Gabay para sa Hajj

Pag-download / I-print

Gabay sa Hajj na nasa talikurang pahinang 8×11 na nasa ayos na pdf

Gabay sa Hajj na nasa talikurang pahinang 8×14 at may malaking letra na nasa ayos na pdf

Gabay sa Hajj na may malalaking letra, nasa talikurang pahinang A4 at nasa ayos na pdf


Panimula ng Gabay sa Hajj (Perigrinasyon)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhumdulliah, nagawa naming sumulat ng isang pahinang gagabay sa pagsasagawa ng Hajj at Umra. Ang gabay na ito ay pinaghusto sa isang pahina para maaaring itiklop ad pagkasyahin sa pitaka at para dalhin sa Hajj.

Alhumdulliah ang nilalaman ay wastong-wasto dahil ito ay dumaan sa masusing pagbabago pinagtibay sa Saudi Arabia. Dahil ito ay maikli subali’t malaman, bawat taong nakakita nito ay kanilang pinupuri dahil nilalaman nito ang detalye ng Hajj na hindi nakakalito. Tanging dito matatagpuan ng mga Muslim ang bawat hakbang na maliwanag na hinimay-himay na hindi na kailangang tumingin sa iba’t-ibang pahina ng iba’t-ibang aklat. Magaan at natitiklop, itong isang pahinang, lamang ang na.

Ito ay magaan at natitiklop na isang pahina, na nagsisilbing masusing gabay ng Hajj, taglay ang isang pangako para sa madaling paraan at katanggap-tanggap, Inshallah. Ito ay nakatala sa pahina na may sukat na(8½ x 11) na pahina na may sukat na (8½ x 14), na nagbibigay ng malaking letra para sa madaling pagbabasa.

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng lahat ng mga pangunahing kaalaman at marami pang impormasyon para ikaw ay matulungan:

  • Hakbang-hakbang na bahagi ng bawat ritwal.
  • Mapa ng Kaaba para matulungan kang matagpuan ang Safa at Marwa.
  • Paglalarawan ng mga hakbang para sa Tawaf.
  • Pinakamahalagang duas na dapat bigkasin kabilang ang mga takdang oras at lugar.
  • Ang milya at kilometrong layo ng mga kinakailangang daan.
  • Mga bulto para sa madaling sanggunian.
  • Ang mga talaan na dapat mong malaman.

Ang mga natatanging gabay ay nagsisilbi sa mga non-Arabic na tagapagsalita ng Ingles, Pranses, Indonesyan, Italyano, Ispanyol, Tagalog, Turkish at Urdu at ito ay ay nagbibigay ng pagsasatitik ng Arabic. InshAllah, maraming pang wika ang malapit nang malathala.

Maaaring makuha ang kopya na nasa pormat na PDF.

Tiyakin lamang na piliin ang legal na sukat sa imprentador kung ililimbag ang sukat na 8.5 x14.