Cel Życia

To ogromny zaszczyt, móc przemawiać do was tutaj. Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest wykład… Nie jestem chyba przygotowany do wykładów. Ale jest to taka jakby… rada dla mnie samego. Bo widzę siebie siedzącego na tych krzesłach przede mną. Raptem kilka dni temu, kilka lat temu, jakiś czas temu – siedziałem tam, gdzie wy teraz siedzicie, niezależnie od narodowości – to nie ma znaczenia. Człowiek, który nie wiedział o islamie. I w tamtym szczególnym okresie sam byłem kimś, kto nie do końca rozumiał… jaki jest cel życia!

Więc tym zaczynając, chciałbym poprosić, abyście myśleli o tym co mówię, jako o informacji i poradzie – a nie jako o wykładzie. Informacje, którymi chciałbym się z wami podzielić, mogą wydawać się nieco obszerne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdolności ludzkiego mózgu i ilość informacji, jaką może on przechowywać, i które może on rozszyfrować – to dzisiaj, z kilkoma stronami tych informacji, jestem pewien, że was nie przeciążę.

Jest to mój obowiązek, aby omówić tematy naszej dzisiejszej dyskusji – co jest celem życia? Oraz zadać pytanie – ‘Co wiesz o islamie?’ To znaczy – co tak naprawdę wiesz o islamie? Nie to, co słyszałeś o islamie; Nie to, co jak widziałeś robią niektórzy muzułmanie, ale – co wiesz o islamie?

Mam zaszczyt mieć tą możliwość i chciałbym zacząć od stwierdzenia, że wszyscy mają taką samą odpowiedzialność… I tą odpowiedzialnością jest czytanie oraz słuchanie – z otwartym sercem oraz otwartym umysłem.

W świecie wypełnionym uprzedzeniami i uwarunkowaniami kulturowymi, trudno jest znaleźć osoby, które mogą poświęcić chwilę czasu, aby pomyśleć. Aby pomyśleć o życiu w sposób obiektywny, aby chociaż spróbować dotrzeć do prawdy o tym świecie i prawdziwego celu życia. Niestety, jeżeli zapytasz większość ludzi – ‘Jaki jest cel naszego życia?’, co jest podstawowym i ważnym pytaniem, nie dadzą ci odpowiedzi, jaką sobie wykreowali poprzez obserwacje i analityczne rozumowanie. Przeważnie będzie to coś, co powiedział ktoś inny… lub powiedzą ci to, co powszechnie jest uważane przez innych. Co na ten temat powiedział mi ojciec, co powiedział ksiądz w kościele, co powiedział mój nauczyciel w szkole, co powiedział mój przyjaciel.

Jeżeli zapytam się kogokolwiek o cel jedzenia, ‘Dlaczego jemy?’ Większość ludzi odpowie, tak czy inaczej, ‘Aby się odżywiać!’, gdyż odżywianie utrzymuje nas przy życiu… Jeżeli zapytam się kogokolwiek, dlaczego pracują? Odpowiedzą, ponieważ jest to potrzebne do wsparcia siebie oraz dla potrzeb swojej rodziny. Jeżeli zapytam się kogokolwiek, dlaczego śpią, dlaczego się myją, ubierają się itd., odpowiedzą – ‘Jest to wspólna potrzeba wszystkich ludzi.’ Możemy podążać tą linią pytań, zadawać ich setki i zawsze otrzymywać te same lub podobne odpowiedzi od kogokolwiek, w jakimkolwiek języku, w jakimkolwiek miejscu na świecie, to takie proste! ‘Dlaczego jest tak, że gdy zapytamy, ‘Co jest celem życia?’, otrzymujemy tak wiele różnych odpowiedzi?’ Dlatego, że ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą do końca co nim jest. I zamiast odpowiadać, ‘Nie wiem’, oferują jakąkolwiek odpowiedź, która została w nich zaprogramowana.

Więc pomyślmy o tym. Czy naszym celem na tym świecie jest po prostu to, aby jeść, spać, ubierać się, pracować, nabywać jakieś rzeczy materialne i cieszyć się z tego? Czy jest to naszym celem? Dlaczego się urodziliśmy? Jaki jest cel naszego istnienia, jaka mądrość kryje się za stworzeniem człowieka i tego wspaniałego wszechświata? Pomyśl nad tym pytaniem!

Niektórzy ludzie twierdzą, że nie ma żadnego dowodu na boskie pochodzenie tego świata, nie ma dowodu na istnienie Boga, nie ma dowodu na to, że ten wszechświat powstał w wyniku boskiego działania. Są ludzie, którzy myślą w taki sposób i mówią, że ten świat jest dziełem przypadku. Wielki Wybuch, i tak oto miał powstać ten wspaniały świat, z całą swoją znakomitą organizacją. Ludzie ci twierdzą również, że życie ludzkie nie ma żadnego określonego celu oraz nie ma niczego co mogłoby – poprzez logikę i naukę – potwierdzić istnienie Boga, celu powstania świata, a już zwłaszcza boskiej ręki, która miałaby się do tego przyczynić.

W tym miejscu chciałbym zacytować kilka wersetów z Koranu, które odnoszą się do tego zagadnienia.

‘Zaiste! W stworzeniu niebios i ziemi oraz w przemienności nocy i dnia, są znaki dla ludzi rozumnych, tych, którzy pamiętają o Allahu stojąc, siedząc i kładąc się na boku, jak i zastanawiają się nad stworzeniem niebios oraz ziemi i powiadają: ‘Panie nasz, nie stworzyłeś tego wszechświata na darmo. Tyś jest Święty, więc uchroń nas przed karą Ognia.’

[Koran 3: 190-191]

W tych wersach Bóg mówi nam bardzo wyraźnie, aby najpierw zwrócić naszą uwagę na stworzenie naszej własnej istoty. Różne postawy ludzkich ciał, różne postawy ludzi. Zwraca On naszą uwagę na niebiosa. Na zmiany w noc i dzień. Firmament, gwiazdy, konstelacje… a po tym mówi nam, że nie stworzył On tego dla żadnego głupiego celu! Ponieważ, gdy spojrzysz na jego projekt, zobaczysz, że projekt ten jest potężny i precyzyjny. I on jest tak potężny i precyzyjny, że jest poza naszą wyobraźnią – więc nie może być głupi. To nie może tak po prostu być jakiś zlepek przypadkowych rzeczy.

Chociaż, gdybyś wziął dziesięć kulek i ponumerował je od jednego do dziesięciu, wszystkie one byłyby w różnych kolorach, umieściłbyś je wewnątrz torby i potrząsnął nimi, a potem, zamykając oczy, sięgnął do tej torby i powiedział, „Wyciągam kulkę numer jeden. A następnie wyciągam kulkę numer dwa. A następnie wyciągam kulkę numer trzy, w kolejności,’ jaka jest szansa, że wyciągniesz te kulki w kolejności? Czy wiesz, jakie są szanse? Dwadzieścia sześć milionów do jednego! Więc jakie są szanse, że Niebiosa i Ziemia zostały stworzone podczas Wielkiego Wybuchu i że są zorganizowane tak jak są? Jakie są tego szanse?

Moi drodzy, szanowni goście – musimy zadać sobie jeszcze jedno pytanie… Gdy widzisz most, budynek lub samochód – automatycznie myślisz o osobie lub firmie, która go zbudowała. Gdy widzisz samolot, rakiety, satelity, lub duży statek – również można pomyśleć o tym, jak niesamowitym pojazdem to jest. Gdy widzisz elektrownię jądrową, orbitującą stację kosmiczną, międzynarodowy port lotniczy wyposażony we wszystko, również jeśli weźmiesz pod uwagę inne struktury, które istnieją tu, w tym kraju – musisz być pod wrażeniem dynamiki inżynierów, którzy są w to zaangażowani.

Ale są to tylko rzeczy wyprodukowane przez człowieka. A co w kwestii ludzkiego ciała i jego ogromnie skomplikowanego systemu sterowania? Pomyśl o tym! Pomyśl o mózgu, jak myśli, jak działa, jak analizuje, przechowuje informacje, pobiera informacje, rozróżnia i klasyfikuje informacje w milionowej części sekundy! Mózg stale to wszystko robi. Pomyśl o mózgu, przez chwilę. To jest mózg, który wynalazł samochód, statek rakietowy, łodzie, itd. Pomyśl o mózgu, który tego dokonał. Pomyśl o sercu, jak pompuje krew w sposób ciągły przez sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat – pobiera i odprowadza krew po całym organizmie oraz utrzymuje stałą tego precyzję w całym życiu tej osoby. Pomyśl o tym! Pomyśl o nerce – jakie czynności wykonuje? Czyszczący narząd ciała, który wykonuje setki analiz chemicznych jednocześnie oraz kontroluje poziom toksyczności we krwi. Robi to automatycznie. Pomyśl o swoich oczach – ludzki aparat, który ustawia ostrość, interpretuje, ocenia, stosuje kolor automatycznie. Naturalnie dostosuje się do światła i odległości – wszystko automatycznie. Pomyśl o tym – kto to stworzył? Kto to opanował? Kto to planuje? A kto to reguluje? Ludzie – sami? Nie… oczywiście, że nie.

A co odnośnie wszechświata? Pomyśl o tym. Ziemia to tylko jedna planeta w naszym układzie słonecznym. A nasz układ słoneczny jest jednym z układów Drogi Mlecznej. A Droga Mleczna jest jednym z gwiazdozbiorów w tej galaktyce. I są miliony galaktyk takich jak Droga Mleczna. Pomyśl o tym. I wszystkie są w porządku. Wszystkie są stworzone precyzyjnie. Nie zderzają się ze sobą; nie kłócą się ze sobą. Płyną one wzdłuż po orbicie, która została ustawiona dla nich. Czy ludzie ustawili ten ruch? Czy ludzie utrzymują tą dokładność? Nie, oczywiście, że nie.

Pomyśl o oceanach, rybach, owadach, ptakach, roślinach i bakteriach, pierwiastkach chemicznych, które nie zostały odkryte i nie mogą być wykryte nawet najlepszymi urządzeniami. Jednak każda z tych rzeczy ma prawo, za którym podąża. Czy wszelkie te synchronizacje, równowagi, harmonie, wariacje, zaprojektowania, konserwacje, eksploatacje i nieskończone numeracje są dziełem przypadku? Również, czy te rzeczy działają bez przerwy i idealnie także przez przypadek? Czy reprodukują się i utrzymują również przez przypadek? Nie, oczywiście nie.

Takie myślenie byłoby nielogiczne i głupie. Co najmniej może to oznaczać, że jakkolwiek do tego doszło, jest to całkowicie poza sferą ludzkich możliwości. Wszyscy się z tym zgodzimy. Istota, która zasługuje na pochwały i wdzięczność to wszechmocna potęga – Bóg. Bóg stworzył to wszystko i odpowiedzialny jest za tego wszystkiego utrzymywanie. Dlatego Bóg jest jedynym, który zasługuje na pochwały i wdzięczność.

Jeżeli dałbym każdemu z was sto dolarów, bez powodu, za przyjście tutaj, powiedzielibyście przynajmniej: ‘Dziękuję,’ ale, co z waszymi oczami, nerkami, mózgiem, życiem, oddechem, waszymi dziećmi? Co z tymi rzeczami? Kto wam je dał? Czy On nie jest godny pochwały i podziękowania? Czy On nie zasługuje na czczenie i wasze uznanie? Moi bracia i siostry, to, w skrócie, jest celem i sensem naszego życia.

Allah mówi w Koranie:

‘Nie stworzyłem dżina, duchów, ani ludzi, dla innego celu niż oddawanie mi czci.’

(Koran 51: 56)

Jest to właśnie to, co Wszechmogący Bóg powiedział. Tak więc celem naszego życia jest, aby uznać Stwórcę i być wdzięcznymi Stwórcy. Czcić Stwórcę. Aby oddać się Stwórcy i przestrzegać prawa, które On określił dla nas. Czyli w skrócie, aby czcić. Jest to naszym celem w życiu. A to, co robimy w trakcie tej czci – jedzenie, picie, ubieranie się, praca, przyjemność pomiędzy życiem i śmiercią – to wszystko jest po prostu ważkie. Zostaliśmy stworzeni dla kultu – to jest cel naszego życia. Ja wierzę, że nawet, jeśli ktoś jest naukowcem lub analitykiem, zgodzi się z tym celem. Posiadać mogą oni inne ukryte cele, ale to jest coś, co muszą robić między sobą, a Wszechmogącym Bogiem.

Przejdźmy teraz do drugiej części naszego tematu. Co wiesz o islamie? Nie, co słyszałeś o islamie. Nie, co widziałeś robili muzułmanie, bo istnieje różnica między islamem i muzułmanami. Tak samo jak jest różnica między ojcem, a mężczyzną. Człowiek posiadający dzieci – jest on ojcem, ale bycie ojcem to odpowiedzialność. Jeżeli nie spełnia on tych obowiązków wynikających z ojcostwa, nie zawsze jest dobrym ojcem. Islam to reguła i porządek. Więc, jeżeli muzułmanin nie spełnia jego reguł, to też nie jest dobrym muzułmaninem. Tak więc nie można porównywać islamu z muzułmanami.

Takie określenia jak ‘islam’ czy ‘muzułmanie’ słyszymy dość często. Czytamy także o islamie i muzułmanach w czasopismach, podręcznikach do liceum i na uniwersytetach. Widzimy oraz słyszymy wiele niepoprawnych, wprowadzających w błąd informacji podawanych przez media. A muszę przyznać, niektóre te błędy i niepoprawności zostały popełnione przez samych muzułmanów. Ale jedna na pięć osób na tym świecie spośród pięciu miliardów ludzi jest muzułmaninem! Jedna na pięć osób na świecie jest muzułmaninem! Jest to statystyka, którą można sprawdzić w encyklopedii oraz almanachu lub w innych źródłach, które lubisz przeglądać. Więc jak to możliwe, że nie wiemy nic o islamie, jeżeli jedna na pięć osób na tym świecie jest muzułmaninem? Fakty na temat islamu. Jeżeli powiedziałbym wam, że jedna na pięć osób na tym świecie jest chińczykiem, co jest faktem – mamy miliard chińczyków na świecie, jedna na pięć osób jest chińczykiem! Znamy więc geograficzne, społeczne, ekonomiczne, polityczne, filozoficzne, historyczne dane o Chinach i chińczykach! Więc jakim sposobem nie wiemy nic o islamie?

Czym jest to, co łączy tak wiele różnych narodów i to wszechstronne zróżnicowanie do wspólnego braterstwa? Co sprawia, że brat czy siostra w Jemenie jest moim bratem lub siostrą, chociaż sam jestem z Ameryki oraz sprawia, że ten brat z Erytrei jest moim bratem lub siostrą. Oraz sprawia, że brat z Indonezji to mój brat. Oraz z Afryki to też mój brat. Oraz z Tajlandii to mój brat. Oraz z Włoch, Grecji, Polski, Austrii, Kolumbii, Boliwii, Kostaryki, Chin, Hiszpanii, Rosji, itd… Dlaczego są oni moimi braćmi i siostrami!? Przecież jesteśmy z różnych środowisk kulturowych i psychologicznych! Co jest takiego niezwykłego w islamie co od razu łączy nas w braterską wspólnotę? Jakie są dokładne cechy tego niezrozumiałego sposobu życia, który jest prowadzony przez wielką część ludzkości?

Spróbuję podać Państwu trochę faktów. Lecz oprócz tego, jak już wspomniałem Wam wcześniej, konieczne jest, abyście byli otwarci i szczerzy – bo gdybym odwrócił kieliszek do góry nogami i wylał z niego wodę, to nigdy nie dostaniemy szklanki z wodą. Musi być dobrą stroną do góry. Fakty same w sobie nie prowadzą do zrozumienia, a raczej mieszanka tolerancji, ambicji i zdolności, aby docenić i przyjąć prawdę, gdy jest słyszana.

Słowo ‘islam’ znaczy poddaństwo, uległość oraz posłuszeństwo. Poddaństwo, uległość i posłuszeństwo wobec praw Boga Wszechmogącego. Możesz powiedzieć: ‘Bóg.’ Także można powiedzieć ‘Stwórca’. A także ‘Najwyższy Bóg’, ‘Najwyższa Siła’, ‘Wszechwiedzący’, to wszystko to Jego imiona.

Muzułmanie używają arabskiego słowa Boga, Allah, ponieważ w języku arabskim nie ma innej ekspresji. Słowa Allah nie można zastosować dla dowolnie stworzonej rzeczy. Inne słowa, które są używane wobec Wszechmogącego są również stosowane do innych stworzonych rzeczy. Na przykład, ‘wszechmogącego dolara.’ ‘Och, kocham moją żonę, ona jest najlepsza!’ Lub, ‘On jest najlepszy.’ Nie, nie, nie, nie… Ale słowo ‘Allah’ może być stosowane tylko do Jedynego, który stworzył wszystko to, co opisałem wcześniej. A więc od teraz, będę używać słowa ‘Allah’ i będziecie wiedzieć, o kim mówię.

Słowo ‘islam’ pochodzi od słowa ‘Salama’ – co oznacza żyć w pokoju. Dlatego muzułmanin to osoba, która poddaje się, ulega i przestrzega prawa Boga Wszechmogącego. A dzięki temu uzyskuje ciszę i spokój dla siebie. Możemy od razu zobaczyć, że poprzez taką definicję, arabskie słowo ‘islam’ opisuje ten sam sposób i zachowanie wszystkich znanych i szanowanych proroków i posłańców Boga Wszechmogącego… Każdego z nich, w tym Adama, Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona, Izaaka, Izmaela, Jakuba, Jana Chrzciciela, Sulejmana, Jezusa, syna Maryi oraz Mahometa (Niech pokój Allaha będzie z nimi wszystkimi.) Każdy z nich, z tych proroków i posłańców, pochodzi od tego samego Boga Wszechmogącego, z tą samą wiadomością, z tym samym przekazem, a powiedzieli oni jedno – słuchajcie Boga! Czcijcie Boga Wszechmogącego i wypełniajcie cel życia, oraz róbcie dobre uczynki, a zostaniecie nagrodzeni innym życiem. To wszystko, co powiedzieli! Nie róbcie z tego niczego więcej, niż to! Jest to wszystko, co powiedzieli, niezależnie od języka, czasu i tego do kogo przemawiali, to wszystko, co zawsze mówili.

Jeżeli przeczytasz pisma starannie, bez własnej interpretacji, dodatków innych ludzi oraz fabrykowania czegokolwiek – dowiesz się, że było to proste przesłanie wszystkich tych proroków, którzy potwierdzali swoim przesłaniem to co mówili pozostali. Żaden z tych proroków nigdy nie powiedział: ‘Ja jestem Bogiem – oddaj mi pokłon’. Nie zobaczycie tego w żadnej ze świętych ksiąg, które istnieją – nie w Biblii, nie w Torze, nie w Nowym Testamencie, ani w Psalmach Dawida – nie znajdziecie tego w żadnej księdze. Nie znajdziecie tego w wystąpieniu jakiegokolwiek proroka. Idź do domu wieczorem i przejrzyj wszystkie strony Biblii, a gwarantuję Ci – nie znajdziesz tego ani razu. Nigdzie! Więc skąd się to wzięło? To coś, co będziesz musiał zbadać.

A więc możemy łatwo zauważyć, że przez taką definicję arabskie słowo opisuje to, co wszyscy prorocy zrobili. Wszyscy oni przyszli i ulegli Bogu; Poddali się Bogu; Nawracali ludzi do Boga; I prosili ludzi oraz nalegali na ludzi, aby robili dobre uczynki. Dziesięć Przykazań Mojżesza – co to było? Mowa Abrahama – co to było? Psalmy Dawida – co to było? Przysłowia Salomona – co to było? Ewangelia Jezusa Chrystusa – co to było? Co powiedział Jan Chrzciciel? Co powiedzieli Izaak i Izmael? Co powiedział Mahomet? Nic więcej!

‘I nakazano im tylko to: Aby wielbić Allaha, oferując mu szczerą pobożność, będąc prawdziwym (w wierze); regularnie się modlić; regularnie składać jałmużnę; i to jest właśnie Prawo Religijne.’

[Koran 98:5]

To powiedział Allah. Kazano im nie robić nic innego jak tylko czcić Allaha, być szczerym wobec Niego. I to była prosta droga, to była oryginalna wiadomość.

Na tej samej zasadzie, byłoby również właściwe tutaj zaklasyfikować zarówno proroków i posłańców jako muzułmanów, ponieważ kim jest ‘muzułmanin’? Nie myśl tutaj o terminologii arabskiej, nie myśl o tym, jak na nich mówimy – nie myśl o Mekce, Arabii Saudyjskiej czy Egipcie. Nie! Pomyśl o tym, co oznacza słowo ‘muzułmanin’. ‘To ten, kto oddaje się Bogu Wszechmogącemu i jest posłuszny wobec prawa Wszechmocnego Boga:’ Więc w takim wypadku, dosłownie bądź w przenośni – muzułmaninem jest każdy, kto podporządkowuje się prawu Boga Wszechmogącego.

A więc, gdy dziecko wychodzi z łona swej matki w czasie, w którym Bóg nakazał – co to jest? Jest to muzułmanin. Kiedy słońce krąży wokół swojej orbity – co to jest? Jest to muzułmanin! Gdy Księżyc krąży wokół Słońca – co to jest? Jest to muzułmanin! Prawo grawitacji – co to jest? Jest to prawo muzułmańskie! Wszystko, co jest posłuszne wobec Wszechmocnego Boga jest muzułmaninem! Dlatego też, kiedy jesteśmy świadomie posłuszni Bogu Wszechmogącemu jesteśmy muzułmanami! Jezus Chrystus był muzułmaninem. Matka Najświętsza była muzułmanką. Abraham był muzułmaninem. Mojżesz był muzułmaninem. Wszyscy prorocy byli muzułmanami! Lecz przyszli do swoich ludzi i mówili różnymi językami. Prorok Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) mówił językiem arabskim. A więc, w języku arabskim, ten, kto poddaje się i podporządkowuje się jest muzułmaninem. Każdy prorok i wysłannik Boga Wszechmogącego przekazywał tą samą i podstawową wiadomość – ‘Czcij Wszechmogącego Boga i bądź szczerym wobec Niego.’ Badając przesłanie każdego z dobrze znanych proroków możemy łatwo stwierdzić ten fakt.

Jeżeli istnieje konflikt, jest to wynikiem fałszywych twierdzeń, fabrykowania i przesady, indywidualnych interpretacji rzekomych pisarzy, historyków, badaczy i osób prywatnych. Na przykład, pozwólcie mi coś wyeksponować, o czym może już wiecie. Jako chrześcijanin przyglądałem się temu jeszcze zanim stałem się muzułmaninem i… nie rozumiałem tego. Dlaczego w całym Starym Testamencie Bóg jest zawsze określany jako Jedyny – Mistrz, Pan i Król Wszechświata. A w pierwszym przykazaniu danym Mojżeszowi, nie pozwolił nikomu czcić żadnych obrazów, ani kłaniać się do niczego w niebiosach, ani na ziemi i w morzach – nigdy na to nie pozwolił. Wszyscy prorocy powiedzieli, że jest tylko jeden Bóg. W Starym Testamencie to jest powtarzane w kółko. A potem, nagle dostajemy cztery zeznania – cztery Ewangelie zwane Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Jaki Mateusz?

Jaki Marek? Jaki Łukasz? Jaki Jan? Cztery różne Ewangelie, które zostały napisane na przestrzeni czterdziestu-ośmiu lat. I żadna z tych osób, które ze sobą nie współpracowały, nie podała swojego nazwiska. Gdybym dał ci czek na wypłatę w tym miesiącu, ale napisał moje imię na tym czeku i powiedział, aby zgłosić się do banku – czy przyjął byś ten czek? Nie, nie… Jeśli policjant zatrzymał się i poprosił o dowód tożsamości lub paszport i dostał dokument, w którym jest tylko imię, byłoby to dla niego do zaakceptowania? Można by zaakceptować paszport tylko z twoim imieniem? Czy twój ojciec i matka dali ci tylko jedno imię? Gdzie w historii ludzkości było akceptowane jedno imię jako tożsamość, gdzie? Nigdzie! Chyba, że w Nowym Testamencie.

I jak można oprzeć swoją wiarę na czterech Ewangeliach, które są napisane przez czterech mężczyzn, którzy nie znają swoich własnych nazwisk? Następnie, po tych czterech Ewangeliach, jest tam piętnaście innych książek napisanych przez człowieka, który był apostatą, który zabijał chrześcijan, torturował ich, a potem powiedział, że na jawie widział Jezusa. I on był uznawany jako Apostoł Jezusa. Gdybym ci powiedział, że Hitler, po zabiciu wszystkich Żydów, potem sam zdecydował, że chce być uratowany i poznał Chrystusa lub Mojżesza na swojej ścieżce, w efekcie czego stał się Żydem, a następnie napisał piętnaście książek i dodał je do Tory – czy byłoby to do przyjęcia dla Żydów? Nie, nie do zaakceptowania. Więc w jaki sposób cztery książki napisane przez ludzi bez nazwisk i piętnaście innych książek napisanych przez innego człowieka – i to jest pierwszy raz, gdy Bóg został nazwany człowiekiem, i pierwszy raz, gdy Bóg był drzewem, i pierwszy gdy raz Bóg dostał syna – jak może to być dopuszczalne dla chrześcijan? Jak? Pomyśl o tym! Nie będziemy się o to kłócić. Po prostu daję Ci coś do myślenia.

Pojawienie się Proroka Mahometa (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) nie przyniosło nowej religii lub sposobu życia, jak niektórzy złowieszczo twierdzą. Wręcz przeciwnie, Prorok (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) potwierdził życie i przesłanie wszystkich poprzednich proroków i posłańców, zarówno poprzez jego osobiste i boskie objawienie, jakie otrzymał od Wszechmocnego. Pismo Święte, które napisał Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) nazywa się Koran. Oznacza on ‘to, co jest recytowane,’ ponieważ Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) nie napisał Koranu, nie jest autorem Koranu, nikt nie przyszedł i nie pomógł mu napisać Koranu. I nikt nie współpracował z nim w tej sprawie. Anioł Gabriel recytował te słowa do niego! I wszechmogący Bóg uczynił jego serce naczyniem. Serce Proroka Mahometa (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) było naczyniem objawienia i właśnie z tego wziął się Koran, co zostało zachowane przez wiele lat bez żadnych zmian. A więc, czy istnieje jakaś inna książka na świecie, którą znasz, która zachowała się taką jaką była na początku, bez żadnych zmian? Żadna książka… Tylko Koran.

Ale nie musisz wierzyć mi na słowo! Idź do biblioteki i przeczytaj co pisze na ten temat w Encyklopedii Britannica, Światowej Encyklopedii, Encyklopedii Amerykańskiej lub w jakiejś innej uniwersalnej encyklopedii świata, która nie została napisana przez muzułmanów. Przeczytaj, co mówi się na temat islamu, Koranu, czy o Mahomecie (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM). Przeczytaj, co nie-muzułmanie mówią o Koranie, islamie i Mahomecie (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM). Po tym zrozumiesz, że to, co mówię, jest powszechnie udokumentowane! Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) jest najgłębszym człowiekiem w historii ludzkości. Przeczytaj, co mówią. Mówią, że Koran jest najbardziej niesamowitym, najgłębszym kawałkiem literatury w dziejach! Przeczytaj, co mówią. Mówią, że islamski sposób życia ma konkretne kategorie, a przy tym jest tak dokładnie zbudowany i dynamiczny!… Nigdy się nie zmienił.

Pismo Święte, które napisał Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) otrzymało nazwę ‘Koran’. A każdy z proroków i posłańców również otrzymał Pismo. W Koranie, tych proroków, ich pisma, ich historie oraz zasady ich misji są wymienione z wieloma szczegółami. Czy Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) spotkał się z nimi, rozmawiał z nimi, jadł z nimi i współpracował z nimi, aby napisać ich biografie? Nie, oczywiście, że nie. W Koranie, Mahomet (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM) jest określany jako posłaniec Boga Wszechmogącego i pieczęć poprzednich posłańców – co jest granicą jego roli jako człowieka.

‘Mahomet nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz (jest) Wysłannikiem Boga i pieczęcią proroków: Bóg ma pełną wiedzę o wszystkich rzeczach.’

[Koran 33:40]

Muzułmanie nie czczą Mahometa, nie jesteśmy ‘Mahometanami.’ Nie mają prawa do zmiany nazwy ‘Mahomet’ i powiedzenia, że jesteśmy ‘Mahometanami.’ Nie, ludzie, którzy śledzili Mojżesza, nie byli ‘Mojżeszanami.’ Ludzie, którzy byli następcami Jakuba, nie byli ‘Jakobitami’. Albo ludzie, którzy poszli za Abrahamem nie byli ‘Abrahamianami.’ Albo ‘Dawidanami.’… nie, nie, nie. Więc dlaczego ludzie nazywają siebie ‘chrześcijanami?’ Chrystus nie nazywał się ‘chrześcijaninem’, to dlaczego ludzie nazywają siebie ‘chrześcijanami?’

Jezus Chrystus (PZN) powiedział, że wszystko, co otrzymał od Boga Wszechmogącego było słowem Bożym, a to, co usłyszał jest tym, co powiedział! To jest tym co zrobił! Więc jak ludzie mogą nazywać siebie ‘chrześcijanami?’ Musimy być jak Chrystus! A kim był Chrystus? Był sługą Boga Wszechmogącego; więc powinniśmy być sługami Boga Wszechmogącego, to wszystko!

Jako ostateczne Pismo i boskie objawienie, Koran daje bardzo jasne i zwięzłe stwierdzenie,

‘Dzisiaj udoskonaliłem waszą religię i ukończyłem pracę nad wami. I wybrałem islam jako jedyny sposób życia‘.

[Koran 5: 3]

A więc słowo ‘islam’ przyszło przez Koran. Ponieważ, kiedy budynek jest kompletny, to nazywamy go ‘Domem’. Kiedy samochód jest na linii montażowej, to nie jest ‘automobilem‘- jest w trakcie montażu! A po zakończeniu, kiedy został już zatwierdzony, został przetestowany w jeździe – to stał się automobilem. Gdy islam został przedstawiony jako objawienie, jako książka, jako przykład dany przez Proroka Mahometa (NIECH POKÓJ BĘDZIE Z NIM), to wtedy stał się ‘islamem’. Stał się jedynym sposobem na życie.

Więc to słowo, które było nowe… Nie była to praktyka… Nie prorok… nie rozkaz od Boga… nie nowy Bóg… nie nowe objawienie… Ale tylko nazwa, islam. I tak jak powiedziałem wcześniej, kim byli wszyscy prorocy? Wszyscy byli muzułmanami. Także trzeba pamiętać, że Mahomet (PZN), w odróżnieniu od swoich poprzedników – on nie przyszedł do Arabów lub wyłącznie do swoich ludzi. Nie… W związku z tym, islam nie jest religią Arabów. Mimo, że prorok Mahomet, syn Abdullaha, urodził się w Mekce, mieście na Półwyspie Arabskim i był Arabem z urodzenia, nie przyniósł islamu tylko do Arabów. Przyniósł islam do wszystkich ludzi.

Mimo, że Koran został objawiony w języku arabskim, to jego treść rozwiewa wszelkie skłonności lub twierdzenia, że wiadomość Mahometa została ograniczona lub przeznaczona wyłącznie dla Arabów. W Koranie Allah mówi,

‘I nie zostałeś wysłany, o Mahomecie, jak tylko do całej ludzkości.’

[Koran 21:107]

Prorok Mahomet (niech pokój będzie z nim) powiedział: Cała ludzkość jest od Adama i Ewy, Arab nie ma przewagi nad nie-Arabem, ani nie-Arab nie ma przewagi nad Arabem; również Biały nie ma wyższości nad czarnym, ani nie ma żadnych czarnych z przewagą nad białymi, liczy się tylko pobożność i właściwe zachowanie.

Tak więc, Mahomet (PZN) jest ostatecznością i koroną wielkich proroków oraz posłańców przed nim. Większość ludzi – po prostu nie zna tych informacji.

A ponieważ powołuję się na Koran, aby wesprzeć moją prezentację, podam kilka podstawowych informacji na temat pochodzenia samego Koranu. Przede wszystkim Koran stwierdza, że jest to produkt boskiego nadania. Oznacza to, że został zesłany Mahometowi przez Boga Wszechmogącego, aby ten się zainspirował.

Allah mówi, ‘On nie mówi (czegoś) z (własnej) chęci.’

‘To jest nic innego jak inspiracja wysłana do niego.’

[Koran 53:3-4]

Mahomet nie mówi za siebie, przez swoje idee, swoje własne ambicje, albo własne emocje i uczucia. Mówi o objawieniu, które było mu objawione! Jest to sprawozdanie z kontaktu z Bogiem. W związku z tym, jeśli mam was przekonać o autentyczności Koranu, muszę udowodnić – po pierwsze, że to niemożliwe, że Mahomet sam mógł napisać taką książkę. Po drugie, muszę udowodnić, że jest równie niemożliwe, że mógł stworzyć ją jakikolwiek inny człowiek. Pomyślmy o tym.

Koran stwierdza coś takiego,

‘I stworzyliśmy człowieka z wiszącego skrzepu, który trzymał się ściany macicy.’

[Koran 23:13]

‘Stworzyliśmy człowieka z wiszącej substancji.’

[Koran 96:2]

Skąd Prorok Mahomet (POKÓJ Z NIM) wie, że zarodek zaczynał jako skrzep wiszący i przytulał się do ściany macicy matki? Czy miał teleskop? Czy miał cystoskop? Czy miał jakieś zdolności rentgenowskie? Skąd on miał taką wiedzę, gdy rzeczy te zostały odkryte dopiero czterdzieści siedem lat temu?

Także, skąd wiedział, że oceany posiadają barierę w celu oddzielenia soli i wody słodkiej?

‘I to jest ten, który stworzył dwa morza (rodzaje wody), jedno smaczne i słodkie, a drugie słone i gorzkie, i On ustawił barierę oraz pełną przegrodę między nimi.’

[Koran 25:53]

Skąd On to wiedział?

‘On jest Tym, który stworzył noc i dzień, słońce i księżyc; wszystkie (ciała niebieskie) pływają razem, każdy po swoim własnym kursie.’

[Koran 21:33]

Skąd on wiedział, że Słońce, Księżyc i planety poruszają się po orbicie, która została dla nich stworzona? Skąd on to wiedział? I tak dalej, i dalej, i dalej – skąd on wiedział te rzeczy? Te rzeczy zostały właśnie odkryte dwadzieścia pięć czy trzydzieści lat temu. Technologia i nauka, jej wyrafinowanie, które wszyscy dobrze znamy, właśnie zostały odkryte. W jaki sposób Mahomet (PZN), który żył ponad 1500 lat temu – niewykształcony pasterz, który wychował się na pustyni, nie wiedząc jak czytać lub pisać – skąd on może wiedzieć coś takiego? Jak mógłby on stworzyć coś takiego? Oraz jak ktoś mieszkający z nim, przed, lub po nim mógł stworzyć coś, co dopiero niedawno zostało odkryte? To jest niemożliwe!! Jak mógł człowiek, który nigdy nie opuścił Półwyspu Arabskiego, człowiek, który nigdy nie wypłynął na statku, który żył ponad 1500 lat temu, stworzyć takie jasne i zadziwiające opisy czegoś, co zostało odkryte dopiero w połowie XX wieku?

Ponadto, jeśli to nie wystarczy, warto wspomnieć, że Koran ma sto czternaście rozdziałów, ponad sześć tysięcy wersów. I były setki ludzi w czasie Proroka Mahometa (niech pokój będzie z nim), którzy zapamiętali to wszystko w całości. Jak to się stało? Czy był on jakimś geniuszem? Czy ktoś zapamiętał Ewangelię – którykolwiek z nich? Czy ktoś zapamiętał Torę, Psalmy, Stary Testament i Nowy Testament? Nikt tego nie zrobił. Nawet papież.

Ale są miliony muzułmanów dzisiaj, którzy czytali całą tę książkę. To jest ambicją każdego muzułmanina. Nie niektórych – ale wszystkich! Ilu chrześcijan, nawet tych co spotkałem, zapamiętali Biblię? Żaden. Nigdy nie spotkałem żadnego chrześcijanina, który na pamięć znał całą Biblię, ponieważ nigdy nie spotkałem chrześcijanina, który wiedziałby nawet o czym jest cała Biblia. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie sami mają ponad siedemset różnych wyznań oraz istnieje około trzydzieści dziewięć różnych wersji Biblii – różne książki, każda o różnych wersjach. Inne liczby wierszy i inna liczba rozdziałów. I nie zgadzają się nawzajem ze sobą. Więc jak mogą nawet zapamiętać to, z czym się nie zgadzają.

To tylko kilka faktów o Koranie. Koran został powszechnie zachowany bez najmniejszych zmian jakiegokolwiek rodzaju przez piętnaście wieków. I nie mówię tego, aby potępiać. Jestem osobą, która była chrześcijaninem. Osobą, która dowiedziała się tych rzeczy przez własne dochodzenie. Jestem osobą, która dzieli się teraz informacjami z wami. Wywracam pewne skały, abyście mogli zajrzeć pod nie. Od ciebie zależy co zrobisz!

Po prostu pomyślcie o tym, czy to wszystko było prawdą. Czy zgodzicie się, że ta książka jest dość głęboka? A przynajmniej unikalna? Czy moglibyście być na tyle uczciwi, aby to powiedzieć? Na pewno tak, jeżeli jesteście uczciwi. A wy jesteście. W środku siebie trzeba dojść do tego wniosku. Sporo innych nie-muzułmanów doszło do tego samego wniosku. Osoby takie jak Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte i Winston Churchill, wymieniając tylko kilku. Mógłbym wymieniać dalej, i dalej, i dalej. Doszli do tego samego wniosku. Czy przyjęli islam otwarcie, czy nie. Doszli do wniosku, że nie ma innej literatury na świecie tak głębokiej jak Koran, źródło mądrości, uzdrawiania i nadawania życiu kierunku.

A teraz, kiedy już potwierdziliśmy autentyczność Koranu, przejdźmy do innego ważnego przedmiotu: podstawowe zagadnienia Koranu. Najwyższa postać Boga Wszechmogącego, na którą składa się Jego nazwisko, jego atrybuty, relacje między Wszechmogącym Bogiem i Jego stworzeniem oraz jak ludzie powinni utrzymać tę relację. Ciągłość proroków i posłańców, ich życie, ich wiadomości, ich ogólna misja. Nacisk na postępowanie zgodne z ostatecznym i uniwersalnym przykładem jaki dał Mahomet (PZN), symbol proroków i posłańców. Przypominanie ludziom o ulotności tego życia i wzywanie ich do życia wiecznego. Dalej zwanym życiem. Później opuszczasz to miejsce i idziesz gdzieś dalej; Nie mówię, że dzisiaj. Ale po śmierci i opuszczeniu tej ziemi, idziesz gdzieś, bez względu na to czy cię akceptują, czy też nie; Idziesz tam i jesteś odpowiedzialny, bo zostałeś uprzedzony – nawet, jeśli to odrzuciłeś.

Ponieważ celem tego życia nie jest dla Ciebie, aby być tutaj, a potem nic nie robić i nie mieć żadnego na nic wpływu. Każda przyczyna ma jakiś skutek! A ty pojawiłeś się w tym życiu z jakiegoś powodu i w jakimś celu. To musi gwarantować jakiś cel! Nie idziesz do szkoły, aby po prostu tam być! Nie idziesz do pracy, aby nie zarabiać! Nie budujesz domu, aby w nim nie mieszkać! Nie dostajesz garnituru, aby go nie nosić! Nie dorastasz jako dziecko, aby nie stać się dorosłym! Nie pracujesz, nie oczekując nagrody! Nie można żyć bez oczekiwania na śmierć! Nie możesz umrzeć bez oczekiwania na grób! I nie można sądzić, że grób to koniec. Bo to by oznaczało, że Bóg stworzył cię dla głupiego celu. I nie poszedłeś do szkoły, pracowałeś lub zrobiłeś cokolwiek, czy wybrałeś żonę, czy imiona dzieci dla głupiego celu. Jak można przypisać Bogu coś mniej niż sobie?

W dążeniu do przechwycenia i przekonania wyobraźni oraz zdolności rozumowania, Koran przechodzi długą i piękną drogę, aby rozważać nad oceanami i rzekami, drzewami i roślinami, ptakami i owadami, zwierzętami dzikimi i domowymi, na temat gór, dolin, wielkości niebios, ciał niebieskich i wszechświata, ryb i organizmów wodnych, ludzkiej anatomii i biologii, ludzkiej cywilizacji i historii, opisuje raj i piekło, mówi o rozwoju embrionu ludzkiego, misjach wszystkich proroków i posłańców, celu życia na Ziemi. I jak chłopiec pasterz, urodzony na pustyni, który wychował się analfabetą i nie potrafił czytać mógłby być zdolny, aby opisać te rzeczy, które nigdy nie zostały mu pokazane?

Najbardziej wyjątkowym aspektem Koranu jest jednak to, że służy do potwierdzenia wszystkich poprzednich pism objawionych. I, po zapoznaniu się z religią islamu, należy podjąć decyzję, aby stać się muzułmaninem, przy czym nie rozważasz tego jako zmiany swojej religii! Nie zmieniasz swojej religii… Widzisz, gdybyś stracił trochę na wadze, nie wyrzuciłbyś tego garnituru za 2000 złotych – oczywiście, że nie! Można by wziąć go do krawca i powiedzieć: ‘Słuchaj, pomniejsz to trochę, proszę. Dokonaj pewnych zmian w tym garniturze, bo go lubię‘ Podobnie ze swoją wiarą, honorem, cnotami, miłością do Jezusa Chrystusa, swego przywiązania do Boga, oddawania czci, swoją prawdomównością i oddaniem dla Boga Wszechmogącego – nie zmieniasz religii i nie odrzucasz starej od siebie. Trzymaj się jej! Tym co robisz jest dokonywanie zmian, gdzie wiesz, że prawda została Ci ujawniona! To wszystko!

Islam jest prosty: musisz dawać świadectwo, że nie ma niczego, co mogłoby być czczone oprócz Boga Wszechmogącego. Gdybym zapytał kogoś z was, abyście dali świadectwo, że wasz ojciec jest rzeczywiście waszym ojcem – wielu z was powie: ‘Tak, mój ojciec jest moim ojcem; Mój syn jest moim synem; Moja żona jest moją żoną; Jestem kim jestem.

Więc jak to jest, że wahacie się świadczyć, że Bóg Wszechmogący jest tylko jeden, i że Bóg Wszechmogący jest twoim Panem i waszym stwórcą? Dlaczego jesteś zbyt arogancki, aby to zrobić? Duma ci nie pozwala? Czy masz coś, czego Bóg nie posiada? Albo jesteś zdezorientowany? Trzeba zadać sobie samemu to pytanie.

Gdybyś miał szansę, aby zrobić to w zgodzie z własnym sumieniem, i żyć w zgodzie z Bogiem, zrobiłbyś to? Gdybyś miał szansę, aby poprosić Boga o zaakceptowanie najlepszego z twoich czynów, zrobiłbyś to? Jeśli miałbyś okazję to zrobić, zanim byś umarł, a wiedziałbyś, że umrzesz tej nocy, to czy wahałabyś się dać świadectwo, że istnieje tylko jeden Bóg? Jeśli wiedziałbyś, że umrzesz tej nocy i że przed tobą jest raj, a i za plecami jest ogień piekła, to czy wahałbyś się dać świadectwo, że Mahomet jest ostatecznym posłańcem Boga i przedstawicielem wszystkich proroków? Nie zawahałbyś się dać świadectwa, że jesteś jednym z tych, którzy chcieliby być zapisani w księdze Boga jako ci, którzy się poddali.

Myślisz sobie, że zapewne jeszcze trochę pożyjesz. I oczywiście, że nie jesteś gotowy, aby modlić się każdego dnia! A to dlatego, że myślisz, że będziesz żył jeszcze trochę czasu. Ale ile to jest te ‘trochę czasu?’ Jak dawno temu to było, gdy miałeś głowę pełną włosów? Jak dawno temu to było, gdy włosy były całe czarne? Masz teraz bóle w kolanach i łokciach oraz w innych miejscach! Jak dawno temu to było, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem, biegałeś i bawiłeś się bez opieki? Jak dawno temu to było? To było wczoraj! Tak. A umrzesz jutro. Więc, jak długo jeszcze chcesz czekać?

Islam to dawanie świadectwa, że Bóg Wszechmogący jest Bogiem, jedynym Bogiem, jedynym, bez partnerów. Islam jest uznaniem istnienia aniołów, którzy zostali wysłani z obowiązku ujawniania objawień proroków. Niosąc wiadomość dla proroków. Kontrolując wiatry, góry, oceany i odbieranie życia tych, którym Bóg nakazał, aby umarli. Islam to uznanie, że wszyscy prorocy i wysłannicy Boga Wszechmogącego byli sprawiedliwi. I że wszyscy byli wysyłani przez Boga Wszechmogącego, uznając fakt, że istnieje ostatni dzień sądu dla wszystkich stworzeń. Islam to uznanie, że wszystkie dobra i zła zostały ustanowione przez Wszechmogącego Boga. Wreszcie, islam to wyznanie, że na pewno będzie zmartwychwstanie po śmierci.

Islam jest jak wielki dom. I jak każdy dom, musi być zbudowany z fundamentów i filarów, które wspierają ten dom. Filary i fundamenty. A ty musisz zbudować dom według przepisów. Filary to zasady! A gdy budujemy swój dom, musimy przestrzegać zasad.

Podstawowe obowiązki spoczywające na każdym muzułmaninie są proste i składają się na 5 prostych zasad, tak zwane pięć filarów islamu: Wiara, Oddawanie Czci, Poszczenie, Jałmużna i Pielgrzymka.

Najważniejszą zasadą islamu jest przestrzeganie ścisłego kodeksu monoteizmu. Oznacza to, że nie przyjmujemy żadnych partnerów z Bogiem. Nie wolno czcić niczego poza Bogiem. Wierzący wielbi Boga bezpośrednio, bez pośrednictwa kapłanów duchownych i świętych.

Nie mówi niczego o Bogu, czego nie ma prawa mówić. Nie mówi, ‘ma ojca, syna, córkę, matkę, wujka, ciotkę, radę nadzorczą.’ Nie mówi niczego o Bogu, czego nie ma prawa mówić. Gdy jesteś świadkiem, możesz siebie skazać. Bierzesz wyrok, który chcesz i albo skarzesz się do pokoju i raju, albo skarzesz się do zamieszania, frustracji, piekła i kary. Ty skazujesz siebie.

A więc zadaj sobie pytanie: ‘Czy przyznaję, że istnieje tylko jeden Bóg?’ Kiedy zadasz sobie to pytanie, musisz odpowiedzieć: ‘Tak, przyznaję to.’ Następnie zadaj sobie kolejne pytanie. Czy przyznajesz, że Mahomet jest posłańcem Boga Wszechmogącego? ‘Tak, przyznaję to.’ Jeśli potwierdzasz to, to jesteś muzułmaninem. I nie trzeba zmieniać tego, co było. Po prostu trzeba dokonać zmian w tym, co było – w swoim myśleniu i praktyce.

Na koniec, proszę was o uczciwe i bezpośrednie pytanie: Czy zrozumiałeś, co do ciebie powiedziałem? Jeśli zgadzasz się z tym, co powiedziałem i jesteś gotowy na islam, to jesteś gotowy, aby stać się muzułmaninem. Aby zostać muzułmaninem, należy najpierw zadeklamować Shahadę, czyli ‘świadectwo’, które deklaruje wiarę w Jedyność Boga i akceptację Mahometa jako proroka Bożego.

La ilaha illa-Allah, muhammad rasullulah
Nie ma boga, prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem.

Oświadczam, że jest tylko jeden Bóg. Oświadczam, że Mahomet jest jego Prorokiem.

Obejrzyj także ten film wideo.

Niech Bóg nas błogosławi. Niech Bóg nas prowadzi. Chciałbym powiedzieć do wszystkich nie-muzułmańskich czytelników tej publikacji – bądź uczciwy wobec siebie. Pomyśl o tym, co przeczytałeś. Weź te informacje ze sobą i pochłaniaj je. Usiądź z muzułmańską osobą i niech opowie ci ona trochę więcej o pięknie islamu. Zrób następny krok!

Gdy jesteś gotowy do przyjęcia islamu i stania się muzułmaninem, umyj się, zanim formalnie zostaniesz muzułmaninem. Przyjmij islam. Ucz się o islamie. Praktykuj islam. I korzystaj z dobrodziejstw, którymi Allah obdarzył nas, bo wiara nie jest czymś, co można przyjąć, jako pewnik. Jeśli nie wprowadzisz tego w życie, stracisz to jak zapach. Niech Bóg nas prowadzi. Niech Bóg nam pomoże. Doceniam ten honor i zaszczyt, aby przemówić do was poprzez tę publikację.

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
[Z arabskiego: ‘Pokój niech będzie z wami, a także miłosierdzie Allaha i Jego błogosławieństwa.’]

Jeżeli pragniesz stać się muzułmaninem lub potrzebujesz więcej informacji na temat islamu, napisz do nas na adres: info@islamicbulletin.org.


Wyświetl / wydrukuj ten artykuł w Flipping Book

Shahada (Wyznanie Wiary) video