Πιστεύω και Πρακτικές στο Ισλάμ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Σύµπνοια της Ανθρωπότητας

Σύµπνοια του Μηνύµατος

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Η Ισλαµική Σαρία (Οι νόµοι του Ισλάµ)

Νόµιµο και Παράνοµο στο Ισλάµ

Πόλεµος

Τζιχάντ

Η Γυναίκα στο Ισλάµ

Ένδυση

Παραδόσεις που επεµβαίνουν στο Ισλάµ


Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Ισλάµ είναι η υποταγή µε ελεύθερη βούληση στις Εντολές και τη Θέληση Του Ενός και Μοναδικού Θεού (Αλλάχ). Η υποταγή αυτή πρέπει να έρχεται από την ψυχή, µε βαθιά πίστη στον Αλλάχ. Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από αγάπη, εµπιστοσύνη και στοργή.

Ο Αλλάχ δεν είναι ο ξεχωριστός θεός για τους Μουσουλµάνος, αλλά είναι ο Δηµιουργός όλων των πλασµάτων, συµπεριλαµβανοµένης και της ανθρωπότητας.

Ο προφήτης Μωάµεθ (Ειρήνη σε αυτόν) είναι ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ. Ο προφήτης Μωάµεθ (Ειρήνη σε αυτόν) έλαβε Το Λόγο του Αλλάχ (αποκάλυψη), µέσω του Αρχάγγελου Γαβριήλ (Το Άγιο Πνεύµα). Η αποκάλυψη αφορά το Ισλάµ.

Το Κοράνι είναι η αυθεντική συλλογή της αποκάλυψης καταγεγραµµένη σε µορφή βιβλίου. Είναι ο ακριβής, αµετάβλητος Λόγος του Αλλάχ σε όλους µας.

Μουσουλµάνος είναι οποιοσδήποτε πιστεύει στον Αλλάχ και τον Προφήτη Μωάµεθ (Ειρήνη σε αυτόν) ως τον Αγγελιαφόρο Του και µαρτυρά για αυτήν την πίστη, ανακοινώνοντας την αποδοχή του από το Ισλάµ ως θρησκεία του. Οι Μουσουλµάνοι δεν πρέπει να µπερδεύονται µε τους Άραβες. Μουσουλµάνος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί τη θρησκεία του Ισλάµ και µπορεί να είναι οποιασδήποτε καταγωγής, ενώ οι Άραβες αποτελούν συγκεκριµένη φυλή ανθρώπων. Οι Άραβες µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε οποιαδήποτε θρησκεία, ενώ φτάνουν το 18% του Μουσουλµανικού πληθυσµού, ο οποίος υπολογίζεται να είναι πάνω από το ένα πέµπτο του πληθυσµού  του κόσµου.

Το Ισλάµ είναι απλή και πρακτική θρησκεία. Έχει ξεκάθαρα και κατανοητά πιστεύω και εντολές τις οποίες µπορεί να καταλάβει οποιοσδήποτε ακόλουθος ή µαθητευόµενος της θρησκείας. Το Ισλάµ επίσης, δεν απαιτεί ακατόρθωτη καλοσύνη αλλά αναγνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και αµαρτίες.

Κανένας δεν εξαιρείται. Το Ισλάµ κηρύττει ειρήνη, έλεος, δικαιοσύνη, ανοχή, ισότητα, αγάπη, αλήθεια, συγχώρεση, υποµονή, ηθική, ειλικρίνεια και νοµιµότητα.

Το Ισλάµ είναι η θρησκεία που κηρύττει τη Σύµπνοια του Θεού, τη Σύµπνοια της ανθρωπότητας και τη Σύµπνοια του Μηνύµατος.


ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Σύµπνοια του Θεού: “Ταουχίντ”
Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι υπάρχει ΜΟΝΟ Ένας ανώτατος Θεός (Αλλάχ). Στο Ισλάµ η πίστη στον Αλλάχ δεν αφορά µόνο την πίστη στην ύπαρξή Του, αλλά και την πίστη σε όλες τις αποδόσεις Του, τη λατρεία ως προς Αυτόν και την υπακοή σε όλες τις εντολές Του. Το Ταουχίντ περιλαµβάνει τη Σύµπνοια του Παντοδύναµου, τη Σύµπνοια της Λατρείας και τη Σύµπνοια του Ονόµατός Του και των Γνωρισµάτων του:

A) Σύµπνοια του Παντοδύναµου: Πίστη στογεγονόςότιο Αλλάχείναι ο ΜΟΝΟΣ Δηµιουργός, Προµηθευτήςκαι Διοικητής.

B) Σύµπνοια της Λατρείας: Πίστη στο ότι ο Αλλάχ είναι ο ΜΟΝΟΣ Θεός ο οποίος πρέπει να λατρεύεται.

Γ) Σύµπνοια του Ονόµατος Του Αλλάχ και των Γνωρισµάτων Του: Η πίστη στο ότι ο Αλλάχ είναι αλάνθαστος και το Όνοµά Του και τα Γνωρίσµατά Του είναι αλάνθαστα µε βάση αυτά που αναφέρονται στο Κοράνι για Αυτόν, και πίστη ότι η τελειότητα του Ονόµατος και των Γνωρισµάτων Του ανήκουν µόνο στον Αλλάχ. Οι Μουσουλµάνοι:

◊ Πιστεύουν ότι ΚΑΝΕΙΣ δε µοιράζεται την ίδια θεότητα µε τον Αλλάχ, η οποία θεότητα δεν είναι ούτε αγγελική, ούτε ανθρώπινη.

Και ο Αλλάχ δε µοιράζεται µε κανέναν την κρίση Του και τον κανόνα Του”.

(Ιερό Κοράνι 18:26)

◊ Δεν πιστεύουν ότι ο Αλλάχ κοιµάται, κουράζεται ή πεθαίνει. Τα γνωρίσµατα αυτά ανήκουν στα πλάσµατα που δηµιούργησε ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ δεν έχει αδυναµίες ούτε Ανιαρότητα.

◊ Δεν πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι σχεδιασµένοι ως προς την εικόνα του Αλλάχ.

◊ Πιστεύουν ότι δεν υπάρχει µεσολαβητής που µπορεί να φέρει κάποιον πιο κοντά στον Αλλάχ. Ο κάθε ένας ξεχωριστά µπορεί να ικετεύσει τον Αλλάχ.


Σύµπνοια της Ανθρωπότητας

◊ Οι άνθρωποι δηµιουργούνται µε ισότητα από τον Αλλάχ. Οι Μουσουλµάνοι πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια των άλλων άσχετα µε τη θρησκεία, τη φυλή και το έθνος. Τιµάται όλη η ανθρωπότητα.

◊ Οι άνθρωποι δεν πρέπει να κρίνονται για χαρακτηριστικά στα οποία δεν έχουν επιλογή, όπως το φύλο, τη φυλή και την υγεία. Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι δείγµα πλούτου της ευσπλαχνίας Του Αλλάχ. Ο Μωάµεθ είπε: «Ο Αλλάχ δεν κοιτάει την εµφάνιση αλλά κοιτάει την καρδία και τις πράξεις σας».

◊ Στο Ισλάµ δεν υπάρχουν ιερείς, ιερατείο ή άγιοι και κανείς δεν έχει ειδική πρόσβαση σε µυστήρια. Υπάρχουν λόγιοι που γνωρίζουν καλά το Ισλάµ και το εξηγούν στους άλλους. Είναι απλώς ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

◊ Οι Μουσουλµάνοι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν αυτήν τη ζωή για την επόµενη, ούτε να εγκαταλείπουν το έργο για την εφεξής για αυτήν τη ζωή.


Σύµπνοια του Μηνύµατος

Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι ο Αλλάχ έστειλε Αγγελιαφόρους  σε κάθε έθνος καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι Αγγελιαφόροι ήρθαν όλοι µε το ίδιο µήνυµα: να λατρεύεται ο Ένας Ανώτατος Θεός και να παραµένουµε πιστοί στις Εντολές Του.

Αθωότητα κατά τη γέννηση. Οι άνθρωποι γεννιούνται αναµάρτητοι και δε φέρουν ευθύνη για τα λάθη και τις αµαρτίες των άλλων. Μόνο αφού φτάσουν την ηλικία της εφηβείας και διαπράξουν αµαρτίες µπορούν να κριθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.

Δεν υπάρχει προπατορικό αµάρτηµα στο Ισλάµ. Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι ο Αδάµ και η Εύα δελεάστηκαν, αµάρτησαν και έφταιξαν εξίσου που δεν υπάκουσαν τον Αλλάχ. Μετάνοιωσαν και ο Αλλάχ τους συγχώρησε.

Καµία ψυχή δεν ευθύνεται για τις αµαρτίες και τα λάθη των άλλων, ακόµα και αν είναι γονείς, παιδιά ή σύζυγοί τους.

Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι η συγχώρεση είναι πάντα διαθέσιµη µέσω της µετάνοιας. Προσεύχονται για µετάνοια απευθείας στον Αλλάχ, χωρίς µεσολαβητή.

Η σωτηρία στο Ισλάµ βρίσκεται µε την πίστη και την εξάσκηση. Αυτά πάνε µαζί για να χαρίσουν σωτηρία.


ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Τα θεµέλια του Ισλάµ είναι πέντε:

  1. Σαχάντα (Κατάθεση)
  2. Σαλάχ (Προσευχή)
  3. Σάουµ (Νηστεία)
  4. Ζακάτ (Φιλανθρωπία)
  5. Χατζ (Προσκύνηµα)

Σαχάντα (Πίστη)

Η οµολογία της πίστης, ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο Μωάµεθ είναι ο αγγελιαφόρος του Θεού.

 

Σαλάχ (Υποχρεωτική Λατρεία [Προσευχή])

Το καθήκον, αντρών και γυναικών, µετά την εφηβεία, να εκτελούν πέντε Σαλάχ (προσευχές) κατά τη διάρκεια της ηµέρας: Την αυγή, το µεσηµέρι, το απόγευµα, κατά τη δύση του ηλίου και τη νύχτα. Η τελετουργία Γούντου (Wudu, δηλαδή ο καθαρισµός σηµείων του σώµατος µε νερό) είναι προαπαιτούµενη για το Σαλάχ.

Rak'a

Η εικόνα είναι ένα ρακ’α, το οποίο περιέχει ένα σετ όρθιου αναστήµατος, υπόκλισης, µετάνοιας και καθίσµατος. Κάθε Σαλάχ αποτελείται από κάποια ρακ’ά. Οι Μουσουλµάνοι ενθαρρύνονται να προσεύχονται στο µασχίντ (masjid), ή οπουδήποτε είναι καθαρά εκτός του µπάνιου.

Σάουµ (Νηστεία)

Η νηστεία κατά τη διάρκεια του Ραµαζάνι (ένατος µήνας του σεληνιακού ηµερολογίου)  διαρκεί από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου και είναι υποχρεωτική για κάθε ενήλικο και υγιή Μουσουλµάνο, ανεξαρτήτως φύλου. Περιλαµβάνει πλήρη αποχή φαγητού, ποτού, καπνίσµατος, µάσηµα τσίχλας, στενών επαφών και γενικά την είσοδο οποιουδήποτε πράγµατος στον οργανισµό. Αν κάποιος είναι άρρωστος και χρειάζεται να παίρνει φάρµακα δε χρειάζεται να νηστέψει. Επίσης, εξαιρούνται από τη νηστεία άτοµα µεγάλης ηλικίας, γυναίκες που είναι εγκυµονούσες, έχουν έµµηνο ρύση, ή θηλάζουν και άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν. Η περίοδος της νηστείας θεωρείται ευκαιρία για πειθαρχεία ως προς άσχηµες συµπεριφορές, όπως λογοµαχίες. Παρόλα αυτά, είναι υποχρεωµένοι να ταΐζουν φτωχούς ένα γεύµα για κάθε µέρα που δε νήστεψαν.

Ζακάτ (Φιλανθρωπία)

Είναι η ετήσια υποχρέωση φιλανθρωπικού έργου για κάθε Μουσουλµάνο, ανεξαρτήτως φύλου, ο οποίος διαθέτει τον τελευταίο χρόνο λεφτά ή ιδιοκτησία που υπερβαίνουν τις ανάγκες του. Η απαίτηση είναι 2.5% από το περισσευούµενο εισόδηµα. Αποκαλείται φόρος διότι στηρίζουν τους δηµόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωµα να βγάλουν λεφτά από άλλη πηγή.

Χατζ (Προσκύνηµα)

Το προσκύνηµα στη Μέκκα, είναι υποχρεωτικό, έστω µια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής ενός Μουσουλµάνου, εάν είναι οικονοµικά και σωµατικά ικανός. Το Χατζ ξεκινάει κάθε χρόνο κατά τη διάρκει του µήνα του Ντουλ Χίτζα (Dul Hijjah), o οποίος είναι ο 12ος µήνας του Ισλαµικού (σεληνιακού) ηµερολογίου. Το Χατζ είναι ένα πνευµατικό ταξίδι όπου οι Μουσουλµάνοι ξεχνάνε οτιδήποτε κοσµικό και αφιερώνουν την προσοχή και το χρόνο τους στον Αλλάχ.


ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Στο Ισλάµ υπάρχουν έξι θεµέλια της πίστης:

1. Πίστη στο Θεό (Αλλάχ)

Το Ισλάµ διδάσκει ότι υπάρχει ένας Μοναδικός Θεός (Αλλάχ) τον οποίο πρέπει να λατρεύουν και να υπακούν.

2. Πίστη στο Μαλα-εκα (Άγγελοι)

Ο Αλλάχ δηµιούργησε αόρατα πλάσµατα (Αγγέλους). Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν στην ύπαρξη, στα ονόµατα, στα έργα και στις περιγραφές τους όπως εξηγούνται στο Κοράνι και στο Σούνα (Διδασκαλία του Προφήτη).

3. Πίστη στο βιβλίο Του Αλλάχ

1) Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι ο Αλλάχ αποκάλυψε βιβλία στην ανθρωπότητα µέσω των Προφητών Του. Τα βιβλία προήλθαν από την ίδια θεϊκή πηγή. Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν στο πρωτότυπο περιεχόµενο των βιβλίων. Τα πέντε διακεκριµένα βιβλία είναι: 1) Ο κύλινδρος πάπυρος του Αβραάµ, 2)  Ζαµπούρ (ψαλµωδίες), που αποκαλύφθηκαν στον Προφήτη Δαβίδ, 3) Τόρα, που αποκαλύφθηκε στον  Προφήτη Μωυσή, 4) Ιντζίλ (Ευαγγέλιο), το οποίο αποκαλύφθηκε στον Προφήτη Ιησού και 5) Το Κοράνι στον Προφήτη Μωάµεθ.

4. Πίστη στους Προφήτες

Ο Αλλάχ έστειλε Προφήτες για την καθοδήγηση της ανθρωπότητας. Οι προφήτες δεν κατέχουν θεότητα γιατί την κατέχει µόνο ο Αλλάχ (Θεός) ο Παντοδύναµος. Είναι όλοι ενάρετοι, αληθείς και ευσεβείς άνδρες, επιλεγµένοι από τον Αλλάχ ως πρότυπα.

5. Πίστη στην Ηµέρα της Κρίσης

Όταν η ζωή τελειώσει, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί και ο Αλλάχ θα κρίνει δίκαια τον κάθε έναν ανάλογα µε τις πράξεις του. Θα ανταµείψει αυτούς που έκαναν ενάρετη ζωή στέλνοντάς τους στον Παράδεισο, θα συγχωρήσει αυτούς που αµάρτησαν αν κρίνει ότι το αξίζουν, ενώ θα τιµωρήσει τους υπόλοιπους στην Κόλαση.

6. Καντά γουάλ-Καντά (Πεπρωµένο, Θεϊκό Διάταγµα)

Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι αφού το σύµπαν κατευθύνεται από τον Αλλάχ, τότε όλα όσα συµβαίνουν, από το πιο µικρό µέχρι το πιο σπουδαίο γεγονός, κατευθύνονται από τον ίδιο. Οι Μουσουλµάνοι εµπιστεύονται πλήρως τον Αλλάχ, αλλά παρόλα αυτά είναι υποχρεωµένοι να κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για να πετύχουν στη ζωή και όχι απλά να περιµένουν να πάρουν τα πράγµατα την πορεία τους. Μια τέτοια θρησκευτική πίστη δίνει µεγάλο βαθµό σιγουριάς, αυτοπεποίθησης και εσωτερικής γαλήνης, ειδικά σε καταστάσεις θλίψης. Επιπλέον, έτσι ζουν µε τη βεβαίωση πως ό,τι είναι να προκύψει στον καθένα, συµπεριλαµβανοµένου το θάνατο, θα προκύψει στον καθορισµένο χρόνο.


Η Ισλαµική Σαρία (Οι νόµοι του Ισλάµ)

Σαρία είναι ο θεϊκός κώδικας συµπεριφοράς, ο οποίος καθοδηγεί τους Μουσουλµάνους σε όλα τα συµβάντα της ζωής τους και είναι χωρισµένη σε δύο κατηγορίες: Το Εµπαντάτ (σύστηµα λατρείας) και το Μουαµαλάτ (σύστηµα µεταχείρισης). Η κύρια πηγή που κυβερνά τους νόµους του Ισλάµ είναι ο Αλλάχ και αυτό το καταφέρνει µε δύο µέσα: Το Κοράνι, το βιβλίο του Αλλάχ και τη Σούνα, η οποία είναι η αυθεντική καταγραφή του λόγου και των παραδόσεων των Προφητών και οτιδήποτε ειπώθηκε στο οποίο ο Αλλάχ δεν έφερε αντίρρηση.


Νόµιµο και Παράνοµο στο Ισλάµ

Βασικός κανόνας στο Ισλάµ, είναι ότι όλα είναι νόµιµα, εκτός αν αναγράφεται συγκεκριµένος νόµος που λέει το αντίθετο. Στο Ισλάµ απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών, οι τόκοι από δάνεια και όλες οι ανήθικες συµπεριφορές. Επίσης απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού, αρπακτικών (ζώα και πουλιά) και όλων των νεκρών ζώων.


Πόλεµος

Ο πόλεµος δεν είναι αντικείµενο του Ισλάµ και δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή των Μουσουλµάνων. Χρησιµοποιείται µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν όλες οι ειρηνικές λύσεις εξαντληθούν. Στο Ισλάµ, όλα τα όντα έχουν δικαίωµα σε µια ελεύθερη και γαλήνια ζωή, ασχέτως θρησκείας, τοποθεσίας και φυλής. Αν οι µη- Μουσουλµάνοι ζουν ειρηνικά µαζί µε Μουσουλµάνους, δεν πρέπει να υπάρξουν λόγοι ή δικαιολογίες για κήρυξη πολέµου, ή να υπάρξουν εχθροπραξίες, εκδήλωση επιθετικότητας ή καταπάτηση των δικαιωµάτων τους.


Τζιχάντ

Στο Ισλάµ, Τζιχάντ δε σηµαίνει “Ιερός Πόλεµος”. Δεν είναι κήρυξη πολέµου ενάντια άλλων θρησκειών, όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι. Τζιχάντ κυριολεκτικά σηµαίνει

«αγωνίζοµαι, παλεύω ή προσπαθώ περισσότερο από συνήθως για να βελτιώσω κάτι ή την κοινωνία γενικότερα». Έχει εσωτερική, κοινωνική και µαχητική διάσταση.

– Η εσωτερική διάσταση του Τζιχάντ περικλείει τον αγώνα ενάντια στην κλίση του εαυτού προς το κακό. Περιλαµβάνει τις ηθικές προσπάθειες κάθε Μουσουλµάνου να αντιστέκεται στις εσωτερικές και εξωτερικές αµαρτίες κάθε είδους. Αυτό περιλαµβάνει την προσπάθεια αντιµετώπισης προβληµάτων, δυσκολιών, στόχων και πειρασµών.

– Η κοινωνική διάσταση περιλαµβάνει την προσπάθεια ενάντια σε κοινωνικές αδικίες και τονίζει τη σηµαντικότητα της φιλανθρωπίας, το σεβασµό και την ισότητα. Οι άνθρωποι καλούνται να ενταχθούν στην κοινωνία ώστε να αποτρέπουν το κακό.

– Τέλος, η µαχητική διάσταση του Τζιχάντ είναι η µορφή ενός δίκαιου πολέµου ενάντια στην επίθεση, την τυραννία και την καταπίεση και ακόµα και κατά τη διάρκεια του πολέµου πρέπει να τηρούνται οι αυστηροί κανόνες του Ισλάµ για τη διατήρηση της ασφάλειας των αθώων και της ιερότητας του περιβάλλοντος.

– Το Ισλάµ απαγορεύει κάθε είδους τροµοκρατίας, εξτρεµισµού, φανατισµού και φονταµενταλισµού. Το Ισλάµ βεβαιώνει την ιερότητα της ζωής (οι ζωές των µη-Μουσουλµάνων θεωρούνται όσο ιερές όσο και των Μουσουλµάνων), την τιµή, την ιδιοκτησία και την ελευθερία επιλογής οποιασδήποτε θρησκείας και όλες τις συµπεριφορές, µε την προϋπόθεση ότι αυτές δεν πληγώνουν άλλους. Η τροµοκρατία και η δηµιουργία αίσθησης του φόβου σε ανθρώπους οποιασδήποτε κοινωνίας θεωρείται µεγάλο αµάρτηµα στο Ισλάµ. Ο Αλλάχ όρισε αυστηρές τιµωρίες για αυτούς που εµπλέκονται σε τέτοιες πράξεις.


Η Γυναίκα στο Ισλάµ

Το Ισλάµ αντιµετωπίζει τις γυναίκες ως ίσες, ώριµες και άξιες συντρόφους των ανδρών, χωρίς τις οποίες καµία οικογένεια δε θα µπορούσε να υπάρξει και διδάσκει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι δηµιουργίες του Αλλάχ και αξίζουν το ίδιο.

Σε κάποιες κοινωνίες φέρονται στις γυναίκες ανάλογα µε τις παραδόσεις των προγόνων τους, αλλά στο Ισλάµ αντιµετωπίζονται µε πλήρη σεβασµό και δόξα. Το Ισλάµ διατηρεί την τιµή και την αξιοπρέπεια των γυναικών και απαιτεί ότι έτσι πρέπει να αντιµετωπίζονται. Η θηλυκότητά τους δεν πρέπει να γίνει κριτήριο εκµετάλλευσης σε καµία περίπτωση και µε κανέναν τρόπο, αντιθέτως πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άνθρωποι ξεχωριστοί, των οποίων η σεξουαλικότητα δεν εισβάλει σε καµία άλλη σχέση, εκτός από αυτήν µε το σύζυγό της.


Ένδυση

Και για τα δύο φύλα, το Ισλάµ απαιτεί καθωσπρέπει, κόσµια και καθαρά ρούχα.

Οι γυναίκες έχουν οδηγίες από το Κοράνι να φοράνε έστω και µικρό Χιτζάµπ (κάλυµµα κεφαλιού). Στο σπίτι, µε τη στενή οικογένεια, όπως µε τον άνδρα, τα παιδιά, τους αδερφούς και άλλους άνδρες (µέλη της οικογενείας που απαγορεύεται να παντρευτούν) και µε άλλες γυναίκες, µπορούν να βγάζουν τα εξωτερικά ενδύµατά τους και είναι ελεύθερες να φτιάχνουν την εµφάνισή τους όπως επιθυµούν.

Αµαρτωλές ενδυµασίες και αξεσουάρ

Στενά ρούχα, διαφανή, που αφήνουν ακάλυπτα τασηµείατου σώµατος πουείναι σεξουαλικώς ελκυστικά, ρούχα υπερβολικά, µαγιό, µακιγιάζ ήκολόνια σε δηµόσιους χώρους, περούκες και είδη γιαταµαλλιά. Ο χρυσός καιτοµετάξι απαγορεύονται στους άνδρες, αλλά επιτρέπονται στις γυναίκες.

Γενικά στο Ισλάµ, ηγυναικείαοµορφιά και σεξουαλικότητα δενείναι γιαδηµόσια επίδειξη.


Παραδόσεις που επεµβαίνουν στο Ισλάµ

Η αφοσίωση στο Ισλάµ (όπως και σε άλλες θρησκείες) διαφέρει από τη δύναµη της πίστης του καθενός. Μερικές φορές η κουλτούρα και οι παραδόσεις συγκρούονται µε τη θρησκεία ή ακόµα και επισκιάζουν τη θρησκεία. Κάποιοι πιστεύουν ότι η κουλτούρα και οι παραδόσεις τους είναι µέρος της θρησκείας, ενώ δεν είναι, κάνουν πράγµατα που αντικρούονται µε το Ισλάµ και έτσι δίνουν ψευδείς εντυπώσεις στους µη- Μουσουλµάνους για τη θρησκεία του Ισλάµ.

Τα πιστεύω και οι πράξεις των Μουσουλµάνων δεν πρέπει να κρίνονται µε βάση τα πιστεύω άλλων θρησκειών, διότι κάποιες πράξεις είναι ορθές σε µια θρησκεία, ενώ σε άλλη είναι αµαρτωλές.

Μερικές φορές η συµπεριφορά ανθρώπων µπορεί να είναι προσβλητική προς άλλους χωρίς αυτό να είναι σκόπιµο. Για παράδειγµα, το Ισλάµ απαιτεί στους Μουσουλµάνους να χαµηλώνουν το βλέµµα τους όταν µιλούν σε ανθρώπους, για λόγους σεβασµού και τιµής προς τους άλλους. Αυτό σε άλλους λαούς µπορεί να είναι προσβλητικό γιατί η οπτική επαφή είναι σηµαντική κατά την επικοινωνία.

Για να ζήσει κάποιος µε ειρήνη και αρµονία σε αυτήν τη ζωή, πρέπει να κατανοήσει ότι οι άνθρωποι δηµιουργήθηκαν διαφορετικά και ποικίλουν σε χρώµα δέρµατος, γλώσσα επικοινωνίας, θρησκεία, κουλτούρες και παραδόσεις. Μερικοί µπορεί να διαφέρουν, αλλά αυτό δεν τους κάνει κακούς ανθρώπους.