Целта на живота

За мене е голяма чест да имам възможността да ви говоря тук. И искам да кажа, че това не е лекция … Аз не мисля, че съм готов да изнасям лекции. Това е нещо като … съвет към себе си. Защото аз виждам себе си седящ на тези столове пред мен. Само преди няколко дни, преди няколко години, точно преди малко – седях точно там, където сте, каквато и националност да имате – това няма значение. Бях човешко същество, което не е наясно с Исляма. И по това време аз бях човек, който наистина не разбира … целта на живота!

Така че аз ще ви моля да мислите за това, което искам да кажа като информация и като съвет – не като лекция. Информацията, която искам да споделя с вас, може да ви изглежда малко по- обемна. Като отчитаме капацитета на човешкия мозък и количеството информация, която може да съхранява и може да разчете – аз съм сигурен, че няколко страници информация днес няма да ви претовари.

Моя е отговорността за справяне с темата на днешната дискусия – каква е целта на нашия живот? И също така искам да ви задам въпроса – “Какво знаете за Исляма” Искам да кажа – какво наистина знаете за Исляма? Не това, което сте чули за Исляма; Не това, което сте виждали като действия на някои мюсюлмани, но – Какво знаете за Исляма?

За мен е чест да имам възможността да говоря с вас, и бих искал да започна с това, че всички вие имате еднаква отговорност … И тази отговорност е да четете или слушате – с отворено сърце и отворено съзнание.

В един свят, изпълнен с предразсъдъци и културна изолация е много трудно да се намерят хора, които са в състояние да отделят малко време и да мислят. Да се мисли за живота обективно, да се опитаме да стигнем до истината за този свят и истинската цел на нашия живот. За съжаление, когато попитате повечето хора – “ Каква е целта на нашия живот?”, основен и важен въпрос, те няма да ви кажат това, което са установили чрез наблюдение или аналитично мислене. В повечето случаи те със сигурност ще ви кажат какво е казал някой друг… Или ще ви кажат това, което обикновено предполагат другите. Какво каза баща ми за целта на живота , това, което свещеникът от моята църква заяви, че е цел на живота , това, което учителка в училище каза, това, което моят приятел каза.

Ако попитам някого за целта на хранене, “Защо ядете?” повечето хора ще отговорят “За да се нахраня!” Защото храненето поддържа живота … Ако попитам никого защо работи? Ще каже, защото това е необходимо, за да издържа семейството си. Ако попитам защо някой спи, защо се мие, защо се облича и т.н., ще отговори – “Това е обща необходимост за всички човешки същества.” Ние можем да следваме тази линия със сто въпроса и ще получим същите или подобни отговори от всеки, на който и да е език, на всяко място по света! “ Но защо когато зададем въпроса:” Каква е целта и смисъла на живота? “, чуваме толкова много и различни отговори?” Това е, защото хората са объркани, те наистина не знят. Те се препъват в тъмното. И вместо да кажат: “Аз не знам”, те просто предлагат никакъв отговор, който са били програмирани да отговорят.

Нека да помислим за това. Нима нашата цел на този свят е само да се храним, спим, обличаме, работим, да придобиваме някои материални неща и да се забавляваме? Това ли е нашата цел? Защо се раждаме ние? Каква е целта на нашето съществуване и каква е мъдростта зад създаването на човека и тази огромна вселена? Помислете по този въпрос!

Някои хора твърдят, че няма доказателства за божествен произход, няма никакви доказателства, че има Бог, няма доказателства, че тази вселена е в резултат от божествена цел. Има хора, които смятат, че може би този свят е създаден по случайност. Случил се голям взрив и този свят, с цялото си великолепие просто се е появил. И те твърдят, че животът не разполага с никаква определена цел и че не може да бъде доказано чрез логика или наука, че има Бог, или цел, или божествена причина за появата на този свят.

Тук бих искал да спомена няколко стиха от Корана, за да помислим по този въпрос.

“ В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня има знамения за разумните,които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!“

[Коран 3: 190-191]

В горните стихове, Аллах е споменал много ясно за нас, привличайки вниманието ни към създаването на собственото си същество. Различните пози на човешкото тяло, различните нагласи на хората. Той насочва вниманието ни към небесата. Редуването на нощта и деня. Простора, звездите, съзвездията … И тогава Той ни казва, че Той не е създал всичко това с някаква глупава цел! Защото, когато видите замисъла, вие знаете, че той е много мощен и много точен. И нещо толкова мощно и прецизно, което е отвъд нашите собствени изчисления и въображение – то не може да бъде глупаво. То не може да се появи случайно.

Представете си, че имате 10 топчета, номерни от 1 до 10. И всички те са с различни цветове. Можете да ги сложите в чанта и да ги размесите . И тогава, затваряйки очите си, ви поставяте ръката си в чантата и аз ви казвам: “Извадете топка номер едно. След това извадете топка номер две. След това извадете топка номер три, всички по ред. “ Каква е вероятността да изтеглите тези топки в правилния ред? Един на 26 милиона! Така че каква е вероятността Небето и Земята да са се появили от Големия взрив в точния ред, по който те се намират? Какви са шансовете?

Скъпи ми, уважавани гости-ние трябва да се запитаме още един въпрос … Когато видите един мост, сграда или автомобил – вие автоматично го свързвате с компанията, която го конструира. Когато видите един самолет, ракета, сателит, или голям кораб – вие мислите за това какво невероятно превозно средство е то. Когато видите ядрена централа, орбитална космическа станция, международно летище, оборудвано с всичко, или други структури, които съществуват, вие вероятно сте впечатлени от инженерната мисъл, която ги е създала.

И все пак, това са само неща, които са произведени от човешки същества. Какво ще кажете за човешкото тяло със своята прецизна и сложна система за контрол? Помислете за това! Помислете за мозъка, как функционира, как анализира, съхранява информация, извлича информация, разграничава и категоризира информация в милионна от секундата! Мозъкът прави всичко това постоянно. Помислете за мозъка. Това е мозъка, който прави автомобила, ракетата, кораба, лодките, и тн. Помислете за мозъка, който е направил това. Помислете за сърцето, как то помпи непрекъснато в продължение на шейсет или седемдесет години – събира и разпределя кръвта в цялото тяло, и поддържа постоянна точност през целия ни живот. Помислете за това! Помислете за бъбреците – каква функция имат? Инструментът за пречистване на тялото, който изпълнява стотици химични анализи едновременно и контролира нивата на токсичност в кръвта. Той прави това автоматично. Помислете за вашите очи – човешката камера, която настройва фокуса, интерпретира, оценява и придава цвят автоматично, този механизъм, способен на автоматични настройки в зависимост от светлината и разстоянието. Помислете за това – кой е създал всичко това? Кой го управлява? Кой го е планирал? И чий замисъл е? Самите човешки същества ? Не разбира се, че не.

Какво ще кажете за Вселената? Помисли за това. Земята е една планета в нашата слънчева система. И нашата слънчева система е една от системите в Млечния път. И Млечния път е едно от съзвездията в тази галактика. И има милиони галактики като Млечния път. Помислете за това. И всички те са подредени. Те всички са точни. Те не се сблъскват; те не са в конфликт по между си. Те се движат в орбита, която е създадена за тях. Нима хората са направили всичко това? Нима хората поддържат гази точност? Не, разбира се, че не.

Помислете за океаните, рибите, насекомите, птиците, растенията и бактериите, химичните елементи, които не са били открити и не могат да бъдат открити дори и с най-сложните инструменти. И всички те се подчиняват на определени закони. Цялата тази синхронизация, баланс, хармония, вариация, проектиране, поддържане, експлоатация, и безкрайна подреденост са се случили по случайност? И също така те функционират постоянно и идеално също по случайност? И те се възпроизвеждат ида се поддържат също така по случайност? Не, разбира се, че не.

Да се мисли така би било нелогично и глупаво. Най-малкото трябва да признаем, че появата на Вселената е напълно извън сферата на човешките възможности. Ние всички ще се съгласим с това. Съществото, което е достойно за похвала и благодарност е всемогъщата сила – Бог. Бог е създал всичко това и е отговорен за поддържането на всичко това. Затова Бог е единственият, който заслужава похвала и благодарност.

Ако бях дал на всеки един от вас сто долара, без причина, просто за да дойдете тук, щяхте поне да кажете: “Благодаря .” А какво да кажем за очите ви, бъбреците, мозъка ви, живота ви, дъха ви, децата ви? Какво ще кажете за това? Кой ви даде това? Дали Той не е достоен за похвала и благодарност? Дали Той не е достоен за вашето поклонение и вашето признание? На кратко, мои братя и сестри, това е смисъла и целта на нашия живот.

Аллах казва в Корана:

“Аз не съм създал джиновете, духовете, нито човешките същества, за никакви други цели, освен за да Ми служат.”

(Коран 51: 56)

Това казва всемогъщия Бог. Така че нашата цел в този живот е да признаем Твореца и да бъдем благодарни на Твореца. Да се поклоним на Твореца. Да се предадем на Твореца, и да се подчиняваме на законите, които той е определил за нас. С две думи, това означава поклонение. Това е нашата цел в този живот. И каквото и да правим по време на поклонението между живота и смъртта– ядене, пиене, връзки, работа, забавление — всичко това е само следствие. Ние сме създадени за поклонение – това е целта на нашия живот. Аз вярвам, че дори и някой, който е учен или аналитик ще се съгласи с тази цел. Те може да имат някаква друга цел, скрита в себе си, но това е нещо, което е между тях и Всемогъщия Бог.

Сега към втората половина на нашата тема. Какво знаете за Исляма? Не това, което сте чули за Исляма. Не това, което сте видели в действията на мюсюлманите, защото има разлика между Исляма и мюсюлманите. Точно както има разлика между мъж и баща. Един човек, който има деца – той е баща, но да бъдеш баща е отговорност. Ако един мъж не отговаря на тези отговорности, той не е непременно добър баща. Ислямът е правило и заповед. Ако един мюсюлманин не отговаря на тези правила и заповеди, той не е добър мюсюлманин. Така че не може да се съди за Исляма по мюсюлманите.

Чуваме термините “Ислям” и “мюсюлмани” доста често. И четем за Исляма и мюсюлманите в периодичните издания, учебниците на колежи и университети. Ние чуваме и виждаме много неточна, подвеждаща и целенасочена дезинформация чрез медиите. И аз трябва да призная, че някои от тази дезинформации или невярно представяне са отговорност на самите мюсюлмани. И все пак един от всеки пет души в този свят на около пет милиарда души е мюсюлманин! Един от всеки пет души в този свят е мюсюлманин! Това е статистика, която можете да проверите в енциклопедията, или алманаха, или в други източници, които ви харесват да погледнете. Как става така, че ако един от всеки пет души в този свят е мюсюлманин, то ние не знаем нещо за Исляма? Фактите около Исляма. Ако ви кажа, че един от всеки пет души в този свят е китаец, което е факт – има един милиард китайци в света, един от всеки пет души е китаец! Ние знаем географски, социални, икономически, политически, философски, исторически факти за Китай и китайците! Как така не знаем за Исляма?

Какво е това, каето свързва толкова много различни нации и тази универсална конфигурация в общо братство? Какво прави един човек от Йемен мой брат или сестра, след като аз съм от Америка. И прави човек от Еритрея мой брат или сестра. И прави друг човек от Индонезия мой брат. И от Африка брат. И още един брат от Тайланд. И от Италия, Гърция, Полша, Австрия, Колумбия, Боливия, Коста Рика, Китай, от Испания, от Русия, и така нататък … Кое ги прави мои брат или сестра !? Ние сме с различен културен и психологически произход! Какво е това в Исляма, което автоматично ни прегръща и ни присъединява като братство? Какви са точните характеристики на този неразбран начин на живот, който е последван от голяма част от човечеството?

Аз ще се опитам да ви предоставя някои факти. Но в допълнение към това, както вече споменах е необходимо да бъдете с отворено и открито сърце – защото, ако аз обърна чашата обратно и се опитам да наливам вода в нея, аз никога няма да получа чаша вода. Тя трябва да бъде с правилната страна нагоре. Фактите сами не водят до разбиране, а по-скоро комбинацията от толерантност, амбиция, както и способността да ценим и да приемаме истината, когато я чуем.

Думата “Ислям” означава предаване, представяне, и послушание. Предаване, представяне, и послушание към закона на Всемогъщия Бог. Може да се каже “Аллах.” Може да се каже, “Творец.” Може да се каже “Върховният Бог”, “Върховната сила”, “Всемогъщият,” всички те са Неговите имена.

Мюсюлманите използват арабската дума за Бог, Аллах, защото на арабски няма друг израз. Думата Аллах не може да се прилага за никое друго създание. Другите думи, които хората използват за Бога също се прилагат към сътворени неща. Например, “могъщия долар.” “О, аз обичам жена ми, тя е върховна!” Или: “Той е велик.” Не, не, не и не … Думата “Аллах” може да се прилага само по отношение на Този, който е създал всичко това, описано по-горе. Така че от тази гледна точка, аз ще използвам думата “Аллах”, а вие знаете за кого говоря.

Думата “Ислям” произлиза от корена “Салама” – това означава да бъдете в мир. Следователно, мюсюлманинът е човек, който се предава, представя и се подчинява на закона на Всемогъщия Бог. И през тази теза получава мир и спокойствие за себе си. Ние можем веднага да видим, че от такова определение, арабската дума “Ислям” описва по същия начин и поведението на всички добре познати и уважавани пророци и пратеници на Всемогъщия Бог … Всички тях, включително Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Давид, Соломон, Исаак, Исмаил, Яков, Йоан Кръстител, Сюлейман, Иисус, синът на Мария и Мохамед (да ги благослови Аллах всички тях.) Всички тези хора, тези пророци и пратеници, идват от един и същ Всемогъщ Бог , с едно и също послание, с една и съща идея, и те казаха едно – покорете се на Бога! Поклонете се на Всемогъщия Бог , изпълнявайте целта на живота и правете добри дела и ще бъдете възнаградени в другия живот. Това е тяхното послание! Няма какво повече да се каже от това! Това е всичко, което те казаха, независимо от това на какъв език и по кое време – това е посланието им.

Ако четете писанията внимателно, без ваше собствено тълкуване или на някой друг – ще откриете, че това е най-простото послание на всички онези пророци, което се препотвърждава един от друг. Нито един от тези пророци не казва: “Аз съм Бог – поклонете ми се.” Няма да намерите това във всяка една от свещените книги, които имате – Библията, Тора, Новия Завет, не в псалмите на Давид – вие няма да го намерите в никоя книга. Вие не можете да го намерите в изказването на пророцците. Върнете се вкъщи тази вечер и прелистете всички страници на Библията и аз ви гарантирам – няма да го намерите веднъж. Където и да е! Така че от къде дойде това? Това е нещо, което ще трябва да се разследва.

Може лесно да се види от това определение, че арабската дума описва какво направиха всички пророци. Всички те дойдоха и се подчиниха на Бога; сами се предадоха на волята на Бога; призоваха хората към Бога; призоваваха народа и настояваха хората да правят праведни дела. Десетте Божи заповеди на Мойсей – за какво беше това? Речта на Авраам – за какво беше това? Псалмите на Давид – за какво беше това? Притчите на Соломон – какво каза той? Евангелието на Исус Христос – какво каза той? Какво Йоан Кръстител каза? Какво Исаак и Исмаил казаха? Какво каза Мохамед? Нищо повече от това!

“И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия.”

[Коран 98: 5]

Това каза Аллах. На тях им бе казано да се поклонят на Аллах, да Му бъдат предани. Именно това е оригиналното послание.

По същия начин дали би било подходящо да разглеждаме пророците и пратениците като мюсюлмани, тъй като това е, което означава”мюсюлманин”? Не мислете за арабската терминологията, не мисля за това, как ние се обръщаме към тях-не мислете за Мека, или Саудитска Арабия, или Египет. Не! Помислете за това, какво означава думата “мюсюлманин”. “Който сам се предава на Всемогъщия Бог, и се подчинява на законите на Всемогъщия Бог,” в този смисъл дали по естествен или диалектически начин – всеки, който се предава на закона на Всемогъщия Бог е мюсюлманин!

Така че, когато едно дете излиза от утробата на своята майка в момента, когато Бог е наредил – какво е то? То е мюсюлманин. Когато слънцето обикаля в орбитата си – какво е? Мюсюлманин! Когато Луната обикаля Слънцето ? Това е мюсюлманин! Законът за гравитацията – какво е това? Това е мюсюлмански закон! Всичко, което се подчинява на Всемогъщия Бог е мюсюлманин! Ето защо, когато ние съзнателно се подчиняваме на Всемогъщия Бог ние сме мюсюлмани! Исус Христос е мюсюлманин. Благословената Негова майка е мюсюлманка. Авраам е мюсюлманин. Мойсей е мюсюлманин. Всички пророци са мюсюлмани! Но те отидоха при своите хора и те говориха на различни езици. Пророка Мохамед (мир на праха му) говори на арабски език. И така, в арабския език онзи, който твърди, че се подчинява и се предава на Бога, е мюсюлманин. Всеки пророк и вестител на Всемогъщия Бог представя едно послание “Покланяйте се на Всемогъщия Бог и му бъдете предани.” Абсолютно същото и основно послание– Като разглеждаме посланието на всеки един от най- известните пророци, ние лесно може да се убедим в този факт.

Когато е налице конфликт, той е резултат от неверни твърдения, измислици, и преувеличения, персонализирани тълкувания и твърдения на писатели, историци, учени и частни лица. Например, нека да отбележа нещо, което може би вече знаете. Като християнин съм го открил преди да стана мюсюлманин и … и не го разбирам. Как така целия Стар завет се позовава на единния Бог и Господ и Цар на Вселената. И че в първата заповед дадена на Моисей, Той не позволява на никого да се поклоня на други идоли; или да се моли на нещо в Небесата, или на Земята, или в морето долу . Той непозволява това. Всички пророци казваха, че има само един Бог. Навсякъде в Стария Завет това се повтаря отново и отново. И тогава, изведнъж получаваме четири свидетелства – четири Евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоан.Кой е Матей? Кой е Марко ? Кой е Лука ? Кой е Йоан? Четири различни евангелия, които са написани в продължение на четиридесет и осем години едно от друго. И никой от тези мъже, които не си сътрудничат помежду си, нито един от тях няма фамилно име. Ако ви дадем чек за заплащането ви този месец и аз напиша само първото си име и ви кажа да го осребрите в банката – ще приемат ли този чек? Не … Ако полицаят ви спре и попита за вашата лична карта или паспорт и имате само собственото име, ще бъде ли приемливо за него? Можете ли да получите паспорт само с вашето име? Нима майка ви и баща ви не са ви дали фамилно име? Къде в историята на човечеството само едно име се приема като документ, къде? Никъде! Освен в Новия Завет.

И как може да основавате вярата си върху четири Евангелия, които са написани от четирима мъже, които изглежда не знаят последните си имена? След това, след тези четири Евангелия, има повече от петнадесет книги, написани от човек, който е отстъпник, който убива християни, измъчва християни, а след това казва, че във видение видял Исус. И той е презнат като апостол на Исус. Ако ви кажа, че Хитлер, след като е убил всичките юдеи, след това реши, че иска да бъде спасен. И той се срещна с Христос или Мойсей по пътя си и той става евреин. И написва петнадесет книги и ги добавя към Тора – това би ли било приемливо за евреите? Не, те няма да приемат това. Така че как може четири книги, написани от мъже без фамилно име, и петнадесет други книги, написани от друг мъж – и това е първият път, когато Бог е наречен човек, първи път, котато Бог е наречен троица, и за първи път на Бог беше даден син– как това е приемливо за християните? Как? Помислете за това! Аз няма да споря. Аз просто ще ви дам нещо за размисъл.

Появата на пророка Мохамед (мир на праха му) не донесе нова религия или начин на живот, както някои хора твърдят. Напротив, пророк Мохамед (мир на праха му) потвърди живота и посланието на всички предишни пророци и пратеници чрез личното си поведение и чрез божествените откровения, които е получил от Всемогъщия. Свещеното писание, представено ни от Мохамед (мир на праха му) се нарича Коран . Това означава “това, което се чете.” Тъй като Мохамед (мир на праха му) не е писал Корана. Той не е автора на Корана. Никой не е дошъл и му е помогнал да напише Корана. И никой не си е сътрудничил с него по този въпрос. Архангел Гавриил му е изрецитирал думите! И Всемогъщия Бог е направил сърцето му вместилище на това. Пророкът Мохамед (мир на праха му) е станал приемник на откровението и ние имаме този Коран, който е запазен в продължение на години, без никаква промяна. Има ли друга книга в света, която до днес е запазена без никаква промяна? Не … Само Корана.

Не приемайте думите ми безрезервно! Отидете в библиотеката и прочетете какво пише в Енциклопедия Британика, или Световната енциклопедия, или енциклопедия Американа, или всяка друга универсална енциклопедия на света, която не е написана от мюсюлмани. Прочетете какво пише за Исляма, Корана и Мохамед (мир на праха му). Прочетете какво немюсюлманите казват за Корана, Исляма и Мохамед (мир на праха му). След това ще приемете, че това, което искам да кажа е универсално документирано и изчистено! Че Мохамед (мир на праха му) е най-мъдрата личност в историята на човечеството. Прочетете какво казват. Че Коранът е най-невероятното, най- дълбокото литературно произвединие в аналите на историята! Прочетете какво казват. Че ислямският начин на живот е категоризиран и така прецизен и динамичен ! … Той никога не се е променял.

Свещеното писание , получено от Мохамед (мир на праха му) се нарича “Коран”. И всеки от пророците и пратениците също е получил писанието. В Корана тези пророци, техните писания, техните истории, както и тяхната мисия се споменават с дълбоки подробности. Нима Мохамед (мир на праха му) се е срещал с тях, говорил с тях, се е хранил с тях и си е сътрудничил с тях, за да напише техните биографии? Не, разбира се, той не го е направил. В Корана, Мохамед (мир на праха му) е посочен като пратеникът на Всемогъщия Бог и печатът на предходните пророци– което е границата на ролята му като човешко същество.

“Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.”

[Коран 33:40]

Мюсюлманите не се покланят на Мохамед, ние не сме “Mохамедани.” Ние нямаме право да променяме името “Мохамед” и да казваме, че сме “Mохамедани.” Не, хората, които са последователи на Моисей, те не са “Moисяни.” Хората, които следват Яков не са “Яяковитяни.” Или хората, които следват Авраам не са “Aвраамиани.” Или “последователите на Давид.” … Не, не, не. И така, как хората наричат себе си “Християни?” Христос не се нарече “Християнин,” така че как хората наричат себе си “Християни?

Исус Христос (мир на праха му) каза, че всичко, което е получил от Всемогъщия Бог е Словото на Бога, и това, което е чул какво споделя той! Това е, което той е направил! И така, как могат хората да наричат себе си “християни?” Трябва да бъдем подобни на Христос! И това, което е искал Христос? Той е служил на Всемогъщия Бог; затова трябва да служим на Всемогъщия Бог, това е всичко!

Като последно писание и божествено откровение, Корана прави много ясно и кратко изявление,

” Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.”.

[Коран 5: 3]

Така чрез Корана се появява думата “Ислям”. Защото, когато сградата е завършена, ще я наречете “ Къща”. Когато колата е на поточната линия, тя не е “лек автомобил” – тя е в процес на сглобяване! Когато тя е завършена, сертифицирана, тествана – тогава е “автомобил.” Когато Ислямът е завършен като откровение, като книга, чрез пророка Мохамед (мир на праха му ), то тогава става “Ислям”. Той се превръща в съвършен начин на живот.

Така че това е думата, която беше нова … но не и на практика … не и пророка … не и заповедта от Бога … не и самия Бог … не и откровението … Ново е само името Ислям.И както казах по-рано, кои са били всичките пророци? Те бяха всички мюсюлмани. Друго, което трябва да имате предвид е, че Мохамед (мир на праха му ), за разлика от своите предшественици не дойде само при арабите или при собствения си народ. Не … Ето защо, Ислямът не е религия само на арабите. Въпреки че пророка Мохамед, син на Абдула, е роден в Мека, град в Арабския полуостров и е арабин по рождение, той не донесе Исляма само арабите. Той донесе Исляма на всички хора.

Въпреки че Коранът е изписан на арабски език, той разсейва всякакви твърдения, че посланието на Мохамед се ограничава или е предназначено само за арабите. В Свещения Коран Аллах казва,

“И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.”

[Коран 21: 107]

Пророкът Мохамед (мир на праха му) каза: Цялото човечество произхожда от Адам и Ева, арабинът не превъзхожда един неарабин, нито неарабина има някакво превъзходство над арабина; също бялото не превъзхожда черното, нито черното има превъзходство над бялото, освен по благочестие и добро действие.

Като такива, Мохамед (мир на праха му) е завършека и короната на най-големите пророци и пратеници преди него. Повечето човешки същества просто не знаят тази информация.

И тъй като аз се позовавам на Корана в подкрепа на моята презентация, ще дам малко основна информация за самия Коран. На първо място, Корана твърди, че е продукт на божествено откровение. Това означава, че е изпратен от Всемогъщия Бог на Мохамед като откровение.

Аллах казва: “и не говори той от себе си.”

“Това е само откровение, което [му] се разкрива.”

[Коран 53: 3-4]

Мохамед не говори за себе си, идеите си, собствената си амбиция, или собствените си емоции и чувства. Не, това е откровение, което се разкрива за него! Това е изявлението на Аллах. Ето защо, за да ви убедя в истинността на Корана аз трябва да докажа – първо, че е невъзможно за Мохамед да създаде сам такава книга. Второ, трябва да докажа, че е също толкова невъзможно за всеки друг човек да го е създал. Нека да помислим за това.

Корана прави изявлението,

“после го оставяме -; частица сперма -; на сигурно място,.”

[Коран 23:13]

“сътвори човека от съсирек!”

[Коран 96: 2]

Как пророка Мохамед (мир на праха му) знае, че ембрионът започва като съсирек окачен и прилепен към стената на матката на майката? Имал ли е микроскоп? Имал ли е цистоскоп? Имал ли е някакъв вид рентгеново зрение? Откъде получава това знание, когато то е било открито преди четиридесет седем години?

По същия начин, как е разбрал, чеима бариери в океаните , за да се отделя солената от прясната вода?

“Той е, Който разположи в съседство двете морета, едното -; сладко, утоляващо жаждата, а другото -; солено, горчиво. И стори между тях граница и възбранена преграда.”

[Коран 25:53]

Откъде знаете това?

“Той е, Който сътвори нощта и деня, и слънцето, и луната. Всички по орбита плават.”

[Коран 21:33]

Откъде знае, че Слънцето и Луната, и планетите се движаг по орбита, която е била определена за тях? Откъде знае това? И как е знаел тези неща? Тези неща са били открити преди двадесет пет или тридесет години. , Технологиите и науката както вие и аз добре знаем, се развиват не много отдавна. Как Мохамед (мир на праха му), който е живял преди повече от 1500 години – необразован овчар в пустинята, без да знае как да се чете или пише– как би могъл да знае нещо подобно? Как би могъл да произведе нещо подобно? И как може някой негов съвременник, живял преди или след него, да знае нещо, което е било открито наскоро. Това е невъзможно!! Как може един човек, който никога не е напускал Арабския полуостров, един човек, който никога не е плавал на кораб, който е живял преди повече от 1500 години да направи такива ясни и поразителни описания, които съвсем наскоро бяха открити във втората половина на ХХ век?

Също така, ако това не е достатъчно, нека споменем, че Корана има сто и четиринадесет глави, над шест хиляди стихове. И има стотици хора във времето на пророка Мохамед (мир на праха му), които запаметяват тази книга изцяло. Как се случва това? Бил ли е някакъв гений? Дали някой от тях запаметява Евангелието ? Дали някой запаметява Тората, Псалмите, Стария Завет и Новия Завет? Никой не е направил това. Дори Римския папа.

Но има милиони мюсюлмани днес, които са запомнили цялата тази книга. Това е амбицията на всеки мюсюлманин. Не на някои – на всеки! Колко християни някога сте срещнали в живота си, които са запаметили Библията? Никой. Никога не съм срещал някой християнин, който запаметява цялата Библия, както никога не съм срещал християнин, който дори знае какво има в цялата Библия. Защо така? Защото при християните имаме над седемстотин различни вероизповедания, както и около тридесет и девет различни версии на Библията – различни книги и различни версии. Различен брой стихове и различен брой глави.

Това са само някои факти за Корана. Коранът е запазен без най-малка промяна за петнадесет века. И аз не осъждам никого. Аз съм човек, който е бил християнин. Аз разбрах всички тези неща чрез моето собствено разследване. И сега споделям тази информация с вас. Повдигам някои скали, за да погледнете под тях. Ако поискате!

Просто помислете, а ако всичко това е вярно? Ще се съгласите ли, че тази книга е доста мъдра? И уникална, най-меко казано? Ще бъдете ли достатъчно честни, за да признаете, че е? Разбира се, ако бяхте честни. А вие сте. На саме със себе си, трябва да стигнете до това заключение. Много други немюсюлмани са стигнали до същото заключение. Хората като Бенджамин Франклин, Томас Джеферсън, Наполеон Бонапарт и Уинстън Чърчил, ако назовем само няколко. Много повече са, и още, и още. Те стигнаха до същото заключение. Дали те приеха Исляма открито, или не? Те стигнаха до заключението, че няма друга книга в света като Корана, който е източник на мъдрост, изцеление и насока.

Сега, когато се разбрахме по въпроса за автентичността на Корана, нека се обърнем към друг предмет: основните теми на Корана. Върховното единство на Всемогъщия Бог, който включва името Му, Неговите качества, връзката между Всемогъщия Бог и Неговите творения и как хората трябва да поддържат тази връзка. Приемствеността на пророците и пратениците Му, живота им, техните послания, както и общата им мисия. Настойчивото утвърждаване на окончателния и универсален пример на Мохамед (мир на праха му), Печатът на Пророците и Пратениците. Напомнянето на човешките същества за краткостта на този живот и призоваване към вечността на отвъдния живот. Отвъден живот, това е животът, който идва след нашия земен живот. Това, което се случва когато оставим този свят и продължим нататък . Не искам да кажа, че това ще стане тази вечер. Но след като умрете и напуснете тази Земя, вие ще се отправите на друго место, независимо дали ще го приемете или знаете за него; Ще се отправите натам, независимо дали приемате това или не, защото сте били предупредени. Тъй като целта на този живот не е да седите тук и да не правите нищо и да няма ефект. Всяка причина има ефект! А вие сте влезли в този живот с причина и цел и трябва да има ефект! Трябва да има гарантиран ефект! Вие не ходите на училище, просто за да сте там! Вие не ходите на работа без да ви се плаща! Вие не строите къща за да стои празна! Вие не купувате костюм за да не го носите! Вие не растете като дете за да не станете възрастен! Вие не можете да живеете и да не очаквате да умрете! Вие не може да умрете без да очаквате да бъдете положени в гроба! И не можете да очаквате, че гробът е краят. Защото това би означавало, че Бог ви е създал с глупава цел. Нима сте ходили на училище, работили, направили нещо, или избрали жена, или избрали името на децата си с глупава цел. Как може тогава да очаквате от Бога нещо по-малко?

В опит да се предизвика въображението и убеди разума, Коранът красиво разказва за океаните и реките, дърветата и растенията, птиците и насекомите, за дивите и домашните животни, планините, долините, небесата, небесните тела и Вселената, рибата и водния живот, за човешката анатомия и биология, човешката цивилизация и историята, описва рая и ада, развитието на човешкия ембрион, мисиите на всички пророци и пратеници и целта на живота на Земята. И как може един овчар , роден в пустинята, който е израснал неграмотен и не може да чете– как би могъл да знае неща, за които никога не е имал понятие?

Най-уникалният аспект на Корана, обаче, е, че той потвърждава всички предишни разкрити писания. И след като изучите Исляма, вие вероятно можете да вземете решение да станете мюсюлманин без да променяте вашата религия! Не е нужно да променяте религията си … Виждате ли, ако сте намалили теглото си, не бихте хвърлили костюм за $ 500, разбира се, че не искате! Можете да го отнесете на шивач и да кажете: “ Вземете този костюм, моля. Направете някои промени в него, защото аз харесвам този костюм “ По същия начин не е нужно да сменяте вярата си, ваша чест, силната си любов към Исус Христос, привързаността ви към Бога, на които се кланяте, вашата истинност, и вашата всеотдайност към Всемогъщия Бог. – Няма да променяте това и да го изхвърляте! Запазете всичко това! Но направете промени, когато знаете, че истината е била разкрита пред вас! Това е всичко!

Ислямът е прост: той се състои в свидетелство за това, че няма никой друг освен Всемогъщия Бог. Ако аз ви помоля да свидетелствате, че вашият баща е баща ви – колко от вас ще кажат: “Да, баща ми е мой баща; Синът ми е моят син; Жена ми е моятажена; Аз съм това, което съм. “ Тогава защо се колебаете да свидетелствате, че Всемогъщият е само Един и Всемогъщ Бог, само един, и че Всемогъщият Бог е Господ и ваш създател? Защо сте толкова надменни, за да направите това? Възможно ли е над главата ви да свети ореол? Смятате ли, че притежавате нещо, което Бог не притежава? Или бъркате? Това е въпрос, който трябва да си зададете.

Ако имате шанса да действате по съвест и съгласно законите на Бог, ще го направите ли? Ако имате шанса да помолите Бог да приеме най- доброто от делата ви, ще го направите? Ако сте имали шанса да направите това преди да умрете, и си мислите, че ще умрете тази нощ, бихте ли се колебали да свидетелствате, че има само един Бог? Ако си мислите, че ще умрете тази нощ и че пред вас е раят и в зад вас гори адския огън, ще се колебаете ли да свидетелствате, че Мохамед е последният пратеник на Бога и Печат на всички пророци? Вие няма да се поколебаете да свидетелствате, че вие сте един от тези, които биха искали да бъдат записани в книгата на Бога, както тези, които Му се поверяват!

Но вие си мислите, че ще живеете още известно време. И разбира се, не сте готови да се молите всеки ден! Това е, защото си мислите, че ще живеете известно време. Но колко е “известно време?” Преди колко време сте имали много коса на главата си? Преди колко време косата ви е била изцяло черна? Имате ли болки в коленете и лактите и на други места! Преди колко време сте били просто едно дете, безгрижно тичащто и играещо? Преди колко време беше това? Това беше вчера! Да. И вие ще умрете утре. Така че колко дълго искате да чакате?

Ислямът е свидетелство, че Всемогъщия Бог е Бог, единствения Бог, Единствения, без никакви други богове. Ислямът потвърждава съществуването на Ангелите, които бяха изпратени със задължението за разкриване на откровенията пред пророците. Да донесат посланието на пророците. Да контролират ветровете, планините, океаните, и отнемат живота на тези, за които Бог е наредил да умрат. Ислямът потвърждава, че всички пророци и пратеници на Всемогъщия Бог бяха праведници. И че всички те бяха изпратени от Всемогъщия Бог да разкажат за Деня на Страшния съд за всички същества. Ислямът потвърждава, че всяко добро и зло е заложено от Всемогъщия Бог. Накрая, Ислямът потвърждава, че определено ще има възкресение след смъртта.

Ислямът е като една голяма къща. А всяка къща трябва да бъде изградена с осови и носещи колони. Основи и колони. И вие трябва да построите къща по правилата. Основите са правилата! И когато строите къщата си трябва да следвате правилата.

Основните задължения на всеки мюсюлманин са прости и се сумират само в 5 прости правила, така наречените пет стълба на Исляма: Вяра, Молитва, Пост, Милостиня и Поклонение.

Най-важното правило на Исляма е да поддържа строго монотеизма. Това е да не приема никой друг освен Бога. Това означава да се моли само на Бога. Вярващият се моли на Бога директно, без посредничеството на свещеници или духовници или светци. Не казваме нищо за Бога, което нямаме право да казваме. Не казваме “той има баща, син, дъщеря, майка, чичо, леля, настойници.” Не казваме нищо за Бога, което нямаме право да казваме. Когато свидетелствате вие осъждате самите себе си. Приемате присъдата, която искате. Или сами се осъждате на мир и рай, или се осъждате на объркване, чувство на неудовлетвореност, адски огън и наказание. Избирайте сами.

Запитайте се: “ Свидетелствам ли, че има само един Бог?” Когато си зададете този въпрос, трябва да се отговори: “Да, аз свидетелствам.” След това се запитайте следващия въпрос. Свидетелствам ли, че Мохамед е пратеник на Всемогъщия Бог? “Да, аз свидетелствам.” Ако свидетелствате за това, тогава вие сте мюсюлманин. И не е нужно да се промени това, което сте били. Просто трябва да се направят промени в това, което сте – във вашето мислене и практика.

И накрая, аз ви питам един честен и директен въпрос: Разбрахте ли това, което ви казах? Ако сте съгласни с това, което казах и сте готови да приемете Исляма, готови ли сте да станете мюсюлманин. За да станете мюсюлманин, първо трябва да рецитирате Шахада “свидетелството”; чрез която се декларира вярата в Единобожието и приемането на Мохамед като Божий пророк.

لا إله إلا الله محمد رسول الله
Ла илаха Вилно-Аллах, Мохамед расулулах
Няма друг бог освен Бог и Мохамед е пратеник на Бога.

Свидетелствам, че има само един Бог Свидетелствам, че Мохамед е пратеник на Бога.

Гледайте също следния видеоклип:

Нека Аллах да ни благослови. Нека Аллах да ни води. Бих искал да кажа на всички немюсюлмански читатели на тази публикация — Бъдете много честни със себе си. Помислете за това, което сте прочели. Вземете тази информация с вас и я абсорбирайте. Седнете с мюсюлмански човек и го оставете да ви обясни малко по-нататък, за да ви разкрие красотата на Исляма. Направете следващата стъпка!

Когато сте готови да приемете Исляма и да станете мюсюлманин, измийте се, преди официално да станете мюсюлманин. Приемете Исляма. Знайте за Исляма. Практикувайте Исляма. И се наслаждавайте на даровете, които Бог ви е дал, защото вярата не е нещо, което може да приемаме за даденост. Ако не го прилагате на практика, то ще се изпари като благоухание. Нека Аллах да ни води. Нека Аллах да ни помогне. И аз оценявам честта да говоря с вас чрез тази публикация.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Aсаламу Aлайкум я я рахматуллахи баракатух
[На Aрабски за “ Мир на тебе и Божията милост и благослов за вас.”]

Ако искате да станете мюсюлманин или имате нужда от повече информация за исляма, моля пишете ни На info@islamicbulletin.org.


Преглед / Печат в Показваш Книга

Как да стане мюсюлманин Видео