Credințe și practici Islamice

Semnificația Islamului

Credințele de bază ale Islamului

Unicitatea Omenirii

Unicitatea Mesajului

Stâlpii Islamului

Stâlpii Credinței

Sharia Islamică (Legile Islamului)

Lucruri permise și nepermise în Islam

Război

Jihadul

Femeile în Islam

Îmbrăcămintea

Tradiții care interferează cu Islamul


Semnificația Islamului

Islam înseamnă supunerea liberă la Poruncile și Voia Unicului și Singurului Dumnezeu (Allah). Această supunere trebuie să vină dinăuntru, din credința și convingerea în Allah, fără îndoială. De asemenea trebuie să vină din iubire, încredere și afecțiune.

Allah nu este un zeu special pentru Musulmani, dar Allah este Creatorul tuturor creaturilor, incluzând omenirea.

Profetul Mohamed (Pace fie asupra sa) este Mesagerul lui Allah. Profetul Mohamed (Pace fie asupra sa) a primit Cuvântul lui Allah (revelația), prin arhanghelul Gabriel (Sfântul Duh). Această revelație însumează Religia Islamului.

Coranul este o colecție autentică a acestei revelații înregistrată sub forma unei cărți. Este exact Cuvântul lui Allah, neschimbat pentru întreaga omenire.

Un musulman este orice bărbat sau femeie care crede în Allah și în Profetul Mohamed (Pace fie asupra sa) ca fiind Mesagerul Lui care apoi mărturisește acea credință pentru cei ce mărturisesc anunțarea acceptării lui/ei a Islamului ca fiind religia lui/ei. ”Musulmanul” nu trebuie confundat cu ”arabul”; Un Musulman este persoana care urmează religia Islamului și el/ea poate avea orice rasă, în timp ce arabii reprezintă o rasă de oameni. Un arab poate alege să aibă orice religie sau sistem de credințe, fie el Creștinism, Islam, Budism, Hinduism, ateism sau orice credință. Arabii reprezintă mai puțin de 18% din populația musulmană în present, care este estimat a fi peste o cincime din populația totală a lumii, sau peste un miliard de oameni.

Islamul este o religie simplă și practică. Are credințe și legi bine stabilite, clare și ușor de înțeles pe care orice adept și student a religiei le poate înțelege cu ușurință. Islamul afirmă credința într-o societate decentă, civilizată. Islamul, de asemenea, nu cere bunătate imposibilă de la adepții săi, dar recunoaște că toate ființele umane fac greșeli și păcătuiesc. Nimeni nu este scutit. Islamul predică pacea, mila, dreptatea, toleranța, egalitatea, iubirea, adevărul, iertarea, răbdarea, moralitatea, sinceritatea și neprihănirea. Islamul este religia care predică Unicitatea lui Dumnezeu, Unicitatea omenirii și Unicitatea Mesajului.

Islamul este religia care predică Unicitatea lui Dumnezeu, Unicitatea omenirii și Unicitatea Mesajului.


Credințe de bază în Islam

Unicitatea lui Dumnezeu: ”Tawheed”
Musulmanii cred că există DOAR UN Dumnezeu suprem (Allah). În Islam, credința în Allah nu reprezintă doar credința că Allah există, ci și credința în toate atribuțiile lui Allah, de a-L venera doar pe Allah și de a asculta de toate poruncile lui Allah. Tawheed include unicitatea Domnului, unicitatea Închinării și unicitatea Numelor și Atributelor:

A) Unicitatea Domnului: Să crezi că Allah este SINGURUL Creator, Furnizor și Comandant.

B) Unicitatea Închinării: Să crezi că Allah este SINGURUL Dumnezeu care trebuie venerat și ascultat așa cum Allah a poruncit.

C) Unicitatea Numelor și Atributelor lui Allah: Să crezi că Allah este Perfect și Numele și Atributele Lui sunt Perfecte în conformitate cu ceea ce Allah ne spune despre El în Coran, crezând în faptul că acele Nume și Atribute, în perfecțiunea lor, aparțin numai lui Allah.

◊ Musulmanii cred că NIMENI nu împărtășește divinitatea lui Allah fie înger sau om. Allah spune:

”Și Allah nu are nici un asociat în judecata Lui.”

(Coran 18:26)

◊ Musulmanii nu cred că Allah doarme, obosește sau moare. Aceste atribute sunt doar pentru creaturile lui Allah. Allah nu are nici Slăbiciune, nici Oboseală.

◊ Musulmanii nu cred că ființele umane sunt create după chipul lui Allah.

◊ Musulmanii cred că nu există nici un intermediar care pledează în numele cuiva. Aceștia cred că orice individ se poate ruga direct lui Allah și să-L roage orice el/ea dorește.


Unicitatea Omenirii

◊ Oamenii sunt creați egal înaintea lui Allah. Nu există nici o superioritate a cuiva peste altcineva pentru orice motiv exceptând evlavia și dreptatea. Musulmanii trebuie să respecte dignitatea omenirii, indiferent de religie, rasă, naționalitate sau locul nașterii, întreaga omenire este onorată.

◊ Oamenii nu trebuie judecați după factori pentru care nu au avut nici o alegere, cum ar fi genul, culoarea, mărimea, rasa, sănătatea, etc. Islamul învață că diversitatea umană este un semn al bogăției milei lui Allah și frumusețea creației Lui. Profetul Mohamed spune: ”Allah nu se uită la fețele și corpurile voastre, ci la inimile și faptele voastre.”

◊ În Islam nu există preoți, preoție sau oameni sfinți, și nimeni nu are acces special la Sfintele Taine, dar există totuși, erudiți care cunosc tainele Islamului, și datoria lor este de a explica sincer Islamul altor oameni. EI SUNT DOAR CONSILIERI.

◊ Islamul învață oamenii să își trăiască viața moderat. Musulmanii nu trebuie să renunțe în totalitate la această viață pentru cea de apoi, sau să renunțe la muncă pentru cea de apoi în totalitate doar în această viață.


Unicitatea Mesajului

Musulmanii cred că Allah a trimis Mesageri fiecărei națiuni pe parcursul istoriei omenirii. Mesagerii au venit cu același mesaj: de a venera Singurul Dumnezeu Suprem și de a asculta de Poruncile Lui.

Inocența omenirii la Naștere. Musulmanii cred că oamenii sunt născuți liber de orice păcat și nu au nici o responsabilitate pentru greșelile și păcatele altora. Doar după ce ajung la vârsta pubertății și ajung să păcătuiască în cunoștință de cauză, li se va cere să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor în această viață și în cea de apoi.

Nu există păcatul original în Islam. Musulmani cred că atât Adam cât și Eva au fost tentați în mod egal, amândoi au păcătuit și amândoi au fost responsabili de nesupunerea în fața lui Allah. Amândoi au avut remușcări și s-au pocăit, și Allah i-a iertat pe amândoi.

Musulmanii cred că nici un suflet nu este responsabil pentru păcatele și greșelile altora, chiar dacă sunt părinții, copiii, soțiile sau soții acestora.

Musulmanii cred că iertarea se atinge întotdeauna prin pocăință. Musulmanii se roagă pentru pocăință direct lui Allah, fără nici un intermediar.

Mântuirea în Islam se face doar prin credință și practică. Amândouă merg mână în mână pentru a putea atinge mântuirea.


Stâlpii Islamului

Există cinci stâlpi ai Islamului:

  1. Shahada (Mărturia)
  2. Salah (Rugăciunea)
  3. Seyam (Postul)
  4. Zakat (Caritatea)
  5. Hajj (Pelerinajul)

Shahada (Crezul)

Angajamentul verbal și mărturia că nu există altă zeitate în afară de Allah și că Mohamed este mesagerul lui Allah.

Click aici pentru a vedea video.

 

Salah (Închinarea Obligatorie [Rugăciunea])

Este datoria fiecărui Musulman, bărbat și femeie, după atingerea vârstei pubertății, să efectueze cinci Salaturi (Rugăciuni) în anumite momente în timpul zilei și nopții. Aceste cinci momente specifice sunt: – Zori, Prânz, După-amiază, Apus și Noapte. Un ritual numit Wudu (Curățarea mai multor părți ale corpului cu apă) este o condiție prealabilă pentru Salat.

Rak'a

Imaginea de mai sus reprezintă o ”rak’a”, care cuprinde statul în poziție dreaptă, plecăciuni, îngenunchieri și revenirea la poziția inițială. Fiecare Salah cuprinde mai multe Rak’a. Musulmanii sunt încurajați să se roage în moschei, dar dacă nu pot face asta, se pot ruga în orice loc curat; Musulmanii nu fac Salah într-o baie.

Siyam (Postul)

Postul în timpul lunii Ramadanului (a noua lună a calendarului lunar) se face doar de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui și este o obligație a fiecărui Musulman adult sănătos, bărbat sau femeie. Postul reprezintă abținerea totală de la mâncare, băutură, fumat, mestecat gumă, relații intime și de a lua orice în corp. Dacă o persoană este bolnavă și are nevoie de medicație, el/ea nu poate posti. Postul este de asemenea un prilej de disciplinare de la comportamente dăunătoare cum ar fi certurile și rostirea de lucruri rele. Cei care sunt bolnavi și nu pot posti din motive de sănătate sau de vârstă, sunt exceptați de la postit. Totuși, aceștia trebuie să le ofere săracilor o masă pentru fiecare zi pe care au pierdut-o din post. Femeile însărcinate, la menstruație sau care alăptează, sau oricine călătorește, sunt de asemenea scutiți de post. Totuși, atunci când situația lor se schimbă, trebuie să recupereze zilele de post sau să hrănească săracii cu o masă pentru fiecare zi pe care au pierdut-o din post.

Zakat (Caritatea)

Zakat este o caritate anuală obligatorie pentru fiecare Musulman bărbat sau femeie, care posedă în ultimul an bani sau proprietăți care depășesc nevoile lor minime. Cerința este de 2.5% din bogăția în exces a cuiva. Este de asemenea numită taxă deoarece susține muncitorii guvernului care nu sunt liberi să realizeze venituri în altă parte.

Hajj (Pelerinajul)

Efectuarea pelerinajului la Mecca, Arabia Saudită este cerută o dată în viață pentru fiecare Musulman, dacă este capabil din punct de vedere financiar și de asemenea din punct de vedere fizic. Hajj începe în fiecare an în timpul lunii Dul Hijjah; Dul Hijjah este a 12-a lună din calendarul Islamic (lunar). Hajj este o călătorie spirituală în timpul căreia Musulmanii uită de toate lucrurile lumești și își devotează atenția și timpul doar lui Allah.


Stâlpii Credinței

În Islam, există șase stâlpi de credință: Credința în Allah, îngerii Lui, cărțile Lui pentru omenire, Profeții și Mesagerii lui, Ziua Judecății și Destin.

1. Credința în Dumnezeu (Allah)

Islamul ne învață că există un Dumnezeu Unic (Allah) care trebuie venerat și ascultat.

2. Credința în Mala-eka (Îngeri)

Musulmanii cred că Allah a creat creaturi nevăzute cum ar fi Îngeri. Musulmanii cred în existența, numele, atribuțiile și descrierile lor așa cum au fost explicate în Coran și în Sunnah (Învățăturile Profetului).

3. Credința în Cărțile lui Allah

Musulmanii cred că Allah a revelat din când în când cărți pentru omenire prin Profeții Lui. Aceste cărți își au originea în aceeași sursă divină; toate sunt revelații divine. Musulmanii cred în textul original al acestor cărți atunci când au fost descoperite. Cele cinci cărți divine sunt: 1) Pergamentele lui Avraam; 2) Zabur (Psalmii) revelați Profetului David; 3) Tawrah (Tora) revelată Profetului Moise; 4) Injil (Evanghelia) revelată Profetului Isus; 5) Coranul revelat Profetului Mohamed.

4. Credința în Profeții lui Allah

Musulmanii cred că Allah a trimis Profeți pentru întreaga omenire ca mesageri pentru a-i îndruma. Musulmanii cred în existența lor, numele lor și mesajele lor, așa cum Allah și Profetul Lui le-a spus despre ele. Profeții sunt lipsiți de divinitate pentru că divinitatea este exclusivă lui Allah (Dumnezeu) Atotputernicul. Toți sunt oameni neprihăniți, sinceri și evlavioși aleși de Allah să fie modele pentru omenire, atât cuvintele cât și faptele lor sunt în concordanță cu poruncile divine.

5. Credința în Yawm al-Qiyama (Ziua Judecății)

Musulmanii cred că viața în această lume și tot ce cuprinde ea se va sfârși într-o zi anume, când totul va fi anihilat. Această zi va învia toți morții; Allah va judeca printr-o judecată perfectă fiecare persoană individual conform faptelor lor bune sau rele pe care le-a făcut în timpul vieții, și fiecare victimă va avea drepturile lui/ei. Allah va recompensa pe aceia care au o viață dreaptă și au făcut fapte bune, trimițându-i în Paradis (Jannah). Allah iartă pe aceia care nu au ascultat de Porunca Sa, dacă dorește, sau îi pedepsește în Focul Iadului (Jahannam).

6. Qada wal-Qada (Destinul, Decretul Divin)

Musulmanii cred că din moment ce întregul univers este sub direcția și cotrolul lui Allah, atunci tot ce este sau se întâmplă în acest univers, de la cel mai mic la cel mai mare eveniment, este guvernat de Allah. Musulmanii și-au pus încrederea în Allah, numai că este necesar, totuși să facă un efort sincer pentru a izbuti și a face tot ce le stă în putere, și nu doar să stea degeaba și să lase lucrurile să își urmeze cursul într-o renunțare oarbă. O asemenea credință îi oferă unei persoane un grad incredibil de siguranță interioară și pace sufletească, în special în fața necazurilor. Mai mult decât atât, el trăiește cu siguranța că orice va fi să fie pentru orice individ, incluzând moartea, nu poate să nu vină la vremea stabilită.


Shariah Islamică (Legile Islamului)

Sharia este codul divin de practici care îi ghidează pe Musulmani în toate acțiunile vieții lui/ei, și este împărțită în două categorii: Ebadat (sistem de venerare) și Muamalat (sistem de abordare). Sursa principală care guvernează toate legile Islamului este Allah, prin două canale; primul este Coranul, cartea lui Allah, și a doua este Sunnah, care este înregistrarea autentică a cuvintelor, tradițiilor Profetului și ceea ce tovarășul său a spus sau a făcut pentru care nu a avut nici o obiecție.


Acțiunile permise și interzise în Islam

Regula de bază care guvernează problema acțiunilor permise și interzise este faptul că lucrurile sunt permise numai dacă una din legile Islamului specifică faptul că nu sunt interzise. În Islam este interzis să bei alcool, să consumi droguri, să ai un comportament imoral și bazat pe interes. Este de asemenea interzis să mănânci carne de porc, prădători (animale sau păsări) și orice animal mort.


Războiul

Războiul nu este un obiectiv în Islam și nici nu reprezintă cursul normal al Musulmanilor; este însă ultima opțiune și este folosită numai în circumstanțe extraordinare, atunci când toate celelalte încercări și soluții pașnice pentru a rezolva disputa, au eșuat. În Islam, fiecare ființă are dreptul să se bucure de o viață liberă, pașnică, indiferent de considerente religioase, geografice sau rasiale. Dacă non-Musulmanii trăiesc pașnic sau chiar sunt indiferenți față de Musulmani, atuncinu există nici o justificare pentru a declara război împotriva lor sau de a începe ostilități, sau de a se angaja în orice acțiuni agresive sau care le violează drepturile.


Jihadul

În Islam Jihadul nu înseamnă ”Războiul Sfânt”. Și nu este o declarație de război împotriva altor religii și categoric nu împotriva Creștinilor sau Evreilor, așa cum unii oameni doresc să fie perceput. Jihad înseamnă literal ”străduința, efortul sau exercitarea unui efort mai mare decât de obicei pentru binele sinelui și pentru comunitate în sens larg.” Are o dimensiune internă, socială și combativă.

– Dimensiunea internă a Jihadului cuprinde lupta împotriva înclinațiilor rele ale sinelui; implică eforturile serioase, morale ale fiecărui Musulman de a rezista tuturor înclinațiilor interne sau externe spre păcatul de toate tipurile. Aceasta include lupta pentru a depăși problemele, dificultățile, sarcinile și ispitele.

– Dimensiunea socială include lupta împotriva nedreptății sociale și crearea unei identități comune bazate pe caritate, respect și egalitate. De asemenea apare sub forma unirii oamenilor dintr-o comunitate pentru a impune binele și a interzice răul.

– În cele din urmă, aspectul combativ al jihadului este sub forma unui război drept pentru a fi folosit împotriva agresiunii sau a lupta împotriva forțelor de tiranie și opresiune a răului și chiar și atunci, să observe limitele stricte de conduită prevăzute de Islam care păstrează viața celor nevinovați și sfințenia mediului.

– Islamul respinge orice formă de terorism, extremism, fanatism și fundamentalism. Religia Islamică garantează sfințenia vieții (viața unui non-Musulman este considerată la fel de sacră ca cea a unui Musulman), onoarei, proprietății, precum și libertatea de a îmbrățișa și practica orice religie aleg și toate celelalte comportamente, atâta timp cât aceste comportamente nu rănesc pe nimeni. Terorizarea oamenilor sau răspândirea fricii în orice societate sau rănirea altor oameni sunt considerate păcate mari în Islam; Allah a prescris pedepse severe pentru cei care sunt implicați în astfel de acțiuni.


Femeile în Islam

Islamul privește femeia ca pe un partener egal, matur și capabil al bărbatului, fără de care o familie nu poate exista și învață că bărbații și femeile sunt toți creația lui Allah, existând la un nivel egal de valoare și importanță.

În unele societăți, femeile sunt tratate în conformitate cu obiceiurile ancestrale și tradițiile tribale, dar în Islam sunt tratate cu deplin respect și onoare. Islamul păstrează onoarea și demnitatea femeilor, și cere ca ea să fie tratată cu respect și onoare. Feminitatea ei nu ar trebui să fie exploatată în nici un mod, mai degrabă ea trebuie considerată și tratată ca orice individ uman a cărei sexualitate nu intră în relație cu altă persoană decât cu soțul ei.

În Islam, căsătoria nu poate avea loc decât dacă femeia este de acord cu aceasta și i se oferă o zestre. Islamul stabilește priorități pentru soț și soție. Responsabilitatea furnizării celor necesare familiei este a bărbatului, în timp ce reponsabilitatea de a avea grijă de casă și de a crește copiii, este a femeii. Acestea sunt principalele priorități, dar cooperarea dintre soț și soție este necesară și foarte recomandată.


Îmbrăcămintea

Atât pentru bărbați cât și pentru femei, Islamul cere ca aceștia să poarte haine adecvate, decente, modeste și curate.

Femeile Musulmane sunt de asemenea instruite de Allah prin Coran să poarte un Hijab (să-și acopere capul). Acasă, cu familia apropiată, cum ar fi soțul, copiii, frații, unchii, bunicii și alti bărbați (membri ai familiei cărora le este interzis să se căsătorească cu ea), și cu alte femei, o femeie Musulmană își poate descoperi capul și să fie liberă să se înfrumusețeze cum dorește.

Îmbrăcăminte și podoabe interzise:

-Îmbrăcăminte strâmtă, transparentă, haine care expun părțile corpului care sunt atractive din punct de vedere sexual, haine extravagante, costume de baie, machiaj sau parfum în public, peruci, aurul și mătasea sunt interzise doar bărbaților și sunt permise femeilor.

În general în Islam, frumusețea femeilor și atributele sexuale nu trebuie afișate în public.


Tradițiile care interferează cu Islamul

Aderarea la Islam (ca și în alte religii) variază în funcție de puterea credințelor poporului. Uneori cultura și tradițiile interferează cu religia, sau chiar umbresc religia. Unii oameni susțin că ceva în cultura sau tradiția lor este parte a religiei, atunci când nu este. Sau fac lucruri care nu au nici o justificare în Islam și sunt interzise; dar care devin interpretate de alții ca principiile religiei Islamului.

De asemenea, credințele și practicile musulmanilor nu ar trebui să fie judecate în funcție de convingerile și legile altor religii deoarece unele practici permise de o religie pot fi portretizat de altă religie ca nepermise sau chiar greșite.

Uneori, conduita anumitor persoane poate fi ofensatoare pentru alții și invers, în ciuda faptului că acest comportament nu este menit să jignească pe nimeni. De exemplu, Islamul le comandă Musulmanilor să-și coboare privirea atunci când vorbesc cu cineva, din respect și onoare. Acest lucru poate fi ofensator în alte culturi unde contactul vizual este foarte important în timpul comunicării.

Pentru a trăi în pace și armonie în această lume, trebuie să realizezi că oamenii au fost creați diferit și că au culori diferite ale pielii, au limbi diferite, religii, culturi și tradiții diferite. Unii oameni poate că sunt diferiți, dar asta nu înseamnă că sunt răi.