Zrozumieć islam i muzułmanów

Czym jest Islam?

Kim są Muzułmanie?

W co wierzą Muzułmanie?

Jak ktoś staje się Muzułmaninem?

Co oznacza ‘Islam’?

Dlaczego Islam często wydaje się nieco dziwny?

Czy Islam oraz Chrześcijaństwo mają inne pochodzenie?

Czym jest Al-Kaba?

Kim jest Mahomet?

Jak Mahomet stał się prorokiem i posłańcem Bożym?

W jaki sposób rozprzestrzenianie się Islamu wpłynęło na świat?

Czym jest Koran?

O czym jest Koran?

Czy istnieją jakieś inne święte źródła?

Czym jest ‘Pięć Filarów’ Islamu?

Czy Islam toleruje inne wierzenia?

Co muzułmanie sądzą o Jezusie?

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów?

Co można powiedzieć o muzułmańskich kobietach?

Czy muzułmanin może mieć więcej niż jedną żonę?

Czy małżeństwo islamskie wygląda tak samo jak małżeństwo

chrześcijańskie?

Jak muzułmanie traktują osoby starsze?

Jak muzułmanie postrzegają śmierć?

Co Islam mówi o wojnie?

Co z jedzeniem?

Jak Islam dba o prawa człowieka?

Islam w Stanach Zjednoczonych

Muzułmański Świat


Czym jest Islam?

Islam nie jest nową religią, ale tą samą prawdą, którą Bóg objawił wszystkim ludziom za sprawą swoich proroków. Dla jednej piątej populacji świata, Islam jest zarówno religią, jak i kompletnym sposobem na życie. Muzułmanie żyją zgodnie z religią pokoju, miłosierdzia i przebaczenia, a większość nie ma nic wspólnego z bardzo przykrymi wydarzeniami, które są wiązane z ich wiarą.


Kim są Muzułmanie?

Muzułmanie modlący się w Jerozolimie przed Kopułą na Skale.
Marokańczyk w modlitwie.

Miliard ludzi z szerokiego spektrum ras, narodowości i kultur całego świata – od południowych Filipin do Nigerii – jest połączonych przez wiarę w Islam. Około 18% żyje w świecie arabskim; największa na świecie społeczność muzułmańska jest w Indonezji; znaczne obszary Azji i większość Afryki jest muzułmańska, a dość liczne mniejszości muzułmańskie można znaleźć w Rosji, Chinach, Północnej i Południowej Ameryce oraz w Europie.


W co wierzą Muzułmanie?

Muzułmanie wierzą w Jednego, Jedynego, nie dającego się z niczym porównać Boga; w Anioły stworzone przez niego; w proroków przez których jego prawdy zostały przekazane ludzkości; w Dzień Sądu Ostatecznego oraz indywidualną odpowiedzialność za wszelkie działania; w pełnię władzy Boga nad przeznaczeniem i losem człowieka oraz życia po śmierci. Muzułmanie wierzą w cały łańcuszek proroków, począwszy od Adama i Noego, Abrahama, Ismaila, Izaaka, Jakuba, Józefa, Hioba, Mojżesza, Arkadiusza, Dawida, Salomona, Eliasza, Jonasza, Jana Chrzciciela i Jezusa, niech pokój będzie z nimi wszystkimi. Ale ostateczne przesłanie od Boga do ludzi, potwierdzenie tych wiecznie żywych wiadomości i podsumowanie tego o czym mówili poprzedni prorocy zostało objawione przez proroka Mahometa poprzez osobę Gabriela.


Jak ktoś staje się Muzułmaninem?

Po prostu mówiąc ‘Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem.’

Tą deklaracją wierzący ogłasza jego lub jej wiarę we wszystkich posłańców Bożych, oraz wszystkie pisma, które przynieśli.


Co oznacza ‘Islam’?

Arabskie słowo ‘Islam’ oznacza po prostu ‘poddanie się’, a wywodzi się od słowa oznaczającego ‘pokój’. W kontekście religijnym oznacza to całkowite poddanie się woli Boga. Zatem ‘Mahometanizm’ jest pojęciem mylącym, gdyż sugeruje, że Muzułmanie czczą Mahometa, a nie Boga. ‘Allah’ jest arabskim imieniem Boga, które jest używane zarówno przez Muzułmanów jak i Chrześcijan.


Dlaczego Islam często wydaje się nieco dziwny?

Islam może wydawać się egzotyczny lub nawet nieco ekstremalny we współczesnym świecie. Być może jest tak dlatego, że religia nie odgrywa wiodącej roli w świecie Zachodu, podczas gdy Muzułmanie stawiają religię na pierwszym miejscu w swoich umysłach i nie robią podziałów między tym co świeckie oraz święte. Wierzą, że Prawo Boże – Szariat – powinien być traktowany bardzo poważnie, dlatego też kwestie związane z religią są wciąż tak istotne.


Czy Islam oraz Chrześcijaństwo mają inne pochodzenie?

Nie. Wraz z Judaizmem, religie te wywodzą się od proroka i patriarchy Abrahama, a trzej prorocy tych religii wywodzą się bezpośrednio od jego synów – Mahometa będącego synem najstarszego Ismaila oraz Mojżesza i Jezusa – synów Izaaka. Abraham założył osadę, która dzisiaj jest miastem zwanym Mekką oraz zbudował Kaby, w stronę których obracają się Muzułmanie, kiedy się modlą.


Czym jest Al-Kaba?

Mekka, Arabia Saudyjska

Al-Kaba jest miejscem kultu, które Bóg kazał Abrahamowi i Ismailowi zbudować ponad 4000 lat temu. Budynek został wzniesiony z kamieni, co jak uważa wielu, było pierwszym sanktuarium wzniesionym jednak przez Adama. Bóg nakazał Abrahamowi wezwać ludzkość do odwiedzenia tego miejsca, a gdy pielgrzymi tam dziś jadą, mówią “W Twej służbie, o Panie”, w odpowiedzi na wezwania Abrahama.


Kim jest Mahomet?

Mahomet został urodzony w Mekce w 570 roku, w czasie kiedy Chrześcijaństwo nie było jeszcze w pełni ustanowione w Europie. Jako, że jego ojciec zmarł przed jego narodzinami, a matka krótko po narodzinach, był wychowywany przez swojego wujka z szanowanego rodu Kurajszytów. Kiedy dorósł, stał się znany za swoją prawdomówność, dobroć, hojność i szczerość, dlatego często radzono się go w sporach, gdyż był zdolny do obiektywnego arbitrażu. Historycy opisują go jako spokojnego i oddanego rozmyślaniom.

Mahomet miał bardzo religijny charakter i czuł wstręt do dekadencji jego społeczeństwa. Medytacja stała się jego nawykiem co czynił w jaskini Hira, w pobliżu szczytu Jabal al-Nur, na ‘Górze Światła’, koło Mekki.


Jak Mahomet stał się prorokiem i posłańcem Bożym?

Meczet Proroka, Medyna, kopuła wskazuje miejsce gdzie stał jego dom i gdzie jest pochowany.

W wieku lat 40, w trakcie oddania się medytacji w odosobnieniu, Mahomet otrzymał swoje pierwsze wiadomości od Boga za pośrednictwem Anioła Gabriela. Te objawienia, które były kontynuowane przez kolejne 23 lata, są znane dziś jako Koran.

Jak tylko zaczął recytować słowa usłyszane od Gabriela i głosić prawdę objawioną mu przez Boga, on i jego mała grupka zwolenników doświadczyli goryczy prześladowań, które nabrzmiały do tego stopnia, że w 622 roku Bóg nakazał im wyemigrować. To wydarzenie – Hidżra – czyli ‘migracja’, w trakcie którego opuścili Mekkę i udali się do Medyny oddalonej o jakieś 260 mil na północ, to początek kalendarza muzułmańskiego.

Góra Światła, gdzie Gabriel przyszedł do Proroka Mahometa.

Po kilku latach, Prorok i jego zwolennicy byli w stanie wrócić do Mekki, gdzie przebaczyli swoim wrogom i ustanowili Islam. Zanim Mahomet umarł w wieku lat 63, większa część Arabii była muzułmańska, a w ciągu jednej ery od śmierci proroka, Islam rozprzestrzenił się do Hiszpanii na Zachodzie oraz aż po Chiny na Wschodzie.


W jaki sposób rozprzestrzenianie się Islamu wpłynęło na świat?

Tadż Mahal, Indie.

Wśród przyczyn szybkiego i pokojowego rozprzestrzeniania się Islamu była prostota jego doktryny – Islam wzywa do wiary w tylko jednego Boga godnego czci. Wielokrotnie również uczy człowieka jak używać mocy swojej inteligencji oraz obserwacji.

Meczet Hui Szen, Chiny.
Zbudowany w VII wieku.

W ciągu kilku lat okazało się, że kwitną wielkie cywilizacje oraz uniwersytety, dzięki temu, że zgodnie ze słowami Mahometa, ‘poszukiwanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki.’ Połączenie Wschodnich i Zachodnich pomysłów oraz nowych ze starymi zaowocowało wielkimi postępami w medycynie, matematyce, fizyce, astronomii, geografii, architekturze, sztuce, literaturze oraz historii. Wiele kluczowych systemów takich jak algebra, cyfry arabskie, a także koncepcja zera (kluczowa dla rozwoju matematyki), zostały przekazane średniowiecznej Europie z Islamu. Wyrafinowane przyrządy, które umożliwiły późniejsze Europejskie podboje i odkrycia zostały opracowane w Islamie; chodzi o takie rzeczy jak kątnica, kwadrant czy dobre mapy nawigacyjne.


Czym jest Koran?

Koran jest wiernym zapisem dokładnych słów objawionych Mahometowi przez Boga za pośrednictwem Anioła Gabriela. Zostały zapamiętane przez Mahometa, a później podyktowane jego towarzyszom i spisane przez uczonych w piśmie, którzy zweryfikowali te rewelacje za życia Mahometa. Ani jedno słowo ze swych 114 rozdziałów – Sur – nie zostało zmienione w ciągu wieków, dlatego Koran w każdym swoim szczególe jest wyjątkowym i cudownym tekstem, który został objawiony Mahometowi XIV wieków temu.

Ten otwierający rozdział Koranu, Al-Fatiha, jest główną modlitwą w Islamie.
Sura ta zawiera ścisłą esencję Koranu i jest recytowana podczas każdej modlitwy.

O czym jest Koran?

Koran, ostatnie objawione Słowo Boże, jest głównym źródłem wiary i praktyki każdego muzułmanina. Odnosi się do każdego przedmiotu dotyczącego nas jako istot ludzkich: mądrości, doktryn, czci i prawa, ale jego podstawowym tematem jest relacja Boga z istotami, które stworzył. Jednocześnie Koran daje wskazówki odnośnie tego jak powinno wyglądać sprawiedliwe społeczeństwo, właściwe ludzkie postępowanie i sprawiedliwy system gospodarczy.


Czy istnieją jakieś inne święte źródła?

Tak, Sunna, praktyka i przykład samego Proroka, to druga świętość dla muzułmanów. Hadis jest rzetelnie przekazanym raportem z tego co powiedział Prorok, co zrobił i co zatwierdził. Wiara w Sunnę jest częścią wiary islamskiej.

Przykłady wypowiedzi Proroka:

‘Bóg nie ma litości nad tymi, którzy nie mają litości dla innych.’

‘Nikt z was tak naprawdę nie wierzy dopóki nie pragnie dla swego brata tego samego czego pragnie dla siebie.’

‘Każdy kto najada się do syta, podczas gdy jego sąsiad głoduje, nie jest wierzący.’

‘Prawdomówny i godny zaufania biznesmen jest związany z prorokami, ze świętymi oraz męczennikami.’

‘Silnym nie jest ten, kto powala na ziemię drugiego, naprawdę potężny jest ten, kto kontroluje się w przypływie gniewu.’

‘Bóg nie ocenia na podstawie ciała czy wyglądu, ale skanuje twoje serce i patrzy na twoje czyny.’

‘Pewien człowiek był bardzo spragniony podczas spaceru. Docierając do studni, zszedł do niej, napił się do syta i wyszedł. Następnie zobaczył psa z wyciągniętym językiem, usiłującym lizać błoto, aby ugasić swoje pragnienie. Mężczyzna spostrzegł, że pies czuł dokładnie to samo pragnienie jakie on czuł, więc zszedł do studni i napełnił swojego buta wodą, wyszedł i dał psu pić. Bóg przebaczył temu człowiekowi wszystkie dotychczasowe grzechy dzięki temu działaniu.’ Prorok został zapytany: ‘Posłańcu Boży, czy jesteśmy wynagradzani za dobroć wobec zwierząt?’ Prorok odpowiedział, ‘Istnieje nagroda za każdą dobroć wobec każdej żywej istoty.’

Z hadisów, ze zbiorów Bukhariego, Muslim, Tirmidhi i Bayhaqi.

Czym jest ‘Pięć Filarów’ Islamu?

Jest to istny szkielet życia muzułmańskiego: wiara, modlitwa, troska o potrzebujących, samo-oczyszczenie, oraz pielgrzymka do Mekki dla tych, którzy są w stanie się wybrać.

1. WIARA

Szahada wpisana w wejście do Pałacu Osmańskiego Topkapi (pośród rozmaitych skarbów, muzeum między innymi zawiera płaszcz noszony przez Proroka), Stambuł.

‘Nie ma Boga wartego czci oprócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem.’

Ta deklaracja wiary jest zwana Szahadą, i odbywa się według prostego schematu, który wszyscy wierni wymawiają. W języku arabskim, pierwsza część brzmi: La ilaha illa Llah – ‘Nie ma Boga prócz Allaha’; ilaha (Bóg) odnosi się do wszystkiego co możemy być skłonni, aby umieścić w jego miejsce – bogactwo, władzę i tym podobne. Następnie pojawia się illa Llah: ‘prócz Allaha’, który jest źródłem wszelkiego stworzenia.

Drugą częścią Szahady jest Muhammadun rasulu’Llah: ‘Mahomet jest posłańcem Bożym.’ Takie coś zostało objawione ludziom.

2. MODLITWA

Salat to nazwa obowiązkowych modlitw, które są wykonywane pięć razy na dzień i są bezpośrednim połączeniem wiernego z Bogiem. W Islamie nie ma hierarchicznej władzy, nie ma też księży, dlatego modlitwy są prowadzone przez wyuczoną w tym kierunku osobę, która doskonale zna Koran i jest wybierana przez zgromadzenie. Tych pięć modlitw zawiera wersety z Koranu, które są recytowane w języku arabskim, w języku w którym zeszły na Ziemię, ale osobista modlitwa może się odbywać w swoim własnym języku.

Modlitwy odbywają się o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca i w końcu o zmierzchu, tym samym ustalony jest cały rytm dnia. Chociaż lepiej jest czcić Allaha wspólnie w meczecie, to muzułmanin może modlić się w dowolnym miejscu, na przykład na polu, w biurze, w fabryce czy na uniwersytecie. Goście wizytujący w świecie muzułmańskim są często zdziwieni powszechnością i wszechobecnością modlitwy w codziennym życiu.

Nowy Meksyk, USA.
Nawoływanie do modlitwy z Meczetu Abiquiu.

 

Tłumaczenie Wezwania do Modlitwy:

Bóg jest najwspanialszy. Bóg jest najwspanialszy.
Bóg jest najwspanialszy. Bóg jest najwspanialszy.
Poświadczam, że nie ma boga prócz Allaha.
Poświadczam, że nie ma boga prócz Allaha.
Poświadczam, że Mahomet jest Jego prorokiem.
Poświadczam, że Mahomet jest Jego prorokiem.
Oddaj się modlitwie! Oddaj się modlitwie!
Oddaj się sukcesowi (w tym życiu i w życiu wiecznym)!
Oddaj się sukcesowi!
Bóg jest najwspanialszy. Bóg jest najwspanialszy.
Nie ma boga prócz Allaha.

3. ‘ZAKAT’

Zakat utrzymuje płynność pieniędzy w społeczeństwie, Kair.

Jedną z najważniejszych zasad Islamu jest to, że wszystko należy do Boga, i że w związku z tym całe bogactwo posiadane przez ludzi jest im powierzone w opiekę. Słowo zakat oznacza zarówno “oczyszczenie” jak i “rozwój”. Nasze bogactwa są oczyszczane dzięki dzieleniu się ich częścią z tymi w potrzebie i podobnie jak z przycinaniem roślin, pomaga to w równoważeniu społeczeństw i zachęca do nowego wzrostu.

Każdy muzułmanin i muzułmanka oblicza stawkę swojego zakatu osobiście. W większości przypadków zakat wynosi 2,5% wartości swojego majątku.

Dodatkowo pobożna osoba może dawać tyle ile chce w formie ‘sadaqa’, i najlepiej robić to w tajemnicy. Słowo ‘sadaqa’ może być przetłumaczone jako ‘dobrowolna jałmużna’, ma jednak ono szersze znaczenie. Prorok powiedział ‘nawet witanie swojego brata wesołą twarzą jest dobroczynnością’.

Prorok powiedział:

‘Dobroczynność jest obowiązkiem każdego muzułmanina.’ Został zapytany: ‘Co jeśli dana osoba nie posiada niczego?’, Prorok odpowiedział: ‘Powinna siłą własnych rąk wypracować coś dla siebie, a potem część z tego oddać w formie jałmużny.’ Towarzysze zapytali: ‘Co jeśli nie jest w stanie pracować?’, Prorok odpowiedział: ‘Powinna pomagać biednym i potrzebującym osobom.’, towarzysze znów zapytali: ‘Co, jeśli nie może robić nawet tego?’, Prorok odpowiedział: ‘Powinna nakłaniać innych do czynienia dobra.’, towarzysze w końcu rzekli: ‘Co, jeśli i tego nie jest w stanie robić?’, Prorok odpowiedział: ‘Powinna wystrzegać się czynienia zła. To też jest dobroczynność.’

4. POST

Każdego roku w miesiącu Ramadan, wszyscy Muzułmanie poszczą od wschodu do zachodu słońca, powstrzymując się od jedzenia, picia, oraz relacji seksualnych. Ci którzy są chorzy, osoby starsze, lub ludzie w podróży i kobiety w ciąży oraz karmiące piersią mają pozwolenie na przerwanie postu i odbycie go w późniejszym czasie taką samą ilością dni ile trwała przerwa. Jeżeli nie są fizycznie w stanie odbywać postu, muszą karmić potrzebującego tyle dni, ile przegapiono w trakcie postu. Dzieci rozpoczynają post (oraz obserwację modlitw) w okresie dojrzewania, choć wielu rozpoczyna wcześniej.

Mimo, że post jest najbardziej korzystny dla zdrowia, to jest uważany jedynie za metodę oczyszczenia siebie. Poprzez odcięcie się od ziemskich wygód, nawet na krótki czas, poszcząca osoba zyskuje współczucie wobec tych, którzy na co dzień są głodni oraz dojrzewa duchowo.

5. PIELGRZYMKA

Pielgrzymi modlący się w meczecie w Mekce.

Coroczna Pielgrzymka do Mekki – Hadż – jest obowiązkiem tych, którzy mogą sobie na to pozwolić fizycznie i finansowo. Aż dwa miliony ludzi udaje się do Mekki każdego roku z każdego zakątka globu, co jest znakomitą okazją do spotkania ludzi z całego świata. Mekka jest zawsze wypełniona gośćmi, coroczny Hadż zaczyna się dwunastego miesiąca kalendarza islamskiego (który jest księżycowy, a nie słoneczny, dlatego Hadż czasem wypada w lato, a czasami w zimie). Pielgrzymi noszą specjalne ubrania: proste ubrania, które nie pokazują różnic klasowych i kulturowych, dzięki czemu wszyscy wyglądają na równych przed Bogiem.

Namioty pielgrzymów podczas Hadżu.

Obrzędy podczas pielgrzymki, które pochodzą od Abrahama, to między innymi okrążenie Kaby siedem razy oraz przejście siedem razy pomiędzy górami Safy i Marwy, tak jak zrobiła Hagar podczas szukania wody. Następnie pielgrzymi stoją razem na szerokiej równinie Arafa i razem modlą się do Allaha o przebaczenie, co często jest traktowane jak przedsmak Sądu Ostatecznego.

W poprzednich wiekach, Hadż był żmudnym przedsięwzięciem. Dzisiaj jednak Arabia Saudyjska dostarcza milionom ludzi wodę, transport publiczny oraz dobrą opiekę zdrowotną.

Pielgrzymka jest zwieńczona festiwalem Id al-Adha, który jest celebrowany modlitwami oraz wymianą prezentów przez muzułmanów na całym świecie. To, oraz Id al-Fitr, święto upamiętniające koniec Ramadanu, są najważniejszymi festiwalami w kalendarzu muzułmanów.


Czy Islam toleruje inne wierzenia?

Koran mówi:

Bóg nakazuje, aby postępować uczciwie z tymi, którzy nie walczą z wami o wiarę, ani nie wyganiają was z domów. Allah ich miłuje.

(Koran 60:8)

Funkcją islamskiego prawa jest ochrona uprzywilejowanego statusu mniejszości, a efektem tego jest rozkwit niemuzułmańskich miejsc kultu w całym świecie Islamu. Historia dostarcza wielu przykładów tolerancji muzułmanów wobec innych wyznań: np. kiedy kalif Omar wszedł do Jerozolimy w roku 634, Islam dał wolność wyznania wszystkim wspólnotom religijnym w mieście.

Prawo islamskie pozwala również mniejszościom niemuzułmańskim na zakładanie swoich własnych sądów, które później wdrażają prawa rodzinne stworzone przez te mniejszości.


Co muzułmanie sądzą o Jezusie?

Muzułmanie szanują i czczą Jezusa oraz czekają na Jego powtórne przyjście. Uważają oni go za jednego z największych posłańców Bożych dla ludzkości. Muzułmanin nigdy nie odnosi się do niego po prostu jako “Jezusa”, ale zawsze dołącza zwrot ‘niech pokój będzie z nim.’ Koran potwierdza niepokalane poczęcie Jezusa (w rozdziale Koranu zatytułowanym ‘Maryja’), a sama Maryja jest uważana za najczystszą kobietę ze wszystkich stworzeń. Koran opisuje Zwiastowanie Pańskie w następujący sposób:

‘Spójrz!’, powiedział Anioł, ‘Bóg wybrał ciebie, oczyścił cię, wybrał cię ponad innymi kobietami wszystkich narodów. O Maryjo, Bóg przekazuje ci dobrą nowinę, jego imię powinno brzmieć Mesjasz, Jezus, syn Maryi, czczony na tym świecie i w życiu doczesnym, jeden z tych, którzy zbliżą ludzkość do Boga. Będzie przemawiał do ludzi już z kołyski oraz w wieku pełnej dojrzałości i będzie najbardziej sprawiedliwym.’

Ona powiedziała: ‘O Panie mój! Jak mogę mieć syna, skoro żaden mężczyzna nawet mnie nie dotknął?’, On odpowiedział: ‘Nawet jeśli tak jest, to Bóg i tak stwarza to co chce. Kiedy postanowi, że coś ma się stać, to mówi do tego, “Stań się!”, i to się dzieje.’

(Koran 3:42-47)

Jezus urodził się w cudowny sposób dzięki tej samej sile, która stworzyła Adama bez ojca:

Zaprawdę, podobieństwo Jezusa z Bogiem jest jak podobieństwo Adama z Bogiem. Stworzył go z prochu, a potem rzekł do niego “Powstań!”, i ten powstał.

(Koran 3:59)

W trakcie swojej misji proroczej, Jezus dokonał wielu cudów. Koran wspomina Jezusa mówiącego:

‘Przyszedłem do was ze znakami od waszego Pana: stworzę dla was figurkę ptaka z gliny, wpuszczę w niego powietrze, a stanie się żywym ptakiem, który pofrunie do Boga. Leczę niewidomych i trędowatych oraz wskrzeszam umarłych jeśli taka jest wola Boga.’

(Koran 3:49)

Ani Mahomet, ani Jezus nie zmienili podstawowej doktryny wiary w tylko Jednego Boga, przyniesionej przez wcześniejszych proroków, ale potwierdzili ją i odnowili. W Koranie Jezus jest wymieniony jako ten, który powiedział, że przyszedł:

‘W celu potwierdzenia prawa, które było przede mną. I żeby uczynić dozwolonym część tego co było dotąd zakazane dla was; przyszedłem do was z przesłaniem od waszego Pana, abyście bali się Boga i słuchali Mnie.’

(Koran 3:50)

Prorok Mahomet powiedział:

‘Ktokolwiek wierzy, że nie ma Boga prócz Allaha, bez innych partnerów, i w to, że Mahomet jest jego posłańcem, że Jezus jest sługą i wysłannikiem Bożym, że słowo Boże tchnęło siłę w Maryję i ducha pochodzącego od Niego, i w to, że Raj i Piekło naprawdę istnieją, będzie przyjęty przez Boga do nieba.’

(Hadis Bukhariego)

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów?

Rodzina jest fundamentem islamskiego społeczeństwa. Pokój i bezpieczeństwo, które wywodzi się ze stabilnie funkcjonującej rodziny są bardzo cenione i postrzegane jako kluczowe dla rozwoju duchowego członków społeczności muzułmańskiej. Harmonijny porządek społeczny jest stworzony przez istnienie dużych rodzin, w których dzieci są skarbem, i które rzadko opuszczają dom przed zawarciem małżeństwa.


Co można powiedzieć o muzułmańskich kobietach?

Islam widzi kobietę, samotną lub zamężną, jako jednostkę ze swoimi prawami, z prawem do posiadania i dysponowania własnym majątkiem oraz dochodami. Posag jest dany pannie młodej przez pana młodego na jej własny użytek, zachowuje też ona swoje nazwisko rodowe zamiast przyjmować nazwisko po mężu.

Od zarówno kobiet jak i mężczyzn oczekuje się stosownego ubioru, który jest skromny i godny; tradycje ubierania się kobiet w pewnych krajach muzułmańskich są często wyrazem lokalnych zwyczajów.

Wysłannik Boży powiedział:

‘Najlepszy w swojej wierze pośród wierzących jest ten, kto ma najlepsze obyczaje i jest najlepszy dla swojej żony.’


Czy muzułmanin może mieć więcej niż jedną żonę?

Religia Islamu została dana wszystkim społeczeństwom i wszystkim pokoleniom, więc łączy w sobie różnice w oczekiwaniach społecznych. Czasem okoliczności mogą uzasadniać wzięcie sobie dodatkowej żony, ale prawo to przysługuje – zgodnie z Koranem – tylko pod warunkiem, że mąż jest tak samo sprawiedliwy dla wszystkich swoich żon.


Czy małżeństwo islamskie wygląda tak samo jak małżeństwo chrześcijańskie?

Małżeństwo muzułmańskie nie jest ‘sakramentem’, ale prostą umową prawną, do której każdy partner może dobrowolnie dołączyć warunki tegoż małżeństwa. Dlatego też zwyczaje małżeńskie różnią się z kraju na kraj. W rezultacie, rozwody nie są zbyt częste, choć nie są zabronione i funkcjonują jako ostateczność. Według Islamu, muzułmańska kobieta nie może być zmuszona do małżeństwa wbrew swojej woli: jej rodzice zasugerują młodego mężczyznę, który ich zdaniem może być odpowiedni.


Jak muzułmanie traktują osoby starsze?

W świecie islamskim nie ma domów starców. Ciężar opieki nad rodzicami w tym najtrudniejszym okresie ich życia spoczywa na dzieciach i jest uważany za kwestię honoru, błogosławieństwo oraz okazję do rozwoju duchowego. Bóg prosi byśmy nie tylko modlili się za naszych rodziców, ale działali z ogromną ilością współczucia, pamiętając że kiedy byliśmy bezbronnymi dziećmi, oni woleli nas od siebie samych. Szczególnie honorowane są matki: Prorok nauczał, że ‘Raj leży u stóp matek’. Kiedy dojdą do starczego wieku, muzułmańscy rodzice są traktowani z dużym miłosierdziem, życzliwością oraz bezinteresownością.

W Islamie opieka nad rodzicami to drugi co do ważności obowiązek poza modlitwą i jest prawem rodziców, aby tej opieki oczekiwać. Uważa się za podłość wyrażanie wszelkiego podrażnienia, gdy dorosły – nie z własnej winy – staje się trudny w opiece.

Koran mówi: ‘Twój Pan nakazał, abyś czcił tylko Jego, i był dobry dla rodziców. Jeśli jedno bądź oboje z nich osiągną starość, nie mów brzydko do nich, ani ich nie besztaj, lecz mów do nich z honorem i dobrocią. Traktuj ich z pokorą i mów: “O mój Panie! Zmiłuj się nad nimi, za opiekę jaką mnie otoczyli, kiedy byłem mały”. (Koran 17:23-24)


Jak muzułmanie postrzegają śmierć?

Podobnie jak Żydzi oraz Chrześcijanie, Muzułmanie wierzą, że obecne życie jest tylko próbnym przygotowaniem przed właściwym życiem doczesnym. Podstawowe zasady wiary zawierają: Dzień Sądu Ostatecznego, Zmartwychwstanie oraz Niebo i Piekło. Kiedy muzułmanin umiera, on lub ona są myci, zwykle przez członka rodziny, owijani czystą, białą szatą i pogrzebani przy prostej modlitwie, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Muzułmanie uważają to za jedną z ostatnich przysług jakie mogą zrobić dla swoich krewnych i możliwość przypomnienia sobie ich krótkiego życia na Ziemi. Prorok nauczał, że trzy rzeczy mogą stale pomagać osobie nawet po śmierci: dobroć jaką okazywała, wiedza której nauczała i modlitwy za nią wykonane przez własne dzieci.


Co Islam mówi o wojnie?

Tak jak Chrześcijaństwo, Islam pozwala na walkę w obronie własnej, w obronie religii lub w obronie tych, którzy zostali wyrzuceni ze swych domów. Islam precyzyjnie określa zasady walki, które zawierają między innymi zakazy krzywdzenia cywilów, niszczenia upraw, drzew czy zabijania bydła. Muzułmanin uważa, że byłoby niesprawiedliwym triumfem tego świata, gdyby dobrzy ludzie nie byli przygotowani do poświęcenia swego życia w słusznej sprawie. Koran mówi:

‘Walcz w imię Boga, przeciwko tym, którzy zwalczają ciebie, lecz nie przekraczaj granic. Bóg bowiem nie kocha przestępców.’

(Koran 2:190)

‘Jeśli szukają oni pokoju, to i ty szukaj pokoju. I wierz w Boga, bo to on jest Tym, który słyszy i wie wszystko.’

(Koran 8:61)

Wojna zatem jest ostatnią deską ratunku, a decyzja o jej wszczęciu podlega rygorystycznym warunkom ustanowionym w świętym prawie. Termin ‘dżihad’ dosłownie oznacza ‘zmaganie się’ i muzułmanie wierzą, że istnieją dwa rodzaje dżihadu. Jeden to walka zbrojna, a drugi to zmaganie wewnętrzne z samym sobą, przeciwko swoim egoistycznym pragnieniom, w celu osiągnięcia wewnętrznego spokoju.


Co z jedzeniem?

Chociaż kuchnia muzułmańska jest o wiele prostsza niż nakazy dietetyczne przestrzegane przez Żydów i wczesnych Chrześcijan, zasady których przestrzegają muzułmanie zabraniają spożywania mięsa wieprzowego oraz napoi alkoholowych. Prorok nauczał, że ‘twoje ciało jest ważniejsze od ciebie’, dlatego konsumpcja zdrowego jedzenia oraz prowadzenie zdrowego trybu życia są wręcz obowiązkiem religijnym.

Prorok powiedział: ‘Zapytaj Boga dla pewności [wiary] i dobrego samopoczucia, a powie ci, że nikt nie otrzymał ważniejszego podarunku niż dobre zdrowie!’


Jak Islam dba o prawa człowieka?

Wolność sumienia jest ustanowiona przez sam Koran: ‘Nie ma przymusów w religii.’

(Koran 2:256)

Życie i własność wszystkich obywateli kraju muzułmańskiego są uważane za święte, bez względu na to czy ktoś jest muzułmaninem bądź nie.

Rasizm jest niezrozumiały dla muzułmanów, w Koranie jest mowa o równości ludzi w następujący sposób:

‘O wierni! Stworzyliśmy was z jednej duszy, mężczyznę i kobietę, włączyliśmy was w narody i plemiona, abyście poznali się nawzajem. Zaprawdę, najbardziej szanowanym w oczach Allaha jest ten z was, który ma najwięcej pobożności. Bóg jest wszechwiedzący i wszystkiego świadom!’

(Koran 49:13)

Islam w Stanach Zjednoczonych

Meczet w Nowym Meksyku, USA.

Jest niemal niemożliwe, aby generalizować na temat amerykańskich muzułmanów: konwertytów, imigrantów, robotników fabryk, lekarzy; wszyscy wnoszą swój własny wkład w przyszłość Ameryki. Cała wspólnota jest zjednoczona w wierze, w oparciu o sieć tysiąca meczetów.

Muzułmanie byli pierwszymi przybyszami w Ameryce Północnej. Do końca XVIII wieku osiedliło się ich tam wiele tysięcy, pracując jako niewolnicy na plantacjach. Te wczesne społeczności, odcięte od swojego dziedzictwa i rodzin, nieuchronnie utraciły swoją muzułmańską tożsamość wraz z biegiem czasu. Dzisiaj wielu afro-amerykańskich muzułmanów odgrywa wiodącą rolę w społeczności muzułmańskiej.

Centrum Kultury Islamskiej, Waszyngton.

Jednak w XIX wieku byliśmy świadkami napływu arabskich muzułmanów, którzy w większości osiedlili się w dużych ośrodkach przemysłowych, gdzie czcili Boga w wynajętych pokojach. Początek XX wieku był świadkiem przybycia kilkuset tysięcy muzułmanów z Europy Wschodniej: pierwszy albański meczet został otwarty w Maine w 1915 roku, inni szybko poszli tym samym śladem i grupa Polskich muzułmanów otworzyła meczet na Brooklynie w 1928 roku.

W 1947 roku zostało założone Waszyngtońskie Centrum Islamskie, podczas prezydentury Trumana, a w latach pięćdziesiątych otwarto kilka organizacji muzułmańskich w całym kraju. W tym samym okresie ustanowiono wiele innych wspólnot muzułmańskich, których życie na wiele sposobów wzorowało się na Islamie. Ostatnio, wielu członków tych grup stało się ortodoksyjnymi muzułmanami. Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych mamy około 5 milionów muzułmanów.


Muzułmański Świat

Dziedziniec Wielkiego Meczetu,
Herat, Afganistan.

Populacja muzułmanów na świecie liczy sobie około miliarda ludzi. 30% muzułmanów żyje na subkontynencie Indyjskim, 20% w Afryce Subsaharyjskiej, 17% w Azji Południowo-Wschodniej, 18% w świecie arabskim, 10% w Rosji i Chinach. Turcja, Iran oraz Afganistan składają się na 10% muzułmańskiego Bliskiego Wschodu. Chociaż istnieją mniejszości muzułmańskie w niemal każdym zakątku globu, włączając w to Amerykę Południową i Australię, to muzułmanie najbardziej liczni są w Rosji i krajach byłego bloku sowieckiego, Indiach i środkowej Afryce. W samych Stanach Zjednoczonych żyje około 5 milionów muzułmanów.

Jeszcze raz warto sobie tutaj przypomnieć cytat z Koranu, traktujący o równości muzułmanów, skądkolwiek by nie pochodzili:

‘O wierni! Stworzyliśmy was z jednej duszy, mężczyznę i kobietę, włączyliśmy was w narody i plemiona, abyście poznali się nawzajem. Zaprawdę, najbardziej szanowanym w oczach Allaha jest ten z was, który ma najwięcej pobożności. Bóg jest wszechwiedzący i wszystkiego świadom!’

(Koran 49:13)
Al Azhar (meczet i uniwersytet w jednym) – centrum nauki od 969 roku naszej ery.
Iranie oraz Mali
Meczet Al Khulafa Al Rashidin –
Asmara, Erytrea.
Shibam, Hadramout, Jemen
(Ziemia Królowej Saby.)