Å Forstå Islam Og Muslimer

Hva er islam?

Hvem er muslimene?

Hva tror muslimer på?

Hvordan blir man muslim?

Hva betyr ‘islam’?

Hvorfor virker islam noen ganger rart?

Har islam og kristendommen forskjellige opphav?

Hva er Ka’ba?

Hvem er Muhammed?

Hvordan ble Muhammed en profet og et Guds sendebud?

Hvilken effekt hadde spredelsen av islam på resten av verden?

Hva er Koranen?

Hva handler Koranen om?

Finnes det noen andre hellige kilder?

Hva er islams fem søyler?

Tolererer islam andre religioner?

Hva tenker muslimer om Jesus?

Hvorfor er familien så viktig for muslimer?

Hva med muslimske kvinner?

Kan en muslim har mer enn en kone?

Er muslimsk ekteskap som kristent ekteskap?

Hvordan behandler muslimer de eldre?

Hvordan ser muslimer på døden?

Hva sier islam om krig?

Hva med mat?

Hvordan garanterer islam for at menneskerettighetene følges?

Islam i de forente stater

Den muslimske verden


Hva er islam?

Islam er ingen ny religion, men den samme sannhet som Gud åpenbarte gjennom alle sine profeter til alle folk. For en femtedel av verdens befolkning er islam både en religion og en levemåte. Muslimer følger en religion av fred, nåde og tilgivelse, og majoriteten har ingenting til felles med de grusomme hendelser som nylig har bltt assosiert med deres tro.


Hvem er muslimene?

Beende muslimer utenfor Klippedomen.
En morokkansk muslim I bønn.

En milliard mennesker fra alle folkeslag, nasjonaliteter og kulturer. Fra sør i Filippinene til Nigeria – er samlet om dere felles islamske tro. Omtrent 18 % bor i den arabiske verden; verdens største muslimske samfunn er i Indonesia; store deler av Asia og størstedelen av Afrika er muslimsk, mens islam er den mest spredte religionen i Russland, og offisielle statsreligion i flere av de eks-Sovjetiske republikker. Det finnes også betydelige minoriteter i Kina, Nord- og Sør-Amerika og Europa.


Hva tror muslimer på?

Muslimer tror på En, Unik, Usammenlignbar Gud; på Englene Han skate; på profetene som gjennom Hans åpenbaring ble gitt til menneskeheten; på Dommedag og individets ansvarlighet for sine handlinger; I Guds fullkomne autoritet over menneskets skjebne og livet etter døden. Muslimer tror på en rekke profeter som starter med Adam, Josef, Job, Moses, Aron, David, Salomon, Elias, Jona, Johannes Døperen og Jesus, Fred være med dem. Men Guds endelige beskjed til mennesket, en bekreftelse av den evige beskjeden og en oppsummering av alt som har skjedd tidligere, ble åpenbart til profeten Muhammed gjennom Gabriel.


Hvordan blir man muslim?

Simpelthen ved å si at ‘det er ingen gud utenom Gud, og Muhammed er Guds Sendebud’

Ved denne erkjennelsen, bekrefter den troende, hans eller hennes tro på alle Guds sendebud, og skriftene de brakte med seg.


Hva betyr ‘islam’?

Det arabiske ordet ‘islam’ betyr underkastelse, og kommer fra et ord som betyr ‘fred’. I en religiøs kontekst betyr det fullstendig underkastelse til Gud vilje. ‘Muhammedanisme’ er således en misforståelse, fordi det antyder at Muslimer tilber Muhammed, fremfor Gud. ‘Allah’ er det arabiske navnet på Gud, som brukes av både Arabiske muslimer og kristne.


Hvorfor virker islam noen ganger rart?

Islam kan virke eksotisk, eller til og med ekstremt i den moderne verden. Kanskje er dette fordi religion ikke dominerer det dagligdagse livet i vesten i dag, mens muslimer setter deres tro høyest, og ikke skiller mellom sekulært og hellig. De tror at den Hellige Lov, Shari’a, må tas på alvor, og det er derfor saker relatert til religion fremdeles er viktige.


Har islam og kristendommen forskjellige opphav?

Nei. Sammen med jødedommen kan de spores tilbake til profetene og patriarken Abraham, og deres tre profeter er direkte avkom, Muhammed fra den eldste, Ismael, og Moses og Jesus fra Isak. Abraham etablerte det som i dag er byen Mekka, og bygde Ka’ba, som alle muslimer vender seg mot når de ber.


Hva er Ka’ba?

Mekka, Saudi-Arabia

The Ka’ba is the Kaba er stedet for tilbedelse, som Gud beordret Abraham og Ismael å bygge for over fire tusen år siden. Bygningen ble konstruert av sten på hva mange tror er det opprinnelige stedet som Adam grunnla. Gud kommanderte Abraham å samle all menneskeheten til dette stedet og når pilgrimer drar der i dag, sier de ‘til din tjeneste, O Herre’, som svar til Abrahams tilkallelse.


Hvem er Muhammed?

Muhammed ble født i Mekka i 570, en tid der kristendommen enda ikke var ordentlig etablert i Europa. Ettersom hans far døde før han ble født, og hans mor døde like etterpå, ble han oppdratt av sin onkel fra den høyt respekterte stammen Quraysh. Ettersom han vokste, ble han kjent for sin troverdighet, generøsitet og ærlighet, slik at han ble ettertraktet for sin evne til å megle ved tvister. Historikerne beskriver ham som rolig og meditativ.


Hvordan ble Muhammed en profet og et Guds sendebud?

Profetens Moske, Medina, hvor domen indikerer stedet hvor huset hans lå og hvor han ble begravet.

Ved en alder av 40 år, mens han hadde trukket seg tilbake for å meditere, mottok Muhammed sin første åpenbaring fra Gud, gjennom Engelen Gabriel. Denne åpenbaringen, som fortsatte i tjuetre år, er kjent gjennom Koranen.

Med en gang han begynte å resiterer ordene han hadde hørt fra Gabriel, og å preke sannheten som Gud hadde åpenbart til ham, led han og hans lille gruppe med medfølgere av bitter etterfølgelse, som vokste og ble så sterk at han ble beordret av Gud å forlate hjembyen i år 622. Denne hendelsen, Hijra, ‘migrasjon’, som gjorde at de forlot Mekka for byen Medina, vel 420 kilometer nord, markerer begynnelsen på den muslimske tidsregning.

Lysets fjell, hvor Gabriel kom
til Profeten Muhammed.

Etter flere år returnerte profeten og hans følgere til Mekka, hvor de tilga deres fiender og etablerte islam. Før profeten døde i en alder av 63, så var den største delen av Arabia blitt muslimsk, og innen et århundre etter hans død hadde islam spredd seg til Spania i vest, og så langt som til Kina i øst.


Hvilken effekt hadde spredelsen av islam på resten av verden?

Taj Mahal, India.

Blant grunnene bak den raske og fredelige spredelsen av islam, var enkelheten ved dens doktrine – islam ber om tro på bare En Gud verdig tilbedelse. Den ber også mennesket gjentakende om å bruke dets intelligens’ og observasjons’ kraft.

Hui Shen Moske, Kina.
Bygget i det 7ende århundre.

Etter noen få år, blomstret det av store sivilisasjoner og universiteter, for ifølge profetene, er det å ‘søke kunnskap en nødvendighet for hver muslimsk mann og kvinne’. Syntesen av østlige og vestlige ideer og nye tanker med gammel, brakte store fremskritt innenfor medisin, matematikk, fysikk, astronomi, geografi, arkitektur, kunst, litteratur og historie. Mange fundamentalt viktige systemer som algebra, Arabiske tallsystem, konseptet null (viktig for matematisk fremskritt), ble overlevert til europeisk middelalder fra islam. Sofistikerte instrumenter som gjorde Europeiske oppdagelses reiser mulig ble oppfunnet, inkludert astrolabiet, kvadranten og gode navigasjonskart.


Hva er Koranen?

Koranen er en beretning over de nøyaktige ordene som Gud åpenbarte til Profeten Muhammed gjennom Engelen Gabriel. De ble memorert av Muhammed og deretter diktert til hans medfølgere, og nedtegnet av skrivere, som dobbeltsjekket alt mens han levde. Ikke ett eneste ord av dens 114 kapitler, Surer, har blitt endret, så Koranen er på alle måter en unik og mirakuløs tekst som ble åpenbart til Muhammed for fjorten århundrer siden.

Åpningsverset i Koranen, Fatiha, er sentralt i islamsk bønn. Det inneholder Koranens hovedbudskap, og resiteres ved hver bønn.

Hva handler Koranen om?

Koranen, Guds siste åpenbarte ord, er hver muslims tro og handlings hovedkilde. Den diskuterer emner som har betydning for alle mennesker: visdom, doktrine, tilbedelse, og lov, men dens hovedtema er forholdet mellom Gud og Hans skapninger. Samtidig så gir den retningslinjer for et rettferdig samfunn, ordentlig menneskelig oppførsel og et levedyktig økonomisk system.


Finnes det noen andre hellige kilder?

Ja, Sunnaene, Profetens handlinger, er den sekundære autoritet for muslimer. En Hadith er en troverdig overlevering av hva profeten sa, gjorde eller godkjente. Å tro på Sunnaen er del av den islamske tro.

Eksempler på det profeten sa

Profeten sa:

‘Gud har ingen nåde for en som ikke har nåde for andre’

‘Ingen av dere er sanne troende, før dere ønsker for deres brødre det dere ønsker for dere selv’.

‘Han som spiser mens hans nabo sulter, er ingen troende.’

‘Den sanne og troverdige handelsmann, forbindes med profeten, helgenene og martyren.’

‘Han som slår ned andre er ikke mektig; hann som kontrollerer seg selv og sinnet sitter sannelig mektig.’

‘Gud dømmer ikke etter deres kropper og utseende, men Han vurderer deres hjerte og handlinger.’

‘En vandrende mann var fryktelig tørst. Da han nådde en brønn steg han ned i den, drakk, og gikk opp igjen. Da så han en hund med tungen hengende ut av munnen, som forsøkte å slikke sølevannet for å slukke tørsten. Mannen så at hunden var like tørst som han hadde vært, så han gikk ned i brønnen igjen, fylte skoen sin med vann og ga det til hunnen. Gud tilga hans synder for denne handlingen. Profeten ble spurt: ‘Guds sendebud, belønnes vi for barmhjertighet ovenfor dyr? Han svarte, ‘Barmhjertighet mot alle levende ting belønnes.’

Fra Hadith-samlingene til Bukhari, Muslim, Tirmidhi and Bayhaqi.

Hva er islams fem søyler?

De er rammeverket for det muslimske liv: tro, bønn, omsorg for de trengende, selvrensing og pilgrimsferd til Mekka for dem som har mulighet.

1. Tro

Shahadaen skrevet inn over inngangen til Ottoman Topkapi Palasset
(museet inneholder en kappe båret av Porfeten, og andre skatter), Istanbul.

“Ingen gud er verdig tilbedelse unntatt Gud, og Muhammed er Hans sendebud”.

Troserklæringen kalles Shahada, en enkel formell som alle troende taler. La ilaha illa Llah – ‘det er finnes ingen gud utenom Gud; ilaha (gud) kan vise til alt som vi kan være fristet til å sette i Guds sted – Rikdom, makt og mer. Deretter kommer illa Llah: ‘Bortsett fra Gud, kilden til all skapelse.

Den andre delen av Shahadaen, Muhammadun rasulu’Llah: ‘Muhammed er Guds sendebud.’. Veiledningen er kommet gjennom et menneske likt oss selv.

 

2. Bønn

Salat er navnet på de obligatoriske bønner som gjennomføres 5 ganger hver dag, og som er et direkte bånd mellom den troende og Gud. Det er ingen hierarkisk autoritet i islam, og ingen prester, så bønnene ledes av en lærd som kjenner Koranen og er valgt av menigheten. Disse fem bønnene inneholder vers fra Koranen, og sies i arabisk, åpenbaringens språk, men personlig supplering kan gjøres på sitt morsmål.

Bønnene sies ved daggry, midt på dagen, tidlig ettermiddag, solnedgang og kveld, og slik bestemmes hele dagens rytme. Selv om det foretrekkes å be sammen i en moske, kan en muslim be neste hvor som helst, som i utmark, kontorer, fabrikker og universiteter. Besøkende av den muslimske verden blir ofte overrasket over hvor sentrale bønnene er i det dagligdagse livet.

New Mexico, U.S.A.
Bønnerop fra Abiquu Moske.

 

En oversettelse av bønnekallet lyder:

Gud er størst. Gud er størst.
Gud er størst. Gud er størst.
Jeg bekrefter at det ikke finnes noen gud utenom Gud.
Jeg bekrefter at det ikke finnes noen gud utenom Gud.
Jeg bekrefter at Muhammed er Guds sendebud.
Jeg bekrefter at Muhammed er Guds sendebud.
Kom til bønn! Kom til bønn!
Kom til suksess (i dette livet og det neste)
Kom til suksess!
Gud er størst. Gud er størst.
Det finnes ingen gud utenom Gud.

3. ‘Zakaten’

Zakat opprettholder økonomien i et samfunn, Kairo.

En av de viktigste prinsipper i islam er at alle ting tilhører Gud, og at rikdom derfor deles blant mennesker i tro. Ordet Zakat betyr både ‘renselse’ og ’vekst’. Våre eiendeler er derfor rensket ved å sette til side en del til de trengende, og, som å se etter planter, stimulerer det å holde spare, ny vekst.

Hver muslim regner ut hans eller hennes egen Zakat individuelt. Somregel involverer dette en betaling hvert år på to og et halvt prosent av egen inntekt.

En ærbødig person kan gi så mye som de ønsker som tilfredsstiller som sadaqa, men gjør dette helst i hemmelighet. Selv om sadaqa kan oversettes som ‘frivillig veldedighet’ har det en videre betydning. Profeten sa ‘til og med det å møte din bror med et smilende ansikt er veldedighet’.

Profeten sa:

‘Veldedighet er en nødvendighet for enhver muslim. ‘Han ble spurt: ‘hva hvis en person ikke har noe?’ Profeten svarte: ‘Han burde jobbe med sine egne hender for sin egen fortjeneste, og deretter gi fra en slik fortjeneste til veldedighet.’ Medfølgeren spurte: ‘Hva hvis han ikke kan jobbe?’ Profeten sa: ‘Han burde hjelpe de fattige og trengende’. Medfølgeren spurte videre ‘Hva hvis han ikke engang klarer det?’ Profeten sa ‘Han burde oppfordre andre til å gjøre gode gjerninger.’ Medfølgeren sa ‘Hva hvis han ikke klarer det?’ Profeten sa ‘Han burde reske seg selv fra ondskap. Det er også veldedighet.’

4. Faste

Hvert år i måneden Ramadan, faster alle muslimer fra soloppgang til solnedgang. De hverken spiser, drikker eller har seksuell omgang. De som er syke, eldre, eller på en reise, og kvinner som er gravide eller pleier de syke har tillatelse til å bryte fasten, og ta det igjen senere i året. Hvis de er fysisk forhindret fra å gjøre dette, så må de mate en trengende for hver dag de mistet. Barn begynner å faste (og å ta del i bønnen) når de når puberteten, men de kan også begynne tidligere.

Selv om fasten er mest lønnsom i forhold til helsen, regnes den først og fremst for å være en praktisering av selvkontroll. Ved å kutte båndene til fysisk komfort, selv for en kort periode, får en fastende person ektefølt sympati med dem som går sultne, så vel som vekst i sitt personlige åndelige liv.

5. Pilgrimsferd (Hajj)

Beende muslimer ved moskeen i Mekka.

Den årlige pilgrimsferden til Mekka – Hajj – er bare obligatorisk for dem som fysisk og finansielt har mulighet. Likevel drar over to millioner mennesker til Mekka hvert år fra alle verdens hjørner, noe som gir en unik mulighet for personer av forskjellige nasjonaliteter til å møte hverandre. Selv om Mekka er fylt av besøkende, begynner Hajj i den tolvte måneden i det islamske året (som er lunart, ikke solart, som gjør at Hajj og Ramadan noen ganger faller om sommeren, og noen ganger om vinteren). Pilgrimer er kledd i spesielle klær: enkle klær som fjerner klasse- og kulturforskjeller, slik at alle stiller likt for Gud.

Pilgrimtelt under Hajj.

Ritualene under Hajj, som er av Abrahamittisk opphav, inkluderer å forme en sirkel rundt Ka’ba syv ganger, og å gå syv ganger mellom fjellene Safa og Marwa, slik Hagar gjorde når hun lette etter vann. Deretter står pilgrimene sammen på den hvite sletten ved Arafa og tar del i bønner om Guds tilgivelse, i det som ofte regnes som en forberedelse til Dommedag.

I tidligere århundrer var Hajj vanskelig å gjennomføre. I dag, derimot, tilbyr Saudi Arabia vann, moderne transport og fasiliteter til millioner av reisende.

Avsluttingen av Hajj markeres med en festival, Eid al-Adha, so feires med bønn og gaveutveksling i muslimske felleskap over hele verden. Dette, og Eid al-Fitr, en festdag til inne om slutten av Ramadan, er hovedfestivalene i det muslimske året.


Tolererer islam andre religioner?

Koranen sier:

Gud forbyr deg ikke, med hensyn til dem som sloss for deg, ikke [deres] tro eller å drive dere ut av deres hjem, fra å opptre ordentlig og rettferdig ovenfor dem; for Gud elsker den som er rettferdig.

(Koranen 60:8)

En av funksjonene til den islamske loven er å beskytte minoritetenes privilegerte status og det er derfor ikke-muslimske tilbedelsessteder har blomstret over hele den muslimske verden. Historien gir mange eksempler på muslimsk toleranse for andre religioner: Når kalifen Omar dro inn til Jerusalem i år 634, så ga islam religiøs frihet til alle trossamfunn i byen.

Islamsk lov tillater også at ikke-muslimer setter opp egne rettsaler, som implementerer familielover som minoritetene har konstruert selv.


Hva tenker muslimer om Jesus?

Muslimer respekterer og verdsetter Jesus, og venter på hans Tilbakekomst. De anser ham som en av Guds største sendebud til menneskeheten. En muslim vil aldri referere til ham simpelthen som ‘Jesus’, men leggeralltid til frasen ‘fred være med ham’. Koranen bekrefter has jomfrufødsel (ett kapittel i Koranen heter ‘Maria’), og Maria er regnet som den reneste av alle kvinner i skapelsen. Koranen beskriver Kunngjøringen slik:

Se! sa Engelen, ‘Gud har valgt deg og renset deg, og valgt deg over alle verdens kvinner. O Maria, Gud bringer deg gode nyheter om ord fra Ham, hvilket navn skal være Messias, Jesus Marias sønn, beæret i denne verden og den neste, og en av dem som er bragt nær gud. Han skal tale til folket fra sin krybbe og når han når voksen alder, og skal være rettferdig.

Hun sa: ‘O herre, Hvordan skal jeg bære frem en sønn, når ingen mann har berørt meg?’ Han sa: ‘Likevel; Gud skaper det han vil. Når han bestemmer noe, sier han til det «bli» og det blir.’

(Koranen 3:42-47)

Jesus ble født på mirakuløst vis gjennom den samme kraften som hadde skapt Adam, uten en far:

Sannelig, likheten mellom Jesus og Gud er som likheten med Adam. Han skapte ham fra støv, og sa deretter til ham ‘bli’, og han ble.

(Koranen 3:59)

Gjennom dette profetiske oppdraget utførte Jesus mange mirakler. Koranen forteller oss at han sa:

Jeg har kommet til deg med et tegn fra din herre: jeg lager, fra leire, en fugl, og puster inn i den, og den blir en levende fugl ved Guds vilje. Og jeg heler de blinde, spedalske og vekker de døde ved Guds vilje.

(Koranen 3:49)

Hverken Muhammed eller Jesus endret den fundamentale doktrinen om troen på En Gud, brakt av de tidligere profetene, men bekreftet og fornyet dem. I Koranen sier Jesus at han kom:

For å bekrefte loven som var før meg. Og for å gjøre lovlig det som tidligere var forbudt for dere; jeg har kommet til dere med et tegn fra deres Herre, så frykt Gud og adlyd Meg!

(Koranen 3:50)

Profeten Muhammed sa:

Hann som tror at det ikke finnes noen gud utenom Gud, alene uten partner, at Muhammed er hans sendebud, at Jesus er hans tjener og Guds sendebud, Hans ord pustet inn i Maria og ånden fra ham, og at Paradis og Helvete er sanne, skal tas imot av Gud i himmelen.

(Hadith fra Bukhari)

Hvorfor er familien så viktig for muslimer?

Familien er grunnlaget for det muslimske samfunnet. Freden og tryggheten som en stabil familie tilbyr, settes stor pris på og sees som essensiell for medlemmenes spirituelle vekst. Et samfunn i harmoni skapes gjennom storfamilien; barn verdsettes høyt, og forlater sjelden hjemmet før de gifter seg.


Hva med muslimske kvinner?

Islam ser en kvinne, gift eller ugift, som et individ med egne rettigheter, som rettigheten til selv å ta hånd om egen eiendom og inntekt. En ektekapsgave gis av brudgommen til bruden, for hennes eget personlige bruk, og hun beholder sitt eget familienavn fremfor å fa mannens.

Både menn og kvinner forventes å være kledd i moderate og ærverdige klær; tradisjonene som gjelder for kvinnens bekledning, er ofte et utrykk for lokale skikker.

Guds Sendebud sa:

‘Den mest perfekte i troen blant troende, er han som oppfører seg best, og er mildest mot sin kone.’


Kan en muslim har mer enn en kone?

Religionen islam ble åpenbart for alle samfunn og alle tider, og derfor er det stor variasjon i forhold til sosiale forhold. Omstendigheter kan godkjenne at en mann tar enda en kone, men bar, ifølge Koranen, hvis han er fullkomment rettferdig.


Er muslimsk ekteskap som kristent ekteskap?

Et muslimsk ekteskap er ikke et sakrament, men en enkel, lovgyldig enighet der hver part kan legge til betingelser. Ekteskapsskikker varierer derfor stort fra land til land. Som et resultat av dette er ikke skilsmisse vanlig, selv om det ikke er forbudt som en siste utvei. Ifølge islam, kan ingen muslimsk jente bli tvunget til å gifte seg mot sin vilje: foreldrene har bare lov til å foreslå menn som de anser som passende.


Hvordan behandler muslimer de eldre?

I den islamske verden finnes det ikke eldrehjem. Det å ta vare på sine foreldre i vanskelige tider, regnes som en ære og velsignelse, og en mulighet for spirituell vekst. Gud ber om at vi ikke bare ber for våre foreldre, men handler ut fra ubegrenset medfølelse og husker på at når vi selv var barn, så satte de oss fremfor seg selv. Mødre æres spesielt: Profeten lærte oss at ‘paradis ligger under mødres føtter’. Når de blir gamle, så behandles muslimske foreldre nådefullt, med godhet og omtanke.

I islam er det så tjene sine foreldre, kun sekundært til bønnen. Det regnes som uakseptert å uttrykke irritasjon når de eldre, uten å kunne noe for det, blir vanskelige å håndtere.

Koranen sier:

‘Deres herre har beordret deg til å tilbe ingen andre enn Ham, og å være snill med foreldre. Hvis en eller begge blir gamle med deg, sier du ikke ‘huff’ eller kjefter på dem, men taler til dem med ære og godhet. Behandle dem med omsorg, og si, ‘Min Herre! Ha nåde for dem, for de passet meg når jeg var liten’.

(Koranen 17:23-24)

Hvordan ser muslimer på døden?

Som jøder og kristne, så tror muslimer at dette livet bare er en forberedelse til det neste. Enkle trosartikler inkluderer: Dommedag, oppstandelse, Himmel og Helvete. Når en muslim dør blir han eller hun vasket, vanligvis av et familiemedlem, pakket inn i et hvitt klede, og begravet med en enkel bønn, somregel samme dag. Muslimer regner dette som en av de siste tjenester de kan gjøre for sine familiemedlemmer, og en mulighet til å minnes deres egne korte tid på denne jorden. Profeten lærte oss at tre ting kan fortsette å hjelpe en person etter døden; gavmildhet som han har utført, kunnskap som han har lært, og bønn på dere vegne av et rettskaffent barn.


Hva sier islam om krig?

Som i kristendommen, så tillater islam krig i selvforsvar, I forsvar av religionen, eller på vegne av dem som er bitt fysisk kastet ut fra hjemmene deres. Det har strenge regler om krigsutførelse, som inkluderer at det er forbudt å skade sivile, ødelegge avlinger, trær og husdyr. Slik muslimer ser det, så vil urettferdighet triumfere, hvis ikke rettskafne menn er forberedt til å gi sine liv for en rettferdig årsak. Koranen sier:

Sloss for Gud og mot dem som kjemper mot deg, men bryt ikke reglene. Gud elsker ikke grensebrytere.

(Koranen 2:190)

Hvis de søker fred, skal du søke fred. Og stol på Gud for Han er den Ene som hører og vet alt.

(Koranen 8:61)

Krig er derfor siste utvei, og må følge bestemte regler som er tegnet ned i den hellige lov. Uttrykket jihad betyr ‘strid’, og muslimer tror at de finnes to typer jihad. Den andre typen ‘jihad’ er den indre striden mot egoistiske ønsker, som alle kjemper mot for å nå indre fred.


Hva med mat?

Selv om den er mye enklere enn kostplanen som jøder og tidlige kristne følger, så forbyr den muslimske kostplanen å spise grisekjøtt eller innta enhver slags berusende væske. Profeten lærte os at ‘kroppen din har rettigheter over deg’, og at det å spise ordentlig mat og å leve sunt liv regnes som religiøse nødvendigheter.


Hvordan garanterer islam for at menneskerettighetene følges?

Frihet til selvbevissthet bekreftes i Koranen: ‘Det finnes ingen tvang i religion.

(Koranen 2:256)

Livet og eiendelene til alle innbyggere av en islamsk stat regnes om hellige, uavhengig av hvorvidt innbyggeren er muslim eller ikke.

Rasisme er uforståelig for muslimer, for Koranen taler om likhet for alle mennesker, således:

O menneskehet! Vi skapte deg fra en enkelt sjel, mann og kvinne, og gjorde deg til nasjoner og stammer, slik at dere skulle lære å kjenne hverandre. Sannelig, den mest ærede av dere i Guds syn, er den som viser størst rettskaffenhet. Gud vet alt, og ser alt.

(Koranen 49:13)

Islam i de forente stater

Moske i New Mexico, U.S.A.

Det er nesten umulig å generalisere om amerikanske muslimer: konvertitter, immigranter, fabrikkarbeidere, leger; alle bidrar på sin måte til Amerikas fremtid. Dette komplekse samfunnet er forent av en felles tro, og bygget opp av et landsdekkende nettverk av tusen moskeer.

Muslimer kom tidlig til Nord-Amerika. Allerede i det 18. århundre fantes det flere tusen av dem, som jobbet som slaver på plantasjene. Disse tidlige samfunnene, som var adskilt sitt opphav og sine familier, tapte til sist deres islamske identitet. I dag er mange afro-amerikanske muslimer en viktig del av det islamske fellesskap.

Det islamske kulturelle senter, Washington DC.

I det nittende århundre derimot, kom flere arabiske muslimer, og de slo seg til ro i de store industrielle byene, hvor de kunne be i leiede rom. På begynnelsen av det 20. århundre, så kom flere hundre tusen muslimer fra Øst-Europa: Den første albanske moskeen ble åpnet i Maine i 1915; andre fulgte like etterpå, og en gruppe med polske muslimer åpnet en moske i Brooklyn i 1928.

I 1947 så ble det islamske senteret i Washington grunnlagt, mens Truman var president, og flere store organisasjoner ble etablert på femtitallet. Denne perioden så også etableringen av andre samfunn, som i stor grad bygde på islam. I nyere tider, har flere av disser grupperingene blitt en del av muslimsk ortodoksi. Det finnes omtrent fem millioner muslimer i Amerika, i dag.


Den muslimske verden

Gården utenfor den Store Moske,
Herat, Afghanistan.

Den muslimske befolkningen i verden er på omtrent en milliard. 30% av alle muslimer bor på det indiske subkontinent, 20% i Sub-Saharansk Afrika, 17% i Sørøst-Asia, 18% i den arabiske verden, 10% i Russland og Kina. Tyrkia, Iran og Afghanistan dekker omtrent 10% av den ikke-arabiske Midtøsten. Selv om det finnes muslimske minoriteter i nesten alle områder i verden, som Latin-Amerika og Australia, så finnes det flest i Russland, India og Sentral-Afrika. Det finnes 5 millioner muslimer i de Forente Stater.

O mankind! We created you from a single soul, male and female, and made you into nations and tribes, so that you may come to know one another. Truly, the most honored of you in God’s sight is the greatest of you in piety. God is All-Knowing, All-Aware.

(Koranen 49:13)
Universitetsmoske i Al Azhar – ett læringssenter siden 969 AD.
Iran | Mali
Al Khulafa Al Rashidin Moske –
Asmara Eritrea.
Shibam, Hadramout, Yemen
(Dronning Shibas land.)