Meningen med Livet

Jeg er beæret over å få muligheten til å adressere dere her. Og jeg ønsker å presisere at dette ikke er noe foredrag…Jeg tror enda ikke at jeg er klar til å holde et foredrag. Dermed er dette en form for…råd til meg selv. Fordi jeg ser meg sittende i disse stoler foran meg. For bare noen dager siden, noen år siden, en liten stund siden – så satt jeg nøyaktig der dere sitter nå, uavhengig av nasjonalitet, jeg var en som ikke egentlig forsto…meningen med livet!

Med det, ber jeg om at dere tolker det jeg sier til dere som ren informasjon og velmente råd – ikke et foredrag. Informasjonen som jeg ønsker å dele med dere kan muligens virke ganske omfattende. Hvis du forestiller deg menneskehjernen og informasjonsmengden den kan lagre og tyde – da er jeg sikker på at noen sider med informasjon i dag, ikke overvelder dere.

Det er mitt ansvar og adressere emnet vi skal diskutere i dag – Hva er meningen med våre liv? Og også å spørre spørsmålet – «Hva vet du om Islam?» Jeg mener – hva vet du egentlig om Islam? Ikke det du har hørt om Islam; ikke det du har sett som utførte handlinger av noen muslimer, men – hva vet du om Islam?

I en verden fylt med fordommer og kulturelle normer er det sjeldent at man finner mennesker som tar seg tid til bare å tenke. Å tenke objektivt på livet, å prøve å forstå sannheten om denne verden og den ordentlige meningen med livet. Dessverre, når du spør folk flest spørsmålet – «Hva er meningen med livene våre?» som er slikt et fundamentalt og viktig spørsmål, så forteller de deg ikke det de har funnet ut gjennom observasjon eller analytisk resonnement. I de fleste tilfeller gjenforteller de bare vanlige antagelser som de har hørt fra andre. Det min far sa var meningen med livet, det presten i kirken min sa var meningen med livet, det læreren min sa, det vennen min sa.

Hvis jeg spør noen hva meningen med å spise er, «Hvorfor spiser vi?» vil de fleste svare, på en eller annen måte at «det er næring» ettersom næring holder oss i live…Hvis jeg spør noen hvorfor de jobber? Da svarer de at det er nødvendig for å kunne gi seg selv og familien det de trenger. Hvis jeg spør noen hvorfor de sover, hvorfor de vasker seg, hvorfor de kler seg etc. vil de svare – «Det er et behov for alle mennesker. » «Hvorfor er det sånn at når vi spør spørsmålet ‘hva er målet og meningen med livet?’, så får vi så mange forskjellige svar?» Det er fordi folk flest er forvirret, de vet egentlig ikke. De fomler i mørket. Og heller enn å si «Jeg vet ikke», så gir de bare et svar som de er blitt programmert til å svare.

La oss tenke over dette. Er meningen vår i dette livet, simpelthen å spise, sove, kle oss, jobbe, skaffe oss materielle goder og å nyte? Er det meningen? Hvorfor blir vi født? Hva er egentlig vår eksistens og hvilken visdom ligger bak skapelsen av mennesket og dette vidunderlige universet? Tenk over det!

Noen argumenterer med at det ikke finnes bevis på et guddommelig opphav, at det ikke finnes bevis for en Gud, at det ikke finnes bevis for at ette universet ble skapt ved guddommelig bevissthet. Det finnes mennesker som tror på dette – og de sier at muligens denne verden ble skapt ved en tilfeldighet. Et stort smell, og hele denne vidunderlige verden, med all dens samspill simpelthen hendte. De hevder også at livet ikke har et definert formål og at det ikke finnes noe som kan bevise, enten logisk eller vitenskapelig at Gud eller mening finnes, eller at noen som helst guddommelig årsak står bak denne verden.

Her har jeg lyst til å nevne noen vers fra Koranen som adresserer dette.

«I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling, sannelig, her er kjærtegn for dem som har hjertets forstand, som kommer Gud i hu når de er stående, sittende eller liggende, som mediterer over himlenes og jordens skapelse: «Herre, Du har ikke skapt dette for intet! Priset være Deg! Bevar oss fra Ildens straff!»

[Koranen 3: 190-191]

I verset ovenfor nevner Allah veldig tydelig for oss, ved først å gjøre oss oppmerksomme på vår egen skapelse, de forskjellige kroppsholdninger og meninger som mennesker har. Han gjør oss oppmerksomme på himmelen. Natten og dagens veksling, grunnen, stjernene, stjernetegnene…Og så sier Han til oss at Han ikke skapte alt dette for noen tåpelig årsak! Fordi når du ser hvordan alt henger sammen, vet du at det er mektig og nøyaktig. Og noe veldig mektig og nøyaktig som ligger overskrider våre kalkuleringer og våre forestillinger – Det kan ikke være tåpelig. Det kan ikke simpelthen være most sammen.

For eksempel, hvis du tok 10 klinkekuler og gav det numrene en til ti. Og alle var i forskjellige farger. Og du legger dem i en pose og rister posen. Deretter, lukker du øynene dine, fører hånden inn i posen og jeg ber deg «ta ut klinkekule nummer en. Og deretter nummer to. Og deretter nummer tre, i rekkefølge.» Hva er sannsynligheten for at du tar ut de klinkekulene i rekkefølge? Vet du hva sannsynligeten er? En av tjueseks millioner! Så hva er sannsynligheten for at himmelen og jorden ble kastet sammen i et stort smell og organisert slik den er? Hva er sansynligheten?

Mine kjære respekterte gjester – Vi er nødt til å spørre oss selv et spørsmål til…Når du ser en bro, en bygning eller en bil, så tenker du umiddelbart på personen eller firmaet som produserte den. Når du ser et fly, en rakett, en satellitt, eller et stort skip – tenker du også på hvor utrolig det kjøretøyet er. Når du ser et atomkraftverk, en romstasjon i bane, en internasjonal flyplass som har alt, og hvis du tenker på andre strukturer som eksisterer her, i dette landet – må du bli rimelig imponert av konstrueringsdynamikken som er involvert.

Likevel er dette bare ting som er produsert av mennesker. Hva med menneskekroppen med sitt massive og intrikate kontrollsystem? Tenk på det! Tenk på hjernen – hvordan den tenker, fungerer, analyserer, lagrer informasjon, tilegner seg informasjon, skiller og kategoriserer informasjon i løpet av et millisekund! Hjernen gjør alt dette hele tiden. Tenk på en hjerne en liten stund. Dette er hjernen som bygde bilen, romskip, skip etc. Tenk på hjernen og hvem som lagde den. Tenk på hjertet, hvordan det pumper kontinuerlig i seksti eller sytti år – tar inn og sender ut blod til hele kroppen, og opprettholder den stødige presisjonen gjennom hele den personens liv. Tenk på det! Tenk på nyrene – hva slags funksjon de har? Kroppens rensere, som foretar hundrevis av kjemiske analyser samtidig som de kontrollerer blodets giftnivå. Det gjøres automatisk. Tenk på øynene dine – det menneskelige kameraet som stiller inn fokus, tolker, evaluerer og legger på farge automatisk. Den naturlige mottakelse og innstilling av lys og avstand – alt automatisk. Tenk på det – hvem lagde det? Hvem har finstilt det? Hvem har planlagt det? Og hvem styrer det? Mennesker selv? Nei…selvsagt ikke.

Hva med dette universet? Tenk på det. Jorden er en planet i vårt solsystem. Og vårt solsystem er ett av systemene i Melkeveien. Og Melkeveien er ett av stjernebildene i den galaksen. Og det finnes millioner av galakser slik som Melkeveien. Tenk på det. Og de er alle i posisjon. De er alle finstilt. De kolliderer ikke; de er ikke i konflikt. De svømmer langs en bane som har blitt satt for dem. Var det mennesker som gjorde dette? Og opprettholder mennesker denne finstillingen? Nei, selvfølgelig ikke.

Tenk på havet, fiskene, insektene, fuglene, plantene, bakterien, de kjemiske elementene som enda ikke har blitt oppdaget og ikke kan finnes selv med de mest sofistikerte instrumenter. Fremdeles har hver og en av dem en lov som de må følge. Hele denne synkroniseringen, balansen, harmonien, variasjonen, designet, opprettholdelsen, gjennomføringen og uendelige nummereringen – Skjedde dette ved en tilfeldighet? Og, fungerer disse tingene kontinuerlig og kun tilfeldig? Og fortsetter de å reprodusere seg selv og å opprettholde seg selv ved en tilfeldighet? Nei, selvfølgelig ikke.

Å tro det ville være ulogisk og tåpelig. Det ville i det minste indikere at hvem enn som står bak, ville være totalt utenfor sfæren for menneskelig forståelse. Vi ville alle være enige om det. Den som står bak, og som fortjener lovprisning og takknemlighet er den ubegrensede makt – Gud. Gud skapte alt dette og er ansvarlig for opprettholdelsen av alt. Derfor er Gud den eneste som fortjener lovprisning og takknemlighet.

Hvis jeg ga hver og en av dere hundre kroner, uten noen grunn, bare for at dere kom hit, ville dere hvert fall si «takk.» Men, hva med øynene deres, lungene, hjernene, livene ånden, barna? Hva med dem? Hvem gav deg dem? Er ikke Han verdig lovprisning og takknemlighet? Er ikke han verdi deres tilbedelse og annerkjennelse? Mine brødre og søstre det, i et nøtteskall, er meningen og målet med dette livet

Allah sier i Koranen:

«Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.»

[Koranen 51:56]

Dette er hva Gud den Allmektige sa. Så meningen med dette livet er å gjenkjenne Skaperen og å uttrykke takknemlighet til Skaperen. Å tilbe skaperen, å gi oss selv til Skaperen og å adlyde lovene som han har bestemt for oss. I et nøtteskall betyr det tilbedelse. Dette er meningen med dette livet. Og hva enn vi gjør mens vi tilber- å spise, drikke, kle oss, jobbe, trivselen mellom liv og død- alt dette er forgjengelig. Vi ble skapt for tilbedelse – det er meningen med livet. Jeg tror at til og med en mann av vitenskap og analyse ville være enig i det. Muligens har de et annet mening for bare dem, men det er noe de må bestemme mellom seg selv og den allmektige Gud.

Nå går vi videre til del to av emnet. Hva vet du om Islam? Ikke hva du har hørt om Islam. Ikke hva du har sett av muslimers handling, fordi det er en forskjell mellom Islam og muslimer. På samme måte som det er en forskjell mellom en mann og en far. En mann som har barn – han er en far, men det å være en far medfører ansvarlighet. Hvis en mann ikke gjennomfører sitt ansvar, er han ikke nødvendigvis en god far. Hvis en muslim ikke følger disse regler og ordre, er han ikke en god muslim. Så du kan ikke sammenligne Islam med muslimer.

Vi hører ordene ‘Islam’ og ‘muslimer’ ganske ofte. Og vi leser om islam og muslimer i aviser og skolebøker. Vi hører og ser mye som er unøyaktig, misvisende og bevisst feilinformert og feilrepresentert og som faktisk er planlagt av muslimer selv. Fremdeles er en femtedel av verdens 5 milliarder mennesker, muslim! En av fem er muslim! Det er en statistikk som du kan bekrefte i enhver ensyklopedi, almanakk eller andre kilder om du vil. Hvordan kan det ha seg at hvis en femtedel av verdens innbyggere er muslimer, at vi ikke vet noen ting om Islam? Sannheten om islam, hvis Jeg fortalte deg at en femtedel av verdens innbyggere er kineser, som er et faktum – Det er en milliard kinesere i verden, en av fem er kineser! Da vet vi de geografiske, sosiale, økonomiske, politiske, filosofiske og historiske fakta om Kina og Kinesere. Hvordan kan det ha seg at vi ikke vet om Islam?

Hva er det som bringer sammen så mange forskjellige nasjoner og denne universale sammensetningen til et felleskap? Hva gjør en bror og søster i Yemen min bror og søster, selv om jeg er fra USA? Og gjør denne bror fra Eritrea min bror eller søster, og gjør en annen bror fra Indonesia min bror, og fra Afrika min bror, og enda en fra Thailand min bror, og fra Italia, Hellas, Polen, Østerrike, Columbia, Bolivia, Costa Rica, Kina, fra Spania, fra Russland og så videre. Hva gjør dem mine brødre og søstre?! Vi med forskjellige kulturelle og psykologiske bakgrunner! Hva er det med Islam som automatisk omfavner oss og førere oss sammen som et brorskap? Hva er de nøyaktige karakteristikker av denne misforståtte levemåten som følges av en stor del av menneskeheten?

Jeg skal prøve å gi dere noen fakta. Men i tillegg til dette, som jeg har nevnt til dere tidligere, er det nødvendig at dere åpner sinnene og hjertene deres – fordi, hvis jeg snudde et glass opp ned og tømte vann på det, ville jeg aldri få et glass med vann. Det er nødt til å være snudd riktig. Fakta alene fører ikke til økt forståelse, men en kombinasjon av toleranse, ambisjon og evnen til å sette pris på og akseptere sannheten når du hører den.

Ordet ‘Islam’ betyr underkastelse, undergivenhet og lydighet. Underkastelse, undergivenhet og lydighet til den Allmektige Guds lover. Du kan si ‘Allah.’ Du kan si ‘Skaperen.’ Du kan si ‘Den Ubestridte Gud,’ Den Ubestridte Kraft,’ Den Allmektige,’ alle disse er navnene Hans.

Muslimer bruker det Arabiske navnet for Gud, Allah, fordi på Arabisk finnes det ikke noe annet uttrykk. Ordet Allah kan ikke brukes om noe som er skapt.

Andre ord som folk bruker for Allmektig kan også brukes om skapte ting. For eksempel ‘den allmektige dollar’, ‘Å jeg elsker min kone, hun er fantastisk!’ Eller, ‘Han er fantastisk.’ Nei, nei, nei, nei… Men ordet ‘Allah’ kan bare brukes om Han som har skapt alt dette som vi tidligere har beskrevet. På grunn av dette så kommer jeg til å bruke ordet ‘Allah’ og dere vet hvem jeg snakker om.

Ordet ‘Islam’ kommer fra roten ‘Salama’ – det betyr å ha fred. Derfor er en muslim en person som underkaster, undergir seg og adlyder Den Allmektige Guds lover. Og gjennom denne underkastelsen oppnår han fred og ro for seg selv. Vi kan umiddelbart se, at ved en slik definisjon, så beskriver det arabiske ordet ‘Islam’ samme oppførsel for alle de kjente og respekterte profetene til den Allmektige Gud…Alle sammen inkludert Adam, Noa, Abraham, Moses, David, Salomon, Isak, Ismael, Jakob, Johannes døperen, Suleiman, Jesus sønn av Maria, og Mohammed (Fred være med dem alle.) Alle disse menn, disse profeter og budbringere, kom fra den samme Allmektige Gud, med det samme budskap, med det samme overføringsledd, og de sa en ting – adlyd Gud! Tilbe den Allmektige Gud og oppfyll meningen med livet og utfør gode handlinger, så vil du bli belønnet med et nytt liv. Det er alt de sa! Ikke gjør det til noe mere enn det! Det er alt de sa, uavhengig av hvilket språk og hvilken tid de kom fra – Det er alt de sa.

Hvis du leser skriftene nøye, uten din egen fortolkning eller noen andres tillegg eller forfalskning – vil du se at dette var den enkle beskjed fra alle disse profeter som bekreftet hverandre. Ingen av disse profeter sa noen gang, «Jeg er Gud – tilbe meg». Du vil ikke finne det i noen hellige bøker du har, ikke i Bibelen, ikke i Toraen, ikke i det nye testamente, ikke i Davids salmer – Du finner det ikke i noen bok. Du finner det ikke i noen profets tale. Gå hjem i kveld og bla gjennom hver side av din Bibel, og jeg garanterer deg – du finner det ikke noe sted. Ikke noe sted! Så hvor kom dette fra? Det er noe du selv må finne ut.

Vi kan enkelt se at ved en slik definisjon, så beskriver det Arabiske ordet hva alle profeter gjorde. Alle kom og underkastet seg Gud; underga seg Gud; Kalte folket til Gud; Og ba folket og insisterte på at folket skulle gjøre ordentlige handlinger. Moses’ Ti Bud- Hva var det? Abrahams tale – Hva var det? Davids salmer – Hva var det? Solomons ordspråk – Hva sa han? Jesus Kristus’ Evangelie – hva sa han? Hva sa Johannes døperen? Hva sa Isak og Ismael? Hva sa Muhammed? Ikke noe mer enn det!

«De ble kun pålagt å tjene Gud i religiøs oppriktighet overfor ham, som Gud-søkere, og å forrette bønnen og gi det rituelle bidrag. Dette er rett religion. »

[Koranen 98:5]

Dette er hva Allah sa. Og de ble ikke beordret noe annet enn å tilbe Allah, å være oppriktige mot Ham. Og dette var den sanne vei, dette var den egentlige beskjed. På samme måte, vil det også være passende her å anse både profeter og budbringere som muslimer, fordi en ‘muslim’ er hva? Ikke tenk på den Arabiske terminologi, Ikke tenk på hvordan vi tiltaler dem – ikke tenk på Mekka, Saudi Arabia eller Egypt. Nei! Tenk på hva ordet ‘Muslim’ betyr. ‘Han som underkaster seg den Allmektige Gud, og adlyder den Allmektige Guds lover,’ i dette tilfelle enten naturlig eller dialektisk – Alle som underkaster seg den Allmektige Guds lover er muslimer!

Så, når et barn kommer ut av morens livmor slik Gud har bestemt- hva er det? Det er en muslim! Når solen går i bane – hva er det? Det er en muslim! Når månen går rundt solen – Hva er det? Det er en muslim! Tyngdekraftsloven – hva er det? Det er en muslimsk lov! Alt som underkaster seg den Allmektige Gud er en muslim! Derfor, når vi bevisst adlyder den Allmektige Gud er vi muslimer! Jesus Kristus var muslim. Hans velsignede mor var muslim. Abraham var muslim. Moses var muslim. Alle profetene var muslimer! Men de kom til folket sitt og talte forskjellige språk. Profeten Muhammed (SAW) talte Arabisk. Og slik, på det arabiske språket er en som underkaster seg muslim. Hver profet og budbringer av den Allmektige Gud brakte den samme fundamentale beskjed- ‘Tilbe den Allmektig Gud og vær ærlig med Ham’ Når vi undersøker hver profets beskjed, kan vi enkelt se dette.

Der hvor det er konflikt, er det et resultat av falske påstander, falske bevis, overdrivelser, personlige tolkninger av falske forfattere, historikere, akademikere og individer. For eksempel, la meg poengtere noe som dere muligens allerede har sett. Som en Kristen, har jeg sett det før jeg ble muslim og…Jeg forsto det ikke. Hvorfor er det sånn at Gud alltid blir referert til som Den Ene – Mesteren og Universets Herre og Konge i Det Gamle Testamente. Og i det første Mosebud, tillater Han ikke noen å tilbe graverte bilder; eller bøye seg til noe annet i himmelen, jorden eller sjøen under – Han ville aldri tillate det. Alle profetene sa at det er bare En Gud. Gjennom hele det gamle testamentet blir dette gjentatt om og om igjen. Og så, plutselig, får vi fire vitnesbyrd – fire evangelier kalt Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Matteus hvem? Markus hvem? Lukas hvem? Johannes hvem? Fire forskjellige evangelier som ble skrevet førti-åtte år fra hverandre. Og ingen v disse menn, som ikke samarbeidet med hverandre, ingen av dem, skrev etternavnet sitt. Hvis jeg ga deg en sjekk for din lønn denne måneden og skrev fornavnet mitt på den, og ba deg om å ta den til banken – ville du akseptert den? Nei, det ville du ikke…Hvis politiet stoppet deg og ba deg om identifikasjon eller pass og du bare hadde fornavn, ville det vært akseptabelt for ham? Kunne du skaffet et pass med bare fornavn? Ga moren og faren din deg bare ett navn? Hvor, i menneskets historie, er ett navn akseptert som dokumentasjon, hvor? Ikke noe sted! Bortsett fra i det Nye Testamente.

Og hvordan kan du basere troen din på fire Evangelier som er skrevet av fire men som tilsynelatende ikke kan fornavnene sine? Så, etter disse fire Evangeliene, er det femten bøker til skrevet av en man som var en apostat som drepte Kristne, torturerte Kristne, og deretter sa at Han, i et syn, så Jesus. Deretter ble han utnevnt en Jesu apostel. Hvis jeg fortalte deg at Hitler, etter at han drepte alle Jødene, bestemte seg for at han ønsket å bli reddet. Og han mætte Jesus eller Moses på veien og ble Jøde. Etter at han skrev femten bøker og la dem til Toraen – ville dette vært akseptabelt for Jødene? Nei, du ville ikke akseptert det. Så hvordan kan fire bøker skrevet av menn uten etternavn, og femten andre bøker skrevet av en annen mann – og dette er den første gangen at Gud kalles menneske, og den første gangen Gud kalles tre, og første gangen Gud er gitt en sønn – hvordan er dette akseptabelt for Kristne? Hvordan? Tenk på det! Vi skal ikke argumentere her, bare gi dere noe å tenke på.

Profeten Muhammeds (SAW) advent bragte ikke en ny religion eller en levemåte, slik noen feilaktig hevder. Det var heller motsatt, Profeten (SAW) bekreftet det livet og de beskjeder som var gitt av alle tidligere profeter og budbringere. Både gjennom sin personlige oppførsel og gjennom guddommelige åpenbaringer som han mottok fra den Allmektige. Den hellige skript som Muhammed (SAW) brakte er kalt Koranen. Det betyr ‘Det som er resitert.’ Fordi Muhammed (SAW) skrev ikke koranen. Han forfattet ikke Koranen. Ingen kom til ham og hjalp ham skrive Koranen. Og ingen samarbeidet med ham om dette. Engelen Gabriel resiterte ordene til ham! Og den Allmektige Gud gjorde hans hjerte mottakelig. Profeten Muhammeds (SAW) hjerte, var mottakelig for åpenbaring og vi har denne Koranen som er blitt preservert i årevis uten forandring. Finnes det noen annen bok i verden som har blitt preservert slik den ble åpenbart uten forandring. Ingen bok… Bare Koranen.

Ikke stol på meg! Dra til biblioteket og les Encyclopedia Britannica, eller Verdensensyklopedien, eller den Amerikanske Ensyklopedi, eller en hvilken som helst annen ensyklopedi ikke skrevet av muslimer. Les hva den sier om Islam, Koranen, og Muhammed (SAW). Da vil du akseptere at det jeg sier er universelt dokumentert og tydelig! At Muhammed (SAW) er det dypeste individet i menneskets historie. Les hva de sier. At Koranen er den mest utrolige, den dypeste litteraturen i historien. Les hva de sier. At den Islamske levemåte er kategorisert så presist og dynamisk! … Det har aldri endret seg.

Den hellige skrift som Muhammed (SAW) mottok, er kalt ‘Koranen’. Og hver av profetene og budbringerne mottok også skriften. I Koranen er grunnlaget for disse profetene, disse skriftene, deres fortellinger beskrevet med stor detalj. Møtte Muhammed (SAW) dem, snakket, spiste eller samarbeidet med dem for å skrive deres biografier? Nei, selvfølgelig ikke. I Koranen, blir Muhammed (SAW) referert til som den Allmektige Guds budbringer og de tidligere profeters segl- som er grensen for hans rolle som menneske.

«Muhammad er ikke far for noen av dere, men Guds sendebud og profetenes segl. Gud kjenner til alle ting.»

[Koranen 33:40]

Muslimer tilber ikke Muhammed (SAW), vi er ikke ‘Muhammedanere’. Vi har ingen rett til å endre navnet ‘Muhammed’ og si at vi er ‘Muhammedanere’. Nei, folket som fulgte Moses, var ikke ‘Moseanere’. Folket som fulgte Jakob var ikke’ Jakobitter’. Folket som fulgte Abraham var ikke ‘Abrahamianere’. Eller ‘Davidianere’…Nei, nei, nei. Så hvorfor kaller folk seg ‘Kristne’? Kristus kalte seg ikke ‘Kristen’, Så hvorfor kaller folk seg ‘kristne’?

Jesus Kristus (fvmh) sa at det han mottok fra den Allmektige Gud var Guds ord, og at han Hørte det han sa! Det er hva han gjorde! Så hvorfor kaller folk seg ‘Kristne’? Vi må være som Jesus! Og hva var Jesus? Ha var en tjener av den Allmektige Gud; så vi burde være tjenere til den Allmektige Gud, det er alt!

Som den siste skriften og guddommelige åpenbaring, gjør Koranen det veldig klart og tydelig

«I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere.»

[Koranen 5.3]

Så gjennom Koranen kom ordet ‘Islam’. Fordi når bygningen er fullført, kaller du det ‘et hus’. Når bilen settes sammen kalles den ikke en bil – den holder på å bli satt sammen! Når den er ferdig, har blitt sertifisert, har blitt prøvekjørt – da er den en ‘bil’. Når Islam ble ferdiggjort som en åpenbaring, som en bok, som et eksempel gjennom Profeten Muhammed (SAW), da ble ‘Islam’ til. Det ble en levemåte.

Så det er ordet som var nytt… Men ikke handlingen… ikke Profeten…ikke Guds befaling…Ikke en ny Gud…Ikke n ny åpenbaring…bare navnet, Islam. Og som jeg sa tidligere, hvem var alle profetene? De var alle Muslimer. En annen distinksjon er at Muhammed (SAW), i motsetning til sin forgjengere – kom ikke kun til Araberne eller sitt eget folk. Nei, derfor er ikke Islam Arabernes religion. Selv om Profeten Muhammed (SAW), sønn av Abdullah, ble født i Mekka, en by på den Arabiske halvøy, og var Araber fra fødselen, bragte han ikke Islam kun til Araberne. Han bragte Islam til alle mennesker.

Selv om Koranen ble åpenbart på Arabisk, forkaster det enhver antakelse om at Muhammeds (SAW) budskap var begrenset eller kun ment for Araberne. I den hellige Koranen sier Allah,

«Vi har sendt deg som en nådesbevisning til all verden.»

[Koranen 21:107]

Slik er Muhammed (SAW) den siste, kronen over de store profeter før ham. De fleste menneskervet simpelthen ikke dette.

Og siden jeg refererer til Koranen for å støtte min presentasjon, skal jeg gi litt bakgrunnsinformasjon om selve Koranen. Først og fremst hevder Koranen at den er produktet av guddommelig åpenbaring. Det er, at den ble sendt ned fra den Allmektige Gud til Muhammed (SAW) for inspirasjon.

Allah sier,

«Ei heller taler han av eget påfunn!

Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!»

[Koranen 53:3-4]

Muhammed (SAW) taler ikke for seg selv, sine ideer, sine ambisjoner, eller sine egne følelser. Men, det er en åpenbaring som er åpenbart til ham! Det er Allahs påstand. Derfor, hvis jeg skal overbevise deg om Koranens autentisitet, må jeg bevise – en, at det var umulig for Muhammed (SAW) å skape slik en bok. To, jeg må bevise at det var like umulig for et menneske å skape den. La oss tenke over dette.

Koranen hevder at,

«Og vi skapte mennesket fra den hengende klump som grep fast i livmorens vegger»

[Koranen 23:13]

«skaper mennesket av en liten seig klump.»

[Koranen 96:2]

Hvordan kunne Profeten Muhammed (SAW) vite at embryoet startet som en hengende klump, gripende fast i morens livmor? Hadde han et teleskop? Et cystoskop? Hadde han røntgensyn? Hvordan mottok han denne kunnskapen, når det kun ble oppdaget for førtisyv år siden?

På samme måte, hvordan viste han at havene har en barriere mellom seg, for å skille melom salt- og ferskvann?

«Han er det, som lar de to hav med vann strømme, det ene drikkbart og søtt, det andre salt og udrikkelig, og mellom dem har han satt en grense som står.»

[Koranen 25:53]

Hvordan visste han dette?

«Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne som begge svømmer i sin bane.»

[Koranen 21:33]

Hvordan visste han at solen og månen, og alle planetene svømmer i en bane bestemt for dem? Hvordan visste han dette? Og så videre, og videre og videre – Hvordan visste han disse tingene? Dette er ting som kun er blitt oppdaget tjuefem eller tretti år siden. Teknologi og vitenskap, sofistiseringen av alt du og jeg vet, er nylig blitt oppdaget. Hvordan viste Muhammed (fvmh) som levde for mer enn 1500 år siden – en uopplyst gjeter som ble bragt opp i ørkenen, uten å vite hvordan man leser eller skriver – Hvordan kunne han vite dette? Hvordan kunne han produsere noe slikt? Og hvordan kunne noen som helst som levde med ham, før eller etter, produsere noe som bare nylig har blitt oppdaget. Det er umulig! Hvordan kunne en mann som aldri forlot den Arabiske Peninsula, en mann som aldri seilte et skip, som levde for over 1500 år siden- gjøre slike tankevekkende beskrivelser, som senest ble oppdaget i denne halvdelen av det 20. århundre?

Også, hvis det ikke er nok, la meg nevne at Koranen har hundre og fjorten kapitler, over seks tusen vers. Og det var hundrevis av folk på Profeten Muhammeds (SAW) tid som memoriserte hele boken. Hvordan skjedde dette? Var han et slags geni? Var det noen som memoriserte Evangeliet – non av dem? Var det noen som memoriserte Toraen, det Gamle Testamentet, det Nye Testamentet? Ingen har gjort det. Ikke en gang Paven.

Men det finnes millioner av muslimer i dag som har memorisert hele boken. Dette er hver muslims ambisjon. Hvor mange kristne har du noensinne møtt som har memorisert Bibelen? Ingen. Du har aldri met noen Kristen som har memorisert hele Bibelen, fordi du har aldri noensinne møtt en Kristen som visste hva som sto i hele Bibelen- med flere bøker og flere versjoner. Et forskjellig antall vers og forskjellige kapitler. Og de er ikke enige om det. Så hvordan kunne de memorisere noe de ikke en gang er enige om.

Dette er bare noen fakta om koranen. Koranen har blitt universelt preservert uten den minste forandring, i løpet av femten århundrer. Og jeg snakker ikke på en nedlatende måte. Jeg er en person som var Kristen. En person som oppdaget disse tingene ved selv å undersøke. En person som nå deler denne informasjonen med deg, snur noen steiner som du kan lete under. Og det er opp til deg!

Bare tenk at hvis alt dette var sant. Ville du være enig i at denne boken er ganske dyp? Og ikke minst, unik? Ville du vært ærlig nok til å si det? Selvfølgelig ville du, hvis du var ærlig. Og du er. Inni deg selv er du nødt til å trekke den konklusjonen. Mange andre ikke-muslimer trakk samme konklusjon. Mennesker som Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte og Winston Churchill, for å nevne et par. Mange andre, og jeg kunne fortsette og fortsette. De trakk samme konklusjon. Enten de aksepterte Islam åpent, eller ikke. De trakk samme konklusjon – at det ikke er noen annen form for litteratur i verden, som er like dyp som Koranen, en kilde av visdom, helbredelse og retning.

Nå som vi har adressert autentisiteten ved Koranen, la oss ta for oss et annet emne: hovedtemaene i Koranen. Den Allmektige Guds overlegne enhet, som inkluderer Hans navn, hans attributter, forholdet mellom Gud Den Allmektige og Hans skapelse, og hvordan mennesker skal opprettholde det forholdet. Kontinuiteten mellom profeter og budbringere, deres liv, deres bud, og deres overordnede oppdrag. Det at det insisteres på det følgende, det siste, og det universelle eksempel, Muhammed (SAW), profetene og budbringernes segl. Dette minner mennesker på hvor kort dette livet er, og kaller dem til en evighet i det kommende livet. Det kommende livet, som betyr etter dette.. Etter dette, forlater du dette stedet og drar til et annet; Jeg mener ikke i kveld. Men etter at du dør og du forlater denne jorden, drar du til et sted, enten du aksepterer det, eller ikke vet om det; Du drar der, og du er ansvarlig, fordi du har blitt fortalt- selv om du har forkastet det. Fordi meningen med dette livet er ikke å sitte her, og etter dette gjøre ingenting og ha ingen effekt. Hver årsak har en effekt! Og du kom inn i dette livet for en grunn og med en mening, og det må ha en effekt! Det må ha en effekt! Du gåre ikke bare til skolen for å bli der! Du går ikke på jobb uten å bli betalt! Du bygger ikke et hus uten å flytte inn! Du får ikke en dress laget uten å ta den på! Du vokser ikke opp som et barn uten å bli voksen! Du jobber ikke uten å forvente å få noe tilbake! Du kan ikke leve uten å forvente å dø! Du kan ikke dø uten å forvente en grav! Og du kan ikke forvente at graven er enden. Fordi det ville bety at Gud har skapt deg av en tåpelig grunn. Og du har ikke gått på skole, jobbet, eller gjort noe annet, eller valgt en kone, eller valgt dine barns navn, for en tåpelig årsak. Hvordan kunne du tilegne Gud noe mindre enn deg selv?

I et forsøk på å fange og overbevise fornuftens fantasi, Koranen bruker stor lengde og vakkerhet for å beskrive hav og fjell, trær og planter, fugler og insekter, ville og tamme dyr, fjell, daler, himmelens utstrekking, himmelobjektene og universet, fiskene og det akvatiske liv, menneskelig anatomi og biologi, menneskelig sivilisasjon og historie, beskrivelsen av paradis og helvete, utviklingen av det menneskelige embryo, profetene og budbringernes oppdrag, og livets mening på jorden. Og hvordan kunne en gjetergutt, født i ørkenen, som ikke kunne lese når han vokste opp- hvordan kunne han beskrive ting som han aldri opplevde?

Det mest unike aspektet ved Koranen, derimot, er at det bekrefter alle de tidligere åpenbarte skriftene. Og, etter å ha vurdert religionen Islam, burde du bestemme deg for å bli muslim du trenger ikke å bestemme deg for å endre deg eller din religion! Du endrer ikke din religion…du forstår, hvis du går ned i vekt, hadde du ikke kastet bort en dyr dress- selvfølgelig ikke! Du ville gått til skredderen og sagt «Kan du legge inn denne dressen litt for meg, er du grei. Gjør noen endringer fordi jeg liker denne dressen». På samme måte, med din tro, din ære, din dyd, du kjærlighet for Jesus Kristus, ditt bånd til Gud, din tilbedelse, din sannhet og din dedikasjon til den Allmektige Gud- du endrer ikke det og kaster det bort! Du holder fast ved det! Men, du gjør endringer der du vet at sannheten har blitt åpenbart til deg! Det er alt!

Islam er enkelt: Å være vitne til at det ikke er noen som fortjener å bli tilbedt bortsett fra den Allmektige Gud. Hvis jeg spurte noen av dere om å bekrefte at deres far er deres far- hvor mange av dere ville sagt, ‘Ja, min far er min far; Min sønn er min sønn; Min kone er min kone; Jeg er meg.’ Så hvorfor nøler du med å si at den Allmektige Gud er En og den eneste En, og din Herre og Skaper? Hvorfor er du arrogant nok til å gjøre dette? Er du fantastisk? Har du noe som Gud ikke har? Eller, er du forvirret? Det er spørsmålet som du er nødt til å spørre deg selv.

Hvis du hadde muligheten til å klargjøre ting med samvittigheten din, og fortelle Gud sannheten, ville du gjort det? Hvis du hadde muligheten til å gjøre dette før du døde, og du trodde at du skulle dø i kveld, ville du ikke nøle med å bekrefte at det bare finnes en Gud? Hvis du trodde at du skulle dø i kveld og at foran deg var paradis og bak deg var helvetes flammer, ville du ikke nøle med å bekrefte at Muhammed er Guds siste sendebud og representerer alle profetene? Du ville ikke nøle med å bekrefte at du er en av dem som vil bli skrevet ned i Guds bok over dem som underkaster seg!

Men, du tror at du skal leve en stund. Og selvfølgelig, du er ikke klar til å be hver dag! Det er fordi du tror at du skal leve en stund. Men hvor mye er ‘en stund’? Hvor lenge er det siden du hadde et hode fullt av hår? Hvor lenge er det siden håret ditt var helt sort? Du har smerter i knær og albuer, og andre steder! Hvor lenge er det siden du var et barn som løpte og lekte, uten å bry deg om noe? Hvor lenge var det siden? Det var i går! Og du skal dø i morgen. Så hvor lenge vil du vente?

Islam er å bekrefte at den Allmektige Gud er Gud, den eneste Gud, den eneste Ene, uten partnere. Islam er å bekrefte eksistensen til englene som ble sendt for å åpenbare profetenes utsagn. Å bære budskapet til profetene. Kontrollere vindene, fjellene, havene, og å ta livet til dem so Gud har bestemt skal dø. Islam er å anerkjenne at alle profetene og budbringerne til den Allmektige Gud var sanne menn. Og at alle ble send av den Allmektige Gud for å vedkjenne at all godhet og ondskap har blitt har blitt styrt av den Allmektige Gud. Til slutt, Islam er å anerkjenne at det vil komme et liv etter døden.

Islam er som et stort hus. Og hvert hus må bygges på en grunn, med støtte. Støtter og en grunn. Og du må bygge et hus med regler. Støttene er reglene. Og når du bygger huset så må du følge reglene.

De fundamentale reglene som er obligatoriske for enhver muslim er enkle, og oppsummert i kun fem enkle regler, de såkalte Islams fem søyler: Tro, Tilbedelse, Faste, Almisse og Pilgrimsferd.

Den viktigste regelen i Islam er å opprettholde den strenge monoteismen. Det er, å ikke akseptere noen partnere med Gud. Ikke å tilbe noe sammen med Gud. Den troende tilber Gud direkte uten videreformidlere som prester, klerker eller helgener. Ikke å si noe om Gud som du ikke har rett til å si. Ikke å si, ‘Han har en far, en sønn, en datter, en mor, en onkel, en tante, nære.’ Ikke å si noe om Gud som du ikke har rett til å si. Når du bekrefter dette, dømmer du deg selv. Du velger selv din dom. Enten dømmer du deg til fred og paradis, eller til forvirring, frustrasjon helvetesbrann og straff. Du dømmer deg selv.

Så spør deg selv, ‘bærer jeg vitne til at det bare er en Gud?’ Når du spør deg selv det spørsmålet, burde du svare, ‘Ja , jeg bærer vitne’. Så spør deg selv det nestes spørsmålet. Bærer jeg vitne til at Muhammed er den Allmektige Guds budbringer? ‘Ja, jeg bærer vitne.’ Hvis du bærer vitne til det så er du allerede muslim. Og du trenger ikke å endre den du er. Du må bare gjøre endringer i hva du er, din tankegang og oppførsel.

Til slutt spør jeg dere et åpent og ærlig spørsmål: Har dere forstått hva jeg har sagt til dere? Hvis der er enige i det jeg har sagt og er klar til å bli en del av Islam, er du klar til å bli muslim. For å bli muslim, må du først deklarerer Shahadaen, ‘vitnesbyrdet’, som er å bekrefte at du tror på Guds enhet og aksepterer at Muhammed (SAW) er hans profet:

La ilaha illa-llah, muhammad rasulu-llah
Det finnes ingen gud utenom Gud, og Muhammed er hans sendebud.

Jeg bærer vitne til at det bare er en Gud, Jeg bærer vitne til at Muhammed er Guds sendebud.

Vennligst se Video uttale!

Måtte Allah velsigne oss. Måtte Allah guide oss. Jeg vil gjerne si, til alle ikke-muslimske lesere av denne publikasjonen: Vær veldig ærlig med deg selv. Tenk over det du har lest. Ta med deg denne informasjonen og absorber den. Sett deg ned sammen med en muslim og la dem forklare deg mer om Islams skjønnhet. Ta neste skritt!

Når du er klar til å akseptere Islam og å bli muslim, vask deg selv før du formelt blir muslim. Aksepter islam. Vet om Islam. Praktiser Islam. Og nyt gavene som Allah har gitt deg, fordi tro er ikke noe du kan ta for gitt. Hvis du ikke praktiserer den, så forsvinner den som en duft. Måtte Allah Guide oss. Måtte Allah hjelpe oss. Og jeg setter stor pris på å ha fått muligheten til å snakke til dere gjennom denne publikasjonen.

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
[Arabisk for “Fred være med deg, så vel som Allahs nåde og velsignelse”.]

Hvis du har lyst til å bli muslim eller trenger mer informasjon om Islam, vennligst send oss en email på info@islamicbulletin.org.


Vise / skrive ut denne artikkelen i blar boken

Hvordan bli Muslim Video