Wierzenia i Praktyki w Islamie

Znaczenie Islamu

Podstawowe Wierzenia w Islamie

Jedność Ludzkości

Jedność Przesłania

Filary Islamu

Filary Wiary

Islamski Szariat (Prawo Islamskie)

Zgodność i Niezgodność z Prawem Islamu

Wojna

Dżihad

Kobiety w Islamie

Ubiór

Tradycje Kłócące Się z Islamem


Znaczenie Islamu

Islam oznacza dobrowolne poddanie się Nakazom i Woli Boga Jedynego (Allaha). Poddaństwo powinno pochodzić ze środka, z czystej wiary i przekonania do Allaha, bez cienia wątpliwości. Powinno też pochodzić ze szczerej miłości, zaufania i sympatii.

Allah nie jest specjalnym Bogiem dla Muzułmanów, lecz jest Stwórcą wszystkich stworzeń, w tym również człowieka.

Prorok Mahomet (Niech pokój będzie z nim) jest Posłańcem Allaha. Prorok Mahomet (Niech pokój będzie z nim) otrzymał Słowo Allaha (Objawienie) przez archanioła Gabriela (Duch Święty). To objawienie tworzy Religię Islamu.

Koran jest autentycznym zbiorem tego objawienia zapisanego w formie książkowej. Zawiera dokładne, niezmienione Słowo Allaha dla całej ludzkości.

Muzułmanin to każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wierzą w Allaha i Proroka Mahometa (Niech pokój będzie z nim) jako Jego Wysłannika i potwierdzają tę wiarę przy świadkach, ogłaszając jego/jej przyjęcie Islamu jako jego/jej religii. ‘Muzułmanin’ nie powinien być mylony z ‘Arabem’. Muzułmanin to osoba, która podąża za religią Islamu i on/ona może być jakiejkolwiek rasy podczas, gdy Arab odnosi się do jednej ludzkiej rasy. Arab może wybrać sobie dowolną religię lub system wierzeń takie jak Chrześcijaństwo, Islam, Buddyzm, Hinduizm, Ateizm lub jakąkolwiek inną wiarę. Arabowie stanowią nie więcej jak 18% Muzułmańskiej populacji dzisiejszego świata, którą szacuje się na ponad jedną piątą całej populacji na ziemi, czyli grubo ponad miliard ludzi.

Islam jest prostą i praktyczną religią. Ma ugruntowane, jasne i zrozumiałe przekonania oraz prawa, które każdy wyznawca lub student tej religii z łatwością zrozumie. Islam potwierdza wiarę w przyzwoite i cywilizowane społeczeństwo. Islam również nie oczekuje niemożliwej dobroci od swoich wyznawców, ale uznaje, że wszyscy ludzie popełniają błędy i grzechy. Nikt nie jest od nich zwolniony. Islam głosi pokój, miłosierdzie, sprawiedliwość, tolerancję, równość, miłość, prawdę, przebaczenie, cierpliwość, moralność, szczerość i uczciwość. Islam jest religią, która głosi Jedność Boga, Jedność Ludzkości oraz Jedność Przesłania.

Islam jest religią, która głosi Jedność Boga, Jedność Ludzkości oraz Jedność Przesłania.


Podstawowe Wierzenia w Islamie

Jedność Boga: “Tawhid”
Muzułmanie wierzą, że istnieje TYLKO Jeden Bóg Wszechmogący (Allah). W Islamie wiara w Allaha nie oznacza tylko wiary w istnienie Allaha, ale również we wszystkie atrybuty Allaha, w czczenie tylko jednego Boga oraz stosowanie się do wszystkich nakazów Allaha. Tawhid zawiera jedność Panowania, jedność Kultu oraz jedność Imion i Przymiotów:

A) Jedność Panowania: Oznacza wiarę, że Allah jest JEDYNYM Stwórcą, Żywicielem i Dowódcą.

B) Jedność Kultu: Oznacza wiarę, że Allah jest JEDYNYM Bogiem, który powinien być czczony i tylko jemu trzeba być posłusznym tak jak sam Allah nakazał.

C) Jedność Imion i Przymiotów Allaha: Oznacza wiarę, że Allah Jest Doskonały, a Jego Imiona i Przymioty są Perfekcyjne podług tego, co Allah mówi nam o Sobie w Koranie, wierząc, że ów Imiona i Przymioty w swej doskonałości należą tylko do Allaha.

◊ Muzułmanie wierzą, że NIKT nie współdzieli boskości Allaha, żaden anioł ani człowiek. Allah mówi:

“Bóg nikomu nie pozwala współdzielić Swoich decyzji i Swej władzy.”

(Święty Koran 18:26)

◊ Muzułmanie nie wierzą, że Allah śpi, męczy się czy umiera. Te atrybuty należą tylko do istot stworzonych przez Allaha. Allah nie odczuwa Słabości ani Znużenia.

◊ Muzułmanie nie wierzą, że istoty ludzkie są stworzone na podobieństwo Allaha.

◊ Muzułmanie wierzą, że nie ma żadnego pośrednika, który zabrałby kogokolwiek w pobliże Allaha lub prosił o coś Allaha w czyimkolwiek imieniu. Wierzą, że każda osoba może bezpośrednio zanosić swe prośby do Allaha i prosić o wszystko czego on/ona chce.


Jedność Ludzkości

◊ Ludzie zostali stworzeni równymi w oczach Allaha. Nie ma wyższości jednego nad drugim z jakiegokolwiek powodu z wyjątkiem pobożności i uczciwości. Muzułmanie muszą szanować godność człowieka niezależnie od jego wyznania, rasy, narodowości, miejsca urodzenia, a cała ludzkość jest tak samo szanowana.

◊ Ludzi nie wolno oceniać na podstawie czynników, na które nie mają wpływu, takich jak płeć, kolor skóry, rozmiar, rasę, zdrowie, itp. Islam naucza, że ludzka różnorodność jest znakiem wielkości miłosierdzia Allaha oraz piękna Jego stworzenia. Prorok Mahomet powiedział: “Zaprawdę, Allah nie patrzy na wasze twarze czy ciała, ale na wasze serca i czyny.”

◊ W Islamie nie ma księży, kapłaństwa czy świętych mężów, nikt nie ma też specjalnego dostępu do sakramentów, jednakże istnieją uczeni posiadający ogromną wiedzę o Islamie, a ich obowiązkiem jest zgodnie z prawdą wyjaśniać Islam innym. SĄ TYLKO DORADCAMI.

◊ Islam naucza ludzi, aby byli umiarkowani w swoim życiu. Muzułmanie nie powinni całkowicie rezygnować z tego życia na rzecz doczesnego, jak również nie powinni całkowicie rezygnować z życia doczesnego na rzecz tego obecnego.


Jedność Przesłania

Muzułmanie wierzą, że Allah wysłał posłańców do każdego narodu w całej historii ludzkości. Posłańcy przybyli z takim samym przesłaniem: aby czcić Jedynego Boga Najwyższego i słuchać Jego Poleceń.

Niewinność ludzkości od urodzenia. Muzułmanie wierzą, że ludzie rodzą się wolni od grzechu i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy i grzechy innych. Dopiero jak osiągną wiek dojrzewania to świadomie popełniają grzechy, za które będą ponosić odpowiedzialność w życiu obecnym jak i doczesnym.

Nie ma grzechu pierworodnego w Islamie. Muzułmanie wierzą, że zarówno Adam jak i Ewa byli jednakowo kuszeni, oboje zgrzeszyli i oboje byli odpowiedzialni za nieposłuszeństwo Allahowi. Oboje byli skruszeni i żałowali, a Allah im darował.

Muzułmanie wierzą, że żadna dusza nie jest odpowiedzialna za grzechy oraz winy innych, nawet jeśli są to ich rodzice, dzieci, żony czy mężowie.

Muzułmanie wierzą, że przebaczenie jest zawsze dostępne przez pokutę. Muzułmanie modlą się o pokutę bezpośrednio do Allaha, bez istoty pośredniczącej.

Zbawienie w Islamie przychodzi tylko przez wiarę i praktykowanie. Obie rzeczy idą ze sobą w parze, ręka w rękę celem uzyskania zbawienia.


Filary Islamu

Istnieje pięć filarów Islamu:

  1. Shahada (Wyznanie)
  2. Salah (Modlitwa)
  3. Seyam (Post)
  4. Zakat (Jałmużna)
  5. Hadż (Pielgrzymka)

Shahada (Wyznanie Wiary)

Werbalne poświadczenie i zobowiązanie się, że nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest Jego Prorokiem.

Zobacz wideo z Shahadą dla poprawnej wymowy.

 

Salah (Obowiązkowe Czczenie przez Modlitwę)

Jest to obowiązek każdego muzułmanina, mężczyzny lub kobiety, aby po osiągnięciu wieku dojrzewania wykonywać pięć Modlitw o konkretnych porach dnia i nocy. Tymi określonymi czasami są: Świt, Południe, Popołudnie, Zachód Słońca oraz Noc. Rytuał zwany Wudu (Mycie kilku części ciała wodą) jest warunkiem koniecznym do każdej Modlitwy.

Rak'a

Powyższe zdjęcie przedstawia “rakat”, czyli zestaw pozycji na stojąco, ukłonów, pokłonu twarzą do ziemi oraz siedzenia. Każda Modlitwa składa się z kilku Rakatów. Muzułmanie są mocno zachęcani do modlenia się w meczecie, jednakże jeśli jest to poza ich możliwościami, mogą się modlić z każdego miejsca, które jest czyste. Muzułmanie nie wykonują Modlitw w łazience.

Siyam (Post)

Poszczenie podczas miesiąca Ramadan (dziewiąty miesiąc kalendarza księżycowego) odbywa się tylko od wschodu do zachodu słońca i jest obowiązkiem każdego dorosłego, zdrowego muzułmanina, mężczyzny i kobiety. Poszczenie to całkowita abstynencja od jedzenia, picia, palenia, żucia gumy, relacji intymnych i przyjmowania czegokolwiek do organizmu. Jeśli osoba jest chora i musi brać lekarstwa, on/ona nie może pościć. Poszczenie jest również okazją do zdyscyplinowania siebie i trzymania z dala od złych zachowań, takich jak kłótnie czy mówienie komuś przykrych rzeczy. Ci, którzy są chorzy lub nie mogą pościć z powodów zdrowotnych czy starszego wieku są zwolnieni z poszczenia. Jednakże powinni podarować jeden posiłek biedakowi za każdy opuszczony dzień postu. Kobiety w ciąży, w trakcie menstruacji, karmiące lub Ci, którzy podróżują, również są zwolnieni z poszczenia. Jednak, gdy tylko ich sytuacja się zmienia, nadrabiają dni postu lub karmią biednych jednym posiłkiem za każdy opuszczony dzień postu.

Zakat (Jałmużna)

Zakat jest coroczną jałmużną, obowiązkową dla każdego muzułmanina, mężczyzny lub kobiety, którzy w minionym roku posiadali nieruchomość lub pieniądze przekraczające wartością ich podstawowe potrzeby. Jałmużna wynosi 2.5% od nadmiaru swojego bogactwa. Jest również zwana podatkiem, ponieważ wspiera pracowników rządowych, którzy nie mogą zarabiać pieniędzy nigdzie indziej.

Hadż (Pielgrzymka)

Odbycie pielgrzymki do Mekki w Arabii Saudyjskiej jest wymagane przynajmniej raz na całe życie od każdego muzułmanina, jeśli finanse jak i zdrowie mu na to pozwalają. Hadż zaczyna się każdego roku w miesiącu Dul Hijjah. Dul Hijjah jest dwunastym miesiącem Islamskiego (księżycowego) kalendarza. Hadż jest podróżą duchową, podczas której muzułmanin zapomina o wszystkich ziemskich rzeczach i poświęca swą uwagę oraz czas tylko Allahowi.


Filary Wiary

W Islamie jest sześć filarów wiary: Wiara w Allaha, Jego aniołów, Jego księgi dla ludzkości, Jego Proroków i Posłańców, Dzień Sądu Ostatecznego oraz Wiara w Przeznaczenie.

1. Wiara w Boga (Allaha)

Islam naucza, że istnieje tylko jeden Wyjątkowy Bóg (Allah), który powinien być czczony, a jego nakazy przestrzegane.

2. Wiara w Mala-eka (Aniołów)

Muzułmanie wierzą, że Allah stworzył niewidzialne istoty takie jak Anioły. Muzułmanie wierzą w ich istnienie, ich imiona, ich zadania do wykonania, ich opisy przedstawione w Koranie oraz w Sunnę (Nauki Proroka Mahometa).

3. Wiara w Księgi Allaha

Muzułmanie wierzą, że Allah od czasu do czasu ujawnił księgi dla ludzkości za sprawą swoich Proroków. Wszystkie te księgi pochodzą z tego samego boskiego źródła. Wszystkie są spisem boskich objawień. Muzułmanie wierzą w oryginalny tekst tych ksiąg z okresu, kiedy zostały ujawnione. Pięć wybitnych boskich ksiąg to: 1) Zwoje Abrahama; 2) Psalmy Dawida; 3) Tora objawiona Prorokowi Mojżeszowi; 4) Ewangelia Jezusa Chrystusa; 5) Koran objawiony Prorokowi Mahometowi.

4. Wiara w Proroków Allaha

Muzułmanie wierzą, że Allah wysłał Proroków dla całej ludzkości jako posłańców, aby udzielali ludziom wskazówek. Muzułmanie wierzą w ich istnienie, ich imiona oraz ich przesłania, jako że Allah i Jego Prorok poinformowali o ich nadejściu. Prorocy nie są boscy, ponieważ boskość jest przeznaczona tylko dla Allaha (Boga) Wszechmogącego. Wszyscy Prorocy są sprawiedliwymi, prawdomównymi oraz pobożnymi mężczyznami wybranymi przez Allaha, aby być wzorem do naśladowania dla całej ludzkości, a ich słowa i czyny są zgodne z boskimi przykazaniami.

5. Wiara w Yawm al-Qiyama (Dzień Sądu Ostatecznego)

Muzułmanie wierzą, że życie na tym świecie i wszystko co się na nim znajduje skończy się jednego, konkretnego dnia, w którym wszystko zostanie unicestwione. W tym dniu wskrzeszeni zostaną wszyscy zmarli. Allah będzie sądził każdą osobę indywidualnie z doskonałą sprawiedliwością, zgodnie z jej dobrymi i złymi uczynkami zrobionymi w trakcie życia, a każda ofiara będzie miała swoje prawa. Allah wynagrodzi tych, którzy prowadzą prawe życie i zrobili wiele dobrych uczynków poprzez wysłanie ich do Raju (Jannah). Allah przebaczy tym, którzy zadowolili go przestrzeganiem Jego nakazów oraz skarci tych, którzy tego nie robili Ogniem Piekielnym (Jahannam).

6. Qada wal-Qada (Przeznaczenie, Dekret Boski)

Muzułmanie wierzą, że ponieważ cały wszechświat jest całkowicie pod kontrolą i przewodnictwem Allaha, to wszystko co istnieje lub dzieje się we wszechświecie, od najmniejszego do największego wydarzenia jest regulowane przez Allaha. Muzułmanie pokładają całe swoje zaufanie w Allahu, jednakże muszą też wykazywać się szczerym wysiłkiem w dążeniu do celu, starać się i robić wszystko najlepiej jak potrafią, a nie tylko usiąść i pozwolić sprawom obrać swój kurs w ślepej rezygnacji. Taka wiara daje człowiekowi ogromny stopień wewnętrznej pewności, zaufania i spokoju serca, zwłaszcza w obliczu udręk. Co więcej, taki ktoś żyje z pewnością, że cokolwiek się wydarzy danej jednostce, w tym śmierć, nie może się wydarzyć w innym niż uprzednio wyznaczonym czasie.


Islamski Szariat (Prawa Islamu)

Szariat jest boskim kodeksem postępowania, który prowadzi muzułmanina i wszystkie sprawy jego/jej życia. Jest podzielony na dwie kategorie: Ebadat (system czczenia) oraz Muamalat (system postępowania). Głównym źródłem, które reguluje wszystkie prawa Islamu jest Allah robiący to poprzez dwa kanały: pierwszym z nich jest Koran, księga Allaha, a drugim jest Sunna, która jest autentycznym zapisem mów i tradycji Proroka Mahometa oraz wszystkiego co powiedzieli lub zrobili jego towarzysze, a czemu on się nie sprzeciwił.


Zgodność i Niezgodność z Prawem Islamu

Podstawową zasadą regulującą kwestie zgodności i niezgodności z prawem jest to, że wszystko jest zgodne z prawem, chyba że jedno ze źródeł praw Islamskich określa, że jest odwrotnie. W Islamie zakazane jest spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, pobieranie odsetek i niemoralne prowadzenie się. Nie wolno również spożywać mięsa wieprzowego, drapieżników (zwierząt i ptaków) oraz wszystkich martwych zwierząt.


Wojna

Wojna nie jest celem Islamu, ani nie jest to normalna droga obierana przez Muzułmanów. Jest to tylko ostateczność, z której korzysta się w najbardziej niezwykłych okolicznościach, kiedy to wszystkie inne próby pokojowego rozwiązania spraw i sporów nie dały pozytywnego rezultatu. W Islamie, każda istota ma prawo do cieszenia się wolnym i spokojnym życiem, niezależnie od wyznawanej religii, położenia geograficznego oraz względów rasowych. Jeśli nie-muzułmanie żyją w pokoju czy nawet w zobojętnieniu z muzułmanami, nie ma żadnych podstaw, ani uzasadnienia do wypowiedzenia im wojny lub rozpoczęcia działań wojennych, dopuszczania się jakichkolwiek aktów agresji czy naruszania ich praw.


Dżihad

W Islamie Dżihad nie oznacza “Świętej Wojny”. Nie jest to deklaracja wojny przeciwko innym religiom, a już na pewno nie przeciwko Chrześcijanom i Żydom, jak to próbują niektórzy ludzie przedstawić. Dżihad w dosłownym znaczeniu oznacza “dążenie, zmaganie się oraz podejmowanie większego wysiłku niż zwykle dla dobra samego siebie i społeczeństwa.” Dżihad posiada swój wewnętrzny, społeczny oraz wojowniczy wymiar.

– Wewnętrzny wymiar Dżihadu obejmuje walkę ze złymi skłonnościami nas samych. Polega na poważnych, moralnych wysiłkach wierzącego, aby przeciwstawić się wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym pokusom w kierunku popełnienia grzechu jakiegokolwiek rodzaju. Obejmuje walkę celem przezwyciężenia problemów, trudności, oparcia się pokusom i wykonania trudnych zadań.

– Wymiar społeczny obejmuje walkę przeciwko społecznej niesprawiedliwości i tworzenie wspólnej tożsamości w oparciu o miłość, szacunek i równość. Przybiera on także formę zwoływania ludzi w ramach społeczności, aby nakazać im dobre uczynki i zakazać złych.

– Wreszcie, wojowniczy wymiar dżihadu przybiera formę wojny skierowanej przeciwko agresji oraz zwalczania sił tyrani i zła oraz ucisku, lecz nawet wtedy trzeba przestrzegać ścisłych granic postępowania opisanych w Islamie, które chronią życie niewinnych i świętość środowiska.

– Islam odrzuca wszelkie formy terroryzmu, ekstremizmu, fanatyzmu i fundamentalizmu. Religia Islamu gwarantuje świętość życia (życie nie-muzułmanina jest postrzegane jako tak samo święte jak życie muzułmanina), honoru, własności i wolności do przyjęcia oraz praktykowania każdej religii podług własnego wyboru, jak również wszystkich innych zachowań, o ile nie krzywdzą one innych. Terroryzowanie ludzi, szerzenie strachu pośród jakiejkolwiek społeczności lub krzywdzenie innych jest uważane za niezwykle poważne grzechy w Islamie. Allah stworzył surowe kary dla tych, którzy są zaangażowani w takie działania.


Kobiety w Islamie

Islam patrzy na kobietę jak na osobę równą, dojrzałą i zdolną do partnerstwa z mężczyzną, bez której rodzina nie może istnieć, a przy tym naucza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni przez Allaha i mają taką samą wartość.

W niektórych społeczeństwach kobiety są traktowane zgodnie ze zwyczajami przodków i plemiennymi tradycjami, ale w Islamie są traktowane z szacunkiem i honorem. Islam chroni honor i godność kobiet oraz wymaga, aby były one traktowane z szacunkiem i honorem. Jej kobiecość nie powinna być wykorzystywana w żaden sposób, a raczej ma być uznawana i traktowana jak jednostka ludzka, której seksualność nie powinna ważyć na jej relacjach z innymi osobami, niżeli tylko z jej mężem.

W Islamie małżeństwo nie może zostać zawarte do czasu, aż kobieta sama nie wyrazi na nie zgody, a posag nie jest jej dany. Islam jasno określa priorytety dla mężów i żon. Mąż jest odpowiedzialny za zapewnianie bytu rodzinie, natomiast żona jest odpowiedzialna za dbanie o dom i wychowywanie dzieci. Są to główne priorytety, jednakże wymagana, a nawet mocno zalecana jest współpraca między małżonkami w tych zakresach.


Ubiór

Zarówno od mężczyzn jak i kobiet Islam wymaga, aby nosili odpowiednie, godne, skromne i czyste ubrania.

Muzułmańskie kobiety również są poinstruowane przez Allaha w Koranie, aby nosić Hidżaby (nakrycie głowy). W domu, ze swoją najbliższą rodziną jak mąż, dzieci, bracia, wujkowie, dziadkowie oraz inni mężczyźni (członkowie rodziny, którzy nie mogą jej poślubić) oraz z innymi kobietami, muzułmańska kobieta może zdjąć wierzchnią odzież i może upiększyć się jak tylko chce.

Nielegalna odzież i ozdoby to:

– Obcisła odzież, prześwitująca odzież, odzież eksponująca te części ciała, które są seksualnie atrakcyjne, ubrania ekstrawaganckie, stroje kąpielowe, makijaż i perfumy w miejscach publicznych, peruki i treski, natomiast złoto i jedwab są zabronione dla Mężczyzn, ale dozwolone dla Kobiet.

Generalnie w Islamie, piękno i seksualność kobiet są atrybutami, które nie powinny być wystawiane na widok publiczny.


Tradycje Kłócące Się z Islamem

Przestrzeganie zasad Islamu (tak jak w przypadku innych religii) jest zmienne w zależności od siły wiary w ludziach. Czasami kultura i tradycje kłócą się z religią, a nawet ją przyćmiewają. Niektórzy ludzie twierdzą, że coś w ich kulturze lub tradycji jest częścią religii, kiedy tak naprawdę nie jest lub robią rzeczy, które nie mają żadnego uzasadnienia w Islamie i są zabronione. Na nieszczęście działania te zostają przedstawione przez innych jako wynikające z założeń rządzących religią Islamu.

Również wierzenia i praktyki muzułmanów nie powinny być oceniane na podstawie wierzeń i przekonań innych religii, jako że niektóre z legalnych praktyk danych religii mogą być postrzegane jako niezgodne z prawem lub nawet całkowicie złe w ramach innej religii.

Czasami zachowanie niektórych osób może być obraźliwe dla innych i odwrotnie pomimo faktu, że zachowanie to nie miało na celu kogokolwiek urazić. Dla przykładu Islam wymaga od swoich wyznawców, aby spuścić wzrok, gdy do kogoś mówią, z szacunku do swoich rozmówców oraz potraktowania ich z honorem. Zachowanie to może być obraźliwe dla innych kultur, w których kontakt wzrokowy jest niezwykle istotny w trakcie komunikacji.

Aby żyć w pokoju i harmonii na tym świecie, trzeba zdać sobie sprawę, że ludzie zostali stworzeni inaczej, różnią się kolorami skóry, posługują się innymi językami, mają inną religię, kulturę i tradycję. Ludzie mogą być odmienni, jednakże nie oznacza to, że są źli lub nikczemni.