Previous Page  2 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 9 Next Page
Page Background

Page 2

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

Ni awon ese ti a ka loke yi, Allah so fun

yeke, ni akoko nipa fi fa okan wa si dida wa gegebi

eniyan. Orisi eya eniyan ati orisi iwa awon eniyan.

O fa okan wa si awon orun. Iyipada larin ojo ati

oru. Ofurufu, awon irawo, awosanmo… O si so

fun wa wipe oun ko da awon nkan wonyi lai nidi!

Nitori ni igba ti o ba wo igbekale won, wa a ri wipe

igbekale naa dara o si gun rege o si ju isiro ati imo

wa lo – ko le je lasan. Ko kan le wa lasan.

Fun apeere, ti o ba mu okuta mewa ti o si

ko onka si ori won lati okan de ori mewa. Ti gbog-

bo won si je orisi awo ti o yato sira won. Ti o ba ko

won si inu apo ti o si mi apo naa papo. Ki o wa di

oju re, ki o fi owo si inu apo naa, “ki o wa maa mu

awon okuta naa jade leyo Kankan ni sise ntele lati

ori akoko titi de ori ikewa.” Bawo ni o sese si fun o

lati mu awon okuta naa jade ni sise ntele? Nje o mo

bi o seese si? Milionu mefa si okan! Nitorina, kini

anfaniboya o seese pe orun ati aye yi kan waye be,

ki won si wa ni pipe bi won se wayi? Kini aye fun

eyi?

Eyin olugbo ati alejo mi owon – a ni lati

bere ibeere kan si l’owo ara wa… Ni igba ti o ba ri

afara, ile, tabi oko – dajudaju wa ro nipa eni tabi

ile-ise to se e. Ni igba ti o ba ri oko ofurufu, roketi,

satelaiti, tabi oko oju omi nla – wa tun ro bakanna

nipa bi oko naa se tobi to. Nigba ti o ba ri ile ohun

elo iparun, ibudoko oko ofurufu pelu gbogbo awon

ohun elo ti o nbe nibe, bakanna ti iwo ba ro nipa

awon ohun meremere ni ihin, ni orile-ede yi – yi o

je ohun iwuri fun o awon imo ero ijinle ti a ti fi se

awon nkan wonyi.

Be, awon wonyi je awon nkan ti a aseda lati

owo awon omo eniyan. Bawo ni ara eniyan pelu

gbogbo eya re? Ro ni pa re! Ro nipa opolo--- bi o

ti n ronu, bi o ti n sise, fi alaye pamo, se iyato laarin

alaye laarin iseju aaya! Opolo ma n se awon nkan

wonyi ni gbogbo igba. Ro ni pa opolo fun igba die.

Eyi ni opolo to se awon oko, oko oju omi, oko oju

ofurufu ati bebelo. Ro nipa opolo ati eni ti o se. Ro

ni pa okan, bi o ti n sise pinpin eje lai simi fun ogota

tabi adorin odun – ni pinpin eje kaakiri gbogbo ara,

ati si se ise ni dede ti de opin ile aye eni naa. Ro ni

pa re! Ro ni pa awon kidirin – irufe ise ti won nse?

Eya ara ti o n se afomo gbogbo ago ara, ti o si mo

juto oye idoti tin be ninu ara. O ma nse eleyi fun ara

re. Ro ni pa awon oju re – ayaworan ara ti o n wo,

ti o nmu ti o si n se amulo awon awo orisirisi fun ara

re. Eyi ti o gba itana fun ara re. Ro nipa re – tani eni

o da iwonyi? Tani o pete re? Tani o pinle re? Tani on

se abojuto re? Awon eniyan fun ara won bi? Rara

Bawo ni agbaye yi? Ro ni pa eyi. Ile aye yi je

okan ninu awon isogbe-orun ninu eto oorun wa. Eto

oorun wa si je okan ninu awon eto ti o wa ni Milky

way. Milky Way si je okan ninu awon akojo irawo

ni galasi. Egberun lona egberun galasi ni o si wa. Ro

nipa eyi. Gbogbo won ni won si wa leto leto. Won

pe perepere. Won ko kolu ara won. Se awon eni-

yan ni won se eyi? Se awon eniyan ni o n mu oju to

won? Rara, ki se awon eniyan.

Ro nipa awon okun nla, awon eja, awon

kokoro, awon eye, awon ohun ogbin, awon kokoro

kekeke, awon kemika ti a ko I ti se awari ati ti a ko

tile le se awari won pelu imo ijinle wa. Bee, gbogbo

won ni won ni ofin ti won n tele. Nje gbogbo amu-

sisepo yi, eto yi, iyato yi, itoju yi, ati ailonka yi – nje

eyi waye lasan? Ati pe, se awon nkan wonyi n sise ni

pipe lasan? Se won si n seda ara won lasan? Rara, ki I

se be?

Lati ro bayi yi o je iwa ope ati ti omugo. Bi o

ti wu kori, ona kana yi o wu ti awon nkan wonyi gba

waye koja oye ati agbara eniyan. Gbogbo wa pata la

gba eyi. Eni ti ope ati iyin to si ni alagbara julo – Ol-

orun. Olorun ni o da gbogbo nkan wonyi, O n naa

ni o si n se abojuto won. Nitorina, Olorun nikan ni

gbogbo iyin ati ogo ye fun.

Ti mo ba fun enikankan yin ni ogorun dola,

lai ni di, wipe e kan wa si ihin lasan, o kere ju e o tile

so wipe “O seun.” Sugbon, wo oju re, awon kidirin

re, opolo re, emi re, imi inu re, awon omo re? Ro

nipa wonyi. Ta lo fun o ni iwonyi? Nje O ye fun iyi

ati ope re? Nje ko ye lati gba ijosin ati idanimo re?

Arakunrin mi ati Arbinrin mi, ni soki, eyi ni ere idi

iwalaye wa.

Allah so ninu Kurani:

“Atipe Emi ko se eda alijonu ati enia lasan ayafi ki

nwon le ma sin Mi.”

(Kuran 51: 56)