background

Page 8

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

alți non-Musulmani au ajuns la aceeași concluzie.

Oameni ca Benjamin Franklin, Thomas Jefferson,

Napoleon Bonaparte și Winston Churchill, ca să nu-

mim câțiva. Și mulți alții, și aș putea să-i enumăr la

nesfârșit. Au ajuns la aceeași concluzie. Fie au ac-

ceptat Islamul deschis, fie nu. Au ajuns la această

concluzie – că nu există o altă literatură în lume

mai profundă decât Coranul, o sursă de înțelepci-

une și vindecare și direcție.

Acum că am stabilit problema autenticității Coranu-

lui, hai să abordăm un alt subiect: temele de bază

ale Coranului. Unitatea supremă a Dumnezeului

Atotputernic, care include numele Lui, atributele

Lui, relația dintr Dumnezeu Atotputernic și creația

Lui, și cum ființele umane ar trebui să mențină acea

relație. Continuitatea profeților și a mesagerilor, a

vieților lor, mesajelor lor și a misiunii lor globale.

Insistența asupra urmării exemplului final și univer-

sal al lui Mohamed (pace fie asupra sa), Pecetea

Profeților și a Mesagerilor. Amintind ființelor umane

de durata scurtă a vieții și chemarea lor spre eter-

nitatea vieții de apoi. Viața de apoi, însemnând

după aceasta. De apoi, adică veți părăsi acest loc

și vă veți duce altundeva; Nu mă refer astăzi. Dar

după ce veți muri și veți părăsi acest Pământ, vă

veți duce altundeva, fie că acceptați asta sau nu

știți despre asta; Vă veți duce acolo, și voi sunteți

responsabili, pentru că vi s-a spus – chiar dacă

respingeți asta. Pentru că obiectul acestei vieți nu

este ca voi să stați aici, și după aceea să nu faceți

nimic și să nu aibă nici un efect. Fiecare cauză are

un efect! Și ați fost creați pentru o cauză și un scop,

și trebuie să aibă un efect! Trebuie să garanteze

un fel de efect! Nu vă duceți la școală doar ca să

stați acolo! Nu vă duceți la serviciu ca să nu fiți

plătiți! Nu construiți o casă ca să nu vă mutați în ea!

Nu vă faceți un costum la comandă și nu îl pur-

tați! Nu creșteți ca copil ca să nu deveniți un adult!

Nu lucrați fără să aveți parte de recompense! Nu

puteți trăi fără să vă așteptați să muriți! Nu puteți

muri fără așteptarea mormântului! Și nu puteți să

vă așteptați ca mormântul să fie sfârșitul. Pentru

că acest lucru ar însemna că Dumnezeu v-a creat

pentru un scop absurd. Și nu v-ați dus la școală,

ați muncit, sau ați făcut orice, sau v-ați ales o soție,

sau un nume pentru copilul vostru pentru un scop

absurd. Cum i-ați putea atribui lui Dumnezeu ceva

mai puțin decât voi înșivă?

Într-o încercare de a capta și convinge imaginația și

facultățile raționamentului, Coranul explică în deta-

liu oceanele și râurile, copacii și plantele, păsările și

insectele, animalele sălbatice și domestice, munții,

văile, expansiunea cerurilor, corpurile cerești și

universul, peștii și viața acvatică, anatomia umană

și biologia, civilizația umană și istoria, descrierea

paradisului și a iadului, evoluția embrionului uman,

misiunile tuturor profeților și a mesagerilor și scopul

vieții pe Pământ. Și cum a putut un băiat păstor,

născut în deșert, care a crescut fără să știe să cite-

ască – cum a putut el să explice lucrurile la care nu

a fost expus niciodată?

Aspectul unic al Coranului, totuși, este că acesta

confirmă toate scripturile descoperite anterior. Și

dacă după examinarea religiei Islamului, decideți

să deveniți Musulmani, nu ar trebui să vă schimbați

religia… Vedeți voi, dacă ați pierdut în greutate,

nu ați arunca costumul acela de 500$ la gunoi –

bineînțeles că nu ați face-o! L-ați duce la un croitor

și i-ați spune, ‚Vă rog să îmi modificați puțin acest

costum pentru că îmi place foarte tare.’ De aseme-

nea, cu credința voastră, onoarea voastră, virtutea

voastră, iubirea voastră pentru Iisus Hristos, atașa-

mentul vostru pentru Dumnezeu, adorarea voastră,

sinceritatea voastră și dedicarea voastră pentru

Dumnezeu Atotputernic – nu schimbați asta și o

aruncați! Ține-ți cu dinții de ea! Dar, faceți modi-

ficări acolo unde știți că adevărul este altul! Asta e

tot!

Islamul e simplu: să aduceți mărturie că nu există

altcineva care să fie adorat cu excepția Dumnezeu-

lui Atotputernic. Dacă v-aș cere oricăruia dintre voi

să aduceți mărturie că tatăl vostru este tatăl vostru

– câți dintre voi ar spune, ‚Da, tatăl meu este tatăl

meu; Fiul meu este fiul meu; Soția mea este soția

mea; Sunt cine sunt.’ Atunci cum se face că ezitați

să aduceți mărturie că Dumnezeul Atotputernic este

Unul și că Dumnezeul Atotputernic este singurul,

și că Dumnezeu Atotputernic este Domnul și cre-

atorul vostru? De ce sunteți aroganți să faceți asta?

Sunteți slăviți? Posedați ceva ce Dumnezeu nu

posedă? Sau, sunteți confuzi? Aceasta este între-

barea pe care trebuie să v-o puneți.

Dacă ați avea șansa să vă puneți lucrurile în ordine

în conștiința voastră, și cu Dumnezeu, ați face-o?

Dacă ați avea șansa să-l întrebați pe Dumnezeu

să accepte faptele voastre bune, ați face-o? Dacă

ați avea șansa să faceți asta înainte să muriți, și ați

crede că veți muri diseară, nu ați ezita să aduceți

mărturie că există un singur Dumnezeu? Dacă ați

crede că veți muri asta seară și că în fața voastră

ar fi paradisul și în spatele vostru ar fi focurile iadu-

lui, ați ezita să aduceți mărturie că Mohamed este

mesagerul final al lui Dumnezeu și reprezentantul

tuturor profeților? Nu ați ezita să aduceți că voi

sunteți unul din aceia care ați vrea să fiți mențion-

ați în cartea lui Dumnezeu ca fiind aceia care s-au

supus!

Dar, credeți că veți trăi o viață scurtă. Și bineînțe-

les, nu sunteți pregătiți să vă rugați în fiecare zi!

Asta pentru că credeți că veți trăi o perioadă scurtă

de timp. Dar cât de mult este ‚puțin’? Acum cât timp

aveați un cap plin de păr? Acum cât timp aveați tot

părul din cap negru? Ați început să aveți dureri în

genunchi și în coate și în alte locuri! Acum cât timp

erați doar un copil, alergând și jucându-se fără nicio

grijă? Acum cât timp? A fost ieri! Da. Și veți muri