Previous Page  9 / 9
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 9
Page Background

Page 9

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Romanian

mâine. Deci cât veți mai aștepta?

Islamul este pentru a aduce mărturie că Dumnezeul

Atotputernic este Dumnezeu, singurul Dumnezeu,

Singurul fără nimeni altcineva. Islamul este pentru

a recunoaște existența Îngerilor care au fost trimiși

pentru a dezvălui revelațiile profeților. Să transmită

mesajul la profeți. Controlând vânturile, munții,

oceanele și luând viața celor care Dumnezeu a

ordonat să moară. Islamul este pentru a recunoaște

că toți profeții și mesagerii Dumnezeului Atotput-

ernic erau oameni drepți. Și că toți au fost trimiși

de Dumnezeu luând la cunoștință faptul că va fi o

zi finală de judecată pentru toate ființele. Islamul

este pentru a recunoaște că răul și binele a fost

proporționat de Dumnezeul Atotputernic. În final,

Islamul este pentru a recunoaște că va exista cu

siguranță viață după moarte.

Islamul este ca o casă mare. Și fiecare casă tre-

buie să fie construită cu o fundație și niște stâlpi

pentru a o susține. Stâlpi și o fundație. Și trebuie să

construiți o casă cu reguli. Stâlpii sunt regulile! Și

atunci când vă construiți casa, trebuie să urmăriți

regulile.

Datoriile fundamentale care revin obligatoriu

fiecărui Musulman sunt simple, și sunt rezumate în

5 reguli simple, așa numiții Cei Cinci Stâlpi ai Isla-

mului: Credință, Adorare, Postul, Pomana și Peleri-

najul.

Cea mai importantă regulă a Islamului este să

susțineți codul strict al monoteismului. Adică, să nu

acceptați alți parteneri cu Dumnezeu. Să nu ven-

erați altceva împreună cu Dumnezeu. Credinciosul

îl venerează pe Dumnezeu direct fără mijlocirea

preoților sau clericilor sau sfinților. Să nu spuneți

nimic despre Dumnezeu din ce nu aveți dreptul

să spuneți. Să nu spuneți, ‚el are un tată, un fiu, o

fiică, o mamă, un unchi, o mătusă, un consiliu de

încredere.’ Să nu spuneți nimic despre Dumnezeu

din ce nu aveți dreptul să spuneți. Atunci când

aduceți mărturie, vă condamnați singuri. Vă dați

sentința singuri. Fie vă condamnați la pace și par-

adis, fie la confuzie, frustrare, focul iadului și pe-

deapsă. Vă dați sentința singuri.

Așadar, întrebați-vă, ”Mărturisesc că există un sin-

gur Dumnezeu?” Atunci când vă puneți această în-

trebare, ar trebui să răspundeți, ”Da, mărturisesc.”

Apoi puneți-vă următoarea întrebare. Mărturisesc

că Mohamed este mesagerul lui Dumnezeu? ”Da,

mărturisesc.” Dacă mărturisiți aceste lucruri, atunci

sunteți Musulmani. Și nu trebuie să schimbați ceea

ce sunteți. Trebuie doar să faceți modificări în ceea

ce sunteți – în gândirea și practica voastră.

În final, vă pun o întrebare sinceră și directă: Ați

înțeles ceva din ceea ce v-am spus? Dacă sunteți

de acord cu ceea ce am spus și sunteți pregătiți să

intrați în Islam, sunteți pregătiți să deveniți Musul-

mani. Pentru a deveni Musulmani, trebuie mai întâi

să recitați Shahada ”mărturia”; pentru a declara

credința în Unicitatea lui Dumnezeu și în acceptar-

ea lui Mohamed ca profet al lui Dumnezeu.

لا إله إلا الله محمد رسول الله

La ʾilaha ʾillā-llah, Muhammadun Rasulu-llah

Nu există alt dumnezeu decât Dumnezeu, și Mo-

hamed este mesagerul lui Dumnezeu.

Mărturisesc că există un singur Dumnezeu

Mărturisesc că Mohamed este mesagerul lui

Dumnezeu.

Urmăriți de asemenea și următorul video:

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_romanian.mp4

Fie ca Allah să ne binecuvânteze. Să ne călăuzeas-

că. Aș dori să spun tuturor cititorilor non-Mu-

sulmani a acestei publicații – Fiți sinceri cu voi

înșivă. Gândiți-vă la ceea ce ați citit. Luați această

informație și asimilați-o. Așezați-vă la masă cu o

persoană Musulmană și lăsați-i să vă explice mai

multe despre frumusețea Islamului. Faceți următor-

ul pas!

Atunci când sunteți pregătiți să acceptați Islamul și

să deveniți Musulmani, spălați-vă înainte să de-

veniți în mod formal Musulman. Acceptați Islamul.

Interesați-vă despre Islam. Practicați Islamul. Și

bucurați-vă de recompensele pe care Allah le are

pentru voi, pentru că credința nu e ceva pe care

poți lua de-a gata. Dacă nu o pui în practică, o pier-

zi ca pe o mireasmă. Fie ca Allah să ne călăuzeas-

că. Fie ca Allah să ne ajute. Și apreciez onoarea de

a putea să vorbesc cu voi prin această publicație.ُ

السَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

[Arabă pentru ”Pace fie asupra voastră și mila

și binecuvântarea lui Dumnezeu fie asupra ta.”]

http://www.islamicbulletin.org/purpose/romanian/purpose.html http://www.islamicbulletin.org/purpose/romanian/flipping/index.html http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_romanian.html

(Dacă doriți să deveniți Musulmani sau aveți nevoie

de mai multe informații despre Islam, vă rugăm să

ne trimiteți un email la

info@islamicbulletin.org

sau să ne vizitați pe

www.islamicbulletin.org